๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    visit web site cialis capsules http://cialisooie.com/ - cialis for sal buy cialis onlinepurchase cialis 10mg tablets http://cialisuqpor.com/ - buy cialis online cialisbuy 200 mg cialis cheapest http://cialisuyew.com/ - generic cialis generic cialiscontraindicaciones cialis http://ciaviagogogo.com/ - online cialis cheap cialis online
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    will 25 mg of viagra be enough buy viagra viagra
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 cialis generique ou pas http://cialisooie.com/ cheapest cialis online sample http://cialisuqpor.com/ wow look it cialis dosagem http://cialisuyew.com/ cialis 10mg in canada http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    visit web site herbal viagra https://via1buynow.com/ - viagra viagra
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 la viagra y el alcohol https://via1buynow.com/
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 viagra sublingual cost https://via1buynow.com/ - buy viagra
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra buy durban here viagra cheap viagra cheapbuy cialis delived fed ex buy generic cialis cialis
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best tablet viagra http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra viagra onlinecialis women use https://viaseptoday.com/ - buy cialis online generic cialis online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 acheter viagra ch http://viagrayqdd.com/ cialis professionelle 100 mg https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c21 usefull link buy viagra uk https://via1buynow.com/ - buy viagra online just try low cost viagra http://viagener2020.com/ - viagra online
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    what to use in place of viagra https://via1buynow.com/ - viagra buy viagraviagra generic http://viagener2020.com/ - online viagra cheap viagra
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best viagra in australia viagra cheap viagra cheapsouth africa viagra cheap viagra buy viagra
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    female viagra samples free https://via1buynow.com/ - buy viagra viagra cheapbuy viagra daily http://viagener2020.com/ - buy viagra online viagra
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis the best price in world https://viaseptoday.com/
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    precio cialis lima https://viaseptoday.com/ - cialis cialis
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis generica schweiz cialis online cialis
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 australian generic cialis https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 viagra pharmacy coupon https://viatrustedonline.com/ achat libre viagra http://vigraweuy.com/
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 viagra pharmacy coupon cheap viagraviagra en linea buy viagra
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra kaufen vorkasse https://viatrustedonline.com/ - generic viagra buy viagraviagra scaduto risch http://vigraweuy.com/ - viagra coupon viagra super active plus
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ranbaxy generic cialis http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis cialiscialis e mal di schiena http://cialisooie.com/ - cialis for sal online cialis
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    risk of generic cialis cheap cialis buy cialisonly for you cialis info cialis online buy cialis
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 generic cialis avis http://cialishhqoeur.com/ cialis professional versand http://cialisooie.com/
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 5 mg cialis para venta cheap cialiscomprar cialis bi cialis generic
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra uk patent expiry http://vigraweuy.com/ - viagra online viagra super active plusget viagra in london https://cheapandbestonline20.com/ - viagra viagra onlineenter site online order cialis https://cia20online.com/ - cheap cialis cialis onlinetraitement cialis levitr http://cialishhqoeur.com/ - online cialis cialis
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 look there female viagra pill http://vigraweuy.com/ achat viagra sof https://cheapandbestonline20.com/ fda approves cialis https://cia20online.com/ buy cialis over counter http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 business plan writer edmonton cialis online
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    finding a ghostwriter cialis buy cialis online
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 viagra kaufen original https://viagiowow.com/ womens viagra forum http://viagraaqwe.com/ recommended site buying viagra http://viagraeuw.com/ i use it samples viagra cialis https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra kaufen preis https://viagiowow.com/ - viagra cheap viagra genericchinese viagra buy http://viagraaqwe.com/ - viagra online buy viagra onlineeffects of generic viagra http://viagraeuw.com/ - generic viagra cheap viagrageneric viagra problems https://viagratodaybest.com/ - online viagra online viagra
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 buy viagra online us now cheap viagraviagra in london soho online viagrawow viagra online cheap viagrai use it buy viagra or levitra generic viagra
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only now usps delivery viagra generic viagra buy generic viagracheap viagra phone order buy viagra online viagra cheapviagracanadashop generic viagra online buy generic viagrauk viagra pillola buy viagra buy generic viagra
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 cialis venta farmacias https://viaseptoday.com/ ou acheter du viagra belgique https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 drug cost of cialis pills online cialisviagra online online a href buy generic viagra
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 buy cialis kl http://cialisuqpor.com/ enter site cialis med store http://cialisuyew.com/ cialis cheap 20 http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 cialis generic europe cheap buy cialiscialisfachmann generika generic cialisprecio de venta de cialis buy cialis
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 cialis online overnight canada http://cialisuqpor.com/ hacer un encargo por cialis http://cialisuyew.com/ cialis effet temp http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra womens https://frviagrafrance.com/ cash 4 checks http://loansoloie.com/ pay someone to take online class https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 only today getting viagra viagra online
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 cialis zu frh kommen https://viaseptoday.com/ viagra herbal 8000mg from usa https://viatrustedonline.com/ systems viagra http://vigraweuy.com/
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis for everyday use cost online cialisrezept viagra pillen viagra genericsildenafil viagra per donne viagra super active plus
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 only best offers find cialis buy cialis onlinecialis online opinion cialis onlinewhat cialis pills are the best cialis onlinecialis 40 mg cheap cialis
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 buy viagra from chemist viagra
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 we like it womans viagra buy cheap viagra online
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 generic cialis greece online cialises cialis genrico cialis online
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 buying generic cialis in india cialis onlinecialis cut 20mg half cialis
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 cialis price gouging http://cialisuyew.com/ campione di cialis in linea http://ciaviagogogo.com/ im 16 can i buy viagra https://frviagrafrance.com/ cash advance downtown nashville http://loansoloie.com/
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis packaging online cialisprecio cialis caj cheap cialiscost for viagra prescription acheter viagra generiquepay day loans hopewell va faxless payday advance
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 getting orgasm using cialis generic cialishow much does cialis cost 5mg buy cialis onlineonly now inexpensive viagra viagra francequick short term payday loans faxless payday loans
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download | Webroot best buy download |
 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Webroot best buy download
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 wo viagra kaufen forum https://viagratodaybest.com/ legitimate mail order viagra https://viagraviagra20.com/ order viagra online europe http://viagrayqdd.com/ where to get cialis in mumbai https://viaseptoday.com/
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 online buy australia viagra canadian viagralegitimate mail order viagra buy viagracan i buy viagra in au cheap viagraforum cialis acquisto online cialis
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 durata effetto levitra viagra https://via1buynow.com/ i use it viagra pfizer online http://viagener2020.com/ can females use viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 lov cost viagra soft viagraviagra cialis sample paypal viagraviagra y problemas cardiacos viagra cheap
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 durata effetto levitra viagra cheap viagraviagra in vendita online viagra without doctor prescriptionviagra usa viagra viagra cheap
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra commande rapide https://viagraonlinecheap12.com/ - buying viagra on line purchasing viagra online we like it viagra tadalafil
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 can 18 year old use viagra http://viagraeuw.com/ buying viagra in australia https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 canadian prices for viagra cheap viagra onlineviagra tabs canada generic viagra
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 buy power point presentations erectile dysfunction pillsil cialis generico sicuro buy cialisviagra ro viagraviagra sublinguale generic viagra
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 cheap business plan writers buy generic cialislow price cialis pills cialis onlineacheter viagra a lyon buy viagrabest price viagra in australia buy viagra online
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 pulmonary hypertension viagra viagra onlineviagra osterreich kaufen generic viagrataking viagra after cialis buy viagraretail price of viagra viagra online
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 safe generic viagra websites cheap viagra onlineaturan minum viagra 100mg viagra without doctor prescriptioncanadian generic viagra sales cheap viagraviagra online de cheap viagra
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra for sale by the pill viagra vente
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 liquid viagra online generic viagracanadian drugs online viagra buy viagra
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tomar generico do viagra http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra buy viagraviagra generico on line italia https://viagratodaybest.com/ - online viagra buy generic viagraviagra shipped canada https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line viagra onlineviagra vente usa libre http://viagrayqdd.com/ - viagra online viagra online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 canada drugs online viagra viagracialis viagra levitra kaufen viagra genericlowest viagra price online buy cheap viagra onlineviagra za jeni buy viagra
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 viagra 25mg erfahrung buy viagra onlineachat viagra expres viagraviagra retail price walgreens buy viagracheap viagra in new zealand buy viagra
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 viagra wann wirkt es viagra online pharmacycialis di notte buy cialis onlineclick now viagra best price buy generic viagraviagra womens buy viagra coupon
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 where can i buy viagra 500mg viagra canadacialis wirkungsdaue generic cialisviagra plus 10 mg viagra generichalf of a 100mg viagra viagra cheap
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 how much viagra tablet price buy viagra
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 there natural viagra buy generic viagra
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 samples of generic cialis cialis onlineviagra generic available viagra prix
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 only now brand cialis for sale buy cialisprecios de cialis en el uk buy generic cialisno prescription viagra buy viagra prixpayday advance renton wa payday advance
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great Post !! Thanks for sharing this information. Reaching Email Support expert is easy now. At&t Email Helpline Number Email Helpline Number Att email not working
 โดย... Att email not working
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 i use it cialis dosagem online cialisviagra and high blood pressure buy viagra online
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702