๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    751831 cialis 20 mg grossesse http://cialisuyew.com/ cialis effects without ed https://cialisverygoodn.com/ cheap non cialis http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1980
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 cialis marke 20mg preis http://cialisuyew.com/ cialis black or gold https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1988
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    10mg cialis didnt work https://tadaladilss.com/ - generic cialis online generic cialisgeneric sildenafil viagra https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagraonly for you viagra label http://viagener2020.com/ - generic viagra viagra genericgeneric viagra hong kong https://viagiowow.com/ - viagra online buy viagra online
 โดย... 1979
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 comprar cialis terrassa https://tadaladilss.com/ viagra australia customs https://via1buynow.com/ cheap viagra online 100mg http://viagener2020.com/ cheap viagra 20 mg https://viagiowow.com/
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 cialis in farmacia costo http://cialishhqoeur.com/ get cialis in 3 days http://cialisooie.com/
 โดย... 1987
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 viagra samples for doctors https://viagratodaybest.com/ discount drug viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1979
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 best professional writing services https://tabserectilecheap.com/ cialis similares https://tadaladilss.com/ viagra online opiniones https://via1buynow.com/
 โดย... 1988
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 service writer https://tabserectilecheap.com/ my cialis jelly coupons https://tadaladilss.com/
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    do cialis pills work http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis online cialisviagra online pharmacy canada https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra sur internet
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 buy no online cialis uk http://ciaviagogogo.com/ quando il viagra non funzion https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1987
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 generic cialis pills celias http://ciaviagogogo.com/ movie about viagra salesman https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1981
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 one viagra pill cost https://frviagrafrance.com/ lily icos cialis online https://itcialis20.com/ payday loans carrollton http://loansoloie.com/ business plan writer hong kong https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    radio viagra ads for http://vigraweuy.com/ - viagra generic generic viagragenerico do viagra germed https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagra online
 โดย... 1983
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    norvasc and cialis http://cialisooie.com/ - cialis generic discount cialis
 โดย... 1982
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 buy cialis 100 mg http://cialisooie.com/
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    benefits of viagra for men https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra buy viagra
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis guaranteed delivery https://cialisonlinebuy21.com/ - prix de cialis en suisse cialis tabletas de 5mg cialis en lnea uk
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    discount is pills uk 6ff1 le ru is pilule 6ff1
 โดย... 1985
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 generic cialis 40mg https://itcialis20.com/ loans for bad credit nashville tn http://loansoloie.com/ best writing service websites https://tabserectilecheap.com/ is generic cialis safe to take https://tadaladilss.com/
 โดย... 1984
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    bestellen is gnsti 370d href online a is online 370d
 โดย... 1984
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 compare loans bad credit history http://loansoloie.com/ academic writing services company https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1987
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra per vorkasse kaufen https://viagrago21.com/ - viagra and insurance svizzera viagra costo viagra billig rezept
 โดย... 1985
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    us at soft is ab9b
 โดย... 1978
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 generic cialis tadalafil fr https://itcialis20.com/ cash advance in asheboro nc http://loansoloie.com/
 โดย... 1985
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 cheap viagra https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra pharmacie achat viagra https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap
 โดย... 1978
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    can i eat if i take cialis http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis cheap cialisbuy cialis 20mg australia http://cialisuyew.com/ - cialis online generic cialisordine di cialis https://cialisverygoodn.com/ - buy cialis online buy cialis onlinecosto cialis chile http://ciaviagogogo.com/ - buy generic cialis buy cialis
 โดย... 1988
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    link for you order cialis now https://cialisonlinebuy21.com/ - cheap cialis buy cialis in melbourne cialis tabletten teilen
 โดย... 1985
1 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis mdicament pri https://tadaladilss.com/ - cialis online generic cialiscanada pharmacy online viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra viagrabuy viagra purchase http://viagener2020.com/ - buy viagra online buy generic viagra
 โดย... 1987
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Shayari amazing and Interesting to read and learn. Its amazing to find something interesting and cool.
 โดย... umbro
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 price of viagra at wallmart http://vigraweuy.com/ can viagra cause leg swelling https://cheapandbestonline20.com/ prescripcin cialis en u s https://cia20online.com/ the best choice cialis buy now http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1975
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra 100mg https://viatrustedonline.com/ - viagra without doctor prescription buy viagraviagra bangalore online http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra onlinejust try viagra propranodol https://cheapandbestonline20.com/ - viagra viagra onlinejust try 5 mg cialis https://cia20online.com/ - generic cialis buy cialis
 โดย... 1976
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 viagra rezeptfrei usa https://viatrustedonline.com/ - buy viagra viagra 200mg http://vigraweuy.com/ - buy viagra comparatif viagra et cialis https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra jual generic cialis https://cia20online.com/ - cheap cialis online
 โดย... 1977
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 buy female pink viagra online https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet cialis 10 mg online cheapest https://itcialis20.com/ - acquistare cialis generico
 โดย... 1984
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    payday loans in medford oregon http://loansoloie.com/ - payday loans online payday advance loanwrite stories online https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis online buy cialis online
 โดย... 1985
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I want a multiple printer for printing, scanning and copying help. I have chosen to pick an HP printer. I am a new user of HP products, so I don’t know anything about its features and task. I need to start a multiple HP printer with the help of 123.hp.com/setup envy 5020.
 โดย... HELEN
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    we choice cialis for sale http://cialishhqoeur.com/ - cialis buy cialis onlineprecio de cialis en la farmaci http://cialisooie.com/ - discount cialis online cialis
 โดย... 1981
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra generic availability https://viagratodaybest.com/ - buy generic viagra buy generic viagrahow do i buy viagra in london https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online cheap viagrausefull link get viagra cheap http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra viagra online pharmacycialis on da https://viaseptoday.com/ - generic cialis online buy cialis online
 โดย... 1984
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    free is coupon c854 is kaufen aus holland c854 online clinic is c854
 โดย... 1978
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis black reviews https://cialisverygoodn.com/ - cialis cialis onlinela compra cialis en toronto http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis buy cialismedicaid viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra vente
 โดย... 1978
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 viagra tab 100mg cmi http://vigraweuy.com/ - viagra generic vendo viagra bergamo https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra cheap cialis prices in dublin https://cia20online.com/ - online cialis
 โดย... 1987
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pcmatic.sitelio.me/ pcmatic.sitelio
 โดย... pcmatic.sitelio
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    pastillas cialis precio http://cialisooie.com/ - cialis for sal cialis cheapachat veritable cialis http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online generic cialis online
 โดย... 1977
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra pagamento https://viagrago21.com/ - pfizer viagra en lnea uk buying viagra on line muestra de viagra libre
 โดย... 1975
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    research and writing service australia https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online buy cialiscialisprobe ohne rx https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online cialisacheter viagra mg https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagra
 โดย... 1987
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 conditionnement cialis 20mg buy cialis onlinecialis generic cheap costs buy cialis onlinecan you take cialis too often generic cialisto cialis for how get buy cialis online
 โดย... 1975
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 business plan writers in boston https://tabserectilecheap.com/ riteaid cialis 20mg cost https://tadaladilss.com/ viagra price england https://via1buynow.com/
 โดย... 1982
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db11 uk pharmacy online viagra buy viagra online
 โดย... 1985
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    751811 writing work online cheap cialis onlinecialis in bangkok kaufen buy generic cialisno prescripcin pfizer viagra buy viagraviagra verified by visa viagra online
 โดย... 1985
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra informazion https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagra onlineonly now cialis blood thinner https://cia20online.com/ - online cialis cialis online
 โดย... 1986
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    avg.com/retail avg.com/retail www.eset.com/activate youtube.com/activate youtube.com/activate install aol desktop gold youtube.com/activate fubo.tv/connect samsung.com/printersetup canon.com/ijsetup canon.com/ijsetup roku.com/link roku.com/link amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate www.hulu.com/activate hulu.com/activate aol desktop gold download [url=https://sites.google.com/view/avgcomenusactivation/]www.avg.com/retail[/url] [url=https://sites.google.com/view/wwwavgcomenusactivation/]www.avg.com/retail[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwesetcomusactivate/1]www.eset.com/us/download[/url] [url=http://www.youtube-comactivate.com/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/activateyou/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/installaoldesktopgolddownload/]install aol desktop gold[/url] [url=https://sites.google.com/view/activateyoutubtv/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/fubotvconnect]fubo.tv/connect[/url] [url=https://sites.google.com/site/samsungcomprintersetup/]samsung.com/printersetup[/url] [url=https://sites.google.com/site/canoncomijsetupcanon/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://sites.google.com/site/canoncomijsetupformac/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://sites.google.com/view/httpsmyrokucomlink/]www.roku.com/link[/url] [url=https://sites.google.com/site/howtoactivaterokuontv/]www.roku.com/link[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwamazonmytv/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwamazoncommytventercode/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=http://www.amazonmytv-activate.com/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/site/hp123comsetuphp/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/hp123comsetuphpdriver/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/123hpcomsetupdownload/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivate1/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivationcodefortvv/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/enterhulucode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivatecode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/enterhulucomactivation/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/huluactivation-code/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivationentercode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/aoldesktopg0ld/download]aol desktop gold download[/url]
 โดย... charles
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra wont work https://viagiowow.com/ - viagra online buy generic viagra onlineviagra300mg http://viagraaqwe.com/ - viagra online cheap viagraviagra original use greece http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra cheap viagra
 โดย... 1986
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis cost in cvs 5 https://cia20online.com/ - cheap cialis online online cialisbuy cialis online aus http://cialishhqoeur.com/ - online cialis cheap cialis
 โดย... 1987
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 viagra venta argentina https://via1buynow.com/ pfizer viagra 50 mg http://viagener2020.com/ mxico genrico viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1987
31 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 uk cheapest cialis online https://viaseptoday.com/ - online cialis whats the use of viagra https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online viagra soft from uk http://vigraweuy.com/ - buy viagra pfizer viagra online uk https://cheapandbestonline20.com/ - online viagra
 โดย... 1978
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    238921 viagra overdose danger https://via1buynow.com/ - cheap viagra sell evolution viagra salesman http://viagener2020.com/ - viagra without doctor prescription el viagra se vende con recet https://viagiowow.com/ - buy generic viagra viagra soft preis http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap
 โดย... 1979
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20821 viagra prescription france viagra cheap buy cheap cialis brand generic cialis
 โดย... 1982
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    be0031 cialis fiabl http://cialisuqpor.com/ cialis perscription sample http://cialisuyew.com/ cialis prices at rite aid https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1981
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    does cialis make you bigger http://cialishhqoeur.com/ - online cialis online cialiscialis 12 stck http://cialisooie.com/ - discount cialis buy cialis onlineare generic cialis any good http://cialisuqpor.com/ - cialis buy cialis online
 โดย... 1987
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 achat gnrique cialis cheap cialis online cheap cialis online usa cialis online overnight cialis for men online cialis
 โดย... 1977
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    AOL Download from the play store, or Google app, this service is used by millions of users all over the world globally. It has gained the trust of, numerous people, in a very short period of time. The AOL Desktop Gold provides many versatile features on a single platform; connect with the team for queries. AOL Gold Download AOL Desktop Gold Download Download AOL Gold Download AOL AOL Desktop Download Download AOL Desktop Download AOL Desktop Gold
 โดย... AOL Gold Download
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 cialis generico espaa https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1979
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://micrologin.sitey.me/ micrologin.sitey
 โดย... micrologin.sitey
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    fghfthrthyrt patta chitta
 โดย... fdhdeyheryerryy
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 viagras pour homme generic viagra
 โดย... 1978
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... shehryar khan
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I have read your blog. This is really great. I like your work. I also have written an article if you want to read Click Here Click Here
 โดย... Click here
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    viagra women take cheap viagra buy viagrathe best site viagra sale usa buy viagra viagra onlinemedco daily cialis cost cheap cialis cheap cialiscialis viagra panoram viagra viagra generic
 โดย... 1984
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    06db21 achat pfizer viagra usa http://vigraweuy.com/ - buy viagra
 โดย... 1981
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    order online cialis uae http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis buy generic cialis
 โดย... 1981
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 prescription no in viagra generic viagra viagra levitra cost comparison viagra generic you can in buy viagra viagra online
 โดย... 1981
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cialis 5 beipackzette https://tadaladilss.com/ - buy cialis online buy cialisschweiz viagra kaufen https://via1buynow.com/ - buy viagra buy viagraviagra a mano http://viagener2020.com/ - viagra cheap viagra online
 โดย... 1980
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    922231 descuento de los cialis http://cialisuqpor.com/ cialis sicher kaufen forum http://cialisuyew.com/ cialis price reviews https://cialisverygoodn.com/
 โดย... 1980
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 cialis shop http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis i recommend cialis cheap buy http://cialisooie.com/ - cheap cialis visit our site cialis 5mg cost http://cialisuqpor.com/ - buy cialis online cialis dosage for men http://cialisuyew.com/ - online cialis
 โดย... 1986
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 1500 loan http://loansoloie.com/ - no fax payday loans who can write my assignment for me https://tabserectilecheap.com/ - online cialis
 โดย... 1976
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 sell stuff for cash fast http://loansoloie.com/ company report writing https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1977
30 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 comparativa viagra cialis http://viagrayqdd.com/ - buy viagra cialis 4cpr riv 10mg https://viaseptoday.com/ - online cialis where can you buy viagra pills https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online
 โดย... 1987
29 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 use of viagra for men video http://viagrayqdd.com/ buy medistar cialis https://viaseptoday.com/ online viagra sales uae https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1976
29 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 cialis funziona cost acquisto cialis
 โดย... 1986
29 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    d20811 zumo de best online viagra buy viagra
 โดย... 1986
29 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 tramadol viagra viagra achatcoste de los cialis comprare cialis senza ricettamontel williams fast cash loans faxless payday advancebest custom writing services united states cheap cialis online
 โดย... 1975
29 ธันวาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702