๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Great info! Follow the instructions on the screen to download and install the Epson printer drivers. To set up your printer, plug it in and turn it up.
 โดย... Epson Printer Driver
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    proair inhaler 100 mcg tablet how to buy proair inhaler 100 mcg proair inhaler usa
 โดย... 1987
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    achetez viagra bon march https://frviagrafrance.com/ - viagra prix viagra francecash advance 19133 http://loansoloie.com/ - no faxing payday advance payday advance
 โดย... 1981
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 only for you viagra discounts http://viagraaqwe.com/ - viagra online history of viagra sales http://viagraeuw.com/ - online viagra
 โดย... 1981
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 find online cialis http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1988
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..We buy houses in St. Petersburg
 โดย... Mack
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 flomax vs cialis bph https://tadaladilss.com/ - buy cialis viagra online euro https://via1buynow.com/ - online viagra
 โดย... 1982
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great share! It’s really helpful for us. Download and Installation for hp envy 6032 driver setup.
 โดย... 123.hp.com/setup
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra a digiun https://viagraonlinecheap12.com/ - viagra pill sale australia buying viagra on line can get viagra prescription
 โดย... 1982
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 100 loans http://loansoloie.com/ - faxless payday loans online creative writing mfa https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online cialis ohne rezept aache https://tadaladilss.com/ - cheap cialis bring viagra into australia https://via1buynow.com/ - viagra online
 โดย... 1981
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 cialis price in the usa http://cialishhqoeur.com/ cialis online onlineapotheke http://cialisooie.com/ le ru cialis en ligne http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1979
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://gobitdefender.org/ gobitdefender
 โดย... gobitdefender
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972931 buy online viagra to cheap https://viagratodaybest.com/ wo viagra kaufen forum https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1975
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    try it is shipping c854
 โดย... 1979
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra usa pharmacy https://viagraonlinecheap12.com/ - we like it viagra tadalafil cialis que mejor viagra can get viagra prescription
 โดย... 1977
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra femenina espaa http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap cheap viagraviagra preo portugal http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online buy generic viagraviagra in pharmacy hk https://viagratodaybest.com/ - viagra without doctor prescription buy viagra
 โดย... 1978
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 cheap gel cialis online https://viaseptoday.com/ - buy cialis online super cheap viagra soft tabs https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap per acquistare viagra http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra tablets cost https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra
 โดย... 1987
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    safe sites for canadian viagra https://viagraonlinecheap12.com/ - cheapest viagra online comprar viagra buenos aires viagra commande rapide
 โดย... 1978
7 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap viagra us https://viagraonlinecheap12.com/ - viagra online generic viagra discount viagra soft online
 โดย... 1978
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comprar viagra buenos aires https://viagraonlinecheap12.com/ - buying viagra on line movie about viagra viagra india online sales
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://mykisdownload.mystrikingly.com/ mykisdownload.mystrikingly
 โดย... mykisdownload.mystrikingly
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buying viagra in manila https://viagraonlinecheap12.com/ - buy viagra generic viagra cheap viagra plus best price
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 costo levitra 10 mg cialis generic cialis onlinefarmacia espaa cialis cialiscialis 20 mg durat cialis generic
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 cialis side effects long term http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis cialis occhi gonfi http://cialisooie.com/ - cialis for sal can you take cialis for 2 days http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 viagra vendita generico https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra purchase viagra cheap on line https://viagraviagra20.com/ - viagra viagra pills cheap paypal http://viagrayqdd.com/ - viagra online
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    philadelphia business plan writers 6ff1 is ato 2 5 6ff1 only today is north shore 6ff1 at is for 50 a pill 6ff1
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 comprare viagra a milano https://viagraviagra20.com/ - buy viagra viagra kaufen 100mg plus http://viagrayqdd.com/ - viagra online cialis and edex together https://viaseptoday.com/ - cheap cialis viagra for sale 50mg https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 cialis 20mg vs 5mg http://cialisooie.com/ - online cialis follow link cialis cheep http://cialisuqpor.com/ - cialis online buy cialis from mexico online http://cialisuyew.com/ - cheap cialis generika cialis bestellen http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Sia Art Jewellery Launched in 1995, SIA, the flagship brand in Fashion jewellery of the company owns 100+ retail touchpoints which include our exclusive stores & MBOs at Central & Pantaloons along with our presence on e-tail platforms like Amazon, Myntra, Nykaa, Ajio and Flipkart & have churned out the heart of people with our own portal . Sia specialises in a niche category of designs from bridal jewellery to western wear to office wear to daily wear jewellery that too affordable & fashionable.
 โดย... Sia Art Jewellery
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 are cialis discount pills good https://tadaladilss.com/ - buy cialis
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 cialis generic now http://cialishhqoeur.com/ cialis sachets discount http://cialisooie.com/ wow look it buy cialis china http://cialisuqpor.com/ cialis ed pack paypal http://cialisuyew.com/
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 viagra amico del cuore http://viagraeuw.com/ - buy viagra impotence drug viagra pills https://viagratodaybest.com/ - cheap viagra
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 viagra donde comprar cordoba http://viagraaqwe.com/ - viagra viagra ou en trouver http://viagraeuw.com/ - cheap viagra sample coupon viagra https://viagratodaybest.com/ - viagra cheap
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    free is order 99a2 is online offerte 99a2 achetez is australie 99a2
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 wo kann man viagra kaufen http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online how to buy viagra from pfizer https://viagratodaybest.com/ - viagra cheap viagra cialis et autres https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 viagra jovenes argentina http://viagrayqdd.com/ - online viagra
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comprar is is for 5ef9
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 cialis bestellen online rezept http://cialisooie.com/ - discount cialis
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 only today professional cialis http://cialisooie.com/
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order is ideal dosage 3d96 cheap soft is uk 3d96 mejor precios de is 3d96
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    how to buy cialis from canada http://cialishhqoeur.com/ - online cialis cialiscialis 5 mg foro http://cialisooie.com/ - cialis cheap buy cialis online
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 viagra o cialis o levitra http://vigraweuy.com/ - viagra generic buy viagra pill https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra cialis ipertensione arteriosa https://cia20online.com/ - online cialis
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 viagra sper en lnea uk viagra genericcost du viagra viagracialis online andorra cheap cialis
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    candian cialis sicher https://viaseptoday.com/ - online cialis generic cialis
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444021 buy cialis in riga https://viaseptoday.com/ - buy cialis
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 come ordinare cialis generico generic cialis online
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 just try lowest cost viagra http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online
 โดย... 1980
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 viagra y marihuana viagra cheap
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 vendita cialis ebay https://cia20online.com/ - cialis online venta cialis en argentina http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis online
 โดย... 1976
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis 10 mg vendita online generic cialis onlinecan split cialis tablet cialis online
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 viagra fr billig http://viagraeuw.com/ - online viagra
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    female viagra 2008 http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online viagra online
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 viagra generico svizzera generic viagra online
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 how can i get a book review wrote for me https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cialis daily 10mg https://tadaladilss.com/ - buy cialis online
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 do my assignment uk cialisprix cialis 5mg boite de 28 cialis online
 โดย... 1979
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 viagra 100mg dubai http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 link for you cheap 25mg viagra viagra online
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 il pfizer viagra uk il prezzo https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet loan processer http://loansoloie.com/ - payday advance loan best custom writing service https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online
 โดย... 1982
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 acheter viagra quebe viagra vente100 online loans no fax payday loanscustome wtiting service generic cialis
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 buying viagra on internet https://frviagrafrance.com/ 60 minute cash loan http://loansoloie.com/ article writing services https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 viagra doc morris http://viagrayqdd.com/ - viagra online
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 commande viagra pfizer viagra online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 the best time to take cialis http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis online safe online it viagra https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique fast cash mansfield oh http://loansoloie.com/ - no fax payday loan homwork help https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 cialis hsa cialis onlineviagra postal order viagra achatnorwich peterborough personal loans payday loansspeech help cialis
 โดย... 1988
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 viagra pour femmes https://viagiowow.com/ - buy cheap viagra online austria viagra bestellen http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 viagra post prostatectomy cheap viagrail viagra quanto cost viagra
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444021 viagra a pari http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online buy viagra louisville https://viagratodaybest.com/ - buy viagra
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 viagra 2 chainz free download buy generic viagrabest price brand viagra buy viagra online
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 cuanto viagra debo toma https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance payday loans in hudson wisconsin http://loansoloie.com/ - online payday loans the online writing lab https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis
 โดย... 1981
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is 10mg cost uk 5ef9 is tab uk 5ef9 weblink price is 5ef9
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    generic cialis kaufen cheap cialis online cialis onlineviagra gold reviews viagra cheap viagra
 โดย... 1986
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    coste en lnea de is 3d96 we recommend is india 3d96
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 cialis ccpharma http://ciaviagogogo.com/ - cialis online viagra avec alcoo https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra generique online money services http://loansoloie.com/ - payday advance loan purchase a prepared speeches online https://tabserectilecheap.com/ - cialis online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy report com buy cialis cheap cialisbest supplier of cialis cheap cialis buy generic cialisviagra tablets delivery online viagra viagra online
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    writing opportunities online c51a is 5mg apothekenpreis c51a uk is soft c51a
 โดย... 1984
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    precio is finegra 99a2 is gnrique au canada 99a2 be is in klang 99a2 low cost real is 99a2
 โดย... 1983
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 generic viagra online best https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra cialis 10 vs 20 mg https://cia20online.com/ - online cialis look here should i chew cialis http://cialishhqoeur.com/ - cialis online cialis 20 mg prescrizione http://cialisooie.com/ - discount cialis
 โดย... 1985
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 cialis achete https://tadaladilss.com/ - online cialis just try price viagra https://via1buynow.com/ - viagra can viagra be used after http://viagener2020.com/ - online viagra enter site viagra in india https://viagiowow.com/ - viagra online
 โดย... 1987
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 cheap viagra for sale on line https://viagratodaybest.com/ viagra sale boots chemist https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1977
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c621 viagra bringt nichts https://viagratodaybest.com/ - viagra viagra erfahrungen https://viagraviagra20.com/ - buy viagra
 โดย... 1975
6 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702