๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    only today is price usa 8b99
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    personal loans bbva http://loansoloie.com/ - faxless payday advance faxless payday advancecustom writing services uk https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online generic cialis online
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    payday loan stores in brampton 370d professional business plan writers australia 370d
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    payday loan huntington beach http://loansoloie.com/ - faxless payday loan no faxing payday advancewho can write an annotated bibliography for me https://tabserectilecheap.com/ - online cialis buy cialis
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 imperfect credit loans http://loansoloie.com/ website writing https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i want to be a business plan 9831 is occhi gonfi 9831
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972931 cialis generici in svizzera https://cia20online.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is online from australia 53e7
 โดย... 1984
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra testpackung kostenlos http://viagener2020.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is 100mg cheap price 6ff1 is fr die frau 6ff1
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    10 pills x10mg cialis http://cialisooie.com/ - cialis generic online cialiscialis for sale in ireland http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online buy cialis
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is beste einnahme c4ab forum sildenafil is levitr c4ab is online is url cheap c4ab is liquide c4ab
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis 20mg genariccanada http://cialisooie.com/ cialis online review http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    lilly is sales 41c8 is for men under 25 41c8 is efectos causa 41c8
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 vendo cialis roma https://viaseptoday.com/ only best offers viagra ed https://viatrustedonline.com/ viagra no prescription spain http://vigraweuy.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap indian is 53e7 at is 100mg be 53e7 price of a is tablet 53e7
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is 5 mg of is enough 6ff1
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    at is from india safe 1a96 is 50 wirkun 1a96 the real deal is 1a96
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only best offers is dose 41c8 is in england 41c8
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 generic viagra facts https://viagraviagra20.com/ - buy viagra online
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 bulto india cialis barata https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online buy viagra super online https://viatrustedonline.com/ - viagra comprare viagra en italia http://vigraweuy.com/ - viagra online
 โดย... 1977
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 viagra business http://vigraweuy.com/ - buy viagra viagra professional eu uk https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 cheap viagra online uk http://viagener2020.com/ - online viagra
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra ohne rezept 25mg buy viagra buy generic viagra
 โดย... 1984
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 viagra jet http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online we use it order viagra canada http://viagraeuw.com/ - generic viagra viagra par pilule https://viagratodaybest.com/ - online viagra cheapest brand viagra on line https://viagraviagra20.com/ - buy viagra
 โดย... 1984
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    paperwork for a personal loan online payday loans faxless payday advance
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 cialis mg online https://cia20online.com/ - cialis buy cialis tablets http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis cialis young guy 5 mg http://cialisooie.com/ - buy cialis
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis agora buy generic cialis generic cialis onlinelook there cialis tabs cialis buy cialiscialis 10mg 20mg effective cialis cheap cialis for sal
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra shipping from uk https://buyviagrawey.com/ - cheapest best viagra online viagra venta bajo receta comprar viagra in usa
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap reliable viagra tablets viagra generic buy viagraes espaa viagra buy viagra viagra onlinecialis hace falta receta cheap cialis online cialiscialis 10mg doctissimo cheap cialis online generic cialis
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cheap cialis fast in toronto https://tadaladilss.com/ - generic cialis online
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cipla viagra review buy generic viagra viagra online
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 viagra super active uk site https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 generic viagra uk forum https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1978
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 female cialis pills http://cialisooie.com/ lek cialis 20mg http://cialisuqpor.com/ cialis lawsuit tadalafil http://cialisuyew.com/ generika cialis de http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis pharmacy best price cheap cialis buy cialis onlineonly best offers cialis pfizer buy cialis online online cialispcm pharmacy cialis buy cialis online generic cialiscialis generico buenos aires cheap cialis online buy generic cialis
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c31 generic viagra drugs com http://viagraeuw.com/ viagra 50 mg prices https://viagratodaybest.com/ look there cheep viagra uk https://viagraviagra20.com/ pharmacy charge viagra ireland http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 can you buy viagra in dublin http://viagraaqwe.com/ click now viagra side effects http://viagraeuw.com/ viagra extreme https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra uganda viagra cheap buy viagraviagra professional canada generic viagra generic viagra onlineviagra hgkostnadsskydd cheap viagra viagra
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    new prices for viagra viagra online buy viagra
 โดย... 1986
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    business plan writing services cost uk 370d is canada website 370d
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is purchase in sa 3d96 is soft medication online 3d96 is durata erezion 3d96 best at to order is 3d96
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    australian suppliers of viagra buy viagra buy viagralook there cialis in usa online cialis generic cialis onlinecialis price tadora cialis online generic cialiscialis pharmacy prices generic cialis cialis for sal
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    how to get is prices 53e7 small loan st george 53e7
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED QUALITY VISITORS FOR YOUR: trangzone.com ? WE PROVIDE HIGH-QUALITY VISITORS WITH: - 100% safe for your site - real visitors with unique IPs. No bots, proxies, or datacenters - visitors from Search Engine (by keyword) - visitors from Social Media Sites (referrals) - visitors from any country you want (USA/UK/CA/EU_) - very low bounce rate - very long visit duration - multiple pages visited - tractable in google analytics - custom URL tracking provided - boost ranking in SERP, SEO, profit from CPM CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST HERE=> ventfara@mail.com Thanks, Sherita Abbott
 โดย... Braigo
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comparatif is prix levitra 9831
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only for you purchasing is 78df cheap is 130 mg online 78df
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap herbal is uk 53e7 acheter is sublingual 53e7 venta de is en farmacia 53e7 is 50mg preis 53e7
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra farmacia similares viagra without doctor prescription online viagracheap reliable viagra tablets viagra cheap cheap viagrabuy real viagra in bangkok buy viagra viagra cheaponlineapotheke viagra pfizer buy generic viagra online viagra
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    writing service in c c7e3
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    schweiz is is levitr 99a2 be is online debit card 99a2 is 5 mg effet secondaire 99a2
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order is online 99a2 acquisto is 99a2 is fda 99a2
 โดย... 1986
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis e prezzi levitra cialis cheap discount cialisonline cialis shopping generic cialis cialisclick now cialis and women buy generic cialis buy generic cialislowest price for cialis advice cialis buy generic cialis
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra apoteket pris https://buyviagrawey.com/ - bestill viagra buy generic viagra viagra for men in saudi arabia
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tablets mg 20 is 7472 order is 25mg online 7472 being cheap is 7472 is on girls 7472
 โดย... 1985
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    td us visa cash advance 9831 pay my assignment 9831 is uk no prescription 9831 uk at is cheapest uk 9831
 โดย... 1983
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    chip is 8b99 is ats uk 8b99 free offer is 8b99
 โดย... 1986
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online is be cheap is 8b99 is headaches 8b99 at is sildenafil 8b99
 โดย... 1984
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is indiano be on line 8b99 be female is online uk 8b99 soft tab is store 8b99
 โดย... 1988
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    proper dose is 41c8 i recommend pfizer is 50mg 41c8 is kb apotek 41c8
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pilule viagra cialis cheap viagra buy viagraviagra stripes buy viagra generic viagraprecio viagra receta viagra generic buy viagra online
 โดย... 1983
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    marquez is pfizer le prix 41c8 good choice real is online 41c8 effetti is rosa 41c8
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is discount cupons 41c8 is info 41c8 is lapse of 41c8
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis and canadian pharmacy cialis buy generic cialisviagra france online f pfizer generic viagra buy generic viagrathe best site viagra endurance cheap viagra buy viagraviagra effects on healthy men viagra sale buy viagra online
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    look there viagra paypal online viagra viagra cheapcheap generic cialis india generic cialis generic cialis onlinewow discount online cialis cheap cialis online buy generic cialiswhat if i take 2 cialis pills cialis for sal discount cialis
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 tienda viagra viagracialis tadalafil lilly buy cialis onlinecialis taken together extenze cialisprice walgreens cialis cialis generic
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 cialis once day cost cialis
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra thailand buy generic viagra viagra onlinegeneric with compare viagra viagra canada viagra online
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    can i take 200 mgs of viagra viagra cheap buy viagraeffet cialis ru buy cialis generic cialis onlinecialis canada gnrique buy cialis buy generic cialis
 โดย... 1987
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis dove si trova cialis buy cialisi use it cialis india pharmacy buy cialis generic cialis onlinebuy viagra newsletter viagra generique viagra achat
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    super viagra from uk canadian viagra buy viagra
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    25 mg viagra recreational viagra cheap online viagra
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 25 mg viagra recreational viagra cheap
 โดย... 1975
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    10mg cialis for daily use buy cialis cialis onlinecialis for order online cialis buy generic cialisuso del viagra en perro viagra france viagra france
 โดย... 1979
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra lowest price buy viagra cheap viagraventa cialis en argentina generic cialis online cheap cialis online
 โดย... 1983
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dosi cialis 5 m cheap cialis online generic cialis onlineprix de cialis au maroc cialis online buy cialis onlinepriligy et cialis generic cialis cialis online
 โดย... 1978
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    where can i buy cialis in uk https://cia20online.com/ - cheap cialis online buy cialiscan i take percocet and cialis http://cialishhqoeur.com/ - cheap cialis buy generic cialiscialis 10 pri http://cialisooie.com/ - buy cialis online online cialis
 โดย... 1976
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click now cheap viagra online buy viagra online buy generic viagra
 โดย... 1981
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra from china viagra cheap online viagracialis similare generic cialis online buy cialis online
 โดย... 1980
26 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702