๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    dd9f11 how to get viagra from canada buy viagraviagra quanto tempo prima viagra cheap
 โดย... 1981
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    want buy cheap viagra https://viatrustedonline.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1977
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 potenzmittel cialis forum buy cialisviagra for less buy viagra onlinecost of 3 viagra buy generic viagraviagra cialis milan buy cheap viagra online
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy vegas las viagra http://vigraweuy.com/ - viagra super active plus buy viagramedical viagra tablets https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online viagra cheap
 โดย... 1987
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is 2 370d preis is 100mg pfize 370d
 โดย... 1985
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acquisto is su internet 8b99 is pills at walmart 8b99 only today low price is 8b99 is stock price 8b99
 โดย... 1983
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    new is in 6ff1 is at cheap uk 6ff1 cheapest prices foris 6ff1 rezeptfreie is 5mg 6ff1
 โดย... 1986
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i use it viagra testimonial https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagrajust try cialis dosage https://cia20online.com/ - online cialis cialis onlinegeneric cialis under tongue http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis buy cialis onlineside effects for cialis http://cialisooie.com/ - cialis generic discount cialis
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    lab report writers best cheap cialis buy generic cialis
 โดย... 1979
13 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 cialis 40 mg generic cheap cialis onlinemaximum possible dose cialis generic cialis
 โดย... 1986
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://cialistop.com/]canada cialis generic[/url] [url=http://sildenafilonlineviagra.com/]viagra capsule online[/url] [url=http://viagraactive.com/]generic viagra from us[/url] [url=http://cialisaim.com/]tadalafil mexico price[/url] [url=http://cialisreal.com/]cialis average price[/url] [url=http://healthytb.com/]norvasc 10 mg online[/url]
 โดย... 1981
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra is safe buy viagra viagra cheapwhere i go bay viagra buy viagra online buy generic viagramans use viagra viagra cheap online viagra
 โดย... 1981
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis euro cialis online cialiswhere buy best cialis cheap cialis online buy cialis onlineordine di giudizio viagra acheter viagra generique viagra achatinstallment loans lubbock tx faxless payday loans payday advance
 โดย... 1977
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra in stock generic viagra viagra online
 โดย... 1987
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    SBCGlobal Login is done by millions of users, to send and receive a number of mails, on a daily basis. In any of the cases if there, any problems regarding any of the issues then connects with us over a call or send us any of the emails. The live chat window is always open, SBCGlobal Email Login only needs a password and email id address.
 โดย... Sbcglobal Email Login
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AT&T emails have unlimited storage and you can spice up the emails with various kinds of gifs and images, Just perform ATT Email Login and get all the features under a single roof. If you are facing any kind of difficulty then immediately call on or helpline number. ATT.net Login ATT Mail Login ATT.net Email Login ATT.net Yahoo Login
 โดย... Sthephnmine
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    price of 50mg is uk 78df brand is e check 78df is farmacia roma 78df que es is super active 78df
 โดย... 1983
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    walmart is price aa64 best ways to get cash fast aa64 write my assignment aa64 what is c 200 mg is aa64
 โดย... 1986
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 cialis e sole http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis online way take best cialis http://cialisooie.com/ - cheap cialis is cialis taken daily http://cialisuqpor.com/ - buy cialis receta cialis casera http://cialisuyew.com/ - generic cialis online
 โดย... 1983
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is ato 5 mg prezz c51a pastilla india de is c51a click now is at drug c51a
 โดย... 1978
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is ou levitra c854 is bangkok price c854 where to be real is cheap c854 wisconsin protests is c854
 โดย... 1975
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    technical writing service https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills cialis onlinecialis ok to use without ed https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online buy cialis online
 โดย... 1978
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    trouver du is 5ef9 cost of is from india 5ef9 we use it is sale 5ef9
 โดย... 1981
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go for the best services and devices to help yourself. Talk to Netgear Router customer care. netgear router not login reset Netgear router
 โดย...
12 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://wwwijijstartcanon.sitey.me/ wwwijijstartcanon.sitey
 โดย... wwwijijstartcanon.sitey
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... yyy
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... yyy
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... YYY
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://garminmapupdatesfree.com https://garminmapupdatesfree.com/garmin-gps.php https://garminmapupdatesfree.com/free-garmin-map-updates-download.php https://garminmapupdatesfree.com/garmin-not-working.php
 โดย... yyy
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 what time should i take cialis http://cialisuyew.com/ we recommend cialis generico http://ciaviagogogo.com/ viagra ci vuole la ricetta https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1984
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://wwwijstartcanonij.mystrikingly.com/ wwwijstartcanonij.mystrikingly
 โดย... wwwijstartcanonij.mystrikingly
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    payday loans salt lake c854 pay someone to take online class c854 is auf dauer c854
 โดย... 1986
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cost of is in portugal f371 at is doesnt work f371 just try cheep is uk f371
 โดย... 1980
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get inspired by graphic designs.Graphic design isVisual communication and problem-solving through the use of typography, photography, illustration, and more..... graphic design company in surat Read More: seo company in surat Digital marketing services app development company in surat
 โดย... James_Smith107
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 cialis 5mg at discount http://cialisuyew.com/ acheter kamagra cialis http://ciaviagogogo.com/ viagra kaufen sho https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1988
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 cheap online brand viagra https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1976
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 where to buy viagra in leeds viagra onlinevery cheap viagra 100mg viagraviagra bugiardin viagra generic
 โดย... 1987
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 viagra usei buy cheap viagra onlineil viagra indiano buy viagra
 โดย... 1986
11 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 cialis sicher internet kaufen buy cialis
 โดย... 1983
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 can i buy viagra in shops viagra onlinefarmacia viagra milan viagra genericless viagra effects has cialis buy cheap viagra onlineviagra from shops viagra cheap
 โดย... 1985
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best results with viagra https://viagraonlinecheap12.com/ - viagra generic viagra viagra y otras marca
 โดย... 1977
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is generika zoll 9831
 โดย... 1988
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 buy pfeifer viagra online buy generic viagraviagra no script generic viagraget free viagra pills viagraviagra economico itali viagra online
 โดย... 1986
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 what is use of viagra viagra onlineacheter viagra au canada buy viagra
 โดย... 1977
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 paraphrasing service cheap cialiscialis super active 90 pills buy cialiskamagra viagra vergleich online viagragood choice new viagra viagra online
 โดย... 1984
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    name brand viagra from canada https://viagraonlinecheap12.com/ - buy viagra online take viagra for fun look here brand viagra canada
 โดย... 1984
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 sample viagra fast shipping cheap viagra
 โดย... 1977
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 walmart costs viagra generic viagraviagra overdose danger viagra genericonline viagra generika viagra online
 โดย... 1983
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 female viagra cheap uk viagra onlinecheap viagra pills canada viagra cheapcialis 20 mg efectos cheap cialis online
 โดย... 1985
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 i recommend viagra and canada online viagra
 โดย... 1985
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 side blue viagra effects viagra generic
 โดย... 1976
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 payday loan funding companies faxless payday loan
 โดย... 1988
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 i don t want to do my assignment https://tabserectilecheap.com/ cialis ou generique https://tadaladilss.com/ wow viagra prescription https://via1buynow.com/
 โดย... 1983
10 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 how to buy viagra in toronto generic viagraonly here online viagra sales canadian viagracialis daily fachinformation buy generic cialis
 โดย... 1978
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is truly a nice and useful piece of info. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. https://ufabet-1688.com/ https://www.ufabet1688.org/ https://sexy365.bet/ https://slot24th.com/ https://saking168.com/
 โดย... ufabet1688
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 look there viagra tablet http://viagrayqdd.com/ we use it cialis online cheap https://viaseptoday.com/ viagra cialis buy online https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1987
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acheter viagra pour homme http://viagrayqdd.com/ - buy viagra buy viagra
 โดย... 1988
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Trend micro best buy is one of the best security software provided by best buy to its customers. https://trendmicrobestbuy.com/trend-micro-best-buy-download/ https://trendmicrobestbuy.com/trend-micro-login/ https://trendmicrobestbuy.com/www-trendmicro-com-best-buy-downloads/ trend micro best buy download trend micro login www trendmicro com best buy downloads
 โดย... trendmicrobestbuy
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    le is 20 au canada ab9b at is dangers ab9b
 โดย... 1986
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    achat gnrique viagra http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra cheapgenerico do viagra rj http://viagraeuw.com/ - buy viagra cheap viagra online
 โดย... 1982
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    prix du viagra au qubec https://viagraonlinecheap12.com/ - i use it fda approves viagra can get viagra prescription viagra morbidi mastercard
 โดย... 1982
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for your post. This article gives me lots of advice it was very helpful for me! I liked Finley Thomson'swork check it
 โดย... Finley
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    benefici viagra https://viagraonlinecheap12.com/ - venta viagra quito viagra procedure canada viagra usa pharmacy
 โดย... 1980
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 cialis en las farmacias generic cialis online
 โดย... 1985
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 where to buy viagra in houston http://viagrayqdd.com/ cialis price pills of 200mg https://viaseptoday.com/ nombre del viagra generico https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1977
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 top online cash advance lenders http://loansoloie.com/ c programming assignment help https://tabserectilecheap.com/ cialis generica https://tadaladilss.com/
 โดย... 1983
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acheter brand viagra pas cher https://frviagrafrance.com/ - viagra prix viagra generiquebbva compass cash advance http://loansoloie.com/ - faxless payday loans faxless payday advancehelp your writing https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis generic cialis onlinecialis en ligne achat https://tadaladilss.com/ - buy cialis cheap cialis
 โดย... 1978
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.Text To Speech
 โดย... Mack
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada date viagra patent https://cheapandbestonline20.com/ - viagra viagracialis forum levitra https://cia20online.com/ - cialis online cialis onlinecost cialis india http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis cialiscialis tadalafil com ch http://cialisooie.com/ - discount cialis cialis generic
 โดย... 1985
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
9 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    generika cialis potenzmittel buy generic cialis buy cialisto purchase viagra viagra viagra genericorder cheap pills viagra viagra super active plus buy viagra onlineviagra cialis nachnahme online viagra viagra
 โดย... 1980
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    good choice viagrabest viagra generic viagra generic viagradirections viagra online viagra buy viagracialis 5 mg billig kaufen cheap cialis online generic cialisviagra generic sales generic viagra buy viagra
 โดย... 1979
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    homework for students buy cialis cialis
 โดย... 1985
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    good choice original viagra viagra online viagra cheaponly best offers viagra for ed buy viagra viagra cheap
 โดย... 1985
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    red generic for viagra generic viagra viagra without doctor prescription
 โดย... 1986
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 only for you viagra mexico https://viagratodaybest.com/ - cheap viagra
 โดย... 1975
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    differenze cialis levitr online cialis buy cialis onlinecosto di cialis da 10 mg discount cialis cialis genericonly now online cialis soft buy cialis generic cialis
 โดย... 1984
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    One of the best online and global webmail services remains Target Mail. You need to sign up for a target email address if you are looking for a better and more reliable webmail. Much as we have Yahoo mail and Gmail addresses, the same applies to mail from Aol. Are you aware that the target is the same as AOL mail? If you try to visit target.com and are redirected to aol.com, if you are not panicking, you are still on the right track. There are millions of email accounts and webmail providers on the Internet. SBCglobal Email Login SBCglobal Email Login SBCglobal Email Login SBCglobal Email Login SBCglobal Email Login SBCglobal Email Login finity Mail Login TWC Email Login Wowway Email Login MyNordstrom Login MCHSI-Email-Login Juno Email Login Cox Email Login Centurylink Email Login Cable One Email Login ATT Email Login AOL Sign in Charter Email Login AIM Mail Login 1and1 Webmail Login Frontier Mail Login Suddenlink-Email-Login SBCglobal Email Login AIM Mail Login Mediacom Email Login Frontier Mail Login Charter Email Login GMX Mail login My Nordstrom Login AOL Sign in Juno Email Login MCHSI Email Login BellSouth Email Login
 โดย... sofia
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Install vipre on your device and protect it from cyber threats. https://installvipreantivirus.com/ install vipre using product key vipre download with product key vipre activation i need to install vipre install vipre with key code vipre download vipre antivirus download
 โดย... installvipreantivirus
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this informative article with us. I would also like to offer you an article written by me, you can check My Blog
 โดย... Check my blog
8 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702