๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    viagra por interne https://viagratodaybest.com/ - viagra without doctor prescription buy viagra onlinecan you take viagra every day https://viagraviagra20.com/ - cheap viagra buy generic viagratry it buying viagra overseas http://viagrayqdd.com/ - viagra canada viagra onlinecialis tadalafil purchase https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online cialis
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c11 viagra stories buy generic viagraviagra sous 24h viagra genericwe recommend viagra best buy cheap viagraviagra grapefruit interaction buy viagra
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c11 viagra perth australia buy viagraviagra 50mg equals cialis viagraviagra massage oil buy cheap viagra onlineviagra 100mg best price online viagra
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Cann I gett your affiliate link to your host? I wishh my website lloaded up as fast as yours lol https://clients1.google.ae/url?q=https://youtu.be/zD2E6LqED-Y cialis cialis
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c11 chemist warehouse viagra cost viagrabuy cheap viagra in usa viagra without doctor prescriptionchina viagra 3000mg viagra genericviagra venta mexico canadian viagra
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 cialis 20 mg funciona cialis genericcialis y embarazo buy generic cialiscialis acheter en belgiqu buy cialis onlineeye problems cialis generic cialis online
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 try it cialis pfizer 50 mg buy cialis onlinecialis chronic use buy cialis onlinelook here cheap cialis uk generic cialiscialis pricing canada buy cialis
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 genericos viagra viagra ventebuy 50 mg cialis cialis italiapersonal loans kochi payday loans onlinebusiness plan writer canada erectile dysfunction pills
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 viagra generici viagra sur internetmarque pldoras cialis next day installment loan payday loans onlineonline writing assessment cialis online
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 buy cialis 25mg online cialiswhere to buy viagra in finland buy viagra onlineviagra online prices pakistan viagra super active plus
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 visit web site daily cialis cheap cialisviagra mallorca cheap viagralevitra vs viagra dosage buy viagra online
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 cialis hour canada from cheap cialis online60 mg viagra online viagraviagra to how cheap viagra
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 viagra sample 25mg buy viagraviagra cena apteka buy generic viagrai recommend viagra buy online viagra cheapcialis super viagra viagra
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 viagra doping ciclism online viagracan you take viagra drink buy viagra onlinemuestra de viagra cialis viagra onlineviagra vs birth control buy viagra online
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 viagra professional india viagra cheapdroga generica de viagra viagrabuy viagra new zealand buy viagra online100mg viagra review buying viagra on line
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 cialis non generic users group cheap cialis onlineviagra used daily acheter viagra generiquecialis sin receta en mexico acquisto cialis
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    hello there and thank you for your information _ I have definitely picked up anything new from right here. I did howwever expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website lokts of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering iff ykur hosting is OK? Nott that I'm complaining, bbut slow loading instances times will very frequently affect your placement iin google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon. https://clients1.google.ae/url?q=https://youtu.be/zD2E6LqED-Y cheap cialis cheap cialis
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 trial order of viagra viagra cheaponly now buy viagra or levitra generic viagragenerisches viagra en lnea viagra generic
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    After looking over a few of the blog posts on your blog, I seriously appreciate your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will bee checking back in the near future. Please visit my weeb site as well and let me know your opinion. https://clients1.google.com.nf/url?q=https://youtu.be/zD2E6LqED-Y viagra viagra
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 compre viagra seguro viagraonly now buying generic viagra viagracheapest generic viagra uk buy generic viagra
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 cheap viagra pattaya cheap viagraiglesias viagra viagraviagra sin sildenafil cheap viagra
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 compren el descuento viagra online viagralivraison de viagra du ru viagra without doctor prescription
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 viagra e ansia da prestazion viagracheap generic viagra plus viagra
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 effet viagra sur jeune buy viagra onlineacquisto sicuro viagra viagra generic
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 acheter viagra viagr buy generic viagra
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238911 cialis online prices cheap cialis onlineviagra pour la vente au viagra achatonly now get cialis acquisto cialis in italiafree first time cash loan payday advance loan
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 buy move to cialis link online buy cialis online
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 us cialis best prices discount cialis
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 click now cialis canadian buy cialis
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis pricing canada buy cialis onlinecanada cialis daily tab buy generic cialis
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis pharmacy cialis genericcialis pill sale cialis
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 aetna cialis cost cheap cialisi use it canada cialis levitra generic cialis
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis precios andorra buy cialisclick here order cialis no rx cialis
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cheap viagra soft gels viagra cheapmagasin de cialis gnrique buy generic cialis
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 euro cialis levitr online cialiscialis low dosage cost cialis for salgeneric cialis price uk cialis online
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 cialis cost per pill 5 mg buy cialis onlineprice cialis in nz online cialistry it cialis online cheap cheap cialis online
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 generic equivalent for cialis generic cialis onlinegenericcialissoftgel cialis cheapdaily doses of cialis generic cialis online
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra tablets for sale india online viagracost of cialis at boots cheap cialis
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra low cost in canada viagra cheapcost of cialis at boots online cialis
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 achat tablet viagra buy viagra onlinecialis authentique ligne cheap cialis online
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 precio viagra para femenino buy viagra onlineviagra tarif france buy viagracialis canada yahoo com cheap cialiscialis generic uk eu cheap cialis
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 legal buy cialis online generic cialiscialis generique livraison 24 generic cialis onlinebuy cialis black online cialiscialis tablets spain generic cialis online
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238911 personal loans in buford ga faxless payday loancustom writiing com cialis150mg cialis buy cialisviagra italia roma viagra
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238911 writing off personal loans payday advancecustom writing industry cialis30 cialis 10 mg preis buy cialisviagra womens buy buy viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238911 personal loan flat interest rate faxless payday advancehow did first world war help russian working class cialisenter site cialis low price cheap cialis onlinecheapest viagracouk viagra cheap
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922211 viagra tablets of price buy generic viagracomprar viagra barata cheap viagravery good site cialis dosagem generic cialis online50mg viagra verkauf buy generic viagra
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922211 viagra success rate viagra genericpharmacy prices for viagra viagra cheapcialis a 20 ann cheap cialisquien puede tomar viagra viagra cheap
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922211 medicament viagra buy viagraforum achat viagra en lign buy viagracialis venta en mexico generic cialis onlineviagra farmacia svizzer buy generic viagra
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244811 viagra zuccheri buy viagraviagra usa buy generic viagra cheapviagra nachnahme kaufen viagraaverage price of 100mg viagra viagra
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244811 viagra generico forum online viagrageneric viagra me cheap viagraviagra best to website buying viagra on linechewable viagra generic viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 buy 200 mg viagra cut in half viagra achat
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 viagra per lei viagra france
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440911 viagra para hombres mujere viagra vente
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis vs viagra vs levitra https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 viagra pills in qatar https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra sales figures 2011 https://viatrustedonline.com/ precio viagra sildenafil 50 http://vigraweuy.com/ online verordnung fr viagra https://cheapandbestonline20.com/ prescription cialis england https://cia20online.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra price in japan https://viatrustedonline.com/ viagra prices in vancouver http://vigraweuy.com/ can nhs prescribe viagra https://cheapandbestonline20.com/ cialis da 20 mg effetti https://cia20online.com/
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis 10mg how long https://cia20online.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 nose effects stuffy cialis https://cia20online.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis 5mg kaufen in ch https://cia20online.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 what is generic cialis soft https://cia20online.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 is viagra safe from canada https://viagiowow.com/ china viagra 3000mg http://viagraaqwe.com/ use viagra for varicocele http://viagraeuw.com/ generic viagra female https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 viagra 100 mg forum https://viagiowow.com/ china viagra 3000mg http://viagraaqwe.com/ kolkata viagra buy http://viagraeuw.com/ quadro di pillola di viagra https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 we choice viagra sale online https://viagratodaybest.com/ has price viagra gone up https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 best price viagra online https://viagratodaybest.com/ viagra en ligne gratuit https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 generic viagra generic http://viagrayqdd.com/ soft cialis no prescription https://viaseptoday.com/ couleurs de comprim viagra https://viatrustedonline.com/ il prezzo viagra in svizzera http://vigraweuy.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 compre viagraq http://viagrayqdd.com/ cost of 30 5mg cialis tablets https://viaseptoday.com/ acheter viagra ordonnance https://viatrustedonline.com/ viagra e pericoloso http://vigraweuy.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 viagra benefits for men http://viagrayqdd.com/ very good site take cialis https://viaseptoday.com/ tadafil generic viagra https://viatrustedonline.com/ viagra e cocaina http://vigraweuy.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 good choice gele viagra https://viagratodaybest.com/ canada pharmacy buy viagra https://viagraviagra20.com/ free samples of viagra in uk http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1982
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 je veux acheter viagra femelle https://viagratodaybest.com/ ramipril vs viagra https://viagraviagra20.com/ cialis viagra levitra per http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1982
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 viagra where to buy in uk http://vigraweuy.com/ viagra pills from usa https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 try it viagra india pharmacy http://vigraweuy.com/ viagra recreational dosage https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 viagra tiempo http://viagraaqwe.com/ acheter viagra et levitra http://viagraeuw.com/ generic female viagra online https://viagratodaybest.com/ 50 mg viagra per vendita https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 viagra pfizer 100 uk http://viagraaqwe.com/ viagra products http://viagraeuw.com/ oder viagra https://viagratodaybest.com/ how hard do you get on viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 48hr viagra for sale http://viagraaqwe.com/ venta de viagra pr http://viagraeuw.com/ the price of viagra in mexico https://viagratodaybest.com/ viagra femenino en ecuador https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 cialis gnrique avec d http://cialisuqpor.com/ comprar cialis 10 espa241a http://cialisuyew.com/ tani cialis https://cialisverygoodn.com/ just try buy cialis soft tabs http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 very good site cialis canda http://cialisuqpor.com/ cheapest place to get cialis http://cialisuyew.com/ cialis 20mg side effects https://cialisverygoodn.com/ we recommend name brand cialis http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 viagra 40 pills for 99 https://viagraviagra20.com/ 150 mg viagra http://viagrayqdd.com/ womans cialis https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 viagra generico temuc https://viagraviagra20.com/ tomar viagra yahoo respuestas http://viagrayqdd.com/ generic online canada cialis https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 usefull link viagra pfizer http://viagener2020.com/ viagra trotz bluthochdruck https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702