๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    e87311 viagra sale cheap uk viagra generic achat viagra generique forum
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 order viagra online illegal cheapest site viagra legal to buy viagra on line
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 how is the buy viagra riteaid viagra discount sale viagra ireland online
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra en generiqu i use it viagra uk shop buy viagra generic in europe
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 generic viagra shipped from us viagra de mujer generic viagra shipped from us
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy online viagra in canada viagra verkaufen berli in holland viagra kaufen
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra india viagrashop free samples of viagra in uk
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 commande viagra en lign viagra at local drug stores acheter viagra internet
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra luglio 2013 viagra generic viagra rezeptfrei original
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 generici viagra buying viagra on line achat viagra generique forum
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 comprar viagra a domicili viagra online age use of viagra
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 genuine prescription viagra acquistare viagra senza ricett chineses viagra tablets
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra de mujer generic viagra brands in india can i get viagra in bangladesh
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra auckland nz buy generic viagra try it best prices on viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra levitra generique viagra viagra authentic online
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra powder enter site q buy viagra viagra india generica
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 acquistare viagra senza ricett viagra 100mg apotheke preis viagra non funzion
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 try it viagra super active https://viagranewdo.com/ viagra aus gypten
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 i use it women viagra https://viagranewdo.com/ viagrande di catania mappa
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 genericos viagra ecuador https://viagranewdo.com/ legal generic viagra when
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 generic version viagra india https://viagranewdo.com/ wholesale generic viagra good
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 can you buy viagra in france https://viagranewdo.com/ buy viagra auckland nz
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 buy viagra in britain https://viagranewdo.com/ order cheap viagra us based
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 pfizer viagra achat https://viagranewdo.com/ women viagra dosage
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 generici viagra https://viagranewdo.com/ why can you buy viagra online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra en farmacias sin receta https://viagranewdo.com/ viagrapreis in der apotheke
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 alli generico de la viagra https://viagranewdo.com/ viagra india generica
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra delivery days https://viagranewdo.com/ acheter viagra internet
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 buy viagra next day delivery https://viagranewdo.com/ viagra economico di viagra
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 enter site 100 mg viagra https://viagranewdo.com/ viagra 100 dosi
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra kullanan https://viagranewdo.com/ viagrapreis in der apotheke
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 the best site viagra best deal https://viagranewdo.com/ can you buy viagra in france
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 how long viagra take https://viagranewdo.com/ buy viagra same day
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 where to buy original viagra https://viagranewdo.com/ viagra para el corazon
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 dose maxi viagra https://viagranewdo.com/ viagra economico di viagra
 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 prix viagra quebec https://viagranewdo.com/ viagra cooment acheter
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 find 150 mg viagra cheap https://viagranewdo.com/ brand viagra wholesale
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 we choice buy viagra in mexico https://viagranewdo.com/ indian generic viagra
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra zona avellaneda https://viagranewdo.com/ viagra shop in bangladesh
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 prix viagra quebec https://viagranewdo.com/ generic viagra shipped from us
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 washington post cia viagra https://viagranewdo.com/ how does viagra works
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 free samples of viagra in uk https://viagranewdo.com/ we choice buy viagra in mexico
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 brand viagra wholesale https://viagranewdo.com/ 3 viagra dosage
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 only for you buy viagra site https://viagranewdo.com/ viagra 50 mg pfizer prix
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 buy viagra india https://viagranewdo.com/ buy generic viagra online uk
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra generico porto alegre https://viagranewdo.com/ where to buy original viagra
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 post haste pharmacy viagra https://viagranewdo.com/ viagra economico di viagra
 โดย... 1978
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra al supermercato https://viagranewdo.com/ viagra is not generic
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 walgreens price for viagra https://viagranewdo.com/ viagra 50 mg generici morbidi
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra tschechien rezeptfrei https://viagranewdo.com/ viagra verkaufen berli
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 generic soft viagra paypal https://viagranewdo.com/ buying viagra illegal
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 60 mg viagra online https://viagranewdo.com/ wow look it mexico viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 generic viagra brands in india https://viagranewdo.com/ buy viagra auckland nz
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 try it viagra 100 https://viagranewdo.com/ viagra vision changes
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra al supermercato https://viagranewdo.com/ 60 mg viagra online
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra cooment acheter https://viagranewdo.com/ dose maxi viagra
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 how does viagra works https://viagranewdo.com/ viagra aus gypten
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 click now buying online viagra https://viagranewdo.com/ safe generic viagra reviews
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra 25mg filmtabletten https://viagranewdo.com/ achat viagra generique forum
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 buy viagra generic in europe https://viagranewdo.com/ gloria viagra
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra generic pills on sale https://viagranewdo.com/ generic viagra brands in india
 โดย... 1988
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 order cheap viagra us based https://viagranewdo.com/ generic viagra brands in india
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 cheap buy viagra canada https://viagranewdo.com/ buy viagra in britain
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra de mujer https://viagranewdo.com/ shop for viagra online
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 find 150 mg viagra cheap https://viagranewdo.com/ can i get viagra in bangladesh
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 cialis viagra differenz https://viagranewdo.com/ venta de viagra oeste
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 enter site q buy viagra https://viagranewdo.com/ order viagra 25mg
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 how is the buy viagra riteaid https://viagranewdo.com/ viagra zona avellaneda
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra shop in bangladesh https://viagranewdo.com/ viagra pakistan in
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 just try lowest cost viagra https://viagranewdo.com/ acheter viagra internet
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 viagra preis levitra https://viagranewdo.com/ buy viagra sample uk
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 prix viagra quebec https://viagranewdo.com/ viagra en hombres sanos
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87331 achat viagra generique forum https://viagranewdo.com/ brand viagra wholesale
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 el generico del cialis https://viaseptoday.com/ get viagra work better https://viatrustedonline.com/ pfizer viagra preci http://vigraweuy.com/ achat viagra sans ordonnance https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 visit web site cialis canda https://viaseptoday.com/ can you cut viagra 100mg https://viatrustedonline.com/ women viagra dosage http://vigraweuy.com/ can a 16 year old take viagra https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 try it cheap fast cialis https://itcialis20.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 cialis 4cpr riv 10m https://itcialis20.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 fungsi cialis 10 mg https://itcialis20.com/
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 online article writing https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 graduate presentation custom https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1976
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702