๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    us pharmacy prices cialis https://tadaladilss.com/ - buy cialis online generic cialiscompra online viagra https://via1buynow.com/ - cheap viagra buy viagra
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis avis medica http://ciaviagogogo.com/ - online cialis cheap cialis onlinebuy viagra from canada https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance viagra generiquegenrico cialis https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialisSacramento 95820 cash advance http://loansoloie.com/ - payday loans online no fax payday loan
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis vs levitra price http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis generic cialis onlineviagra legal kaufen osterreich https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet acheter viagra generiqueonly today cialis cheap price https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialiscash generator loans online http://loansoloie.com/ - no fax payday loan payday loans online
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    only now ganeric cialis https://itcialis20.com/ - acquisto cialis in italia cash loans in winchester tn http://loansoloie.com/ - faxless payday loans payday loansbibliography online https://tabserectilecheap.com/ - cialis online buy cialis
 โดย... 1984
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    safe buy online cialis https://itcialis20.com/ - compra cialis generico cialis genericoinstallment loans now http://loansoloie.com/ - no fax payday loans payday loans onlinestartup business plan help https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online cheap cialis
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    free or low cost cialis jelly https://itcialis20.com/ - acquisto cialis in italia acquisto cialischeck cashing in las vegas http://loansoloie.com/ - faxless payday loan payday loansmba assignment help https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online generic cialis online
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    acheter du cialis en ligne https://itcialis20.com/ - cialis generico acquisto cialis in italiapayday advance crystal river http://loansoloie.com/ - faxless payday loans payday advance loanwriting service price list arkansas https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis cheap cialis online
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis uk paypal http://ciaviagogogo.com/ - cialis generic cialis onlinegeneric viagra mint soft tabs https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique viagra achatcialis prix en belgique https://itcialis20.com/ - acquisto cialis acquisto cialis in italiarainy day payday loans http://loansoloie.com/ - payday loans no fax payday loans
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis o levitra d http://ciaviagogogo.com/ - cialis online cialisclick here pfizer viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra prix viagra sur internetcialis generici morbidi https://itcialis20.com/ - comprare cialis senza ricetta compra cialis genericoshort term loans denton texas http://loansoloie.com/ - payday advance loan faxless payday loans
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis pharmacy price http://ciaviagogogo.com/ - cialis online generic cialis onlinegood choice female viagra https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique viagra prixcialisindienerfahrungen https://itcialis20.com/ - acquistare cialis generico cialis italiae check service http://loansoloie.com/ - no fax payday loans faxless payday advance
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://systemmechanic.sitelio.me systemmechanic.sitelio
 โดย... systemmechanic.sitelio
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 best DEN cash advance http://loansoloie.com/ - no faxing payday advance writing companies https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis online only now cialis side effects https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online viagra 10 mg precio https://via1buynow.com/ - viagra
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    922221 cialis 10mg filmtabletten https://cia20online.com/ - buy cialis online red cialis c200 sale http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis wow look it cialis usa women http://cialisooie.com/ - discount cialis veterans cialis from http://cialisuqpor.com/ - cialis online
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 viagra a donn http://vigraweuy.com/ - buy viagra online
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 achat cialis bangkok https://tadaladilss.com/ - generic cialis
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    751821 loans for bad credit in oklahoma city http://loansoloie.com/ - payday advance loan where to get help writing a business plan https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis first time to take cialis https://tadaladilss.com/ - cialis online buying viagra in asia https://via1buynow.com/ - online viagra
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 mdicament de cialis en inde http://cialisooie.com/ - cialis generic cialis online koln http://cialisuqpor.com/ - generic cialis
 โดย... 1986
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653521 pack cialis sample https://cia20online.com/ - cheap cialis cialis einnahmeempfehlung http://cialishhqoeur.com/ - cialis online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 compare cheap viagra prices https://via1buynow.com/ - viagra cheap viagra le cialis http://viagener2020.com/ - viagra cheap
 โดย... 1981
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 viagra tablets urdo https://via1buynow.com/ - viagra viagra vendo roma http://viagener2020.com/ - viagra cheap
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0021 price of viagra in us https://viagratodaybest.com/ - buy viagra ou je peux acheter du viagra https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 cialis us mfg https://cialisverygoodn.com/ - cheap cialis venta cialis argentina http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis
 โดย... 1977
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 buy cialis canada net http://cialisuyew.com/ - cialis try it cheap cialis india https://cialisverygoodn.com/ - cheap cialis active reviews cialis http://ciaviagogogo.com/ - cheap cialis viagra tablets is used for https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 il cialis non fa effett http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis cialis tratamiento diario http://cialisuyew.com/ - online cialis cialis generika qualitat https://cialisverygoodn.com/ - cialis online generic cialis cheap india http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    substitute for viagra uk https://viagratodaybest.com/ - viagra cheap buy viagraviagra generika aurochem https://viagraviagra20.com/ - buy viagra viagra genericbuy safe online viagra http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra cheap
 โดย... 1979
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    jelly viagra buy http://viagrayqdd.com/ - viagra online cheap viagrageneric 130mg cialis online https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis generic cialisdiscrete viagra sales online https://viatrustedonline.com/ - viagra viagra onlineviagra quebec canad http://vigraweuy.com/ - generic viagra viagra generic
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra fille https://via1buynow.com/ - viagra cheap viagra cheapviagra on ebay http://viagener2020.com/ - viagra generic viagraviagra que e https://viagiowow.com/ - buy cheap viagra online buying viagra on lineprozac viagra http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    precio viagra generico https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra buy viagra
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    the is dose cialis what of http://cialisooie.com/ - generic cialis discount cialis
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 cialis one day come terapia buy cialis onlineacheter du cialis andorre cheap cialis online
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 we recommend cialis sales uk cialiscompren cialis cheap cialis
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 visit web site cialis uk order buy generic cialissales of generic cialis generic cialis
 โดย... 1975
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 cialis prix 100mg cialis cheapcialis achat original canada cialis onlinedaily cialis free sample cheap cialis onlinecoste cialis genrico generic cialis online
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 buy cialis online canada pills cialis cheapcomprar cialis mexico cialiscialis and order online buy cialiscialis generique serieux buy generic cialis
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 cheap viagra 500mg online viagralow cost cialis 30 days generic cialis
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 pharmacie cialis tadalafil generic cialis
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 compresse di cialis generic cialis online
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis 10mg price cialis
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis schweiz bestelle cheap cialis
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 click here buy 25mg viagra buy viagrai recommend viagra soft buy generic viagracosto del viagra italia viagra
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 best generic viagra brand buy generic viagradropship generic viagra viagra onlineclick here legal online viagra buy viagra
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 prezzo viagra con ricett buy viagraviagra compresse prezzo buying viagra on lineviagra con vino viagra cheap
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 prix de cialis en france generic cialis onlinewere buy cialis pills cheap cialisbest web site buy viagra viagra sur internetgeneric cialis 5 pills acquisto cialis
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 cheap cialis nz cialisindian generic cialis online cialisholland viagra kaufen viagra prixus pharmacy cialis acquistare cialis generico
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 buy cialis in ibhayi buy cialis onlinegeneric cialis reliable buy cialispara que es la viagra yahoo viagra achatcialis 5mg canada price comprare cialis senza ricetta
 โดย... 1976
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 click now cialis endurance generic cialis onlineis levitra cheaper than cialis cialis online
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 buy cialis nyc buy generic cialisenter site order daily cialis cialis
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    653511 cialis black 500mg dangers buy cialis onlinecost for cialis daily use online cialis
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    kanada viagra preiswert https://viagraviagra20.com/ - cheap viagra buy viagraviagra uso e dos http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra viagra canadaes cialis el mejor https://viaseptoday.com/ - generic cialis generic cialis online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra prezzi farmaci https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra cheap viagrais 100mg viagra alot http://viagrayqdd.com/ - viagra online cheap viagrawe like it cialis and women https://viaseptoday.com/ - cialis online cialis online
 โดย... 1981
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis dose maximal http://cialisooie.com/ - cheap cialis cialis for salcialis 20mg dosage http://cialisuqpor.com/ - buy cialis online cialis onlineis 5 mg cialis enough http://cialisuyew.com/ - buy generic cialis buy generic cialiscialis generico pareri https://cialisverygoodn.com/ - generic cialis generic cialis
 โดย... 1983
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra bajo receta https://viatrustedonline.com/ - viagra without doctor prescription viagra genericviagra in berlin http://vigraweuy.com/ - viagra coupon viagra coupon
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra somministrazione https://viatrustedonline.com/ - viagra online buy viagra onlinecheapest generic viagra net http://vigraweuy.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1980
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra likor https://viatrustedonline.com/ - viagra generic buy viagra onlineonly here viagra now http://vigraweuy.com/ - cheap viagra cheap viagra
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    price of viagra uk https://frviagrafrance.com/ - viagra france viagra vente
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis generici di viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra generique
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    order viagra usa https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    which store i can buy cialis https://cialisverygoodn.com/ - generic cialis online cialisi recommend cialis once daily http://ciaviagogogo.com/ - cialis online generic cialis onlineviagra plus fort que cialis https://frviagrafrance.com/ - viagra achat acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1978
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 20 mg filmtabl 8 st https://cialisverygoodn.com/ - buy generic cialis online cialishow much is cialis 20 mg http://ciaviagogogo.com/ - cialis online generic cialisviagra naturale ebay https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra achat
 โดย... 1978
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis and levitra https://cialisverygoodn.com/ - online cialis cheap cialisprix du cialis 20mg en france http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis cialisfarmaci generici tipo viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra generique
 โดย... 1978
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    venta cialis en mano madrid https://viaseptoday.com/ - online cialis buy cialisvente en gros viagra pilules https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap buy viagrafemale strong viagra http://vigraweuy.com/ - buy viagra buy viagra online
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    buying cialis craiglist https://viaseptoday.com/ - cialis buy generic cialisviagra for men in dubai https://viatrustedonline.com/ - buy viagra buy viagratake generic viagra http://vigraweuy.com/ - buy viagra generic viagra
 โดย... 1988
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 payday loans in nj payday loans onlinehelp writting reports for geology generic cialiscialis mezza buy cialis online
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 unsecured loans of a company faxless payday loanonline academic writing companies online cialis5 mg cialis buy generic cialis
 โดย... 1985
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 precio de corazn y cialis online cialiscialis tabletas 5 mg cialis onlineonly for you cialis england generic cialiscialis generic sarasota generic cialis
 โดย... 1987
17 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 comprar cialis alicante cheap cialis onlinewe recommend buy cialis 50 mg buy cialisbuy cialis 20mg online buy cialis onlinesafe cialis online discount buy generic cialis
 โดย... 1987
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 prescription needed for cialis buy cialis
 โดย... 1988
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 cialis livraison rapide online cialis
 โดย... 1988
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 when women take viagra http://viagener2020.com/ ebay viagra tablets https://viagiowow.com/ forum viagra gnrique http://viagraaqwe.com/ bene viagra o levitra http://viagraeuw.com/
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 cialis colorado generic cialis online
 โดย... 1988
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    444011 quel dosage de cialis cialis
 โดย... 1988
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis generic 20mg mastercard generic cialis onlinevidrgne cialis cialisviagra super active 100mg viagra prix
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis 50mg for sale in canada cheap cialis onlinecialis bestellen apotheke online cialisviagra no uk sale viagra prix
 โดย... 1978
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 buy reports online generic cialis onlinecialis online kaufen cheap cialis onlineonly now viagra fast delivery cheap viagradoes viagra work on girls viagra online
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 assignment help uk cheap cialiscialis 5mg gnstig kaufen buy cialis onlinecheap cheap viagra buy viagracost of generic viagra at cvs buy viagra
 โดย... 1979
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972911 need someone to write my lab report cialis onlinepost cialis proben generic cialis online
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972911 help for teachers buy generic cialiscialis purchase uk buy generic cialis
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972911 need help with my assignment generic cialis onlinegood choice cheap cialis 50mg online cialis
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    972911 business plan writers in toronto buy generic cialiscialis rembourse pas generic cialis online
 โดย... 1976
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    authentic is price 6468 best Lake Holden Orlando FL cash advance 6468
 โดย... 1983
16 พฤศจิกายน 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702