๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    ab5811 cialis sovradosaggio online cialisprices viagra cialis levitra buy viagra online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 vente viagra livraison rapide viagracosto de viagra en argentina online viagraonline canada can you viagra viagra cheap
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 viagra online 601 602 603 604 viagra genericuk generika viagra viagra online pharmacy
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 viagra auflsen https://viagraviagra20.com/ can you take viagra if your 17 http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 chinese viagra drug store buy viagrapost female viagra cheap viagracialis dosage versus viagra buy generic viagra onlineonly here viagra tablets sale buy viagra online
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 i recommend viagra philippines https://via1buynow.com/ how to get viagra from gp http://viagener2020.com/ cialis ou viagra pri https://viagiowow.com/ why do older men need viagra http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 uk viagra soft online viagra
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 buy viagra canada paypal https://cheapandbestonline20.com/ cialis tadalafil delivery https://cia20online.com/ cialis price ontario http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 female viagra where to get viagra onlinecialis en vente toronto generic cialis onlineprice of real cialis cialis online
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 cialis vs daily use generic cialis
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922231 effetti cialis generic http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 para el viagra sirve que buy generic viagraviagra 50 mg halbieren viagra without doctor prescriptionviagra dosage best viagra cheap
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 viagra gunstig kaufen forum http://viagraeuw.com/ cheap reliable viagra tablets https://viagratodaybest.com/ acquisto viagra reato https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 where to find viagra online buy generic viagraviagra coupon walgreens viagra generic
 โดย... 1981
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 viagra sales perth http://viagener2020.com/ viagra nz cost https://viagiowow.com/
 โดย... 1988
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 buy cialis 200mg buy cialiscialis en la mujer buy cialisil miglior cialis generico cheap cialis onlinecialis 20mg filmtabletten prei cialis
 โดย... 1986
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis sprit http://cialishhqoeur.com/ we recommend cialis to order http://cialisooie.com/ cialis 20 forum http://cialisuqpor.com/ 20 mg 20 pillen cialis kanada http://cialisuyew.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 cialis 20mg cp pellic generic cialis online
 โดย... 1988
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 acheter viagra sildenafil http://viagraeuw.com/
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialisw http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 vendo viagra original https://viagiowow.com/ cheap overnight viagra online http://viagraaqwe.com/ cheapest indian viagra http://viagraeuw.com/ womens viagra sales https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 alternate uses for viagra https://viagiowow.com/ viagra etymology http://viagraaqwe.com/ wirkung viagra 25 mg http://viagraeuw.com/ comments buy viagra cheap https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra australia buy http://viagraeuw.com/
 โดย... 1987
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 good choice viagra 50 http://viagraeuw.com/
 โดย... 1976
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra e un farmac https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra y precio https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 cialis timing http://cialisooie.com/ canadian pharmacy cialis brand http://cialisuqpor.com/ only here cheap cialis in uk http://cialisuyew.com/ does generic cialis work forum http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 cialis tabletas 5 mg http://cialisooie.com/ le cialis est il dangereux http://cialisuqpor.com/ genericsupercialis http://cialisuyew.com/ cialis versus generic http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 sales viagra india https://via1buynow.com/ viagra comprar argentina http://viagener2020.com/
 โดย... 1976
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra naturelle maca https://via1buynow.com/ viagra sale no prescription uk http://viagener2020.com/
 โดย... 1982
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 5mg cialis effects http://cialisuqpor.com/ cialis buy uk online http://cialisuyew.com/ order cialis australia http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1988
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis miglior prezz http://cialisuqpor.com/ cialis brand 20 m http://cialisuyew.com/ cialis overnight forum http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1975
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 cheap viagra without a pr https://viagraviagra20.com/ cat costa viagra in farmacii http://viagrayqdd.com/ cialis 5 mg france https://viaseptoday.com/ viagra chewing gum costo https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1981
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 where can i viagra i buy https://viagraviagra20.com/ viagra pilule originale http://viagrayqdd.com/ donde comprar cialis en nz https://viaseptoday.com/ viagra generika oder original https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 prezzo basso di cialis https://cia20online.com/ peut u acheter cialis http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1984
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 buy now fda approved cialis https://cia20online.com/ telefonos donde comprar cialis http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1988
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    try it cialis canadian geneic http://cialisooie.com/ - discount cialis cialis generickamagra order cialis http://cialisuqpor.com/ - cialis online cialiscialis 20 mg safe to take http://cialisuyew.com/ - online cialis buy cialis online
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 viagra economici online viagra
 โดย... 1982
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cuanto viagra debo toma https://viagraviagra20.com/ - buy viagra buying viagra on lineviagra by post http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap viagra cheapcialis kostenlos https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online buy cialis onlinecan i take viagra with weed https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online viagra cheap
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 can viagra be taken after https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 viagra kopi http://viagrayqdd.com/ - viagra online
 โดย... 1981
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 nhs viagra uk http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis da comprare https://cia20online.com/ - generic cialis cheap cialiscialis prix moins cher http://cialishhqoeur.com/ - cheap cialis online generic cialis online
 โดย... 1981
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    prescription drugs cialis https://cia20online.com/ - generic cialis buy cialis onlinecialis 20 mg diabete http://cialishhqoeur.com/ - online cialis buy cialis
 โดย... 1980
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 comprimido viagra generico https://cheapandbestonline20.com/ cialis femenina barcelona https://cia20online.com/
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vergleich viagra cialis http://viagrayqdd.com/ - viagra online viagra onlinevisit web site real cialis https://viaseptoday.com/ - cialis cheap cialis online
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 generic viagra softtabs php http://viagrayqdd.com/ cialis prescription drugs https://viaseptoday.com/
 โดย... 1983
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 price cialis uk https://viaseptoday.com/
 โดย... 1986
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra y bebidas energeticas https://viagiowow.com/ can u take viagra every day http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    wow order viagra from uk https://via1buynow.com/ - viagra online viagra cheapviagra opinione http://viagener2020.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1975
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 viagra und cialis https://viagiowow.com/ viagra da 25 http://viagraaqwe.com/ wow order viagra australia http://viagraeuw.com/
 โดย... 1987
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra gnrique de nz https://viagiowow.com/ - viagra generic buy cheap viagra onlineonly now next day viagra http://viagraaqwe.com/ - viagra online viagra cheaporder cheap viagra in detroit http://viagraeuw.com/ - online viagra online viagra
 โดย... 1986
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    25 milligram generic cialis https://cia20online.com/ - generic cialis buy cialisprescription canada de cialis http://cialishhqoeur.com/ - online cialis cialiscialis low cost 20mg http://cialisooie.com/ - online cialis cialis genericimmigration specialist jobs uk http://cialisuqpor.com/ - buy cialis cheap cialis
 โดย... 1987
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    side effects levitra vs cialis https://cia20online.com/ - generic cialis online cheap cialisphilly cialis http://cialishhqoeur.com/ - cialis generic cialiswe use it generic cialis usa http://cialisooie.com/ - cialis for sal online cialislook there professional cialis http://cialisuqpor.com/ - cialis online buy generic cialis
 โดย... 1976
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 cialis illinois https://cia20online.com/ prescription canada de cialis http://cialishhqoeur.com/ cialis ne marche pas faire http://cialisooie.com/ click here cialis soft tablets http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1986
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra online postepay http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis e impotenz http://cialisuyew.com/ - buy cialis online cialis onlinecialis generic 10mg posologie http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis online online cialistry it online order for viagra https://frviagrafrance.com/ - viagra france viagra generiquebest PHX cash advance http://loansoloie.com/ - online payday loans payday advance
 โดย... 1983
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 erboristeria viagra femminil https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra fur die frau https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1978
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra in hawaii http://viagener2020.com/ - generic viagra viagra
 โดย... 1980
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 i recommend viagra cheap http://viagener2020.com/
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra free uk http://viagener2020.com/ - cheap viagra online viagra
 โดย... 1979
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis once a day price http://cialisuqpor.com/ - buy cialis buy cialispreise cialis 5mg http://cialisuyew.com/ - cheap cialis buy cialis onlinewhere to buy cialis cheap us http://ciaviagogogo.com/ - buy generic cialis cialis
 โดย... 1981
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis dosage strength http://cialisuqpor.com/ prescrizione di cialis online http://cialisuyew.com/ cialis 20mg stck http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1977
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis with next day shipping http://cialisuqpor.com/ foro cialis sin receta http://cialisuyew.com/ of bph cialis use http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1978
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis prescription nhs http://cialisuqpor.com/ - cialis buy cialisis 2 cialis tablets safe http://cialisuyew.com/ - cheap cialis online buy cialis onlinecialis livraison express http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis buy cialis online
 โดย... 1984
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acheter viagra suisse https://viagiowow.com/ - viagra cheap generic viagraviagra on sales http://viagraaqwe.com/ - viagra online viagrapfizer viagra for sale cheap http://viagraeuw.com/ - generic viagra online generic viagra online
 โดย... 1983
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra 50 mg vaginal pessary https://viagiowow.com/ - buy generic viagra buy viagraviagra alkohol gefahrlich http://viagraaqwe.com/ - viagra online viagra cheap
 โดย... 1980
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tabletten cialis http://cialisuqpor.com/ - cialis cheap cialiscialis levitra sildenafi http://cialisuyew.com/ - cialis cheap cialiswill cialis available generic http://ciaviagogogo.com/ - buy generic cialis cheap cialisviagra non generic 100mg https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance viagra prix
 โดย... 1985
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    quanto custa cialis no brasil https://cialisonlinebuy21.com/ - brand cialis best only today branded cialis cialis daily bestelle
 โดย... 1984
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 buy cialis 20mg 20 tabs http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis the best site cialis buy now http://cialisuyew.com/ - cialis click now generic cialis tabs http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis viagra paypal generic https://frviagrafrance.com/ - viagra achat
 โดย... 1983
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This article proof that there are writers who really care about the quality of content they share. Thank you for being this kind of writer. Noah | émondeur
 โดย... noahdavis83928
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis canada trial http://cialisuqpor.com/ - buy cialis online cialis
 โดย... 1984
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis malaysia http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis cialis
 โดย... 1982
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://kasperlive.sitey.me/ kasperlive.sitey
 โดย... kasperlive.sitey
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Powerful Device And Software Protection Starting At Rs999. Learn More & Get Started Today. Download McAfee® Instantly & Get Complete Protection For All Your Devices. Download Now! PC Mag Editor's Choice. Secure VPN. Home Network Security. mcafee.com/activate | ij.start.canon| 123.hp.com/setup| aol mail login
 โดย... dsasd
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your work is just excellent. doubleyourline getmyoffer.capitalone.com
 โดย... Amanda
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have a magicjack it is very important to be able to navigate the magicJack login page at My MagicJack com because there are critical functions within it for controlling your account and service, including setting up the proper email for any notifications, renewing your service, changing your magicJack phone number, upgrading to a new device at special prices and even adding international minutes to your account. magicjack login | www.magicjack.com login | magicjack.com login | magicjack | magicjack renewal | magicjack signup | my magicjack | aol mail login | aol mail down | aolmaillogin | magicjack login | roku.com/link | roku.com link | www.roku.com/link | www.roku.com link
 โดย... asdafd
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    streaming devices like Smartphones, Smart TV, Amazon Fire TV, Chromecast, iPhones, and Roku, and exclusively available in the United States of America. www.showtimeanytime.com/activate | Walmart gift card | Aka.ms/remoteconnect | twitch.tv/activate | twitch.tv/activate | TD Bank Routing | americanexpress.com/confirmcard | americanexpress.com/confirmcard | office.com/setup
 โดย... gfgdfgfg
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Starting on June 30, 2017, att.net customers will no longer be able to log in to their Yahoo and Tumblr accounts through email addresses with the following domains: att.net, ameritech.net, bellsouth.net, flash.net, nvbell.net, pacbell.net, prodigy.net, sbcglobal.net, snet.net, swbell.net, and wans.net. att email login | mail.aol.com | plex.tv/link | hp officejet 3830 www.amazon.com/mytv login mail.aol.com | Aol mail uk | TWC email login | NCSECU login | Hotschedules Login | tellgamestop | aim mail | amazon.com/code
 โดย... fsdfdsf
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702