๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    atenolol viagra cheap viagra online viagraonly here 25mg cialis cheap cialis online cialis
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagras en ligne http://viagrayqdd.com/ - buy viagra buy viagracialis aucune prescription https://viaseptoday.com/ - generic cialis online generic cialis online
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 quality best cialis https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis best food before viagra https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap viagra price made by cipla http://vigraweuy.com/ - buy viagra good choice viagra by post https://cheapandbestonline20.com/ - viagra online
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 chipmunks viagra song lyrics https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online viagra e societ http://vigraweuy.com/ - viagra online
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 content soft tabs cialis https://viaseptoday.com/ - buy cialis viagra india purchase https://viatrustedonline.com/ - buy viagra cheap place to buy viagra http://vigraweuy.com/ - viagra coupon
 โดย... 1977
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 generic viagra do they work https://frviagrafrance.com/ - viagra vente payday advance kansas http://loansoloie.com/ - payday advance accounting assignment help online https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 viagra cialis prezzo https://frviagrafrance.com/ - viagra vente payday loans omaha ne http://loansoloie.com/ - payday advance loan write my assignment for me australia https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra in casa online viagra viagra cheapuk chemist cialis price cheap cialis cheap cialis onlinebuy cialis cialis generic cialis cialis
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 we use it cheap viagra on line https://cheapandbestonline20.com/ - online viagra brand cialis echeck https://cia20online.com/ - cheap cialis online cialis e levitra per http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis online
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra a vendre canada online viagra buy generic viagra
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comprar pastillas viagra viagra generic viagra generic
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 cialis 5 mg etkileri https://cia20online.com/ - online cialis mycanadyanpharmacycialis http://cialishhqoeur.com/ - cheap cialis cialis generika tadalafil 20mg http://cialisooie.com/ - cialis cheap
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best price on cialis no rx cialis buy cialis onlinebetter than cialis viagra online viagra viagra
 โดย... 1977
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 i use it canada generic cialis http://ciaviagogogo.com/ - cialis viagra you https://frviagrafrance.com/ - viagra france
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 prix de cialis au maroc https://viaseptoday.com/ - buy cialis online viagra e ipertensione polmonar https://viatrustedonline.com/ - buy viagra viagra 50 oder 100 http://vigraweuy.com/ - cheap viagra
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 try it order cialis cialis buy cialis onlinetrue viagra online viagra onlinelook here buy cialis viagra cheap viagra
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 canada cialis generico https://viaseptoday.com/ - buy cialis online
 โดย... 1977
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff211 viagra barato espaa buy viagrawow look it uk viagra prices viagra cheaponline viagra in nz buy generic viagracan viagra be ordered on line buy viagra online
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    prescription no in viagra viagra cheap viagra
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444021 viagra price to 4 100mg pills https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 kpa viagra i tyskland viagra
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 geneic cialis https://viaseptoday.com/ - buy cialis online we choice super viagra https://viatrustedonline.com/ - buy viagra the best choice daily viagra http://vigraweuy.com/ - viagra online viagra y otras drogas https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 how do i get cialis cheap cialis onlinenatural viagra cheap viagrasex pills for men viagra viagra cheapviagraonlinegermany buy viagra online
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    really cheap at is 9831 discount is china 9831 finisteride is be 9831 isonlinegermany 9831
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 precios cialis confiables http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis cialis generico quanto costa http://cialisooie.com/ - buy cialis online best generic cialis online http://cialisuqpor.com/ - online cialis cialis 10 vidal http://cialisuyew.com/ - generic cialis
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 price cialis 5mg daily online cialiswow look it cialis alternative buy cialis onlinecialis e glaucoma cialiserection pills cialis buy cialis online
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 viagraonlinenet https://cheapandbestonline20.com/ - viagra online comprare cialis on lin https://cia20online.com/ - buy cialis prix moyen cialis 10mg http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 best emergency loan sites no faxing payday advancebuy a speech and outline generic cialiscialis 5mg suisse cheap cialislook there soft tabs viagra viagra
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    proposal service 6468
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is ou autre produit 370d
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 custom lab reports https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis online
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 business plan writing service uk buy cialis
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 viagra prescriptions uk http://viagener2020.com/ - buy generic viagra how much viagra cost in delhi https://viagiowow.com/ - buy generic viagra online cheap viagra new zealand http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra cost publix http://viagraeuw.com/ - generic viagra
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 online us viagra in cheap viagragenericos de viagra buy viagraviagra en ligne sans ordonnanc cheap viagraviagra generic 10 tabs viagra online
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 only for you buy real viagra https://cheapandbestonline20.com/ - viagra sale cialisfachmann generika https://cia20online.com/ - online cialis
 โดย... 1986
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 efectos del viagra generico buy viagra onlineonly here cheapest cialis 20mg buy cialis
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    the best place is dosage 99a2 saturn is levitr 99a2 efectos del is ato 99a2 watermelon is texas a m 99a2
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 very good site cialis costs https://tadaladilss.com/ - cheap cialis potenzmittel viagra cialis https://via1buynow.com/ - buy viagra online viagras france http://viagener2020.com/ - viagra without doctor prescription safe viagra stores online https://viagiowow.com/ - buy cheap viagra online
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 very good site usa viagra buy viagracialis 20mg lilly online cialisviagra ou cialis buy viagra onlinesoft viagra shipping viagra cheap
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    hard get is canada 8b99 generika is rezept 8b99
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 le viagra pfizer https://viatrustedonline.com/ - online viagra viagra online marketing http://vigraweuy.com/ - viagra super active plus
 โดย... 1986
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 generic viagra cos generic viagraviagra ohne rezept paysafe viagra cheap
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra shops in johannesburg https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagrabuy viagra org ni http://viagener2020.com/ - buy viagra viagra genericprescrire du viagra https://viagiowow.com/ - buy viagra cheap viagra
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    look there price of is c7e3 skip to cost is c7e3 is alco c7e3
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    different forms viagra https://viagratodaybest.com/ - generic viagra generic viagra
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra pas trop che https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online buy viagra online
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is super active tablets 6468
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis supplier canada https://tadaladilss.com/ - cheap cialis online buy cialis online
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order cialis singapore https://tadaladilss.com/ - generic cialis generic cialis online
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is is onlin c4ab costo del is en panama c4ab
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra from icos http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra cheapviagra natural alternative http://viagraeuw.com/ - generic viagra generic viagra online
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    venta viagra generico espaa http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagratijuanaapotheke viagra preis http://viagraeuw.com/ - generic viagra online cheap viagra online
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 internet cialis http://cialisooie.com/ cialis pills no http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    custom writting com https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis online cialiscialis torino https://tadaladilss.com/ - buy cialis cialis onlinebillig viagra piller https://via1buynow.com/ - cheap viagra buy viagraviagra vs others http://viagener2020.com/ - viagra cheap viagra generic
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only best offers cialis 30 mg https://cia20online.com/ - buy generic cialis generic cialis
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c621 the best choice 50mg cialis cialis online
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 cialis social media https://cia20online.com/
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    shop sell cialis vigara in kl http://cialisuyew.com/ - cheap cialis cheap cialis online
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    how much cialis should i take http://cialisuyew.com/ - cheap cialis online cialis
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 only here cheap quality viagra https://via1buynow.com/ precio pfizer viagra 50 mg http://viagener2020.com/
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    espaa viagra online https://via1buynow.com/ - viagra cheap viagra cheapfemale viagra http://viagener2020.com/ - viagra generic cheap viagra
 โดย... 1977
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 buy viagra online scams https://cheapandbestonline20.com/ cialis fr frauen https://cia20online.com/
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    does mens viagra work on women http://viagraaqwe.com/ - viagra viagra cheap
 โดย... 1983
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    can i buy viagra from india http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra online
 โดย... 1977
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis e altri http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online cialis onlineventa de profesional de cialis http://cialisuyew.com/ - generic cialis online buy cialis onlinewhen women take cialis http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis generic cialis
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only now cialis low price http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis cheap cialis onlinewhere can i get cheap cialis http://cialisooie.com/ - generic cialis buy cialis onlineother cialis uses http://cialisuqpor.com/ - cialis buy cialis onlinefarmacias cialis 5 mg http://cialisuyew.com/ - cialis generic cialis
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis 10mg achete http://cialisooie.com/ - cheap cialis online cialis
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    schweiz cialis rezeptfrei https://viaseptoday.com/ - cialis online buy cialisdo woman get horny off viagra https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra generic viagraviagra jungen jahren http://vigraweuy.com/ - viagra generic cheap viagraviagra online me uk https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online viagra
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    write me a book report https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cialis
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    help make a business plan https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis generic cialis online
 โดย... 1986
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis bestlla http://cialisooie.com/ - cialis online cialis online
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis vermont http://cialisooie.com/ - cialis online buy cialis
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra lo mismo es el que http://viagener2020.com/ - viagra without doctor prescription viagra genericviagra 100mg size https://viagiowow.com/ - viagra cheap viagra cheap
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pfizer 100mg viagra safe https://cheapandbestonline20.com/ - viagra cheap viagra onlinepharmacie verkaufen du cialis https://cia20online.com/ - buy cialis cheap cialiscialis canadian pharmacy http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis cialis onlinecialis farmacia ricetta http://cialisooie.com/ - cialis online cialis for sal
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    achat de viagra moins cher http://viagraeuw.com/ - cheap viagra buy viagraviagra sale malaysia https://viagratodaybest.com/ - online viagra buy generic viagraviagra without insurance https://viagraviagra20.com/ - cheap viagra generic viagra
 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    drug price viagra http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra generic viagra onlineviagra 50 mg in australia https://viagratodaybest.com/ - viagra cheap viagra without doctor prescriptionthere generic viagra yet https://viagraviagra20.com/ - viagra generic viagra cheap
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra autre produit http://viagraeuw.com/ - generic viagra online buy viagraprix cialis et viagra https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra buy viagra onlineviagra von pfizer kaufen https://viagraviagra20.com/ - buy viagra online viagra generic
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis dose minima http://cialishhqoeur.com/ - cialis online online cialis
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis online ricetta http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis online cialis
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click here how do i get cialis http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis online online cialis
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702