๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    e5a331 forum cialis 20 https://cia20online.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 tem cialis generico https://tadaladilss.com/ viagra usa kaufen https://via1buynow.com/ viagra pills means http://viagener2020.com/ drugs online viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 cash advance places dayton ohio http://loansoloie.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 payday loan bad credit no faxing http://loansoloie.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 payday loan batesville ms http://loansoloie.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 custom business plans https://tabserectilecheap.com/ buying brand cialis https://tadaladilss.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 buy a financial planning business https://tabserectilecheap.com/ how fast 10mg cialis work https://tadaladilss.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra com free sample https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra brand name sale https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 street price of viagra 100mg https://viagratodaybest.com/ professionnel de viagra cipla https://viagraviagra20.com/ only here viagra china http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 viagra shop in kolkata india https://viagratodaybest.com/ viagra generic canada https://viagraviagra20.com/ cheap viagra or sale http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 private prescriptions viagra https://viagratodaybest.com/ visit our site viagra 10mg https://viagraviagra20.com/ generic soft viagra online http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is discount rates b43a overnight at is soft b43a is prix conseill b43a society of is in u s b43a
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    lasts mg is 41c8
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    review is once a day cost 41c8
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cheap no prescription is 41c8
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    comprar is pfizer 3d96 is original compra 3d96
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice herbal is 3d96 tijuana be is 3d96
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    wollsale is in china 3d96 can you be is in india 3d96
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    at of is wikipedia 78df
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    can normal man use is 78df
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only now find no rx is 78df
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acheter is a montreal 1612
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is at tadalafil best 1612
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    achat en ligne is 2 5mg 1612
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    effetto is 20 mg 78df
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 20 mg how does it work 78df
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 venda viagra online brasil http://viagrayqdd.com/ cialis 5mg user reviews https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 buying viagra craigslist http://viagrayqdd.com/ cialis effett https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 campioni viagra online http://viagrayqdd.com/ adverse event cialis https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 liquid cialis how to take http://cialishhqoeur.com/ cialis en el embarazo http://cialisooie.com/ cialis chinese http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 buy viagra combo pack https://via1buynow.com/ i use it viagra canada generic http://viagener2020.com/ il viagra generico su farmacia https://viagiowow.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra ingredients https://via1buynow.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 follow link viagra in canada https://via1buynow.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra in india buy online https://via1buynow.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 cialis vision problems https://cia20online.com/ 10mg generic cialis canada http://cialishhqoeur.com/ visit our site discount cialis http://cialisooie.com/ order cialis soft tabs online http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 commander du cialis en franc https://cia20online.com/ cialis 5 mg generici http://cialishhqoeur.com/ cialis soft tabs australia http://cialisooie.com/ 40 mg generic cialis http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 try it cialis 5 mg purchase https://cia20online.com/ there generic cialis us http://cialishhqoeur.com/ enter site order cialis now http://cialisooie.com/ cialis generic supplements http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 cialis professionalnz442 http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 cheap super cialis in canada http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 where do i buy cialis http://cialisooie.com/ cialis buying guide http://cialisuqpor.com/ buying cialis in singaore http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis bucodispersable http://cialisooie.com/ best price for cialis soft http://cialisuqpor.com/ i recommend cialis price http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 donde comprar cialis uruguay http://cialisooie.com/ prezzo del cialis 20 mg http://cialisuqpor.com/ 25mg cialis daily http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    village is suppositories c4ab
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is ohne rezept paysafe c4ab
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is sildenafil von pfizer c4ab
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    best source at is c4ab
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    probe generisches is aa64
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    caverta at is aa64
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    donde comprar is en almere 1a96 visit our site on line is 1a96 acquisto is in farmacia 1a96 cost of is versus is 1a96
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    why is at is cheap 1a96 is barata espana 1a96 is levitra en lign 1a96 legal at for is 1a96
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 5 mg mexico c51a is 100mg price costco c51a
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is cheap is online c7e3 do we get tax benefit on personal loans c7e3 freelance writer c7e3 is preis frankreich c7e3
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 10 mg coments c7e3 personal loan lenders in raleigh nc c7e3 who can help me find someone c7e3 does medicaid cover is c7e3
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is fast cheap c7e3 bad credit installment loans online direct lenders c7e3 assignment help in india c7e3 is frauen c7e3
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 receita cialis http://cialisuyew.com/ acheter du cialis a marseill https://cialisverygoodn.com/ cialis cipla 20mg http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 cialis prescription pills https://tadaladilss.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 adresse pour acheter viagra http://vigraweuy.com/ viagra dangereux pour le coeur https://cheapandbestonline20.com/ low dose cialis and back pain https://cia20online.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 enter site natural cialis http://cialishhqoeur.com/ just try buy cialis in us http://cialisooie.com/ canadian mail order cialis http://cialisuqpor.com/ cialis sales online cheapest http://cialisuyew.com/
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    writinghelp 41c8 is prix au canada 41c8 is soft tabs 100mg 50m 41c8 is is levitra prices 41c8
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    top rated loans for bad credit 6468 reseach propsal services 6468 price of is 5mg vs 20mg 6468 acheter du is avis 6468
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0021 46236 cash advance http://loansoloie.com/ - payday advance loan self help group business plan https://tabserectilecheap.com/ - cialis online valor del cialis https://tadaladilss.com/ - cialis follow link usa viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is kaufen amerika 8b99
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is used in urdu 8b99
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 25 mg pills c854 usefull link is on women c854
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be is online new zealand c854 link for you uk is online c854
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis da 2 5 mg http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis cialis online
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis professional cheap http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis generic cialis online
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra nchtern https://viagraviagra20.com/ - buy viagra viagra
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    kpa viagra receptfritt https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line buy generic viagra online
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    mejor viagra natural https://viagraviagra20.com/ - generic viagra viagra generic
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra tablet for men http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagraviagra 7 http://viagraeuw.com/ - generic viagra online buy viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acheter vrai viagra france http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online viagraviagra ms barato uk barato http://viagraeuw.com/ - generic viagra viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    discount viagra online http://viagraaqwe.com/ - viagra viagra cheaporder viagra online sample http://viagraeuw.com/ - buy viagra generic viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis generique arnaque https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online online cialisvery good site sale viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra online viagraviagra 100 mg zu viel http://viagener2020.com/ - buy generic viagra viagra cheapnatural viagra replacements https://viagiowow.com/ - viagra cheap generic viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis online legitimate https://tadaladilss.com/ - online cialis cheap cialis onlineforum viagra natural https://via1buynow.com/ - online viagra buy viagragood choice viagra buy now http://viagener2020.com/ - viagra online generic viagraviagra tablets in india name https://viagiowow.com/ - buy viagra online buy viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    write report for me https://tabserectilecheap.com/ - online cialis cheap cialis onlinecialis one tab price 20 mg https://tadaladilss.com/ - cheap cialis buy generic cialisdove posso trovare viagra https://via1buynow.com/ - viagra viagra cheap
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    purchase powerpoint presentation https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cialisbuy cialis online in usa https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online buy generic cialisrx online viagra users group https://via1buynow.com/ - viagra online buy viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    paid assignments https://tabserectilecheap.com/ - cialis generic cialisnext day cialise https://tadaladilss.com/ - online cialis cialisviagra urine drug test https://via1buynow.com/ - cheap viagra viagra online
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acheter viagra ligne avis https://viagratodaybest.com/ - buy viagra cheap viagraviagrashop sterreich https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap buying viagra on lineviagra price vs cialis http://viagrayqdd.com/ - viagra online pharmacy buy viagracialis medication https://viaseptoday.com/ - generic cialis generic cialis online
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702