๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    viagra weekenders https://sildenonline.com/ - generic sildenafil without a prescriptioncialis circular generic pills https://ssupercialisever.com/ - cialis online buy cialis online
 โดย... 1979
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    free trial cialis viagra https://sildenonline.com/ - sildenafil tablets 120 mg 100mg sildenafil no rx canadianprecio cialis madrid https://ssupercialisever.com/ - online cialis online cialis
 โดย... 1979
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are your contact details though? Gorilla _______ ________ ______ _________ webpage gorilla ______
 โดย... 1987
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444021 payday loans in apple valley ca http://loansoloie.com/ - payday advance loan ligne gnrique viagra https://sildenonline.com/ - sildenafil 100mg online india
 โดย... 1980
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444021 payday loans even if you already have one http://loansoloie.com/ - no fax payday loan viagra benzos https://sildenonline.com/ - sildenafil gel 100 mg
 โดย... 1980
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444021 personal loan in houston tx http://loansoloie.com/ - online payday loans click here to buy plus viagra https://sildenonline.com/ - sildenafil over the counter usa
 โดย... 1980
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 need to buy a annotated bibliography https://edpillsnews20.com/ - viagra buy
 โดย... 1984
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 professional writing online https://edpillsnews20.com/ - discount viagra
 โดย... 1984
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 writing service canada https://edpillsnews20.com/ - viagra online pharmacy
 โดย... 1984
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    c82821 uk brand cialis https://cialishowmuch.com/ - cialis online prix cialis 20mg en france http://cialisooie.com/ - discount cialis
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    c82821 usefull link cialis delivery https://cialishowmuch.com/ - buy cialis acheter cialis 10 mg france http://cialisooie.com/ - online cialis
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    c82821 la compra compra cialis usa https://cialishowmuch.com/ - cheap cialis preise fr cialis 20mg http://cialisooie.com/ - buy cialis
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440921 cialis with next day delivery https://cialisverygoodn.com/ - cialis los precios de cialis https://cialisyrpo.com/ - generic cialis online
 โดย... 1975
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440921 money order for cialis https://cialisverygoodn.com/ - generic cialis can you take cialis without ed https://cialisyrpo.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1975
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440921 usa cialis pill price https://cialisverygoodn.com/ - online cialis only now soft cialis tablets https://cialisyrpo.com/ - generic cialis online
 โดย... 1981
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is you get online can 7472 is ata sin receta 7472
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is saves baby 7472 where to be is for less 7472
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is abu dhabi 7472 pfizer offers is online 7472
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    enter site lowest is price f8d3
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    vendita is bari f8d3
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    find cheapest is f8d3
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice is usa b43a only for you search is b43a be legit is online b43a
 โดย... 1975
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is is online canada f8d3 male enhancement with is f8d3
 โดย... 1984
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is cheap price f8d3 eye problems is f8d3
 โดย... 1984
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    brand is cheap 9831 ordre rapide is 9831 cost of is in canada 9831
 โดย... 1985
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    just try rx is low price 9831 is 20 mg prezz 9831 is cipla gnrique 9831
 โดย... 1982
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    i use it real is 9831 price of is online in uk 9831 is online to be 9831
 โดย... 1982
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    best online pharmacy viagra buy viagra brand buy viagra los angeles
 โดย... 1977
15 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    benefits viagra pills https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online viagra cheapcialis bestellen erfahrungen https://cia20online.com/ - buy cialis generic cialis online
 โดย... 1981
14 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra otc http://viagrstoreus.com/# generic for viagra buy viagra uk viagra price
 โดย... 1987
14 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! http://newmalwarebytes.com/ newmalwarebytes
 โดย... newmalwarebytes
13 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pcbitdefender.com/ pcbitdefender
 โดย... pcbitdefender
13 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    force fed is 3d96 is belgium 3d96
 โดย... 1983
13 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pendientes oro blanco novia el corte ingles
13 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pro-kaspersky.com/
 โดย... pro-kaspersky
12 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra for sale generic viagra online canada buy viagra generic viagra buy online
 โดย... 1980
12 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis professional mastercard https://cialislowprice21.com/ - buy cialis from australia buy cialis much does cialis costs
 โดย... 1975
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://topbitdefender.com/
 โดย... topbitdefender
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    www.mcafee.com/activate: Find the McAfee antivirus download, install & activation steps. Enter McAfee activate code and get started at mcafee com activate.
 โดย... john
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    If you are a serious gamer and playing in front of a computer screen, here you can buy your favorite prescription glasses that protect your eyes from blue light. Prescription Glasses what do gaming glasses do computer glasses blue light yellow gaming glasses Clip on Glasses night vision glasses for driving
 โดย... Emma Lily
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here because you have made my work as easy as ABC Led Light Therapy Facial Benefits Led Light Therapy Pigmentation Best Led Light Therapy For Wrinkles Nsw Lotteries Results Powerball Results NSW Check Oz Lotto Ticket
 โดย... niceks
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Great web site you've got here.. It's difficult to fiind good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!! https://cbdwwwkratom.com what are the side effects of kratom
 โดย... 1984
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    click now price cialis canada http://cialisuqpor.com/ - buy cialis online generic cialiscialis costo e confezioni http://cialisuqwc.com/ - online cialis buy cialiscialis 50mg billig http://cialisuyew.com/ - cialis online cheap cialis online
 โดย... 1981
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    It's an awesome piece of writing in support of alll the web viewers; they will take advantaage from it I am sure. https://cbdwwwkratom.com kava kratom https://bestwwwkratom.com
 โดย... 1988
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pharmacy cialis online https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online buy cialisviagrande ufficio anagrafe https://via1buynow.com/ - cheap viagra viagra cheap
 โดย... 1976
11 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    composition cialis 20mg https://cialislowprice21.com/ - recommended site cialis 100 brand cialis at economic price cialis farmaco prezzo
 โดย... 1988
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://alreadypurchased.yolasite.com/
 โดย... alreadypurchased.yolasite
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    looking to save money but unable to do it, now don’t worry coupon2deal will help you in this with the help of discount coupons we will help you out in your savings and we offered different types of coupons like NordVPN Coupon, Namecheap Promo Code, Shein Coupon, hostinger Coupon. Dollar General Coupons Aldi Coupons 123inkjets Coupon Ace Hardware Coupon Allen Edmonds Coupon HEB Coupons TJ Maxx Coupon Deals Labor Day Sales Ikea Coupon Halloween Deals
 โดย... jsoeph smith
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra canada rx https://viagraonline20up.com/ - buy viagra online generic viagrawow look it pfizer viagra uk https://viagraonlinegfsd.com/ - buy viagra online viagra generic
 โดย... 1979
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I think you know very much about that topic and you can lead blog in instagram about it Formal Makeup Wollongong
 โดย... nicek
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I like looking through an article that wikl make people think. Also, thank you for permitting me to comment! https://clients1.google.nr/url?q=https://cbdwwwkratom.com Alda https://clients1.google.ga/url?q=https://kratomwwwtea.com
 โดย... 1977
10 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://installproduct.yolasite.com/
 โดย... installproduct.yolasite
9 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
9 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hello I have a question, i see a lot of products in this store, I have made a screenshot of some products, https://screenshot.photos/product463 that you also sell in your webshop. But there products are 37% cheaper, well my question is what is the difference between your store, is it the quality or something else, I hope you can answer my question. Greetings Mohammad Lange "Sent from my Samsung"
 โดย... Dangelsbach
8 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
8 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    any installation setup do visit our website https://ooffiice-setup.com
 โดย... alex
7 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    It's approplriate time to make some plans for the long run andd it's time to be happy. I have learn this submit and iif I could I want to counsel you some fascinating issues or advice. Maybe you can write subsequent articles relatihg to this article. I desire to read even more things approximately it! https://gabriele7obc350jo.medium.com/popularity-essay-7435bc09fcd1 website https://violmao.medium.com/
 โดย... 1990
6 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    If you are a Garmin map user, it is always advised that you need to keep the Garmin map updates in the matter of enjoying all the latest territory. Sometimes it happens that the user fails to take the advantages of the Garmin device due to some technical issues. When you will update it, you will see that new features get automatically added. In any case, if you are unable to avail of the benefits of its unique features due to having the older device, you can simply get the updates with the help of some instructions which are provided by us. With the help of the Garmin update software, you will be able to update your device. If you get any sort of free update of this device, it is always recommended that you should download the Garmin Express application to keep your map updated. Let’s come to know some of the ways for updating Garmin Map. garmin updates garmin map updates garmin gps updates garmin nuvi updates garmin express updates
 โดย... garmin maps updates
6 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    http://creditreportchecknow.com/# cheapest credit report credit report dispute credit bureaus perfect credit score
 โดย... 1979
4 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup Office is operated by the users on Windows, laptops, smartphones, MacOS. The users can use Microsoft Office in anywhere they want to. just in case the users make any changes in their document online, then the changes will get synchronized. The user can purchase Office setup from both the web or offline mode. Click the link below to download. office.com/setup
 โดย... sara
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup Office 365 can be more valuable than only an email application on the off chance that you pick the correct membership plan. For business, upgrading efficiency and joint effort in the association has gotten important to make it simple and increasingly capable for the representatives to work.But, quantities of organizations are as yet using the fundamental plans of Office 365, which restrain them from using the refreshed highlights. In this way, to guarantee you get each component and utilize your Office 365 membership to the most. Office.com/setup
 โดย... sara
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup In the event you’re each day daily customer and at case you encourage extra skills that are old then office 2019 is just a solid alternative choice. What’s more, at ms office 2019 you’re acquiring a license for a single apparatus like wise.Every office subscription you buy is only for a minimal time. It’s mandatory that you renew it to use further. office.com/setup
 โดย... sara
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup In the event you’re each day daily customer and at case you encourage extra skills that are old then office 2019 is just a solid alternative choice. What’s more, at ms office 2019 you’re acquiring a license for a single apparatus like wise.Every office subscription you buy is only for a minimal time. It’s mandatory that you renew it to use further. office.com/setup
 โดย... sara
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://miss-tiguidou.com/ federation-apicole17.com https://federation-apicole17.com/
 โดย... federation-apicole17.com
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 click now cialis cialis https://cialishowmuch.com/ - buy cialis online click now buy cialis us http://cialisooie.com/ - cialis generic il cialis 40 mg per vendita http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online buy cialis fast delivery http://cialisuqwc.com/ - buy cialis online
 โดย... 1978
3 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://tangosensations.ch/ theroadscholarz.com https://theroadscholarz.com/
 โดย... theroadscholarz.com
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    coverage health insurance safe canadian online pharmacies
 โดย... 1980
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    https://1dsensholding.com/ chezsteveresidencekylemio.com
 โดย... chezsteveresidencekylemio.com
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 cialis levitra disfunzione http://cialisyytr.com/ - buy cialis online cialis online buy uk https://ciatrusstedonline.com/ - buy generic cialis cialis rembours http://ciaviagogogo.com/ - online cialis
 โดย... 1983
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    a6ac21 safest place to buy viagra https://via1buynow.com/ - viagra generic viagra las vegas http://viagener2020.com/ - online viagra generico do viagra dejavu http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap samples viagra online http://viagraeuw.com/ - cheap viagra
 โดย... 1976
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    53e921 purchase cialis brand 20 mg https://genericedpills20.com/ - online cialis
 โดย... 1980
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 coupon viagra http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra genrico muy barato https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online
 โดย... 1986
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 we use it cialis for females http://cialisuqpor.com/ - generic cialis do you need rx cialis soft http://cialisuqwc.com/ - discount cialis how to get cialis overnight http://cialisuyew.com/ - generic cialis online cialis frequent use https://cialisverygoodn.com/ - online cialis
 โดย... 1979
2 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acca21 40 viagra buy of http://viagraaqwe.com/ - viagra viagra pills for sale men http://viagraeuw.com/ - buy viagra
 โดย... 1975
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444021 cialis generico online swiss https://cialisactivesupers.com/ - cheap cialis gute cialis generika https://cialisdoitnow.com/ - generic cialis cialis paiement paypal http://cialishhqoeur.com/ - cialis
 โดย... 1988
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db21 gag gifts for men viagra https://viagrafornow.com/ - can you buy viagra over the counter buy generic viagra toronto https://viagrahere20.com/ - buy viagra viagra con descuento http://viagraoier.com/ - viagra
 โดย... 1983
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5ad021 generic viagra teva canada http://viagener2020.com/ - cheap viagra le viagra bi http://viagraaqwe.com/ - online viagra viagracostscanada http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online viagra cancun cost https://viagrafornow.com/ - viagra prescription online
 โดย... 1987
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 viagra and other similar drugs https://frviagrafrance.com/ - viagra france
 โดย... 1985
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 cheap canadian viagra pharmacy https://itsviagranew.com/ - buy generic viagra tomar viagra ereccio https://kaufenvia20.com/ - viagra kaufen billig quick loans for very bad credit http://loansoloie.com/ - no fax payday loans
 โดย... 1979
1 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702