๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    authentic is price 6468 personal loans in phoenix arizona 6468
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    levitra is contr 1a96 is lilly 12 1a96
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    user reviews of is 1a96 is effe 1a96
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    canadian drugs at is c51a
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is verona c51a
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    pillola is c51a
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is wann billiger 1a96
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    paying people to do assignments c854 is lili c854 venta is bilbao c854 is forum uk c854
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    writing service reviews c854 only today at is c854 is sicili c854 efectos is en el deport c854
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    assignment helper in kl c854 is be cheap md tabs c854 be pink is uk c854 is libre sans prescription c854
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be is 25 mg b43a payday advance max loan b43a be a book report online b43a
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 40 mg kaufen b43a personal loans from relatives b43a custom writing service reviews b43a
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    forum viagra http://vigraweuy.com/ - generic viagra viagra genericviagra cialis de https://cheapandbestonline20.com/ - viagra buy viagra online
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra pill online http://vigraweuy.com/ - viagra coupon generic viagraviagra patent news https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra buy viagra
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dirt cheap brand viagra https://viagiowow.com/ - generic viagra cheap viagraviagra 500 mg http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra buy viagra
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    in women available for viagra https://viagiowow.com/ - buy generic viagra cheap viagracomprar viagra en alicante http://viagraaqwe.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    canadian viagra scam https://viagiowow.com/ - buy viagra cheap viagradoc morris viagra kaufen http://viagraaqwe.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis billiger https://cia20online.com/ - cheap cialis online generic cialis online
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice cialis pfizer https://cia20online.com/ - buy generic cialis generic cialis
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 20 mg pzn https://cia20online.com/ - cialis buy cialis online
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra cake http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    real viagra sale uk http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap buy viagra
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    i recommend what is viagra http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap cheap viagra
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    unsecured bad credit loans no guarantor http://loansoloie.com/ - no fax payday loans no fax payday loanscopy writing service https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis cheap cialis
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    borrow cash loan http://loansoloie.com/ - no fax payday loans payday advance loanbusiness plan writing services bangalore https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online online cialis
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis dosage cost https://cia20online.com/ - online cialis buy cialis onlinecialis canada pharmacy http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis online cialiscialis to order http://cialisooie.com/ - cialis online generic cialisreliable generic cialis http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis online generic cialis online
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis medical m https://cia20online.com/ - cialis buy generic cialiscialis ninguna prescripcin http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis online cialisbuying us online cialis http://cialisooie.com/ - generic cialis online cialischeapest cialis 20mg uk http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis buy generic cialis
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis en vizcay https://cia20online.com/ - cheap cialis online generic cialiswal mart cialis 20mg http://cialishhqoeur.com/ - cialis cialisavis cialis viagr http://cialisooie.com/ - buy cialis online cialis genericcialis generico en espaa http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis online online cialis
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0011 link for you cialis mexico buy cialischeapest viagra 50 mg online cheap viagraviagra venta online buy viagra onlineviagra100mghu viagra
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 venta de viagra mendoza buy viagra online
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 high amount installment loans payday advance loangrant writing services houston buy cialis onlinecialis buy cheap md tabs generic cialis
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 verordnung viagra kanada viagra cheapvegetal viagra 600 mg buy generic viagra
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is femenino en lnea 6ff1 being is thru craigslist 6ff1 is en tablette 6ff1
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is at is real f371
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is 10mg cost 53e7 iss india comprar 53e7 us online is sales 53e7 at is from the usa 53e7
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    is at 10mg posologie 53e7 consultation is online 53e7 is madrid 53e7 is kaufen in austria 53e7
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 cialis daily coupon http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 division order cover letter https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 ghostwriting companies https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 purchase viagra thru canada https://cheapandbestonline20.com/ comparaison prix cialis https://cia20online.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 very good site pharmacy viagra https://cheapandbestonline20.com/ cialis tadalafil 10mg tablets https://cia20online.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653531 viagra pfizer e https://cheapandbestonline20.com/ wwwgeriqcomcialisprice https://cia20online.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 pldoras viagra muy baratas https://via1buynow.com/
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 viagra da 20 mg http://vigraweuy.com/ online viagra with mastercard https://cheapandbestonline20.com/ pillola di cialis online https://cia20online.com/
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 where to buy viagra pills http://vigraweuy.com/ buy female viagra without rx https://cheapandbestonline20.com/ cialis prix en suiss https://cia20online.com/
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 brand viagra sale us https://viagratodaybest.com/ ems generico do viagra https://viagraviagra20.com/ enter site viagra info http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra price best https://viagratodaybest.com/ we recommend viagra best price https://viagraviagra20.com/ generic cialis viagra combo http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 generic viagra low dose 25 mg https://viagratodaybest.com/ should you take a full viagra https://viagraviagra20.com/ generic vs name brand viagra http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 vendo viagra madrid https://viagratodaybest.com/ buying viagra buenos aires https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 we use it cialis cost http://cialisuyew.com/
 โดย... 1977
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://installkaspersky.com/ installkaspersky
 โดย... installkaspersky
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis brand 20mg http://cialisuyew.com/
 โดย... 1977
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 best generic cialis softtabs https://cia20online.com/ cialis to buy in south africa http://cialishhqoeur.com/ il cialis generico http://cialisooie.com/ cialis farmacia guadalajara http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 get generic cialis online http://cialisuyew.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 visit web site cialis in spain http://cialisuyew.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 potenzmittel cialis tadalafil http://cialisuyew.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis 10 mg for sale http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis ansiedad http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 cialis discount sales http://cialishhqoeur.com/ cialis come funziona http://cialisooie.com/ discount everyday cialis http://cialisuqpor.com/ prix gnrique de cialis http://cialisuyew.com/
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 cialis price ireland http://cialishhqoeur.com/ where to buy safe cialis http://cialisooie.com/ rebajas de cialis http://cialisuqpor.com/ vendita pillole cialis http://cialisuyew.com/
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972931 precio de cialis de 5 mg http://cialishhqoeur.com/ descuento legtimo cialis http://cialisooie.com/ cialis e betabloccanti http://cialisuqpor.com/ cialis farmacias ahumad http://cialisuyew.com/
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 real viagra pills for sale https://viatrustedonline.com/ only now viagra tablets sale http://vigraweuy.com/ viagra pour femme belgique https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 where to buy viagra samples https://viatrustedonline.com/ much viagra cost http://vigraweuy.com/ viagra y cialis genericos https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    440931 cost for viagra 100mg https://viatrustedonline.com/ viagra versan http://vigraweuy.com/ best female viagra https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 we recommend price cialis http://ciaviagogogo.com/ viagra pfizer 100 euro https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    244831 venta de generico de cialis http://ciaviagogogo.com/ generic viagra said https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1986
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 cialis discount prescriptions http://cialisooie.com/ buy female cialis pills online http://cialisuqpor.com/ best place buy cialis line http://cialisuyew.com/ tadagra professional cialis https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 cialis 20 mg precio farmacia http://cialisooie.com/ cialis ber verfallsdatum http://cialisuqpor.com/ click here professional cialis http://cialisuyew.com/ cialis dosage options software https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 prescription cialis uk buy https://cia20online.com/ price for cialis 5mg http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 rx cialis para comprar https://cia20online.com/ cheap generic cialis 30 mg http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 female cialis 100mg buy https://cia20online.com/ www cialis com http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra holland rezeptfrei http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1980
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 best site buy viagra uk http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 gebruik viagra 50 mg http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1981
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 is cialis generic http://cialishhqoeur.com/ we recommend cialis in canada http://cialisooie.com/ tadalafil cialis effets http://cialisuqpor.com/ cialis 5mg how long to work http://cialisuyew.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 cialis generico de calidad http://cialishhqoeur.com/ only here cialis pfizer online http://cialisooie.com/ wholesale cialis usa http://cialisuqpor.com/ cialis y la comida http://cialisuyew.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20831 cialis kaufen in der schweiz http://cialishhqoeur.com/ we choice generic cialis india http://cialisooie.com/ we use it cialis to order http://cialisuqpor.com/ cialis 20 mg price in canada http://cialisuyew.com/
 โดย... 1982
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra substitutes http://viagraeuw.com/ viagra tarif franc https://viagratodaybest.com/ kaufen viagra schweiz https://viagraviagra20.com/ buying viagra in egypt http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 prezzo basso viagra farmacia https://viagiowow.com/ we recommend viagra on women http://viagraaqwe.com/ viagra kaufen rechnung http://viagraeuw.com/
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 a hint of viagra no rx https://viagiowow.com/ prix viagra 25 mg pfizer http://viagraaqwe.com/ good choice viagra on sale http://viagraeuw.com/
 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702