๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


สารทเดือนสิบ
ช่วงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ แต่วันที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมทำบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ ค่ำ

ความสำคัญ
เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ ค่ำเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรตจึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ
ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผู้ยังมีชีวิตอยู่จึงนำอาหารไปทำบุญที่วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที

พิธีกรรม
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้
๑. การจัดหฺมฺรับ
เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ำ ชาวบ้านจะเตรียมซื้ออาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใส่หฺมฺรับ
การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น ถาด กาละมัง เข่ง กระเชอ เป็นต้น ชั้นล่างสุดบรรจุอาหารแห้ง ชั้นสองเป็นพืชผักที่เก็บไว้นาน ชั้นสามเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นบนสุด ประดับขนมสัญลักษณ์เดือนสิบ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมแต่ละชนิดมีความหมายดังนี้
ขนมลา เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ให้บรรพบุรุษใช้นุ่งห่ม
ขนมพอง เป็นเสมือนแพที่ให้บรรพบุรุษข้ามห้วงมหรรณพ
ขนมกง เป็นเสมือนเครื่องประดับ ใช้ตกแต่งร่างกาย
ขนมบ้า เป็นเสมือนเมล็ดสะบ้า ไว้เล่นในวันตรุษสงกรานต์
ขนมดีซำ เป็นเสมือนเงินตรา ไว้ให้ใช้สอย
๒. การยกหฺมฺรับ
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ชาวบ้านจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ไปวัด และนำภัตตาหารไปถวายพระด้วย โดยเลือกไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป
๓. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล
เมื่อนำหมฺรับไปวัดแล้ว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทำบุญเลี้ยงพระเสร็จแล้วจึงมีการบังสุกุล การทำบุญวันนี้เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องให้กลับไปยังเมืองนรก
๔. การตั้งเปรต
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแล้ว ชาวบ้านจะนำขนมอีกส่วนหนึ่งไปวางไว้ตามบริเวณลานวัด ข้างกำแพงวัด โคนไม้ใหญ่ เรียกว่า ตั้งเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศลเป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่มาร่วมทำบุญให้ การชิงเปรตจะทำตอนตั้งเปรตเสร็จแล้ว เพราะเชื่อว่าถ้าหากใครได้กินของเหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ จะได้รับกุศลเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
บางวัดนิยมสร้างหลาเปรต เพื่อสะดวกแก่การตั้งเปรต บางวัดสร้างหลาเปรตไว้บนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ำมันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผู้ชนะคือผู้ที่สามารถปีนไปถึงหลาเปรตซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก จึงสนุกสนานและตื่นเต้น

สาระ
ประเพณีสารทเดือนสิบมีสาระสำคัญหลายประการ ดังนี้
๑. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อตอบแทนบุญคุณ ลูกหลานจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้
๒. เป็นโอกาสได้รวมญาติที่อยู่ห่างไกล ได้พบปะทำบุญร่วมกันสร้างความรักใคร่สนิทสนมในหมู่ญาติ
๓. เป็นการทำบุญในโอกาสที่ได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
๔. ฤดูฝนในภาคใต้จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิบ พระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตยากลำบาก ชาวบ้านจึงจัดเสบียงอาหารนำไปถวายพระในรูปของหฺมฺรับ ให้ทางวัดได้เก็บรักษาเป็นเสบียงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในฤดูฝน< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9    หน้าถัดไป >

    Hi I wanted to order a item from your webshop. but I can not find the product anymore on your site, it looks like this on this site https://bit.ly/Productitem845 I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I'll wait Greetings
 โดย... Malonne
26 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... elindigo
24 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello I wanted to order a item from your webshop. but I can not find the product anymore on your site, it looks like this on this site https://bit.ly/ProductItem263 I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I'll wait Greetings
 โดย... Portland
24 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    To protect all your Windows, Mac & Android devices. Get and easily run Anti Viruses and Learn how to create anti-virus account, enter 25 characters alpha-numeric Product Key/code, and successfully install with the Product key. mcafee.com/activate
 โดย... james1995
23 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    cbd oil price at walmart ananda cbd oil amazon cbd oil https://mycbdoil.us.com/#
 โดย... 1988
19 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... compressmyjs
15 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at trangzone.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
 โดย... Arlington
14 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello there, My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at trangzone.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ? We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well . If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know. Thanks, Aly
 โดย... Canowie
14 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Garage underneath the stephen curry shoes second dribbling is toward the switch on the left side in the body without any slowdown, his footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action much more concise. Don't waste any hard work, just jump off the floor, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the whole shooting art played the revolutionary role. "The bobcats go scout work Adam -- Mr Libby said Treasury. Counter frames in 6 units and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to locate gaps in the plastic ball center. His arm gently lifted back, still left his palm the golf ball, but still control involving his fingers. His right arm into all the joints is close to help 90 degree Angle, on the shoulder to the elbow, from the elbow towards the wrist, from wrist to talk about, as if a diner waiter in carrying a new tray. Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, curry shoes need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed another factor: enough deep muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a great shooting there is but one secret to all - 7 days a week, year after year exercise, until a set regarding complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist for instance monks meditate boring training, it also helped as soon as he graduated from school, eventually grow into another leading little-known Davidson university NCAA elite last 8. "Game changing, there is no time to kd shoes you feel about your own shooting actions is correct, " curry claimed, "you can only depend on their daily at working out ground building muscle recollection, hit and believe we can. We're so lots of practice in training, to be able to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will really feel very strange. ". Tag: kyrie irving shoes mizuno shoes nike zoom vaporfly elite adidas nmd human race kyrie 4 kyrie irving jersey kyrie 4 lebron 15 calvin klein underwear curry 2 kyrie irving shoes ultra boost adidas ultra boost 3.0 ecco kobe bryant jersey curry shoes kyrie 5 yeezy triple white fila shoes asics gel kayano 24 kyrie 4 adidas pure boost Nike Pegasus 35 adidas boost jordan 32 kyrie 2 shoes wholesale nba hats stephen curry jersey lebron 15 ashes nike kyrie shoes curry 5 lebron soldier 10 harden vol 2 lebron 14 kyrie 1 pg shoes birkenstock shoes kobe shoes puma fenty slides curry 5 shoes kyrie 4 halloween nike lunar force 1 kyrie 4 halloween adidas rose 6 kd shoes balenciaga triple s Shoes Lebron soldier 11 nike huarache adidas deerupt adidas nmd r1 primeknit nike free puma rihanna creepers camo Nike lebron soldier 11 kobe 10 kevin durant jersey Nike CR7 curry 2 Lebron James Shoes stephen curry shoes adidas yeezy curry 3 shoes kyrie irving shoes curry 4 shoes lebron 16 curry 4 kyrie 4 nike pg 2 adidas crazy explosive kevin durant shoes yeezy shoes kyrie 2 adidas porsche design nike hyperdunk Adidas Casual ultra boost shoes kyrie 4 kyrie irving shoes nike air max 270 nike roshe run one ultra boost 4.0 kyrie 4 confetti nike sb dunk asics gel kayano 23 adidas football cleats yeezy boost barbour jackets
 โดย... 1978
12 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
11 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
11 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Angelo! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential clients. Imagine what you are missing out on. Right now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's hurting your business), businesses above are winning all the traffic and business! Answer all your buyers' questions on your website and earn their trust! Find out how easy it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Best, Angelo
 โดย... Chilliwack
9 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi, it's Leslie! Pretty much everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and next year, it'll be EVERYONE of your potential customers. Imagine what you are missing out on. Right now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's hurting your business), competitors above are winning all the traffic and business! Answer all your visitors' questions on your website and earn their business! Learn how easy it is : https://goo.gl/6h8hfW Get your voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Regards, Leslie
 โดย... Thunder Bay
9 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
9 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
7 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
7 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
7 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
7 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Download one of the best hacked unblocked games of all time. Visit games.lol for more information.
 โดย... samuelddarden
7 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
6 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi I have something for you. Can you remember that we had spoken on the phone. I had promised you Silver Member Special coupons just for you. https://bit.ly/SilverMembercoupons I hope you like it. Greeting
 โดย... Alvediston
5 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
3 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Karin! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential customers. Imagine what you are missing out on. Right now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's NOT good), competitors on top are earning all the traffic and business! Answer all your visitors' questions on your site and earn their business! Learn how easy it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Regards, Karin
 โดย... Montreal
2 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    http://prozacbest.us.org/ - cheap prozac http://indocinbest.us.org/ - indocin http://albuterolbest.us.com/ - ventolin albuterol inhaler http://prednisonebest.us.com/ - more info http://cialisdaily.us.com/ - cialis daily http://viagraoffers.us.com/ - Viagra Online http://kamagrabest.us.com/ - Kamagra Chewable http://clonidinebest.us.org/ - clonidine 0.2mg tablets http://diflucanbest.us.org/ - DIFLUCAN http://motrinbest.us.org/ - motrin 800
 โดย... 1980
2 มกราคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Richelle! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential clients. Imagine what you are missing out on. Right now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's hurting your business), businesses on top are getting all the traffic and $$$$! Answer all your clients' questions on your website and win their trust! Find out how easy it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your VSO voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Best, Richelle
 โดย... Drummondville
31 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Great Article of Every Details Shared With Us.
 โดย... Admin
31 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Delmar! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and next year, it'll be EVERYONE of your customers. Imagine what you are missing out on. Right now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's NOT good), competitors above are getting all the traffic and $$$$! Fulfill all your visitors' questions on your site and win their trust! Learn how simple it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your VSO voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Best, Delmar
 โดย... Belleville
29 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
28 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
28 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
27 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Sofia! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential customers. What you are missing out on. Just now, I can only find trangzone.com on text search after digging a few pages (that's NOT good), competitors above are earning all the traffic and business! Fulfill all your buyers' questions on your site and win their trust! Find out how easy it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your VSO voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Cheers, Sofia
 โดย... London
24 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
23 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
23 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
23 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
23 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
23 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hey, it's Mitchel! Almost everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products in 2018, and in 2019, it'll be EVERYONE of your potential clients. Imagine what you are missing out on. Just now, I can only find trangzone.com on text search after going through a few pages (that's BAD), businesses above are winning all the traffic and business! Answer all your buyers' questions on your website and earn their trust! Find out how simple it is here: https://goo.gl/6h8hfW Get your VSO voice search optimized content: https://goo.gl/tQh8J7 Starts at $20, regular SEO content starts at $10 Best, Mitchel
 โดย... Longueuil
22 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
21 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    casino online for fun casino games slots play casino games online pogo casino slots
 โดย... 1978
14 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
14 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
11 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi! I was spending some time on your site trangzone.com, I was thinking you can use more content. I know it's hard work, but the gain in additional traffic is definitely worth it. If you have no in-house writers that produce quality content consistently, I suggest getting help from friends at professional SEO writers. Just send our friends your keyword/topic, 5 days later, you have fresh content to post! Easy, and it's just $10 to start. http://bit.ly/seowriters Cheers, Christa
 โดย... Blainville
11 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    bestwebcam
 โดย... 1982
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    bestwebcam
 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    bestwebcam
 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hello! Love the auto content on the site! You know, most businesses earn organic traffic from their blog, and we feel that you could use a little help, since you are not blogging every day yet. Writing takes a lot of time, energy and effort, and we have just the team from USA/Canada to come up with awesome content you need. You can have a brand new article to post on trangzone.com starting at $10 in as little as 5 days! Check out our work and reviews here: http://bit.ly/seowriters Thank you for your time, Enjoy the rest of your day. May Questions? Send a message to our support site or check out the FAQ. You are receiving this email because the contact form at trangzone.com is open to the public.
 โดย... Burlington
4 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
3 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi My compliments for you beautiful website what you have. I had visited your website last month to order, but unfortunately I did not have enough money to buy it, but today because I had enough money, I wanted to order it from you, but I can not find the product anymore in you shop, it looks like this on this blog https://bit.ly/babyblogger2019 i can order it from someone else, but would like to buy it from you, I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I'll wait Greetings
 โดย... Poowong East
1 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
1 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    casino online for fun casino online for fun new usa online casinos 2017 casino online subtitrat
 โดย... 1989
1 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    casino online subtitrat online casino slots casinos online casino online usa
 โดย... 1979
29 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online casino best online casino games free best us casinos online casino online for fun
 โดย... 1979
28 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi We choose our top Black Friday deals, with our experts with more than 70% discount! All the best Black Friday 2018 deals will be right here http://bit.ly/TheBestBlackFridayDeals2018 Greetings Unsubscribe from the list, Please sent your Websiteaddres to Tessastout99@gmail.com
 โดย... Campina Grande
23 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1986
19 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1985
18 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    http://valtrexbest.us.com/ - valtrex rx http://effexorxr.us.org/ - effexor pills http://furosemide20mgtab.us.org/ - furosemide medication http://ataraxbest.us.org/ - info http://sildenafiloffers.us.com/ - sildenafil citrate 50mg tab http://cymbaltageneric.us.org/ - cymbalta 60 mg cost http://lipitorgeneric.us.org/ - lipitor http://cialisbest.us.com/ - cialis 2.5mg http://levitra20mg.us.org/ - levitra discounts http://genericcymbalta.us.org/ - DISCOUNT CYMBALTA
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
11 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi I have a small question about a product that you sell. I would like to know, what is the difference with the product in this webshop http://bit.ly/Clothingitem235 and the clothes you sell in your shop. thank you for your time. greetings
 โดย... Chicago
9 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    statistics help do my homework for me do your homework do my homework for me
 โดย... 1976
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702