โรงเรียนหอวัง รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.4


  1 2 3 4 5 6    หน้าถัดไป >


 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

" โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ รักการเรียนรู้ รักการทำงาน รักษ์วัฒนธรรมไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีใจเอื้ออาทร อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข "

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๑


ระดับชั้น ม.๑

รับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนหอวัง  ตั้งแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

จนถึงวันรับสมัคร  (เวลาราชการ)

ประเภทความสามารถพิเศษ  (ดนตรี  / กีฬา)
                รับสมัคร                                     วันที่   ๑๔-๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๑

                สอบความสามารถพิเศษ                     วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ประกาศผลและรายงานตัว                  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๑
 
                มอบตัว                                           วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑

ประเภททั่วไป
                รับสมัคร                                     วันที่   ๑๔-๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๑

                สอบคัดเลือก                                  วันที่   ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ประกาศผลและรายงานตัว              วันที่  ๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๑

                มอบตัว                                       วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑

ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
                รับสมัคร                                    วันที่  ๑๔-๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๑

                สอบคัดเลือก                               วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ประกาศผลและรายงานตัว                  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๑

                มอบตัว                                    วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑ 

                **  กรณี สอบไม่ผ่านให้มาจับฉลากตามกำหนดการ  **

                จับฉลาก                                  วันที่   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ประกาศผลและรายงานตัว                 วันที่  ๓๐   มีนาคม  ๒๕๕๑

                มอบตัว                                   วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑

ประเภทบุตรพนักงานรถไฟ
                รับสมัคร                                  วันที่  ๑๖-๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๑

                สอบคัดเลือกและจัดห้องเรียน             วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๑

                ประกาศผลและรายงานตัว                 วันที่  ๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๑

                มอบตัว                                   วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๑

พื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนหอวัง     
เขตจตุจักร  แขวงจันทรเกษม   แขวงจอมพล  แขวงจตุจักร  แขวงลาดยาว (บางส่วน)  คือ จากสี่แยกบางเขน
ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถึงสี่แยกเกษตร  เข้าถนนพหลโยธิน  ถึงสี่แยกรัชโยธิน เข้าถนนรัชดาภิเษกถึงสี่แยกประชานุกูล เข้าถนนประชาชื่น ถึงถนนประชานิเวศน์  ๑  เข้าถนนวิภาวดีรังสิต ถึงสี่แยกบางเขน
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
ข้อมูลการรับสมัคร ม.๔  โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

รับ ม.๔    ห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์   
                         คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
-  จำนวน   ๓๐  คน 
                -  คะแนนเฉลี่ย  ม.๑   และ  ม.๒   ๓.๐๐   ขึ้นไป
                -  คะแนนเฉลี่ย  วิชาวิทยาศาสตร์   ๓.๐๐   ขึ้นไป
                -  คะแนนเฉลี่ย  วิชาคณิตศาสตร์   ๓.๐๐   ขึ้นไป

กรณี  คะแนนไม่ถึง        ต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  หรือ
                           แข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลระดับประเทศ

รับสมัคร               วันที่   ๑๕-๑๙    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

สอบคัดเลือก       วันที่  ๒๔    กุมภาพันธ์   ๒๕๕๑

ประกาศผลและรายงานตัว        วันที่  ๑   มีนาคม  ๒๕๕๑
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
สำหรับโครงการช้างเผือก ม.๔ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
 

ก่อนจะโพสถาม รบกวนอ่านรายละเอียดต่างๆจากหน้าแรกๆบ้างนะครับ จะตอบเฉพาะเรื่องที่ยังไม่มีคนถาม

ดูรายละเอียดต่อได้ที่ http://www.horwang.ac.th

 

ยินดีต้อนรับรู้รั้ว " บัวพระเกี้ยว "

 


โดย.. บอมคับ 124.120.164.82   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

26 ม.ค.2551  เวลา 14:47 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 2

26 ม.ค.2551  เวลา 14:49 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 3

26 ม.ค.2551  เวลา 14:49 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

..


 ความคิดเห็นที่ 4

26 ม.ค.2551  เวลา 14:50 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 5

26 ม.ค.2551  เวลา 14:52 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 6

26 ม.ค.2551  เวลา 14:55 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 7

26 ม.ค.2551  เวลา 14:57 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 8

26 ม.ค.2551  เวลา 14:58 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 9

26 ม.ค.2551  เวลา 14:58 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 10

26 ม.ค.2551  เวลา 15:01 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 11

26 ม.ค.2551  เวลา 15:02 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 12

26 ม.ค.2551  เวลา 15:04 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 13

26 ม.ค.2551  เวลา 15:06 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 14

26 ม.ค.2551  เวลา 15:07 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 15

26 ม.ค.2551  เวลา 15:09 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 16

26 ม.ค.2551  เวลา 15:11 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 17

26 ม.ค.2551  เวลา 15:13 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 18

26 ม.ค.2551  เวลา 15:14 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 19

26 ม.ค.2551  เวลา 15:15 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...


 ความคิดเห็นที่ 20

26 ม.ค.2551  เวลา 15:16 น.
โดย.. บอมคับ 124.120.164.82  

...  1 2 3 4 5 6    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน