๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    viagra via dokteronline https://viagranewdo.com/ - walmart costs viagra to viagra buy in montreal best rated viagra sources
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    try it viagra 100 https://viagranewdo.com/ - viagra online viagra generic viagra prices from walgreens
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra bijwerkingen https://viagranewdo.com/ - viagra nexium free viagra viagra generica online
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only for you buy viagra site https://viagranewdo.com/ - viagra 100 dosi buy viagra online erowid viagra
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic version viagra india https://viagranewdo.com/ - viagra cheap buy generic viagra avis achat viagra en ligne
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    age use of viagra https://viagranewdo.com/ - buying viagra in aruba viagra vision changes acheter viagra internet
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra 100 dosi https://viagranewdo.com/ - viagra online cheap viagra viagra kullanan
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra en farmacias sin receta https://viagranewdo.com/ - viagra a 18 anni viagra levitra generique cheap real viagra by pfizer
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra pfizer usa viagra a 18 anni viagra 50 mg pfizer prix
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra walgreens pharmacy https://viagranewdo.com/ - viagra generic i use it women viagra can i buy viagra online yahoo
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra next day delivery https://viagranewdo.com/ - buy cheap viagra online viagra powder super viagra from canada
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra delivery days https://viagranewdo.com/ - fast viagra stories viagra is not generic fast viagra stories
 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    costo del viagra en lima https://viagranewdo.com/ - wiki viagra pills buy cheap viagra online click now buying online viagra
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c11 only best offers cialis buying compra cialis genericobad credit personal loans from private lenders no fax payday loansterm for sale buy cialis online
 โดย... 1977
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    bow viagra texas https://viagranewdo.com/ - just try lowest cost viagra viagra cheap buy viagra in britain
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    prince william viagra beer https://viagranewdo.com/ - buy viagra online buy cheap viagra online soft generic viagra pills
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cheap super viagra uk https://viagranewdo.com/ - generische variant van viagra cheaper alternative to viagra viagra de mujer
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra en farmacias sin receta https://viagranewdo.com/ - click now viagra viagra buy viagra online i was caught buying viagra
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    avoid buying fake viagra https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra buy viagra online prescription viagra 50mg
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra cooment acheter https://viagranewdo.com/ - sample of viagra prescription generic viagra viagra authentic online
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    can i get viagra in bangladesh https://viagranewdo.com/ - buy viagra online viagra online il viagra fa dimagrire
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra griechenland rezeptfrei cheap viagra viagra 25mg filmtabletten
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    shop for viagra online https://viagranewdo.com/ - buy cheap viagra online enter site 100 mg viagra viagra en venta libre en cvs
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    il viagra fa dimagrire https://viagranewdo.com/ - buy cheap viagra online only for you buy viagra site order discount viagra online
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    forum viagra sur internet https://viagranewdo.com/ - acheter viagra 10 pilules buy viagra online online viagra ireland online
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra tablet sales in chennai https://viagranewdo.com/ - buying viagra on line buy generic viagra online dose maxi viagra
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    wow viagra tablets https://viagranewdo.com/ - viagra cheap buy viagra online acquistare viagra senza ricett
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra 50 mg generici morbidi https://viagranewdo.com/ - wholesale generic viagra good generic viagra dapoxetine us viagra penis
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra tabletten online kaufen https://viagranewdo.com/ - order cheap viagra us based viagra 50 mg generici morbidi pfizer viagra achat
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    sample of viagra prescription https://viagranewdo.com/ - viagrande di catania mappa viagra generic can i buy viagra online yahoo
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra rezeptfrei original https://viagranewdo.com/ - buy viagra prescription viagra pills cost only here cheap generic viagra
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra at local drug stores https://viagranewdo.com/ - buying viagra in ottawa viagra cheap the best site viagra best deal
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra 25mg filmtabletten https://viagranewdo.com/ - alli generico de la viagra just try lowest cost viagra viagra authentic online
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra online rezept legal https://viagranewdo.com/ - viagra and trileptal venta de viagra oeste buy viagra india
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra a 20 ans https://viagranewdo.com/ - buy cheap viagra online generic viagra viagra ireland online
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    costo del viagra en lima https://viagranewdo.com/ - washington post cia viagra viagra cheap better than brand viagra
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ligne gnrique de viagra https://viagranewdo.com/ - usefull link free viagra viagra online rezept legal viagra and trileptal
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    gloria viagra https://viagranewdo.com/ - avis achat viagra en ligne viagra verkaufen berli viagra ireland online
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra e fum https://viagranewdo.com/ - viagra cheap generic viagra ligne gnrique de viagra
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    best rated viagra sources https://viagranewdo.com/ - buy viagra online viagra en venta libre en cvs viagra non funzion
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra india https://viagranewdo.com/ - viagra online buy viagra 4 gratuit viagra
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    comprar viagra rapid https://viagranewdo.com/ - buying viagra on line viagra via dokteronline in holland viagra kaufen
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra wirkung bei gesunde https://viagranewdo.com/ - cheap viagra cheap viagra try it viagra 100
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    walmart costs viagra https://viagranewdo.com/ - viagra viagra ireland online brand viagra wholesale
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    can you buy viagra in france https://viagranewdo.com/ - post haste pharmacy viagra osterreich viagra kaufen can you buy viagra in france
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra delivery days https://viagranewdo.com/ - indian generic viagra indian generic viagra soft generic viagra pills
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra levitra generique https://viagranewdo.com/ - soft generic viagra pills cheap viagra post haste pharmacy viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    can you buy viagra in france https://viagranewdo.com/ - best rated viagra sources buy generic viagra online uk prince william viagra beer
 โดย... 1983
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only for you buy viagra site https://viagranewdo.com/ - viagra cheap buy viagra cheap viagra online a href
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    il viagra fa dimagrire https://viagranewdo.com/ - viagra legal buy generic viagra online viagra genuine uk
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice buy viagra in mexico https://viagranewdo.com/ - pharmacy buy canadian viagra viagra avoid buying fake viagra
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra online online https://viagranewdo.com/ - cheap viagra 100 viagra 100mg cheap wow look it mexico viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra https://viagranewdo.com/ - como puedo comprar viagra viagra 100mg apotheke preis find 150 mg viagra cheap
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    light viagra https://viagranewdo.com/ - cialis viagra differenz only here cheap generic viagra i use it viagra uk shop
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pfizer viagra achat https://viagranewdo.com/ - safe generic viagra reviews generic soft viagra paypal prescription viagra pills cost
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra levitra generique https://viagranewdo.com/ - viagra cheap buy viagra online il viagra fa dimagrire
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagrapreis in der apotheke viagra sample order viagra prices from walgreens
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    the best place viagra soft https://viagranewdo.com/ - buy viagra online viagra generic viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    erfahrungsbericht viagra frau https://viagranewdo.com/ - cheap viagra online au generic viagra buy viagra in britain
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra wirkung bei gesunde https://viagranewdo.com/ - generic viagra cialis online free viagra nuovo viagra ross
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra 25mg filmtabletten https://viagranewdo.com/ - viagra switzerland online cheap viagra online au soft generic viagra pills
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 prescription viagra 50mg https://viagranewdo.com/ - viagra viagra de mujer
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 wow viagra tablets https://viagranewdo.com/ - female buy viagra generic version viagra india
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra a 18 anni https://viagranewdo.com/ - try it viagra super active 4 gratuit viagra
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra a 18 anni https://viagranewdo.com/ - buy viagra online online try it viagra 100
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra levitra generique https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra online cheap viagra online a href
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra https://viagranewdo.com/ - viagra cheap forum viagra sur internet
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 buy viagra online online https://viagranewdo.com/ - buy viagra viagra delivery days
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 try it best prices on viagra https://viagranewdo.com/ - buy viagra powerpoint natural viagra
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 next cheap ca viagra day https://viagranewdo.com/ - viagra 50 mg pfizer prix commande viagra en lign
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra online romania https://viagranewdo.com/ - cheap viagra women viagra dosage
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 light viagra https://viagranewdo.com/ - prescriptions viagra cheapest site viagra
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 women viagra dosage https://viagranewdo.com/ - viagra online viagra generico porto alegre
 โดย... 1979
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 try it viagra super active https://viagranewdo.com/ - viagra cheap walmart costs viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 walmart costs viagra https://viagranewdo.com/ - viagra fur frauen kaufen viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 precios en viagra britnico https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra wiki viagra pills
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 buy viagra sample uk https://viagranewdo.com/ - viagra legal washington post cia viagra
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 costo del viagra en lima https://viagranewdo.com/ - viagra generic pills on sale viagra fur frauen kaufen
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 orjinal shop net viagra https://viagranewdo.com/ - viagrapreis in der apotheke generic viagra shipped from us
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra aus gypten https://viagranewdo.com/ - buying viagra on line sex offenders to use viagra
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702