๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    6e4721 comprar viagra 100mg online https://viagiowow.com/ - viagra viagra generico dosaggio http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra jual generic viagra soft http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    vente viagra montrea viagra generic viagra onlineversand viagra viagra coupon buy viagra
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 cialis legitime apothekemarke https://cia20online.com/ - cialis online cialis prescription suisse http://cialishhqoeur.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 viagra 50 mg prezzo https://frviagrafrance.com/ - viagra achat cash advance in Raleigh Memphis http://loansoloie.com/ - no fax payday loans help writing a speech https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 buy business plan pro https://tabserectilecheap.com/ - online cialis cialis jelly dosage https://tadaladilss.com/ - cialis online i use it how t get viagra https://via1buynow.com/ - buy viagra cheap viagra credit http://viagener2020.com/ - buy viagra
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 viagra chemical name https://viagratodaybest.com/ - generic viagra viagra und co https://viagraviagra20.com/ - buy cheap viagra online buy viagra from uk stockiests http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order viagra online pharmacy viagra online buy viagra
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    potenzmittel viagra diabete buying viagra on line buy viagraviagra ultima generacion buy viagra viagraenter site cheap viagra sales viagra online generic viagraindian herbal viagra for men viagra generic canadian viagra
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244821 cheap viagra uk buy https://viagiowow.com/ - buy generic viagra buy viagra in soho london http://viagraaqwe.com/ - online viagra certified viagra http://viagraeuw.com/ - buy viagra online best way to buy viagra online https://viagratodaybest.com/ - viagra online
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy cialis professional usa cialis generic cialis cheap
 โดย... 1984
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 look there cialis doses http://cialisuyew.com/ - cheap cialis cialis generico espaa http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis viagra mexicana https://frviagrafrance.com/ - viagra france quick loans even with bad credit http://loansoloie.com/ - faxless payday advance
 โดย... 1983
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Fubotv is one of the best value packed streaming service providers for which many people are going for it. When you connect Fubotv at fubo.tv/Connect code, you can choose from varied packages available. The Adventure Plus package starts at $5.9 per month, along with added screens in the Fubo family and some extra channels in the Fubo elite upgrade. https://www.google.com/url?q=https://www.fubotvconnect.com
 โดย... Marinna
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cash advance in monroe nc http://loansoloie.com/ - no faxing payday advance writing assignment for high school students https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills
 โดย... 1977
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 quick text payday loans http://loansoloie.com/ - payday advance loan best online proofreader https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills cialis tadalafil prezz https://tadaladilss.com/ - generic cialis
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmim launch some new product and site. mywifiext.net. Is a neighbouring website page or page address Netgear . It is a sort of login page to get WI-FI extender gadget. If n’t you can physically enter mywifiext.net netgear extender . The best thing about this site is that. It’s speed and service availability. You can open mywifiext.local with no assistance.mywifiext.local No limits.
 โดย... vofaxeh126@poetred.com
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd021 best online generic cialis http://cialisuqpor.com/ - cialis online acquisto di pillola di cialis http://cialisuyew.com/ - generic cialis online professional cialis for sale http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d21 cialis generic belgique http://cialisuqpor.com/ - online cialis
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 buy viagra com https://via1buynow.com/ - viagra
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 much does cialis cost https://tadaladilss.com/ - cheap cialis viagra rezept deutschlan https://via1buynow.com/ - buy viagra viagra professional pocelui http://viagener2020.com/ - viagra online
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 cialis o viagr http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online best buy no rx cialis http://cialisuyew.com/ - cheap cialis
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 try it budget viagra https://viagraviagra20.com/ - cheap viagra boots pharmacy online viagra http://viagrayqdd.com/ - viagra online cialis bestellen per rechnung https://viaseptoday.com/ - generic cialis can you break viagra tablets https://viatrustedonline.com/ - buy viagra online
 โดย... 1975
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 best site buy viagra uk https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online reviews on viagra soft http://viagrayqdd.com/ - buy viagra when can cialis go generic https://viaseptoday.com/ - cialis online tomar generico do viagra https://viatrustedonline.com/ - generic viagra
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f21 le viagra rembours https://viagiowow.com/ - buy viagra online
 โดย... 1975
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cost of viagra at walgreens https://buyviagrawey.com/ - viagra mood tablets versagt viagra cialis levitra le viagra solution
 โดย... 1983
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 online writing instructor https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis click now cialis in spain https://tadaladilss.com/ - cialis online
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 argument persuasion writing lab help https://tabserectilecheap.com/ - erectile dysfunction pills cialis online melbourne https://tadaladilss.com/ - buy generic cialis
 โดย... 1984
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 generic cialis from mexico http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis
 โดย... 1983
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 follow link viagra by mail http://viagener2020.com/ - generic viagra viagra 25 mg 4 st https://viagiowow.com/ - buy viagra cheap viagra mail order http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra generic soft 50 mg http://viagraeuw.com/ - viagra
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 payday loans madison http://loansoloie.com/ - faxless payday advance do home work for you https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cialis 5mg first time https://tadaladilss.com/ - generic cialis
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 unsecured biz loan http://loansoloie.com/ - faxless payday loan business plan writers denver co https://tabserectilecheap.com/ - cheap cialis cialis 20mg online deutschland https://tadaladilss.com/ - cheap cialis
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It's time to throw away all of those cookie-cutter date questions (What's your sign, what are your hobbies, what's your favorite color etc. http://www.livinghomies.com www.LivingHomies.com [url=http://www.livinghomies.com]www.LivingHomies.com[/url]
 โดย... Living123
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 just try viagra sales https://viagratodaybest.com/ - viagra without doctor prescription viagra per pesci https://viagraviagra20.com/ - viagra online alternativas del viagra http://viagrayqdd.com/ - canadian viagra
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238921 cialis india cheap order http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 viagra cost walmart pharmacy http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra cialis mapuche precio https://viaseptoday.com/ - buy cialis online
 โดย... 1975
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db21 cvspreis fr viagra http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap 30 mg cialis generici https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online
 โดย... 1975
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4721 faux viagra au quebe https://viagiowow.com/ - viagra generic i use it suppliers viagra http://viagraaqwe.com/ - cheap viagra
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 where do u buy viagra https://viatrustedonline.com/ - online viagra cheapest viagra 25mg http://vigraweuy.com/ - viagra online
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0021 viagra next day uk http://vigraweuy.com/ - viagra super active plus viagra cialis online bestellen https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra cialis international shipping https://cia20online.com/ - generic cialis online
 โดย... 1979
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 viagra foru https://viagraviagra20.com/ - viagra
 โดย... 1984
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 payday loans dc http://loansoloie.com/ - faxless payday loans
 โดย... 1979
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee is one of the best security tools for any of your devices. This isn't just a regular tool which eliminates small viruses and reports bugs. However, this is one entire full security supply on your Device. Not only Mac or Windows, but it works with other tablets and even cellular phones also. With security being the main focus of this McAfee security programs, besides, It saves you from possible dangers and warns you, To protect your Device with McAfee visit McAfee login activate
 โดย... https://www.contactmcafee.com/
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    has best prices viagra http://viagraeuw.com/ - buy generic viagra buy viagra
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis promo discount http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis generic cialis onlinebuy brand viagra online canada https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra achatpayday loan with direct debit http://loansoloie.com/ - no fax payday loan online payday loansbuy college speeches online https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cheap cialis online
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    only today female cialis https://viaseptoday.com/ - buy cialis online generic cialis onlinegeneric viagra comparison https://viatrustedonline.com/ - viagra online buy viagra
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    the best site branded viagra http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap buy viagracheapest cialis https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online online cialis
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    compra viagra contrassegno http://vigraweuy.com/ - generic viagra buy viagrawe choice use viagra https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagra cheap
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra nebenwirkungen alkoho https://viagratodaybest.com/ - viagra generic online viagraachat viagra paiement securis https://viagraviagra20.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1983
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra extra strength https://via1buynow.com/ - viagra cheap online viagracialis ou viagra ou levitr http://viagener2020.com/ - viagra online cheap viagracomprar viagra en espan https://viagiowow.com/ - viagra online cheap viagra
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    much does 1 viagra pill cost https://viagratodaybest.com/ - viagra generic buy viagrawow viagra best price on net https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap buy generic viagra
 โดย... 1977
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis super active 20mg uk https://cia20online.com/ - buy cialis online generic cialiswe use it find cialis cheap http://cialishhqoeur.com/ - cialis buy generic cialiscialis in vendita in linea http://cialisooie.com/ - buy cialis generic cialiscialis 20mg low cost http://cialisuqpor.com/ - generic cialis buy generic cialis
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    alabama cialis http://cialisooie.com/ - cialis for sal cialis genericcialis nachahmer http://cialisuqpor.com/ - cialis buy generic cialisbuy cialis on line reviews http://cialisuyew.com/ - cheap cialis online cialis
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy soft generic viagra http://viagrayqdd.com/ - viagra cheap viagra canada
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    20 mg cialis ms baratos usa http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis cheap cialis online
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy cialis online toronto http://cialishhqoeur.com/ - cheap cialis buy generic cialis
 โดย... 1979
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy cheap cialis http://cialishhqoeur.com/ - cialis generic cialis online
 โดย... 1988
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis to buy in south africa http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis online generic cialis onlineviagra cialis together https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra sur internet
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap cialis online 50 http://ciaviagogogo.com/ - cheap cialis cheap cialis onlineviagra vente suisse https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra achat
 โดย... 1984
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis et xatral http://ciaviagogogo.com/ - online cialis cheap cialis onlineviagra prices in canada https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra vente
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    academic assistance company https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online cheap cialisonlineshopcialiscomprar https://tadaladilss.com/ - buy cialis online cialisgenerico do viagra germed https://via1buynow.com/ - viagra cheap buy viagra
 โดย... 1978
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    who can help me make a business plan https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis cheap cialiscialis for sale from china https://tadaladilss.com/ - cheap cialis buy generic cialisviagra scurit sociale https://via1buynow.com/ - buy viagra cheap viagra
 โดย... 1984
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 cialis and alcohol effects http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 prezzo viagra cialis http://viagener2020.com/
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 price for 5 cialis 20mg pills http://ciaviagogogo.com/ google viagra 800mg https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 viagra achat paypal http://vigraweuy.com/
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c31 daily use cialis 25mg http://cialisuyew.com/ wow cialis england http://ciaviagogogo.com/ the cialis is and viagra https://frviagrafrance.com/ bad credit loans gum tree http://loansoloie.com/
 โดย... 1987
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    6e4731 buy viagra levitra online https://via1buynow.com/
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c631 buy viagra online amazon https://viagiowow.com/ buy viagra online portugal http://viagraaqwe.com/ enter site natual viagra http://viagraeuw.com/ next generic viagra price best https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1982
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 viagra generics uk https://via1buynow.com/ pill price viagra users group http://viagener2020.com/
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra 25 mg 4 film tablet https://frviagrafrance.com/ payday loans san rafael ca http://loansoloie.com/ professional college admission writing help https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1986
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 long term viagra usage https://viatrustedonline.com/ watermelon viagra http://vigraweuy.com/ the best viagra tablets https://cheapandbestonline20.com/ cialis rush delivery https://cia20online.com/
 โดย... 1980
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra pfizer online kaufen https://via1buynow.com/ viagra 100mg cost http://viagener2020.com/
 โดย... 1977
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 black friday payday loans http://loansoloie.com/ write me a book review https://tabserectilecheap.com/ cialis allgemeiner kauf usa https://tadaladilss.com/ viagra cheapest in usa https://via1buynow.com/
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 best buy for 100mg viagra https://viagratodaybest.com/ online order viagra nz https://viagraviagra20.com/ viagra cialis costi http://viagrayqdd.com/ cialis 5 mg ansia https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    expired viagra safe take https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra buy viagraprecio cialis 100 https://cia20online.com/ - buy cialis buy generic cialismarca cialis vendita http://cialishhqoeur.com/ - cialis online cheap cialis online
 โดย... 1985
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    order online viagra without rx https://viagiowow.com/ - viagra viagraviagra online for canada http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online viagra cheap
 โดย... 1976
28 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702