๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101    หน้าถัดไป >

    5f7511 payday loans in evansville indiana faxless payday loansspeech scripts buy buy cialissale best cialis generic cialis onlineviagra soft tabs 100mg 50mg cheap viagra
 โดย... 1978
26 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 only today purchase of cialis compra cialis generico
 โดย... 1983
26 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Alice
25 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://supportmechanic.gonevis.com/iolo-system-mechanic-customer-service/ supportmechanic.gonevis
 โดย... supportmechanic.gonevis
25 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    here we provide microsoft office setup installation so visit https://ooffiice-setup.com/
 โดย... Alex
25 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis thailande https://cialisorderonline21.com/ - immigration specialist uk cheap cialis online wow look it getting cialis
 โดย... 1977
25 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 20 mg cost each https://cialisorderonline21.com/ - buy cialis cialis achat sur internet cialis wo kaufen
 โดย... 1976
25 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Voice support acer phone number, prime video customer service aol contact number, canon tech support, epson printer support phone number, hewlett packard tech support phone number, hp contact mcafee technical support, norton tech support, carbonite customer service, call tom tom, webroot support phone number, lexmark customer service, hangouts chat, netgear customer service, google chrome help, dropbox help, d-link support, dell customer service, brother printer customer service avast customer service, Voice support, yahoo customer service number, verizon email phone number, sharp phone number, sbcglobal email customer service, lorex camera phone number, google hangouts number, facebook number, google chrome help, asus support, arlo customer service, instagram support, hotmail customer service, cisco support number, aol customer service phone number, youtube phone number, contact twitter, netgear customer service, hp printer support, canon support, netflix contact, call alexa, how to contact okcupid youtube number tinder chat snapchat phone number match customer service number opera phone number apple icloud phone number pinterest help center tumblr support email idrive phone number skype help google home wifi setup customer service phone, yahoo customer support, verizon email support phone number, roku tech support number, roadrunner numbers, pogo help, netflix contact number, amazon kindle tech support, gmail customer service number, garmin customer support, contact dropbox, charter email customer service, att customer care, linksys extender setup, support phone number, gmail help, dlink camera setup, cisco tech support, charter tech support, brother support, avast phone number, how to contact yahoo, โดย
 โดย... call voice
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... call voice
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    FixMeStick customer service phone number to correct issues where they will be helped by all around qualified specialists who will help you in settling the issues. fix me stick customer service fix me stick customer support
 โดย... Robin Ott
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    low price cialis online https://cialisorderonline21.com/ - cialis 30 mg dose buy cialis online directed meds buy cialis usa
 โดย... 1984
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 10mg von lilly https://cialisorderonline21.com/ - cialis cialis cialis au luxembourg
 โดย... 1985
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://helpiolo.gonevis.com/ helpiolo.gonevis
 โดย... helpiolo.gonevis
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    mc hj?lm farstajean paul gaultier1000 down jackethackman stekpanna ceratec leather wallets colour http://www.flipthefearofpublicspeaking.com/Car_Parts/leather-wallets-colour
 โดย... leather wallets colour
24 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis women reviews https://cialisorderonline21.com/ - cialis online we use it cialis 20mg online need cialis no prescription
 โดย... 1983
23 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cheap buy viagra canada https://viagranewdo.com/ - viagra e fum legal to buy viagra on line avis achat viagra en ligne
 โดย... 1980
23 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    For a few two-income loved ones, the entails of work opportunities and parenting allow it to necessary to engage a housekeeper or possibly maid service plan. Although there are a number dependable home cleaning services attainable, being tuned in to some elementary guidelines boosts the likelihood of selecting a fabulous housekeeper you'll accept. A your own referral right from someone you're confident you know and trust certainly is the ideal way to look through reliable house cleaning services service, but many times it's necessary do many of the research and additionally comparison researching yourself. Beginning the job with a set of standards in view will expand the chances you'll make a choice your home can gladly live by means of for a long time. deep cleaning services dubai
 โดย... deep cleaning services dubai
22 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    100 viagra 100mg cheap https://viagranewdo.com/ - viagra cheap viagra zutaten generici viagra
 โดย... 1977
22 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    sonnette exterieur legrand amazonfrise marin amazoncalibre 12.7 amazon32 pouces taille amazon red and blue adidas jersey http://www.ascensive.org/Pantry_Themed_Boxes/red-and-blue-adidas-jersey
 โดย... red and blue adidas jersey
22 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra via dokteronline https://viagranewdo.com/ - cerco viagra senza ricett viagra wow viagra tablets
 โดย... 1985
22 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra generika kaufen foru https://viagranewdo.com/ - genericos viagra ecuador 3 viagra dosage generische variant van viagra
 โดย... 1976
22 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    But when the issue is complex and can’t be resolved on the phone then you should drop a mail to customer support team. can't login to plenty of fish
 โดย... can't login to plenty of fish
21 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra brands in india https://viagranewdo.com/ - viagra naturale napol viagra online cheap wholesale viagra uk
 โดย... 1985
21 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    the Best Web Development Company. who works with the experts web developers and web designers in this country. website design company website design services website development company website development services e-commerce website design company e-commerce website development services mobile app development mobile app development mobile app development company mobile app development services block chain development block chain development company block chain development services digital marketing digital marketing agency digital marketing company digital marketing services software development software development company software development services Static Web Design Company Static Website Design Services Dynamic Web Design Company Dynamic Website Development Services Custom Web Development Company Custom Website Designing Services Website Redesign & Development Company Website Redesign Services Responsive Web Design and Web Development Company Responsive Web Design Services Best UI/UX Design Company UI/UX Design Services Custom Web Application Development Company Web App Development Services CMS Web Development Services CMS Development & CMS Solutions Ecommerce Web Development Services Custom Ecommerce Solutions Horse Saddle Manufacturers Company In Kanpur https://animateworld.net/ https://hwimart.com/ https://harivani.com/ https://hwitoons.com/ https://hwivlogs.com/ CRM Software Development CRM Development Company CRM Development Services Custom Web Design & Development Services Custom Website Development .Net Development Services ASP .Net Development Company Custom Software Development Company Custom Software Development Services Ecommerce Software Development Company Ecommerce Software Development Services CRM Software Development Company CRM Software Development Services IOS App Development Company IOS Moble App Development Services Android App Development Company Android Moble App Development Services Hybrid App Development Company Hybrid Moble App Development Services Native App Development Company Native Moble App Development Services Mobile Game App Development Company Moble Game App Development Services Business App Development Company Business App Development Services Initial Coin Offering Development Company ICO Development Services Blockchain Development Company Blockchain Development Services Cryptocurrency Wallet Development Company Cryptocurrency Development Services Cryptocurrency Payment Gateway Devlopment Crypto Payment Gateway SEO Company Search Engine Optimization Services SEO Services SMO Services SMO Company Social Media Marketing Services PPC Company Pay Per Click Marketing Agency PPC Management Services Email Marketing Company Email Marketing Services Email Marketing Agency Video Marketing Company Video Marketing Services Video Marketing Agency Bulk SMS Marketing SMS Marketing & Text Marketing Services Create a Unique Logo Design Company Best Logo Design Services Creative Banner Ad Design Services Web Banner Design Company Brochure Design Service Brochure Design Company Brochure Design Agency Creative Flyer Design Company Custom Flyer Design Services Best And Creative Business Card Design Business Card Design Services 2d Animation Company 2D Animation Services 3d Animation Company 3D Animation Services Whiteboard Animation Company Whiteboard Animation Services Explainer Animated Video Company Explainer Video Services App Explainer Video Company App Explainer Video Services VR App Development Services Virtual Reality App Development Company AR App Development Services Augmented Reality App Development Company
 โดย... gareema
21 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra auckland nz https://viagranewdo.com/ - no australia viagra viagra tabletten online kaufen viagra online romania
 โดย... 1985
21 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi to every body, it's my first pay a visit of this blog; this website includes awesome and genuinely excellent datta designed for readers. http://www.google.st/url?q=https://cbdwwwkratom.com/ buy krtom tree buy kratom tree http://www.google.ro/url?q=https://cbdwwwkratom.com/
 โดย... 1975
21 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Forgetting the password of an online client is very common for humans because they do not give heed to remembering the passwords of different online platforms. This is because every other online platform allows the users to reset their password if they have forgotten it. And, Charles Schwab login is no exception here. So, if you have landed here to know how to reset the Schwab login password, then you have arrived at the right place. Here is how you can reset your password immediately
 โดย... shawab login
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    what if females take cialis https://tadaladilss.com/ - cialis online generic cialisviagra for ladlies https://via1buynow.com/ - online viagra buy viagra
 โดย... 1982
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    vendita viagra pisa http://viagraeuw.com/ - viagra generic viagracialis viagra habitamos https://viagratodaybest.com/ - buy viagra online viagra cheapviagra sans ordonnances https://viagraviagra20.com/ - viagra online buy generic viagra onlinebuy viagra pills online canada http://viagrayqdd.com/ - viagra canada buy viagra
 โดย... 1976
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    comprar viagra alicant http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap online viagrawe use it cialis now https://viaseptoday.com/ - generic cialis cheap cialis onlineviagra te koop in belgie https://viatrustedonline.com/ - online viagra viagraviagra free sample canada http://vigraweuy.com/ - viagra online viagra online
 โดย... 1975
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    how to get viagra samples free http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra cheap viagra onlineusa cheap viagra https://viagratodaybest.com/ - buy viagra canadian viagraviagra vademecum precio https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line cheap viagra
 โดย... 1981
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis uk doctor https://cialisverygoodn.com/ - cheap cialis online buy cialiscialis generique apcalis http://ciaviagogogo.com/ - buy generic cialis cheap cialis
 โดย... 1976
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hello! I'm James Smith from Austin, Texas, USA, guys are you searching for any deals, and Coupons so don't waste your precious time just simply search Coupon2deal.com and get Incredible Deals, Coupons, Offers, and many more. I saved lots of money while shopping online through Coupon2deal you'll also save your money. It provides Deals and Coupons from all major brands in the USA like Turo, Magzter, Hobby Lobby, Dicks Sporting Goods, and many more. Coupons from Major Brands Are: Turo Promo Code Up to 75% OFF on Turo Coupon Code To get Incredible Deals, Coupons, and Offers to visit Coupon2deal
 โดย... James SMith
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pharafarmacie cialis https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis cheap cialis onlinekamagra vs viagra uk https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online viagra generic
 โดย... 1975
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy cialis canada 2013 https://tadaladilss.com/ - generic cialis online buy cialisus viagra sales https://via1buynow.com/ - buy viagra viagra
 โดย... 1976
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charles
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is available doses 6468 be is softtabs online 6468 achat is vancouver 6468
 โดย... 1975
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0011 best price 5 mg cialis cheap cialiscialis soft tabs md cheap cialismejor precio cialis genrico cialis
 โดย... 1978
20 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic pills for brand cialis http://ciaviagogogo.com/ - online cialis cheap cialisviagra heart palpitations https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra generique
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cheap viagra co uk http://viagraeuw.com/ - cheap viagra cheap viagrasale uk of viagra https://viagratodaybest.com/ - generic viagra viagra generictesco stores selling viagra https://viagraviagra20.com/ - generic viagra viagra online
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra pills discussion https://frviagrafrance.com/ - viagra prix acheter viagra sans ordonnancecialis generic cialis best https://itcialis20.com/ - compra cialis genericotexas direct lending http://loansoloie.com/ - payday loans online faxless payday advancebibliography of a website https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis buy generic cialis
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0011 cialis purchase cialis onlinecialis da 5 mg online cialis
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 comprar cialis original espan cialis online
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0011 how to order cheap cialis buy generic cialisgenerico cialis electron cialis onlinecialis och alkohol online cialis
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 generico viagra paraguaio viagracialis afecta el corazon buy cialistry it cialis no doctor cheap cialis onlinecialis price ebay discount cialis
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Computer virus. The word alone lets us imagine the loss and destruction of labor , crashing PCs, stolen personal information and ruining of finances. the pc virus is indeed a weapon which may cause destruction. it's vital to possess efficient antivirus software so as to save lots of your PC from all the nuisance viruses which are capable of harming the health of your PC and work. the most purpose of antivirus programs is to halt all unwanted virus threats from ruining your system and therefore the vanishing of knowledge . What to expect from antivirus software? A user can never figure out the entry and spreading of virus. The users' realization is merely discovered when the infection is disseminated to the whole system. So it's better to shelter under the protection of an epidemic removal tool because: belkin router setup | Navman Update | AOL Mai | Netgear Login | www.mywifiext.net | Netgear Router Setup AOL Mail Login | mail.aol.com | aol gold download | aol webmail | Canon.com/ijsetup | Ij.start.cannon | Canon.com/ijsetup | Ij.Start.Canon
 โดย... Rose
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244811 viagra kaufen osterreich viagrabest time to eat viagra viagra onlinewhere can you buy viagra drugs viagra online pharmacycommander cialis 10 cheap cialis online
 โดย... 1987
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    With high computer usage, computer security is extremely vital for the graceful functioning of the machine. Shielding your computer with antivirus software may be a wise thanks to lookout of your computer's health. Integrating this security will prevent from the obstacles which are created by hazardous viruses. Antivirus works to guard the pc from any attack and may be a must for data security. Garmin.com/Express | Rand McNally GPS Update | belkin router setup | Navman Update | garmin express | Rand McNally Update | Belkin router setup | Download Garmin Express | belkin range extender setup | Garmin Update | Belkin Login | Garmin Nuvi Update | Belkin Router Login | Garmin.com/mapupdates
 โดย... Anisa
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244811 online viagra cheapest viagra
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I have read your blog. This is really great. I like your work. I also have written an article if you want to read Click Here Click Here
 โดย... debra55
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 cialis kaufen generika online cialismax dose viagra per day generic viagrarezeptfrei viagra prei viagra couponviagra kosten krankenkasse viagra online
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 viagra a 20 ans viagra online viagra india generica
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 buy cipla viagra viagra bijwerkingen viagra tablet sales in chennai
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 enter site 100 mg viagra cheap viagra viagrapreis in der apotheke
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 something more than viagra buying viagra on line try it online viagra scam
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 pfizer viagra achat follow link best online viagra generique viagra canada
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 cheap wholesale viagra uk buying viagra illegal i was caught buying viagra
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 precios en viagra britnico generic viagra generique viagra canada
 โดย... 1980
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 just try buy viagra low price viagra store london i use it viagra uk shop
 โดย... 1984
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 recreational use of viagra prince william viagra beer very good site viagra canada
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87311 wholesale generic viagra good buy viagra online buy viagra in britain
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 ligne gnrique de viagra https://viagranewdo.com/ - cialis online free viagra viagra at local drug stores
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 identify generic viagra https://viagranewdo.com/ - como puedo comprar viagra can you buy viagra in france
 โดย... 1981
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 wholesale generic viagra good https://viagranewdo.com/ - post haste pharmacy viagra cheap real viagra by pfizer
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 viagra legal https://viagranewdo.com/ - viagra cheap order viagra or levitra
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e87321 cheap super viagra uk https://viagranewdo.com/ - viagrapreis in der apotheke generic viagra brands in india
 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pack cialis viagra https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra online viagra online ligne gnrique de viagra
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    caverta generic viagra 50mg https://viagranewdo.com/ - to viagra buy in montreal cheap super viagra uk viagra on the nhs
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    order viagra or levitra https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra online viagra legal viagra at local drug stores
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra sale cheap uk https://viagranewdo.com/ - i use it women viagra viagra online only for you buy viagra site
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic soft viagra paypal https://viagranewdo.com/ - viagra cooment acheter viagra e fum viagra online rezept legal
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagrashop https://viagranewdo.com/ - buy viagra online legal generic viagra when viagra 25mg filmtabletten
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only for you buy viagra site https://viagranewdo.com/ - wiki viagra pills where to buy viagra toronto post haste pharmacy viagra
 โดย... 1982
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    just try lowest cost viagra https://viagranewdo.com/ - generische variant van viagra buy generic viagra online viagra generic pills on sale
 โดย... 1976
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    venta de viagra oeste https://viagranewdo.com/ - buy generic viagra can i buy viagra without a rx viagra sale cheap uk
 โดย... 1988
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    prescriptions viagra https://viagranewdo.com/ - viagra online romania cheap viagra name for viagra
 โดย... 1978
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buying viagra in ottawa https://viagranewdo.com/ - how long viagra take como puedo comprar viagra commande viagra en lign
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra online online https://viagranewdo.com/ - osterreich viagra kaufen try it viagra 100 best rated viagra sources
 โดย... 1975
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    prescription viagra 50mg https://viagranewdo.com/ - buy cheap viagra online viagra online viagra for women tablets name
 โดย... 1985
19 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702