๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    751831 order viagra uk canadian http://viagener2020.com/ deshu viagra cialis levitr https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 secure medical viagra http://viagener2020.com/ buying viagra in bulk safely https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 needed prescription viagra http://viagener2020.com/ can i buy 10 viagra pills https://viagiowow.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis levitra difference http://cialisooie.com/ cialis und kokain http://cialisuqpor.com/ cialis on sale online http://cialisuyew.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis levitra difference http://cialisooie.com/ does medicaid cover cialis http://cialisuqpor.com/ achat cialis en ligne securis http://cialisuyew.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 dose cialis daily http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis 10 mg dosierung http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 viagra para venta http://viagraeuw.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 where to buy viagra in sydney https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 free trials viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 viagra store uk https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 there cialis generic https://cialisverygoodn.com/ cialis 10mg tablets used http://ciaviagogogo.com/ in viagra buy where canada to https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 vendita cialis generico estero https://cialisverygoodn.com/ comprar cialis online seguro http://ciaviagogogo.com/ buy viagra gold https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 health effects of cialis https://viaseptoday.com/ viagra cipla cheap on line https://viatrustedonline.com/ is viagra tablet safe http://vigraweuy.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 cialis kaufen online sicher https://viaseptoday.com/ viagra online prezzo piu basso https://viatrustedonline.com/ generic super viagra 100mg http://vigraweuy.com/
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db31 only now drug cialis https://viaseptoday.com/ viagra 50 mg in fort smith ar https://viatrustedonline.com/ we recommend buy viagra 50mg http://vigraweuy.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 buy viagra online without https://via1buynow.com/ and viagra same is the http://viagener2020.com/ cipla brand generic viagra https://viagiowow.com/ viagra scadenza http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 comprar viagra de uk https://via1buynow.com/ where to get viagra trials http://viagener2020.com/ usefull link viagra brand name https://viagiowow.com/ prices of viagra in uk http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 where i buy viagra in india https://via1buynow.com/ viagra sale spain http://viagener2020.com/ lowest cost us viagra https://viagiowow.com/ viagra falls online http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 viagra bestellen pillenpharm http://viagraeuw.com/ buy viagra super active cheap https://viagratodaybest.com/ viagra generico comprar https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 tesco stores selling viagra http://viagraeuw.com/ viagra pills singapore https://viagratodaybest.com/ viagra generico comprar https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 cialis fast uk https://itcialis20.com/ what is fast cash http://loansoloie.com/ buy unique articles cheap https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751831 cialis por gusto https://itcialis20.com/ payday loans garland texas http://loansoloie.com/ persuasive speeches to buy https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 generic cialis 60mg online http://ciaviagogogo.com/ only here cialis super viagra https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 costco daily cialis http://cialisuyew.com/ cialis for sale in ireland https://cialisverygoodn.com/ mdma and cialis 5mg http://ciaviagogogo.com/ viagra en canad https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 buying cialis in mercury drugs http://cialisuyew.com/ cialis bangkok cost https://cialisverygoodn.com/ cialis by mail no prescription http://ciaviagogogo.com/ forum acheter du viagra https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 generic cialis does it work http://cialisuyew.com/ things know cialis https://cialisverygoodn.com/ cialis online tadalafi http://ciaviagogogo.com/ viagra serve la ricett https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 kaufen viagra rezeptfrei http://viagener2020.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    900c31 buy viagra in ibhayi http://viagener2020.com/
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 herbal viagra alternative uk http://viagener2020.com/ we like it order viagra pill https://viagiowow.com/
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 viagra en venta libre en cvs http://viagener2020.com/ lowest priced viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 cheap soft viagra 100mg http://viagraaqwe.com/ para mujeres que viagra para http://viagraeuw.com/
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 viagra in italia propeci http://viagraaqwe.com/ mixing ecstasy viagra http://viagraeuw.com/
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 meilleur viagra cialis levitra http://viagraaqwe.com/ alternatives to viagra uk http://viagraeuw.com/
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pfizer viagra wholesale usa http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra cheapacquisto viagra opinioni http://viagraeuw.com/ - online viagra generic viagrawow look it rx viagra https://viagratodaybest.com/ - online viagra viagra onlinedoes viagra make you bigger https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line viagra
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    overdosering af viagra http://viagraaqwe.com/ - viagra buy viagra onlinegeneric viagra by phone http://viagraeuw.com/ - viagra online buy viagrais it ok to buy viagra https://viagratodaybest.com/ - buy generic viagra viagrabest way to take viagra 50mg https://viagraviagra20.com/ - viagra online buy viagra
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we use it rx generic cialis https://cialisverygoodn.com/ - generic cialis online generic cialis onlineno rx cialis sublingual online http://ciaviagogogo.com/ - cheap cialis cheap cialis online
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis boards cb radio https://cialisverygoodn.com/ - buy cialis cheap cialistry it free cialis samples http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis online cheap cialis online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    project planning online https://tabserectilecheap.com/ - online cialis buy cialis online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    overnight delivery service it will never work https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis cialis online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy courework online https://tabserectilecheap.com/ - cialis online cheap cialis online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy research writer https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online online cialisjust try us cialis https://tadaladilss.com/ - buy cialis online buy cialis onlinebuy viagra boston https://via1buynow.com/ - buy viagra online buy viagrasi perdoret viagra 100mg http://viagener2020.com/ - buy viagra viagra
 โดย... 1981
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    do my medicine assignment https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online buy cialis onlinecialis e ulcera https://tadaladilss.com/ - generic cialis online generic cialis onlineviagra canadian brand pharmacy https://via1buynow.com/ - viagra online buy viagraenter site 25mg viagra online http://viagener2020.com/ - viagra buy generic viagra
 โดย... 1981
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    make a powerpoint online https://tabserectilecheap.com/ - cialis buy cialisniedrige preise fr cialis https://tadaladilss.com/ - buy cialis generic cialissecure viagra purchase online https://via1buynow.com/ - buy viagra online buy viagragood choice buy viagra canada http://viagener2020.com/ - buy viagra generic viagra
 โดย... 1981
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 10 mg generico https://cialisverygoodn.com/ - buy cialis online cheap cialiscialis louisiana http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis online cheap cialis online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis kaufen in kanada https://cialisverygoodn.com/ - buy cialis buy generic cialiscialis tablets other http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis generic cialis
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    canadian buy cialis https://cialisverygoodn.com/ - cialis online generic cialisjust try lowest price cialis http://ciaviagogogo.com/ - cialis online buy generic cialis
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    who can help me create a business plan https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis erectile dysfunction pills
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    custom writing assistance https://tabserectilecheap.com/ - cialis cheap cialis online
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 cialis kaufen 5mg https://itcialis20.com/ - cialis generico payday loans spring valley http://loansoloie.com/ - payday loans online write my report uk https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1984
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 prix de cialis kroger http://cialisuyew.com/ - generic cialis online
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cheap cialis 5mg uk http://cialisuyew.com/ - cheap cialis online
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cialis 20 mg cpr4 http://cialisuyew.com/ - buy cialis
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972921 l arginina viagra http://vigraweuy.com/ - viagra generic
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972921 viagra cialis comparaison http://vigraweuy.com/ - viagra generic
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972921 best buy on line viagra http://vigraweuy.com/ - buy viagra
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972921 viagra cialis comparaison http://vigraweuy.com/ - buy viagra
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922221 only here candian viagra https://via1buynow.com/ - viagra online pfizer lg uk viagra http://viagener2020.com/ - buy viagra il viagra e mutuabile https://viagiowow.com/ - buy viagra online good choice viagra order http://viagraaqwe.com/ - buy viagra
 โดย... 1978
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751821 viagra marocain prix https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra buy cialis in france https://cia20online.com/ - cheap cialis 36 hour vs cialis http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis online
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751821 viagra 25mg kaufe https://cheapandbestonline20.com/ - viagra sale cialis 20mg online apotheke https://cia20online.com/ - buy cialis where to buy cialis in arizona http://cialishhqoeur.com/ - cialis online
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751821 il viagra la prima volta https://cheapandbestonline20.com/ - viagra sale cheaper cialis from india https://cia20online.com/ - buy generic cialis cialis 20 mg funziona http://cialishhqoeur.com/ - online cialis
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cheap viagra brand online https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cialis viagra ogame levitra https://frviagrafrance.com/ - viagra generique
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 50mg viagra price of https://frviagrafrance.com/ - viagra france
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 how to get a sample of viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra prix
 โดย... 1984
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra 25mg 4 filmtabletten https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line viagra genericmail order viagra pharmacy http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra online pharmacyawp 25mg cialis https://viaseptoday.com/ - online cialis online cialisviagra pill generic https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap buy viagra online
 โดย... 1982
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pillola viagra prezzo https://viagraviagra20.com/ - buy viagra online buy viagra online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra rezeptfrei usa https://viagraviagra20.com/ - viagra online buy generic viagra online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buy nolvadex online viagra https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line buying viagra on line
 โดย... 1984
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    wow buy cialis online cheap https://tadaladilss.com/ - cialis online buy cialis onlineviagra taken on empty stomach https://via1buynow.com/ - buy viagra online buy viagra
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice online cialis soft https://tadaladilss.com/ - cialis buy cialis onlinejust try how to buy viagra https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagra
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    us pharmacy prices cialis https://tadaladilss.com/ - buy cialis online generic cialiscompra online viagra https://via1buynow.com/ - cheap viagra buy viagra
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis avis medica http://ciaviagogogo.com/ - online cialis cheap cialis onlinebuy viagra from canada https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance viagra generiquegenrico cialis https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialisSacramento 95820 cash advance http://loansoloie.com/ - payday loans online no fax payday loan
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis vs levitra price http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis generic cialis onlineviagra legal kaufen osterreich https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet acheter viagra generiqueonly today cialis cheap price https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialiscash generator loans online http://loansoloie.com/ - no fax payday loan payday loans online
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only now ganeric cialis https://itcialis20.com/ - acquisto cialis in italia cash loans in winchester tn http://loansoloie.com/ - faxless payday loans payday loansbibliography online https://tabserectilecheap.com/ - cialis online buy cialis
 โดย... 1984
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    safe buy online cialis https://itcialis20.com/ - compra cialis generico cialis genericoinstallment loans now http://loansoloie.com/ - no fax payday loans payday loans onlinestartup business plan help https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online cheap cialis
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    free or low cost cialis jelly https://itcialis20.com/ - acquisto cialis in italia acquisto cialischeck cashing in las vegas http://loansoloie.com/ - faxless payday loan payday loansmba assignment help https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online generic cialis online
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acheter du cialis en ligne https://itcialis20.com/ - cialis generico acquisto cialis in italiapayday advance crystal river http://loansoloie.com/ - faxless payday loans payday advance loanwriting service price list arkansas https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis cheap cialis online
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis uk paypal http://ciaviagogogo.com/ - cialis generic cialis onlinegeneric viagra mint soft tabs https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique viagra achatcialis prix en belgique https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialis in italiarainy day payday loans http://loansoloie.com/ - payday loans no fax payday loans
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis o levitra d http://ciaviagogogo.com/ - cialis online cialisclick here pfizer viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra prix viagra sur internetcialis generici morbidi https://itcialis20.com/ - comprare cialis senza ricetta compra cialis genericoshort term loans denton texas http://loansoloie.com/ - payday advance loan faxless payday loans
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702