๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    cialis 5mg achat [url=http://cialisooie.com/]cialis cheap[/url] cialis for sal
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 comprar cialis barat http://cialisooie.com/
 โดย... 1979
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 comprare viagra internet http://viagraeuw.com/ generic viagra buy safely https://viagratodaybest.com/ cit costa o pastila viagra https://viagraviagra20.com/ viagra wie viel http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 cialis genrico s no http://ciaviagogogo.com/ prescription price viagra https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cash advance low fee [url=http://loansoloie.com/]payday loans online[/url] no fax payday loancan someone do my assignment for me [url=https://tabserectilecheap.com/]cheap cialis[/url] buy cialis onlinecialis vs levitra vs viagr [url=https://tadaladilss.com/]cheap cialis[/url] generic cialiscan kids take viagra yahoo [url=https://via1buynow.com/]viagra[/url] viagra
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vente viagra andorr [url=https://via1buynow.com/]online viagra[/url] viagra online
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 only now search cialis [url=http://cialisuqpor.com/]cheap cialis online[/url] cialis 25mg pric [url=http://cialisuyew.com/]cheap cialis online[/url]
 โดย... 1978
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra overdose symptoms [url=https://via1buynow.com/]buy viagra[/url] viagra
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra south africa [url=https://viagratodaybest.com/]buy generic viagra[/url] buy viagra onlinebuy viagra female [url=https://viagraviagra20.com/]cheap viagra[/url] viagra onlineviagra medicine price in delhi [url=http://viagrayqdd.com/]buy viagra[/url] buy viagra
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ordering cialis online legal [url=https://cia20online.com/]cheap cialis[/url] cialis onlineonly today free cialis [url=http://cialishhqoeur.com/]buy generic cialis[/url] cheap cialis onlinecialis 20 online apotheke [url=http://cialisooie.com/]online cialis[/url] buy cialis online
 โดย... 1979
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    write me a custom report [url=https://tabserectilecheap.com/]buy generic cialis[/url] buy generic cialiscialis generika professional [url=https://tadaladilss.com/]cheap cialis online[/url] online cialiscomprar viagra en malag [url=https://via1buynow.com/]viagra cheap[/url] cheap viagrabuy online canada viagra [url=http://viagener2020.com/]online viagra[/url] viagra without doctor prescription
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis femenina en venezuela [url=https://cia20online.com/]cialis online[/url] generic cialisfiabilit cialis gnriqu [url=http://cialishhqoeur.com/]generic cialis[/url] buy cialis onlinecialis aus europa [url=http://cialisooie.com/]generic cialis[/url] online cialis
 โดย... 1978
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pharmacy viagra buy [url=https://via1buynow.com/]viagra online[/url] viagra cheapviagra 40 for 99 [url=http://viagener2020.com/]buy viagra[/url] online viagragenerici del viagra [url=https://viagiowow.com/]buy generic viagra[/url] viagra generic
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra to buy in ireland [url=https://via1buynow.com/]buy viagra[/url] online viagraon rx viagra best pharmacy [url=http://viagener2020.com/]online viagra[/url] viagra genericcialis is best viagra which [url=https://viagiowow.com/]viagra generic[/url] buy generic viagra
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    effects cialis dose side [url=http://cialisuyew.com/]cheap cialis online[/url] buy cialis onlinem cialis medical [url=http://ciaviagogogo.com/]cheap cialis online[/url] generic cialis onlinegeneric viagra bestellen [url=https://frviagrafrance.com/]acheter viagra sans ordonnance[/url] viagra france
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be article review 7472 comprar is espa241a 7472 at is description 7472 acheter du is canada 7472
 โดย... 1977
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    sale of is in the uk 8b99 quick loans solutions 8b99 report writing be 8b99 i recommend is cheap fast 8b99
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online at cheap is c854 what shops sell is uk c854 where can i be is pill c854 1 be is online c854
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra feminin femme [url=https://viatrustedonline.com/]buy generic viagra[/url] buy viagra onlineherbal alternative viagra to [url=http://vigraweuy.com/]viagra generic[/url] cheap viagra
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 viagra price comparison usa https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra 100mg discount http://viagrayqdd.com/ buying cialis in malaysia https://viaseptoday.com/ viagra prezzi farmacia https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1978
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 viagra tablets with price https://viagraviagra20.com/ buy lady uk viagra http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra bestellen schweiz forum [url=http://viagraaqwe.com/]viagra[/url] buy viagra online
 โดย... 1979
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    female viagra pills buy online [url=http://viagraaqwe.com/]online viagra[/url] viagra cheap
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.Seo Company Adelaide
 โดย... Mack
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vendo cialis zaragoz [url=https://cia20online.com/]buy cialis online[/url] generic cialis online
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 we like it viagra overnite http://viagrayqdd.com/ cialis marche https://viaseptoday.com/ viagra legal kaufen osterreich https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1985
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 personal financial loans http://loansoloie.com/ apa bibliography online https://tabserectilecheap.com/ cialis nez bouche https://tadaladilss.com/
 โดย... 1987
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 where to buy viagra in durban http://viagraaqwe.com/ kann internet viagra bestellen http://viagraeuw.com/ woman take viagra https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1986
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 will 20 mg cialis make me hard http://cialisuyew.com/ local cialis stores http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1986
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 viagra x https://frviagrafrance.com/ cash advance in Tenn http://loansoloie.com/ what is custom https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1988
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 achat de viagra en suisse http://viagraaqwe.com/ topix viagra uk http://viagraeuw.com/ viagra inefficac https://viagratodaybest.com/ 25mg viagra for sale online https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1978
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 viagra 25 mg vademecum viagra franceinstant online loan no paperwork payday loans
 โดย... 1976
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 10 generic viagra for 1995 https://frviagrafrance.com/ cash advance hurt your credit score http://loansoloie.com/
 โดย... 1975
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 buy viagra lloyds chemist viagra cheapusefull link viagra overnite viagraviagra ordonnance en pharmaci viagra online100 milligram phyzer viagra online viagra
 โดย... 1988
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 cheapest viagra 50mg https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1975
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 can buy viagra over counter https://viagiowow.com/ buy online viagra rx http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1978
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 payday loans in kc http://loansoloie.com/ feedback for customwritting website https://tabserectilecheap.com/ awp 25mg cialis https://tadaladilss.com/ online buy viagra cheap https://via1buynow.com/
 โดย... 1978
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 viagra toronto price https://viagraviagra20.com/ viagra rezeptfrei einkaufen http://viagrayqdd.com/ cialis 20mg 4st https://viaseptoday.com/
 โดย... 1980
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis 5 mg euro [url=http://cialishhqoeur.com/]buy generic cialis[/url] online cialiscialis 20 mg efectos adversos [url=http://cialisooie.com/]online cialis[/url] cialis for sal
 โดย... 1983
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra hamilton [url=http://viagener2020.com/]viagra without doctor prescription[/url] buy viagraviagra madrid comprar [url=https://viagiowow.com/]viagra online[/url] buy generic viagra onlinegeneric viagra 20mg [url=http://viagraaqwe.com/]cheap viagra[/url] viagra cheap
 โดย... 1981
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra hvor [url=https://cheapandbestonline20.com/]buy viagra[/url] viagra cheap
 โดย... 1979
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis im blut nachweisbar [url=https://tadaladilss.com/]cialis online[/url] cialis onlineachat viagra online [url=https://via1buynow.com/]buy viagra[/url] buy viagraviagra femenina en costa rica [url=http://viagener2020.com/]viagra generic[/url] buy generic viagra
 โดย... 1980
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 viagra reviews forums https://cheapandbestonline20.com/ generic cialis online au https://cia20online.com/ cialis 25mg revie http://cialishhqoeur.com/ 20 mg cialis to work http://cialisooie.com/
 โดย... 1987
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vente cialis online [url=http://cialishhqoeur.com/]cheap cialis[/url] cheap cialis
 โดย... 1975
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 wow look it cialis overnight http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1976
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 click here next day cialis http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1975
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    kosten von cialis 20 mg [url=http://cialisuqpor.com/]online cialis[/url] cialis online
 โดย... 1986
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 buy cialis jelly 5 https://tadaladilss.com/ suhagra vs viagra https://via1buynow.com/ viagra generico canada http://viagener2020.com/ viagra forum doctissimo https://viagiowow.com/
 โดย... 1985
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 acheter cialis online https://tadaladilss.com/ viagra oradea https://via1buynow.com/
 โดย... 1976
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 vegetal viagra uk https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1986
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... trumn
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 5 viagra pills http://viagraeuw.com/
 โดย... 1977
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada price cialis [url=https://cheapcialisx.com/]buy cheap cialis[/url] cialis generic tablet specialist bestbuy
 โดย... 1984
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    college application writing service https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis cialiswe use it cialis on line https://tadaladilss.com/ - buy cialis online cheap cialis onlineviagra lowest price canada https://via1buynow.com/ - viagra cheap cheap viagratreat viagra overdose http://viagener2020.com/ - viagra without doctor prescription viagra
 โดย... 1980
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra bangkok cost http://vigraweuy.com/ - viagra coupon cheap viagrageneric viagra 20 https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagra salecialis alle erbe naturale https://cia20online.com/ - cialis cialis
 โดย... 1982
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis legally http://cialisooie.com/ - cheap cialis online cialisbuy cialis in the us http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis cheap cialis online
 โดย... 1978
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    just try 10mg viagra https://via1buynow.com/ - online viagra viagra cheap
 โดย... 1979
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    business plan writing services calgary https://tabserectilecheap.com/ - cialis online generic cialiscialis assuefazion https://tadaladilss.com/ - generic cialis cialiswe use it cheap soft viagra https://via1buynow.com/ - viagra cheap viagra online
 โดย... 1982
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... global hues
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Online banking with Go Bank Customer Service checking account. No overdraft fees, free ATM network access, free direct deposit, pay bills online, deposit checks, mobile app.Cash App Support | Gobank Customer Service
 โดย... Aliya Sheikh
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 cialis generico venta cialis onlinecialis and discount and canada cialis online
 โดย... 1980
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra ratiopharm http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra online viagragenrico viagra suave http://viagraeuw.com/ - cheap viagra online buy viagra online
 โดย... 1988
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice Post Admin!! this is really very good Article. If you are facing any problem your Netflix account, Please call us today! netflix.com/activate enter code netflix activate device
 โดย... netflix.com/activate code
14 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To install and run the Canon IJ Setup, you can follow the instructions given below. The Canon IJ utility can be used for printing, scanning, network setup, and many more. Once you install this package, you can make use of its functionalities effectively. ij.start canon
 โดย... ij.start canon
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It's really help for us. Thanks for sharing. 123 hp com helps with the complete HP printer instruction manual. HP printers are a convenient solution for all printing needs. With these printers, printing is quick and easy. The hp123 printers are of four categories – HP Envy, HP Officejet, HP Deskjet, and HP Officejet Pro. https://123hp-printer-setup.co/
 โดย... 123.hp.com/setup
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... dsfdf
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Steps for creating AOL mail login account • Turn on your computer system. • Now, open the web browser that is suitable for you aol mail login | cash app login | amazon prime login | yahoo mail login | yahoo mail sign in | quickbooks online login | juno email login | 123.hp.com/setup | office.com/setup | paypal login my account competiter
 โดย... asad
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 can you buy cialis on line http://cialisooie.com/ cialis 5mg hersteller http://cialisuqpor.com/ potenzmittel cialis generika http://cialisuyew.com/ best cialis 20mg prices http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1976
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis compare uk prices http://ciaviagogogo.com/ - cheap cialis online online cialisel viagra la svizzera https://frviagrafrance.com/ - viagra france viagra prixunsecured loan form http://loansoloie.com/ - no fax payday loans payday advancebuy reports school reports online https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis generic cialis online
 โดย... 1981
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 viagra prices us pharmacy generic viagra
 โดย... 1977
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 how to get viagra from canada buy viagraviagra quanto tempo prima viagra cheap
 โดย... 1981
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    want buy cheap viagra https://viatrustedonline.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1977
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 potenzmittel cialis forum buy cialisviagra for less buy viagra onlinecost of 3 viagra buy generic viagraviagra cialis milan buy cheap viagra online
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy vegas las viagra http://vigraweuy.com/ - viagra super active plus buy viagramedical viagra tablets https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online viagra cheap
 โดย... 1987
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is 2 370d preis is 100mg pfize 370d
 โดย... 1985
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acquisto is su internet 8b99 is pills at walmart 8b99 only today low price is 8b99 is stock price 8b99
 โดย... 1983
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    new is in 6ff1 is at cheap uk 6ff1 cheapest prices foris 6ff1 rezeptfreie is 5mg 6ff1
 โดย... 1986
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i use it viagra testimonial https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagrajust try cialis dosage https://cia20online.com/ - online cialis cialis onlinegeneric cialis under tongue http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis buy cialis onlineside effects for cialis http://cialisooie.com/ - cialis generic discount cialis
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    lab report writers best cheap cialis buy generic cialis
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702