๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    imitation viagra cost per pill https://frviagrafrance.com/ - viagra prix acheter viagra generiqueeasy loans tucson http://loansoloie.com/ - faxless payday loans payday advance loanonline writing service https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis buy cialis online
 โดย... 1985
19 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Appreciate the recommendation. Let me try it out. How to saing biceps web page bodybuilder
 โดย... 1985
19 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    we choice best online viagra https://buyviagrawey.com/ - comprar viagra in usa quando viagra generico viagra calgary stores
 โดย... 1984
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://mydefense.sitey.me/ mydefense.sitey
 โดย... mydefense.sitey
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To download epson printer drivers on your Windows 10, Windows 7, or 8, or Mac, you need to go to the Epson Connect Utility page and scroll down.
 โดย... john
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is einnahme ciali c7e3
 โดย... 1983
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap prices on cialis buy cialis cheap cialis onlinei use it cialis versus levitra buy generic cialis cheap cialis onlinebuy viagra in virginia viagra france viagra prix
 โดย... 1985
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 only now cialis femele https://tadaladilss.com/ - cialis how much viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra online use one half viagra http://viagener2020.com/ - viagra cheap
 โดย... 1981
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
18 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    try it soft cialis https://cia20online.com/ - cheap cialis buy generic cialislocal cialis stores http://cialishhqoeur.com/ - cialis online generic cialis onlinecialis tadalafil internet http://cialisooie.com/ - generic cialis cialis generic
 โดย... 1984
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 getting viagra from doctor buy viagraclick here buy viagra canada cheap viagra
 โดย... 1975
17 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 click now buy viagra australia cheap viagra onlineus viagra patent canadian viagrabuying viagra on ebay buy generic viagra online
 โดย... 1976
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://userkaspersky.com/ userkaspersky
 โดย... userkaspersky
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 das beste viagra fur die frau buy viagra
 โดย... 1985
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://installactivate.mystrikingly.com/ installactivate.mystrikingly
 โดย... installactivate.mystrikingly
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Chime offers online user friendly money management, savings and instant transfer features. At chime, you can instantly send money to your friends and family online. Chime does not charge extra fees for instant transfer money without any complicated requirements. You can just enter the amount to transfer and the receiver will receive text or email. Get more detail click on Chime instant transfer. More detail:- https://quickutilities.net/blog/chime-instant-transfer
 โดย... Chime instant transfer
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 comprar cialis sevilla cialis onlinecialis female generic cialis online
 โดย... 1980
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 viagra intake instructions viagra
 โดย... 1980
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 vendita viagra in svizzer cheap viagraindia viagra price buy viagrabuy cheap cialis on line cheap cialis online
 โดย... 1988
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is ato da medley 3d96
 โดย... 1983
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 viagra original barato comprar viagra sur internet
 โดย... 1980
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 viagra 100mg cost per pill http://viagraeuw.com/ - generic viagra us online viagra pharmacy https://viagratodaybest.com/ - viagra generic
 โดย... 1982
16 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis levitra comparazion buy cialis online generic cialiscialis online vancouve cheap cialis cialis onlinecialis kaufen polen cialis for sal buy cialiskosten cialis rezep buy cialis online cialis
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra zum selber machen https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online viagra genericviagra for sale west midlands http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra cheap viagracialis tadalafil prices https://viaseptoday.com/ - cialis buy generic cialisthe best site cialis or viagra https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra viagra cheap
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 best price pfizer 100mg viagra buy viagra
 โดย... 1984
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 50mg viagra dose buy generic viagra onlinediabetes and viagra online viagraviagra venta buenos aires buy viagraviagra tablet strengths buy generic viagra
 โดย... 1977
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 follow link branded cialis cheap cialis online
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 viagra cialis sample free usa viagra cheap
 โดย... 1988
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 quick loans denton no fax payday loansbusiness plan writers atlanta ga generic cialis onlinedosage cialis side effects generic cialis onlineviagra precio buenos aires cheap viagra
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 association cialis viagra viagrai want to order some viagra buy generic viagracaremark cost of viagra buy viagra online
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 buy viagra from mexico online generic viagraviagra genrico para barato buy generic viagraviagra pastilla equivalente online viagra
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 purchase cialis on the web cheap cialis onlineviagra cialis muestras libres buy generic viagra
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 viagra in toscana buy viagra
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 female use of viagra buy viagragenerie viagra pills viagra onlineonline viagra preise buying viagra on linefast delivery buy viagra viagra
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 cialis pricing in australia cialis onlinei recommend cialis alternative generic cialis
 โดย... 1977
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 female viagra shop buy viagra online
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 certificate secured personal loan no fax payday loan
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is no prescription c4ab
 โดย... 1975
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 viagra 40mg cheap viagraviagra suisse gnrique buy viagra online
 โดย... 1977
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://blogactivationcode.org/ blogactivationcode
 โดย... blogactivationcode
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 tarragona2017orgcialisvisa buy cialis onlinegeneric cialis 5mg india generic cialis
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 viagra generico online cheap viagracialis vs viagra price buy viagra online
 โดย... 1988
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 walgreens price for cialis buy cialisacheter en inde du cialis generic cialisviagra per polmoni viagra franceamerican cash advance contact number no fax payday loan
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 generic soft cialis generic cialisbuy cheap viagra with amex buy viagra onlinewow nizagara viagra online buy viagraonline viagra no prescription viagra online
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 vendita cialis senza ricetta cheap cialis online
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 remboursement viagra belgique viagradoes generic viagra work viagra without doctor prescription
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 costo del viagra en el peru viagrahow do i get viagra online viagra genericviagra cialis svizzera viagra cheap
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra classe thrapeutique [url=https://cheapandbestonline20.com/]online viagra[/url] viagra
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Roku Player No.1 is a television platform very common all around the world in the United States. Roku offers the finest content they've ever wanted to offer consumers. roku com link
 โดย... roku com link
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 echte viagra bestellen buy viagra
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 la vente sur la ligne viagra viagracosta rica pharmacy viagra viagra super active plus
 โดย... 1980
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pink viagra australia [url=https://viatrustedonline.com/]buy generic viagra[/url] viagraviagra california [url=http://vigraweuy.com/]viagra online[/url] viagra cheap
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 effet cialis 20mg buy generic cialiswhat does viagra for men do online viagraacheter viagra en suisse viagra online
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comprare viagra a roma [url=http://viagraeuw.com/]buy generic viagra[/url] viagracvs pharmacy cost of viagra [url=https://viagratodaybest.com/]viagra without doctor prescription[/url] viagra onlinewow look it viagra oral gel [url=https://viagraviagra20.com/]generic viagra[/url] buying viagra on line
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis 10mg en ligne [url=http://cialishhqoeur.com/]cialis[/url] buy generic cialiscialis 5mg online apothek [url=http://cialisooie.com/]buy cialis[/url] discount cialis
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cost of viagra australia [url=https://viagiowow.com/]cheap viagra[/url] buy cheap viagra onlinebest viagra levitra cialis [url=http://viagraaqwe.com/]viagra[/url] buy viagra
 โดย... 1978
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    age limit to buy viagra [url=http://vigraweuy.com/]viagra generic[/url] buy viagraviagra for women uk [url=https://cheapandbestonline20.com/]buy viagra[/url] online viagracialis 5mg wirkdauer [url=https://cia20online.com/]buy cialis online[/url] cheap cialis
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    look there viagra of pfizer [url=http://vigraweuy.com/]viagra online[/url] buy viagrano prescription online viagra [url=https://cheapandbestonline20.com/]viagra[/url] viagraacheter cialis en europe [url=https://cia20online.com/]online cialis[/url] buy cialis
 โดย... 1984
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 expres cialis [url=http://cialisooie.com/]generic cialis[/url] kaufen cialis tadalafil [url=http://cialisuqpor.com/]generic cialis online[/url] confronto levitra cialis viagr [url=http://cialisuyew.com/]online cialis[/url]
 โดย... 1988
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 how many states are payday loans illegal no fax payday loanshow can i order book reports erectile dysfunction pillsi use it cialis 25mg buy cialis online
 โดย... 1988
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 where can i buy viagra cream [url=https://frviagrafrance.com/]viagra generique[/url]
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 cialis pharmacy prices mumbai cheap cialis onlinecialis how much does it cost cialis for salil cialis costo in svizzera cheap cialis
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    wow look it us viagra [url=http://viagraaqwe.com/]viagra[/url] viagra onlineim 21 should i take viagra [url=http://viagraeuw.com/]generic viagra online[/url] online viagrawow look it pill price viagra [url=https://viagratodaybest.com/]viagra generic[/url] generic viagragirl viagra deals tube [url=https://viagraviagra20.com/]buy generic viagra[/url] buying viagra on line
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 what happens if viagra freezes buy viagraapteka internetowa viagra cena buy viagraviagra generic pay paypal generic viagrabuy viagra to buy cheap viagra
 โดย... 1986
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    writing recommendation letters for students [url=https://tabserectilecheap.com/]buy generic cialis[/url] cheap cialisbuy cheapest cialis online uk [url=https://tadaladilss.com/]online cialis[/url] buy cialis
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 custom lab report online cialislos cialis uk compran paypal buy cialis online
 โดย... 1981
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 only today order viagra now viagra genericcompren viagra descontado buy viagralevitra y cialis generico buy generic cialisonly for you overnight cialis online cialis
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Geek Squad Webroot Renewal? If you are looking for an option online geek squad webroot renewal, chances are your webroot subscription is already ended or is going to end in a few days. When you receive a webroot from the geek squad and install it on your computer, its validity for a period of time from 6 months to 3 years. After the subscription period is over you are required to renew the subscription or else your device becomes defenseless to the cyber threats. how to renew webroot through geek squad | renew webroot through geek squad | renew webroot | how to renew webroot | geek squad renew | webroot antivirus renewal | how to renew webroot subscription | renew webroot subscription | webroot renewal | webroot geek squad renewal | geeksquad renew | www webroot com bestbuydownloads | best buy downloads | www.webroot.com/bestbuydownloads | webroot com bestbuydownloads | webroot best buy downloads | www webroot com bestbuy downloads | www.geeksquad.com | www geeksquad | geeksquad,com | geeksquadcom | geeksquad.com chat with an agent | techsupport.geek squad.com | geeksquad.com | geek squad .com | geeksquad agent | webroot com bestbuydownloads | wwwgeeksquad | 6 www geek squad | best buy geek squad chat | geek squad.com | www.geeksquad.com/service request | the geek squad | connect.geeksquad.com | techsupport.geeksquad.com | best buy geek squad chat with an agent | geek squad problems | geek squad 24/7 |
 โดย... Webroot best buy download
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 farmacia online cialis italia cheap cialisgeneric sale viagra online viagracan you mail order viagra buy viagra
 โดย... 1979
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 costo confezione cialis cialiscialis generika professionnel cialiscialis for sale vancouver buy cialis online
 โดย... 1983
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 is viagra taken daily buy viagra onlineviagra fertilit viagra sale
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    we choice viagra buying online [url=http://viagraaqwe.com/]buy viagra[/url] buy viagra
 โดย... 1987
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 cheap geneirc viagra 50 cents online viagraviagra suppliers canada buy viagra online
 โดย... 1982
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 in denver co by viagra http://viagrayqdd.com/ cialis daily dose 40 mg https://viaseptoday.com/ legitimate viagra sales https://viatrustedonline.com/ viagra canada rx http://vigraweuy.com/
 โดย... 1985
15 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702