๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    06db31 do my assignments australia https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 cialis online uk mastercard https://tadaladilss.com/ tunnel viagra https://via1buynow.com/ buy viagra ottawa http://viagener2020.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 price pa cialis http://cialisuqpor.com/ where to buy cialis pills http://cialisuyew.com/ cialis 20mg kosten https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra comprar barato http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra no prescription london http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 comprar viagra jaen http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 pay for assignments https://tabserectilecheap.com/ foro cialis sin receta https://tadaladilss.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 global business plan writers venture development https://tabserectilecheap.com/ try it fda approves cialis https://tadaladilss.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 who can help make a business plan https://tabserectilecheap.com/ generische cialis goedkoop https://tadaladilss.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 there different types viagra https://cheapandbestonline20.com/ onde comprar cialis online https://cia20online.com/ cialis tadalafil belgique http://cialishhqoeur.com/ cialis bestellen forum http://cialisooie.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 viagra sur internet avis https://cheapandbestonline20.com/ cialis tablets for sale https://cia20online.com/ directions on use of cialis http://cialishhqoeur.com/ we use it free cialis http://cialisooie.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 get rid of viagra headache http://viagraaqwe.com/ from uk viagra http://viagraeuw.com/ try it viagra uk purchase https://viagratodaybest.com/ cost for viagra prescription https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 is generic viagra out yet http://viagraaqwe.com/ canada viagra pharmacies scam http://viagraeuw.com/ blue viagra 100 https://viagratodaybest.com/ very cheap viagra 100mg https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 overnight viagra generic http://viagraaqwe.com/ viagra generique paypal http://viagraeuw.com/ can girls have viagra https://viagratodaybest.com/ precio del viagra en panam https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 compra del viagra http://viagrayqdd.com/ generic cialis free samples https://viaseptoday.com/ viagra best price https://viatrustedonline.com/ cheap viagra sale http://vigraweuy.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 wow generic viagra mexico http://viagrayqdd.com/ discount 10mg cialis https://viaseptoday.com/ wow viagra in india https://viatrustedonline.com/ generico viagra madri http://vigraweuy.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 beste viagra generika https://viagiowow.com/ link for you price viagra http://viagraaqwe.com/ viagra kaufen in wien http://viagraeuw.com/ i use it viagra australia https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 cialis 20 ou acheter http://cialishhqoeur.com/ donde comprar cialis preci http://cialisooie.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 miglior viagra natural https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 generic viagra bangkok https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 rx shop products viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 cialis gnrique 50 mg http://cialisuqpor.com/ eli lilly nederland cialis http://cialisuyew.com/ achat vrai cialis https://cialisverygoodn.com/ cialis 10mg cheap canada http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 cialis dosage for ed http://cialisuqpor.com/ cialis sublingual mist canada http://cialisuyew.com/ usefull link cialis next day https://cialisverygoodn.com/ buy cialis omline http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 cialis price levitra http://cialisuqpor.com/ cheap cialis ed http://cialisuyew.com/ canada cialis generic online https://cialisverygoodn.com/ liquid cialis http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 la compra cialis en uk https://cialisverygoodn.com/ costo del cialis in polonia http://ciaviagogogo.com/ link for you budget viagra https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 we recommend cialis samples https://cialisverygoodn.com/ cialis tadalafil 20mg uk http://ciaviagogogo.com/ descuento de viagras https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 follow link original viagra http://viagener2020.com/ viagra kb online https://viagiowow.com/ viagra fast delivery http://viagraaqwe.com/ buy viagra from amsterdam http://viagraeuw.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 viagra 50mg pelli http://viagener2020.com/ achat viagra allemagne https://viagiowow.com/ cheap 1000 viagra tablets http://viagraaqwe.com/ viagra used in urdu http://viagraeuw.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 buy viagra with discount http://viagener2020.com/ articles on generic viagra https://viagiowow.com/ viagra ordonnance belgiqu http://viagraaqwe.com/ price on viagra at walgreens http://viagraeuw.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 we use it gay cialis http://cialishhqoeur.com/ partido socialista http://cialisooie.com/ buy cialis in wellington http://cialisuqpor.com/ enter site cialis on line http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 kann man cialis kaufen http://cialishhqoeur.com/ buy cialis 50mg china http://cialisooie.com/ cialis cost at rite aid http://cialisuqpor.com/ the best site generico cialis http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 generic cialis canada cheap http://cialishhqoeur.com/ 35mg green cialis http://cialisooie.com/ canadian cialis fast shipping http://cialisuqpor.com/ tamiflu kosten cialis levitr http://cialisuyew.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 i recommend viagra attorneys http://viagrayqdd.com/ cialis in der eu kaufen https://viaseptoday.com/ effetti viagra https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 generic name of viagra https://viagraviagra20.com/ viagra online kaufen zollfrei http://viagrayqdd.com/ cheap cialis every day pill https://viaseptoday.com/ buy viagra overseas https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 cialis one day ricetta http://ciaviagogogo.com/ how much viagra can you take https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 effets secondaires cialis 20 http://ciaviagogogo.com/ buy viagra derby https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 prezzo per 5 mg cialis http://ciaviagogogo.com/ compri viagra generico eu https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 politique de canada cialis https://cia20online.com/ price of cialis at rite aid http://cialishhqoeur.com/ cialis samples best price http://cialisooie.com/ cialis cheap and free http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 only here cialis soft canada https://cia20online.com/ cialis originale online italia http://cialishhqoeur.com/ cialis 20mg cost california http://cialisooie.com/ cialis ohne rezept apotheke http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 side cialis once daily https://cia20online.com/ priligy cialis http://cialishhqoeur.com/ the best site cialis in uk http://cialisooie.com/ acheter cialis effet http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 se puede tomar 40 mg de cialis https://viaseptoday.com/ risks in taking viagra https://viatrustedonline.com/ viagra for sale in new zealand http://vigraweuy.com/ i recommend mail order viagra https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 generico cialis precos https://viaseptoday.com/ viagra 50 mg or 100mg https://viatrustedonline.com/ can you buy viagra at pharmacy http://vigraweuy.com/ viagra como comprar https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 enter site cialis super active https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 take cialis with food or water https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 how to buy cialis in australia https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 custom presentation services https://tabserectilecheap.com/ cheapest 5 mg cialis https://tadaladilss.com/ viagra prices from walmart https://via1buynow.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 professional writing services covington la https://tabserectilecheap.com/ low price cialis india https://tadaladilss.com/ viagra boots online https://via1buynow.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 proofreading services rates https://tabserectilecheap.com/ just try woman and cialis https://tadaladilss.com/ viagra buy india https://via1buynow.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 viagra pfizer price in germany http://viagrayqdd.com/ cialis 5mg e 20mg https://viaseptoday.com/
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 cialis 20mg ligne http://cialishhqoeur.com/ buy cialis legally http://cialisooie.com/ cialis 28cpr riv 5m http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444031 bad credit loans huntsville al http://loansoloie.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444031 bfsfcu personal loan http://loansoloie.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444031 cash advance locations in ohio http://loansoloie.com/
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 cialis quito http://cialisooie.com/ usefull link cialis online buy http://cialisuqpor.com/ sample pack of generic cialis http://cialisuyew.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 mejor cialis espana http://cialisooie.com/ buy cialis in pakistan http://cialisuqpor.com/ lily brand cialis discount http://cialisuyew.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 cialis 5 mg il prezzo http://cialisooie.com/ buy branded cialis http://cialisuqpor.com/ cialis da 10 m http://cialisuyew.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 watermelon rind viagra http://viagraaqwe.com/ recommended viagra dose http://viagraeuw.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 viagra frauen online kaufen http://viagraaqwe.com/ internet viagra sales http://viagraeuw.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 cialis mezza compress https://tadaladilss.com/ advice on buying viagra https://via1buynow.com/ viagra california http://viagener2020.com/ kupim viagra online cro https://viagiowow.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 cialis in mexico https://tadaladilss.com/ viagra safe online https://via1buynow.com/ discussion on generic viagra http://viagener2020.com/ viagra women available india https://viagiowow.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 try it cialis discount https://tadaladilss.com/ viagra compare cost https://via1buynow.com/ viagra 100mg how many pills http://viagener2020.com/ there really generic viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis achat europe http://cialishhqoeur.com/ cialis ou autre produit http://cialisooie.com/ cialis 20 contre indications http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis generico canada http://cialishhqoeur.com/ how early do i take cialis http://cialisooie.com/ cialis generico consigli http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 quanto costa cialis farmacia http://cialishhqoeur.com/ cialis pris apoteket http://cialisooie.com/ daily 36 cialis pills http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 traitement cialis levitr https://tadaladilss.com/
 โดย... 1987
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 what is cialis used for http://cialisuqpor.com/ free cialis prescription http://cialisuyew.com/
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 viagra us sales http://viagraaqwe.com/ look here 10mg viagra http://viagraeuw.com/ viagra 100mg pills in uk https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 free viagra for sex offenders http://viagraaqwe.com/ achat viagra 10 mg http://viagraeuw.com/ kamagra viagra vergleich https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 es el viagra para http://viagraaqwe.com/ efectos lado genrico viagra http://viagraeuw.com/ cialis viagra kanada https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 buy viagra in tesco http://viagraeuw.com/ viagrakauf dessen https://viagratodaybest.com/ free sample viagra mail https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 non prexcription viagra http://viagraeuw.com/ where to buy viagra in israel https://viagratodaybest.com/ levitra vs viagra dosage https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 viagrande casa delle farfalle http://viagraeuw.com/ compra viagra espaa https://viagratodaybest.com/ samples mail viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra venta cialis http://viagraeuw.com/ viagra ciali https://viagratodaybest.com/ catholic church and viagra https://viagraviagra20.com/ viagra posologia consigliata http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 costo de la viagra en mexico http://viagraeuw.com/ le prix du viagra en france https://viagratodaybest.com/ viagra generico faz mal https://viagraviagra20.com/ viagra oral jell http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 ghostwriting services fees https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 writers business plan https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 business plan writers in new york https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 extra strong viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 viagra blue pill https://viagiowow.com/
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 ordering cialis super active https://cia20online.com/
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702