๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    e87321 il viagra fa dimagrire https://viagranewdo.com/ - try it online viagra scam cheap real viagra by pfizer
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 try it viagra super active https://viagranewdo.com/ - buying viagra in aruba viagra non funzion
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra authentic online https://viagranewdo.com/ - buy viagra next day delivery chineses viagra tablets
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra fur frauen kaufen https://viagranewdo.com/ - como puedo comprar viagra viagra pakistan in
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 order viagra 25mg https://viagranewdo.com/ - cheap real viagra by pfizer viagra pfizer usa
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 how is the buy viagra riteaid https://viagranewdo.com/ - viagra naturale napol viagrande di catania mappa
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagrashop https://viagranewdo.com/ - generic viagra viagra luglio 2013
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 only for you buy viagra site https://viagranewdo.com/ - buying viagra in ottawa viagra verkaufen berli
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 comment acheter le viagra https://viagiowow.com/ viagra shops aus sterreich http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charles
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 buy viagra online online https://viagranewdo.com/ - generic viagra viagra griechenland rezeptfrei
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra verkaufen berli https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra online buy viagra india
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 orjinal shop net viagra https://viagranewdo.com/ - generic viagra cialis online free viagra
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 buy online viagra in canada https://viagranewdo.com/ - i was caught buying viagra new viagra competitor
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra levitra generique https://viagranewdo.com/ - generic version viagra india post haste pharmacy viagra
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra next day delivery 100 viagra 100mg cheap viagra naturale napol
 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra walgreens pharmacy viagra generic viagra legal
 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 legal to buy viagra on line viagra tabletten online kaufen click now viagra viagra
 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra online online buying viagra on line viagra women effect
 โดย... 1986
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 como puedo comprar viagra viagra pakistan in order cheap viagra us based
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 sex offenders to use viagra prescriptions viagra viagra switzerland online
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 order cheap viagra us based generic viagra viagra zutaten
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 pfizer viagra achat why can you buy viagra online viagra generic pills on sale
 โดย... 1983
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 safe generic viagra reviews buy viagra viagra cooment acheter
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 female buy viagra generic viagra can i get viagra in bangladesh
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 try it online viagra scam cialis vs viagra cost dosing cheap viagra pay with paypal
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra powder next cheap ca viagra day achat viagra generique forum
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 order viagra online illegal precios en viagra britnico nexium free viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 try it best prices on viagra viagra viagra penis
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra pfizer usa costo del viagra en lima viagra powder
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 4 gratuit viagra viagra is not generic viagra economico di viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra authentic online viagra dose amount viagra sildenafil von pfizer
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 can i buy viagra online yahoo generic viagra brands in india where to buy original viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 dose maxi viagra next cheap ca viagra day 4 gratuit viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagrapreis in der apotheke viagra women effect venta de viagra oeste
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 3 viagra dosage buy viagra online buying viagra in ottawa
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra auckland nz powerpoint natural viagra i was caught buying viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 cheap viagra online au buy generic viagra online can i get viagra in bangladesh
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra and trileptal better than brand viagra fast way to get viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy generic viagra online uk buying viagra on line viagra authentic online
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 precios en viagra britnico order cheap viagra us based viagra 100 dosi
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 comprar viagra en espana viagra kullanan erfahrungsbericht viagra frau
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 comprar viagra en espana viagra verkaufen berli cheap viagra online a href
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 sample of viagra prescription avoid buying fake viagra alli generico de la viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra aus gypten order viagra or levitra cerco viagra senza ricett
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra 100mg apotheke preis buy generic viagra viagra a 20 ans
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra on the nhs viagra is not generic erfahrungsbericht viagra frau
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 order viagra online illegal viagra online erfahrungsbericht viagra frau
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 order viagra 25mg viagra pakistan in viagra discount sale
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 super viagra from canada buy generic viagra online order cheap viagra us based
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra price england viagra cheap viagra generika kaufen foru
 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 just try lowest cost viagra buy generic viagra online how long viagra take
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra women effect viagra generic viagra en farmacias sin receta
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    best quick loans for bad credit online quick loans for bad credit same day quick loans online
 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 real viagra vs fake viagra prix viagra quebec viagra on the nhs
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 orjinal shop net viagra viagra discount sale usefull link free viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra online rezept legal comprar viagra a domicili viagra powder
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 something more than viagra nuovo viagra ross levitra cost vs viagra cost
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 post haste pharmacy viagra buying viagra on line i use it women viagra
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 come comperare viagra usefull link free viagra washington post cia viagra
 โดย... 1982
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 bow viagra texas buy viagra online viagra on the nhs
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 prescriptions viagra viagra buying viagra in ottawa
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 post haste pharmacy viagra generici viagra name for viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 genericos viagra ecuador generic viagra como puedo comprar viagra
 โดย... 1984
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra en venta libre en cvs generic viagra viagra 25mg filmtabletten
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 i use it women viagra cheap viagra avis achat viagra en ligne
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 try it viagra 100 viagra sample order viagra en farmacias sin receta
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra tablet sales in chennai order viagra 25mg viagra online romania
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 legal to buy viagra on line viagra online mexican viagra jelly
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra pakistan in venta de viagra oeste in holland viagra kaufen
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 ligne gnrique de viagra avoid buying fake viagra viagra zutaten
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 nexium free viagra generic viagra dapoxetine us avoid buying fake viagra
 โดย... 1977
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 just try lowest cost viagra buying viagra on line acquistare viagra senza ricett
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 avis achat viagra en ligne buying viagra on line come comperare viagra
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy viagra india viagra naturale napol legal buy viagra uk
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra griechenland rezeptfrei buy viagra online fast viagra stories
 โดย... 1981
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 erowid viagra identify generic viagra comprar viagra rapid
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra 50 mg generici morbidi buying viagra on line buy generic viagra online uk
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra naturale napol viagra para mujeres casero viagra women effect
 โดย... 1979
18 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702