การบริหารสมาคมฯ ที่ใช้ ว. เป็นอย่างนี้เองหรือ


จากการที่ผู้เขียนได้สัมผัสองค์กรหรือสมาคมต่างๆ หลายๆองค์กร หลายๆสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรหรือสมาคมฯ  ที่บริหารโดยเอกชน ไม่ใช่องค์กรหรือสมาคมฯ ของรัฐ   คณะกรรมการ ผู้บริหารองค์กรหรือสมาคมฯ   เขาจะสร้างพลังด้วยการสร้างเครือข่าย  โดยให้ประชาชนหรือสมาชิกเข้ามาส่วยร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้าง  ในการที่จะให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และส่วนหนึ่งจะได้เป็นผู้ช่วยสนับสนุน   ในเรื่องของเงินทุนในการบริหารองค์กรหรือสมาคมฯ    เพื่อเป็นปึกแผ่นขององค์กรหรือสมาคมฯ     แต่ปัจจุบันนี้การบริหารองค์กรหรือสมาคมฯ   จะมุ่งไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของคณะกรรมการ ตัวคณะกรรมการพยายามกีดกันสมาชิก เพราะน่าจะกลัวว่าสมาชิกจะไปล่วงรู้การกระทำที่ไม่ค่อยเหมาะค่อยควรของคณะกรรมการผู้บริหาร พยายามตัดกำลังของสมาชิกออกไปเรื่อยๆ กล่าวหาว่าใช้นามเรียกขานปลอมบ้าง เป็นสมาชิกของที่อื่นบ้าง  เป็นคนต่างจังหวัดบ้าง  ต่างๆนาๆ  เพื่อพวกเขาจะบริหารกันเองเพียงไม่กี่คน แล้วคิดหรือว่าเมื่อไม่มีสมาชิกฯแล้วองค์กรหรือสมาคมฯจะอยู่ได้  ผู้ได้สัมผัสกับองค์กรหนึ่งโดยบังเอิญ เป็นองค์กรที่สมาชิกใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นแบบวิทยุ  เขาบอกว่าใช้ช่องความถี่ที่คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เป็นผู้กำหนดให้ ตั้งแต่ ช่องความถี่ 144.000 MHz ถึงช่องความถี่ 146.000 MHz แต่ผู้เขียนเขาเปิดช่องความถี่เดียว แค่ 144.600 MHz เท่านั้น ตั้งอยู่ในภาค 9 หรือเขต 9 หรือ  HS 9.. อะไรทำนองนี้และ ใกล้ๆกับจังหวัดสตูลและพัทลุง คณะกรรมการขององค์กรหรือสมาคมฯนี้  ทำตัวอย่างกับเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล    ขอฝากถึงศูนย์ตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุที่ 4  จังหวัดสงขลา หรือ คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ช่วยดูแลด้วย


โดย.. สหายรุทธิ์ 202.91.19.205   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

5 ก.พ.2551  เวลา 00:40 น.
โดย.. ช้างเผือก 58.136.149.63  
กทช. คงจะยากนิดนะครับ เพราะท่านจะลอยตัวเหนือปัญหาครับ ก็ดูไม่ยากครับ คุณภาพความเร็ว ADSL ที่
ทุกท่านได้ใช้กันอย่างไม่เร็วไม่มีประสิทธิภาพก็เพราะเป็นเหตุมาจากการทำงานของ กทช. ชุดนี้หละครับ
หรือว่า ท่านอื่นคิดว่า ความเร็วและคุณภาพ ADSL ทุกวันได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพจริงอย่างที่เค้า
บอกความเร็วเรา เวลาไปขอติดตั้งใช้บริการ ADSL ที่เราวาดฝันว่าจะเร็วอย่างคงเส้นคงวา
แต่แท้จริง จะเร็วเฉพาะ Web ในประเทศครับ ไปต่างประเทศจะช้าเป็นเรือเกลือ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน