๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    244821 brand generic toronto cialis https://viaseptoday.com/ - cheap cialis
 โดย... 1984
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 can i get viagra overnight https://viagiowow.com/ sicuro viagra http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 i use it pharmacy viagra https://viagiowow.com/ - buy generic viagra online viagra gnrique de nz http://viagraaqwe.com/ - online viagra
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c31 xhamster muestra viagra libre http://viagener2020.com/ viagra professional 50mg uk https://viagiowow.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c21 verkoop van viagra http://viagener2020.com/ - viagra how can college men get viagra https://viagiowow.com/ - buy viagra
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 dangerous generic viagra https://viagratodaybest.com/ where to get viagra in uk https://viagraviagra20.com/ take 3 viagra http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 only for you viagra legal https://viagratodaybest.com/ - viagra generic email viagra virus solution https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online viagra in farmacia propecia http://viagrayqdd.com/ - viagra online pharmacy
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 comprar viagra en lima https://viagraviagra20.com/ how to buy viagra cheap http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1978
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 we like it viagra legal https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra can i get dependent on viagra http://viagrayqdd.com/ - buy viagra
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 america loan http://loansoloie.com/
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 payday advance fernley nv faxless payday loans
 โดย... 1979
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 national payday cash advance http://loansoloie.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 payday loans in union city ca http://loansoloie.com/ - payday loans online
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 cheapest viagra sydney http://viagraaqwe.com/ buy viagra soft cheap online http://viagraeuw.com/ viagra billig d https://viagratodaybest.com/ vendo viagra lima https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 price viagra branded 100mg http://viagraaqwe.com/ - buy viagra kvinder viagra http://viagraeuw.com/ - buy viagra online mail order pharmacy viagra https://viagratodaybest.com/ - generic viagra we use it cheep viagra uk https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 fuente en lnea segura viagra http://viagraaqwe.com/ tienda de viagra http://viagraeuw.com/ muestra viagra https://viagratodaybest.com/ certificados de comprar viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c01 tesco online pharmacy viagra http://viagrayqdd.com/ - viagra online viagra canada
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c21 buy viagra in london shop http://viagrayqdd.com/ - viagra online
 โดย... 1977
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444021 cheap cialis pills 20mg https://tadaladilss.com/ - generic cialis costo de viagra en venezuela https://via1buynow.com/ - buy viagra viagra generic united kingdom http://viagener2020.com/ - buy viagra online cheap viagra prices usa https://viagiowow.com/ - buying viagra on line
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click now viagra on line sales viagra online viagra generic
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 will 125 mg of viagra work http://vigraweuy.com/ - generic viagra
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i use it info cialis cialis online buy generic cialisviagra fabrique en inde cheap viagra viagra without doctor prescriptiongood choice viagra by post viagra online viagra cheap
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 buy viagra in sterreich https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap generic viagra comparisons http://vigraweuy.com/ - viagra super active plus over you viagra uk can buy https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra online cialis cost washington state https://cia20online.com/ - generic cialis online
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 bayside cash payday loan http://loansoloie.com/ - no fax payday loan help with assignment https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1977
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 generic cialis 5 mg http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online venta cialis origina http://cialisuyew.com/ - cheap cialis
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 puedo tomar viagra yaho http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap by viagra on craigslist http://viagraeuw.com/ - buy viagra vendita viagra online https://viagratodaybest.com/ - cheap viagra viagra vs cilias https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    acheter en inde du cialis http://ciaviagogogo.com/ - buy generic cialis buy generic cialisviagra di erbe https://frviagrafrance.com/ - viagra france viagra achatcash express loan rates http://loansoloie.com/ - payday loans online payday advance
 โดย... 1977
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9421 cialis 20 ou 40 mg http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis compri viagra professionale https://frviagrafrance.com/ - viagra sur internet payday loans hawthorne ca http://loansoloie.com/ - no fax payday loan
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    inexpensive viagra online http://viagraaqwe.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dosierung viagra 100mg http://viagraaqwe.com/ - buy viagra buy viagra
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 customwritings https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    college algebra online https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online cialiscialis for bph treatment https://tadaladilss.com/ - buy cialis buy generic cialislook here name acquisto viagra https://via1buynow.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 cheap quality writing service https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis commander cialis par mail https://tadaladilss.com/ - cheap cialis buy viagra at which super https://via1buynow.com/ - viagra cheap
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    comprar cialis 20mg http://cialisuyew.com/ - cialis buy cialis onlineuk cialis prices http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis cialis onlineonline viagra order au https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra achat
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 cialis auf kassenrezept http://cialisuyew.com/ - cialis online cialis 20mg generic cheapers http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis online pharmacy viagra haste https://frviagrafrance.com/ - viagra france
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra vs cialis lowest prices viagra super active plus buy viagrared viagra 50mg viagra buy viagra
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 cheap viagra prescription uk https://viagratodaybest.com/ - generic viagra instatabs viagra reviews https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online kann eine frau viagra nehmen http://viagrayqdd.com/ - buy viagra
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra bestellt zoll https://viagraviagra20.com/ - viagra generic viagra cheap
 โดย... 1978
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 cialis 5 mg indicazioni https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis canada no prescription https://viaseptoday.com/ - buy generic cialis generic cialis online
 โดย... 1977
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra made in china http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra cheapwe use it viagra on internet http://viagraeuw.com/ - buy viagra online cheap viagraviagra e cardiopati https://viagratodaybest.com/ - viagra without doctor prescription viagra without doctor prescriptionviagra sans ordonnance france https://viagraviagra20.com/ - buy cheap viagra online buying viagra on line
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    kauf von viagra http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra viagrawhere to buy viagra in israel http://viagraeuw.com/ - online viagra viagra onlinepresentacion viagra https://viagratodaybest.com/ - online viagra viagra cheapviagra herzinsuffizienz https://viagraviagra20.com/ - viagra generic viagra online
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 levitra vs viagra uk http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra how to get http://viagraeuw.com/ - buy viagra online generic viagra in the usa https://viagratodaybest.com/ - online viagra average ago of viagra users https://viagraviagra20.com/ - buy cheap viagra online
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    what is use of is c51a
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 cialis bestellen online kanada http://cialisuyew.com/
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 cialis bestellen online kanada http://cialisuyew.com/ - cheap cialis
 โดย... 1986
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra fsa http://viagener2020.com/ we recommend pill price viagra https://viagiowow.com/ only today viagra online store http://viagraaqwe.com/ viagra 25mg farmacia http://viagraeuw.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 uk viagra comparison http://viagener2020.com/ - viagra online site sur viagra https://viagiowow.com/ - cheap viagra viagra 100mg sale uk http://viagraaqwe.com/ - viagra try it viagra no rx http://viagraeuw.com/ - cheap viagra
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 arizona cialis https://cia20online.com/
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 cialis half a pill http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis viagra pas cher en pharmacie https://frviagrafrance.com/ - viagra vente xmas payday loan http://loansoloie.com/ - online payday loans
 โดย... 1986
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 is cialis available in canada https://cia20online.com/ cialis sample canada http://cialishhqoeur.com/ cialis generico barato http://cialisooie.com/ generic cialis amazon http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1986
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 cialis o levitra que es https://cia20online.com/ - generic cialis cialis 5 mg original price http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis cialis no doctor http://cialisooie.com/ - cialis online buy cialis soft australia best http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 vendita online viagra generico http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1978
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 vendita online viagra generico http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 compra de canadiense de viagra https://viagratodaybest.com/ achat viagra danger https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 viagra pills where to buy https://viagratodaybest.com/ - viagra cheap feminine viagra https://viagraviagra20.com/ - buy viagra online
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922231 is there a viagra for women http://viagraaqwe.com/ often take viagra http://viagraeuw.com/
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440921 try it cheapest cialis in uk http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis online
 โดย... 1987
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922231 look here cheap viagra tablet https://via1buynow.com/ can viagra use http://viagener2020.com/ buy pfizer viagra uk https://viagiowow.com/
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 look here cheap viagra tablet https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagra online co uk http://viagener2020.com/ - buy viagra online viagra sales revenue https://viagiowow.com/ - viagra cheap
 โดย... 1978
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 fda viagra online https://via1buynow.com/ prescripcin en lnea viagra http://viagener2020.com/
 โดย... 1979
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 buy viagra org ni https://via1buynow.com/ - viagra vs reviews viagra http://viagener2020.com/ - online viagra
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 compro viagra foros https://via1buynow.com/ - viagra online viagraforwomen co uk http://viagener2020.com/ - cheap viagra
 โดย... 1979
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 viagra canada ontario https://viagraviagra20.com/ only here buy viagra online http://viagrayqdd.com/ try it nonprescription cialis https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c621 viagra mit mastercard https://viagraviagra20.com/ - buy viagra il viagra scade http://viagrayqdd.com/ - buy viagra brand cialis10 mg price list https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online
 โดย... 1986
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c621 vendita viagra pfizer https://viagraviagra20.com/ - viagra maxviagra online pharmacy http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap just try cialis uk https://viaseptoday.com/ - buy cialis
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c31 cheap no scrip viagra https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1982
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 nome farmaco generico viagra http://viagraaqwe.com/ - viagra online viagra con esteroides http://viagraeuw.com/ - online viagra we like it us viagra https://viagratodaybest.com/ - buy viagra online
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 staxyn vs viagra http://viagraaqwe.com/ - online viagra cipla cheap generic viagra http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra we recommend viagra medication https://viagratodaybest.com/ - buy viagra online
 โดย... 1975
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 effetti viagra https://viagraviagra20.com/ best way get results viagra http://viagrayqdd.com/ buying cialis in melbourne https://viaseptoday.com/
 โดย... 1985
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 effetti viagra https://viagraviagra20.com/ - generic viagra viagra 50 mg bestellen http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra cheapest prices for cialis https://viaseptoday.com/ - buy cialis
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 viagra uman https://viagraviagra20.com/ - buying viagra on line viagra rezeptfrei packstation http://viagrayqdd.com/ - viagra online pharmacy cialis generika bezahlung https://viaseptoday.com/ - buy cialis online
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra hgh https://viagraviagra20.com/ - buy viagra online cheap viagra
 โดย... 1979
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pays is vente libre f371 be one tablet of is f371 is pills price f371
 โดย... 1976
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 bay viagra https://viagraviagra20.com/ viagrapriceinkerala http://viagrayqdd.com/ low cost genetic specialist https://viaseptoday.com/
 โดย... 1988
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 viagra tablets for sale online https://viagiowow.com/ - generic viagra viagra brain the news abc http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online
 โดย... 1981
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is is nebenwirkungen aa64 is pastilla aa64
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis da farmacia uk https://tadaladilss.com/ wow look it viagra 25 https://via1buynow.com/ precio bajo viagra en india http://viagener2020.com/
 โดย... 1983
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is vs levitra prices 8b99
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 cialis dosage canada http://cialisuqpor.com/ cialis on line usa http://cialisuyew.com/ cialis lilly comprar http://ciaviagogogo.com/ cheap real viagra by pfizer https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1980
27 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702