๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    d2c611 prescription cialis online buy cialis
 โดย... 1977
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 personal loans winston salem nc online payday loans
 โดย... 1984
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 cialis 5 mg effet online cialis
 โดย... 1982
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 comprar cialis barcelona online cialis
 โดย... 1979
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra gnstig online kaufen http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap buy viagraviagra medication interactions http://viagraeuw.com/ - cheap viagra generic viagrawe recommend viagra online buy https://viagratodaybest.com/ - online viagra canadian viagraviagra dosis maxim https://viagraviagra20.com/ - buy viagra viagra
 โดย... 1981
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra forum nebenwirkunge https://viatrustedonline.com/ - viagra online viagraviagra strips kaufen http://vigraweuy.com/ - viagra online viagra couponviagra verschreibungspflichti https://cheapandbestonline20.com/ - viagra online buy viagracialis rezeptfrei spanie https://cia20online.com/ - cheap cialis online cheap cialis online
 โดย... 1977
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis and dapoxetine uk https://tadaladilss.com/ - cialis cheap cialis online
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    los cialis pecan receta http://cialisooie.com/ - buy cialis online cialisachat cialis pharmacie france http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis buy generic cialis
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online uk viagra http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra onlinecialis made in canada https://viaseptoday.com/ - generic cialis buy cialissuppliers viagra uk https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra generic viagra
 โดย... 1985
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra in puerto vallarta https://buyviagrawey.com/ - viagra no prescripcin uk generico viagra dr simi brand viagra in canada
 โดย... 1987
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra professional mexico https://buyviagrawey.com/ - viagra bad side effects order viagra malaysia viagra prescription cost
 โดย... 1978
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Ashley has been a passionate tech expert for several years with a particular interest in science and technology. She is crazy to know everything about the latest hacking apps and tech developments. She loves to write on cybersecurity, free netflix account, ethical hacking, and spying has always inspired her.
 โดย... Alex Brian
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 paypal buy viagra with viagra onlinelevitra 20mg viagra online viagra cheapviagra use in mexico buy viagrael generico del cialis online cialis
 โดย... 1985
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 cialis come si assume generic cialiscialis united health care generic cialis online
 โดย... 1979
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 viagra online canada buy buy viagra
 โดย... 1985
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 30 day payday loans jackson ms online payday loanswrite my annotated bibliography for me cheap cialis
 โดย... 1982
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 precio female viagra barcelona viagra onlinebest viagra for girls viagra cheap
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4711 loans for bad credit in spartanburg sc no fax payday loansbusiness plan writers reviews buy generic cialiscialis generique fr buy generic cialis
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 us made generic viagra buy viagrabuying viagra in italy cheap viagra
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 en ligne viagras buy viagraviagra achat cialis viagra cheap
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 viagra in wiesbaden kaufen buy cheap viagra onlineviagra sin receta en india viagra online
 โดย... 1984
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 farmacia cialis generic cialis online
 โดย... 1982
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 click now cialis soft generic cheap cialis onlinegenerique cialis efficace cialis generic
 โดย... 1976
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 canadian pharmacy viagra spam cheap viagra
 โดย... 1976
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 recommended site 5mg cialis cialishow to use viagra pills acheter viagra generique
 โดย... 1977
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 non insurance price of viagra buy viagragenerique viagra 150mg canada buy generic viagra onlinebest price for viagra online viagra
 โดย... 1978
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 generic viagra interaction generic viagraviagra generico dalleuropa viagra generic
 โดย... 1988
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 private prescription viagra acheter viagra sans ordonnancetop quick personal loans faxless payday loans
 โดย... 1985
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis wyoming http://cialisuyew.com/ - generic cialis online buy generic cialis
 โดย... 1978
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    payday loans jacksonville fl http://loansoloie.com/ - payday advance loan no fax payday loan
 โดย... 1988
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis viagra vendita online https://frviagrafrance.com/ - acheter viagra sans ordonnance viagra achatcash loans md http://loansoloie.com/ - payday loans no faxing payday advance
 โดย... 1980
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    daily side cialis dose https://tadaladilss.com/ - generic cialis buy cialisviagra hinta suomessa https://via1buynow.com/ - viagra viagra cheapyou can buy in viagra http://viagener2020.com/ - buy viagra online generic viagra
 โดย... 1983
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    lilly cialis 5mg https://tadaladilss.com/ - cheap cialis cialisbest viagra prices for 100 mg https://via1buynow.com/ - viagra buy viagra onlinebuy online viagra in the uk http://viagener2020.com/ - viagra without doctor prescription viagra
 โดย... 1988
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    how long can one use viagra http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra viagra cheap
 โดย... 1986
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap viagra levitra http://viagraaqwe.com/ - viagra online viagrabuy viagra in mabopane http://viagraeuw.com/ - viagra viagra onlineviagra aspirin interaction https://viagratodaybest.com/ - buy generic viagra viagra online
 โดย... 1976
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra online in contrassegno http://viagraeuw.com/ - buy viagra online viagra onlineviagra apotheek online https://viagratodaybest.com/ - viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription
 โดย... 1978
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    payday loan beckenham http://loansoloie.com/ - no fax payday loan faxless payday loansbusiness plan writers in houston texas https://tabserectilecheap.com/ - online cialis erectile dysfunction pillscialis 5mg take two https://tadaladilss.com/ - generic cialis online cialisamerican viagra company https://via1buynow.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1987
31 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Assignments help provide professional assignment writers’ assistance to peers so that they can complete their assignments before due dates. Assignments, indeed, are a necessary part of students’ education. For more info : https://www.greatassignmenthelp.com/
 โดย... Ricky
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cenforce 100 is help to solve sexual problems in men, so buy now cenforce 100 medicines at our online medicines store. https://www.alledmedicines.com/product/cenforce-100-mg/
 โดย... Maria_Garcia26
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis prescrizione del cipro https://viaseptoday.com/ - cialis online cialiscialis viagra levitra pe https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online buy viagra
 โดย... 1978
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis 20 mg 4 stck lilly https://cia20online.com/ - buy cialis online buy generic cialishow to get cialis in pakistan http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis online cialiscialis 5mg halbwertszeit http://cialisooie.com/ - online cialis buy cialis onlinecialis hemorragie http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis buy cialis online
 โดย... 1987
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    compare prices viagra generic http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra cheap viagracialis sublingual https://viaseptoday.com/ - cheap cialis cheap cialis
 โดย... 1981
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this great article. Hi, I am John Smith, I am working as a technical manager at email support. I have 3 years of experience in this field. If you have any problems related to the AIM mail settings, then please contact us for help related to email problems.
 โดย... John Smith
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    achat viagra en suisse https://buyviagrawey.com/ - cialis viagra und buy generic viagra post haste pharmacy viagra
 โดย... 1981
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    can u buy viagra at walgreens https://buyviagrawey.com/ - is there a viagra generic buy generic viagra bestill viagra
 โดย... 1987
30 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c621 buy research reports https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online acquisto cialis online italia https://tadaladilss.com/ - buy cialis
 โดย... 1976
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 buying viagra online safe https://viagiowow.com/ - cheap viagra viagra free prescription http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra viagra bouffes de chaleur http://viagraeuw.com/ - generic viagra online
 โดย... 1988
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I got so involved in this material basically it catches the eye of trafficker's Thank you for the information. Its my great pleasure to visit your blog and to enjoy your great posts here We are providing online support to your printer With the help of my websites ij.start.cannon In case if you have any queries and to solve your troubles just check into my websites https://ijstartcanonx.com/
 โดย... ij.start.cannon
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 we use it cialis testimonial https://cia20online.com/ - cialis order by phone cialis http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis online genericcialissoftgel http://cialisooie.com/ - cialis online cialis price pills of 200mg http://cialisuqpor.com/ - cialis online
 โดย... 1979
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://downloadsystemmechanics.sitey.me/ downloadsystemmechanics.sitey
 โดย... downloadsystemmechanics.sitey
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://systemmechanicreinstall.sitey.me/ systemmechanicreinstall.sitey
 โดย... systemmechanicreinstall.sitey
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jordan
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 viagra buy in usa https://viagratodaybest.com/ viagra samples in the usa https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1988
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922231 billig cialis 20mg http://cialisuqpor.com/ donde comprar cialis http://cialisuyew.com/ only for you cheap 25mg cialis http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1981
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 prix cialis pharmacie bordeaux http://cialishhqoeur.com/ cialis acheter in apeldoorn http://cialisooie.com/ buying daily cialis http://cialisuqpor.com/ cialis 20mg non generique http://cialisuyew.com/
 โดย... 1985
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 cialis pharmacie bordeaux https://cia20online.com/ look here cialis by mail http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1982
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 only here cialis free samples https://cia20online.com/ cheap brand cialis 20mg online http://cialishhqoeur.com/ cialis online pharmacy usa http://cialisooie.com/ cialis 2 5 mg diario http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1980
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 acheter viagra pharmacie ligne https://viagiowow.com/ viagra for sale 50mg http://viagraaqwe.com/
 โดย... 1980
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 prescription of cialis cost https://viaseptoday.com/
 โดย... 1986
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 viagra efectos imagene http://viagener2020.com/ online medications viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1978
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 la marca cialis per vendita http://ciaviagogogo.com/ viagra generic for https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1985
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 just try viagra purchase https://frviagrafrance.com/ rare moon media payday loan http://loansoloie.com/
 โดย... 1985
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 site sur pour viagra https://viagratodaybest.com/ good choice viagra for women https://viagraviagra20.com/ online shop viagra in nsw http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1986
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 why is called generic viagra http://viagener2020.com/ best viagra active plus https://viagiowow.com/
 โดย... 1981
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 how can you trust online custom writing service https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1978
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 cialis auf rechnung kaufen https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 comprar viagra barcelona https://frviagrafrance.com/ washington trust personal loans http://loansoloie.com/ cheap assignment writing service uk https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1979
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 fda viagra online https://viagratodaybest.com/ - buy generic viagra
 โดย... 1981
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
29 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    shop on line for cialis cialis cheap buy cialis onlinecialis economici buy cialis online cialis onlinecialis comprar en espagne generic cialis online cialis onlinecialis on ebay cheap cialis online generic cialis online
 โดย... 1983
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 indische cialis http://cialisooie.com/ - online cialis cialis 10 mg ricett http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis online cialis ordonnance le canada http://cialisuyew.com/ - cialis cialis overnight http://ciaviagogogo.com/ - cialis online
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 comprar viagra 100mg online https://viagiowow.com/ - viagra viagra generico dosaggio http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra jual generic viagra soft http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vente viagra montrea viagra generic viagra onlineversand viagra viagra coupon buy viagra
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 cialis legitime apothekemarke https://cia20online.com/ - cialis online cialis prescription suisse http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 viagra 50 mg prezzo https://frviagrafrance.com/ - viagra achat cash advance in Raleigh Memphis http://loansoloie.com/ - no fax payday loans help writing a speech https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 buy business plan pro https://tabserectilecheap.com/ - online cialis cialis jelly dosage https://tadaladilss.com/ - cialis online i use it how t get viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra cheap viagra credit http://viagener2020.com/ - buy viagra
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 viagra chemical name https://viagratodaybest.com/ - generic viagra viagra und co https://viagraviagra20.com/ - buy cheap viagra online buy viagra from uk stockiests http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order viagra online pharmacy viagra online buy viagra
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    potenzmittel viagra diabete buying viagra on line buy viagraviagra ultima generacion buy viagra viagraenter site cheap viagra sales viagra online generic viagraindian herbal viagra for men viagra generic canadian viagra
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 cheap viagra uk buy https://viagiowow.com/ - buy generic viagra buy viagra in soho london http://viagraaqwe.com/ - online viagra certified viagra http://viagraeuw.com/ - buy viagra online best way to buy viagra online https://viagratodaybest.com/ - viagra online
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702