๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    effects is 200mg 6468 is sg 6468 how much is can you take 6468
 โดย... 1984
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    is be bangkok 6468 is vs reviews levitra vs 6468 cheap at is 6468
 โดย... 1987
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    QuickBooks unrecoverable Error : Some Quick Books Error Code also give a lot of problems. Due to which many users also face lots of difficulties in using QuickBooks. In which some files of your company are also lost and you face difficulty in keeping the files of your company in it. Some of these are known as quickbooks error 3371 and 11118. mcafee.com/activate - Find the McAfee antivirus download, install & activation steps. Enter McAfee activate code and get started at www.mcafee.com/activate. If you have queries in aol email login and aol mail login you are stuck in between the steps then visit our customer support number to get assistance. you will get the instructions and guidelines through them, our team of experts will assist you round the clock with proper solution. paypal login provides online payment solutions to its users worldwide. PayPal allows payment through credit cards, bank accounts, buyer credit, or paypal account balances. It facilitates payments between parties through online transfers. Paypal allows every individual to create an account on its platform, which is then link to a user's account. After making an account, once the identification and proof of funds get completed. mcafee.com/activate: We will tell you how you can download, install and activate Mcafee Antivirus in your mac or windows. office.com/setup: To start your Office download and install office setup by visiting www.office.com/setup. Then enter the product key for activation.
 โดย... john
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED QUALITY VISITORS FOR YOUR: trangzone.com ? WE PROVIDE HIGH-QUALITY VISITORS WITH: - 100% safe for your site - real visitors with unique IPs. No bots, proxies, or datacenters - visitors from Search Engine (by keyword) - visitors from Social Media Sites (referrals) - visitors from any country you want (USA/UK/CA/EU_) - very low bounce rate - very long visit duration - multiple pages visited - tractable in google analytics - custom URL tracking provided - boost ranking in SERP, SEO, profit from CPM CLAIM YOUR 24 HOURS FREE TEST HERE=> ventfara@mail.com Thanks, Kai Hazon
 โดย... Bolungarvik
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    best online casino https://freecasinogameslab.com/ free slots games free casino slot games world class casino slots
 โดย... 1980
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    best price on viagra https://saviagarars.com - viagra without a prescription female viagra viagra 100mg online buy viagra best price viagra
 โดย... 1977
28 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 acquistare cialis itali cialis onlinecialis online uk best price generic cialis onlinecialis ohne rx ber nacht cheap cialis onlinecheap female viagra india acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1986
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you receiving Hulu error code p-dev320? Are you frustrated with this Hulu error code because you can’t watch your favorite movie or TV show at the weekend? In this post, we have shared possible ways on how you can resolve this error. hulu error code p-dev320
 โดย... hulu error code
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    The market for AOL email services is constantly improving due to its high quality and ease of operation. In addition, the number of AOL users is growing rapidly. Aolmail.com
 โดย... aol login
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you are bored watching the day to day news updates, here is the entertaining channel Pick the most entertaining shows to stream on HBO Go channel. hbogo.com/activate
 โดย... HBO go activate
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Mcafee com/Activate - To download, install and activate McAfee antivirus. Enter the 25 digit product key at mcafee.com/activate and get started.
 โดย... mcafee activate
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    precio de chespest en cialis http://cialishhqoeur.com/ - generic cialis cheap cialis onlinecialis london buy http://cialisooie.com/ - discount cialis cialis onlineprice for cialis at walmart http://cialisuqpor.com/ - buy generic cialis buy generic cialis
 โดย... 1986
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great Post Admin, Roku is a kind of streaming device that offers the most convenient way to watch TV. For any Quires feel free contact us. Activate Hulu Plus on Roku Device Activate Hulu On Smart TV
 โดย... Activate Hulu plus on Roku device
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    no essays scholarships https://essaywritinge.com - college essays writing service compare and contrast essay how to write college essay writer tips on writing essays where to buy essays
 โดย... 1980
27 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. cake avocado
 โดย... SEO
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this great article. Hi, I am John Smith, I am working as a technical manager at email support. I have 3 years of experience in this field. If you have any problems related to the Gmail login problems, then please contact us for help related to email problems.
 โดย... smith8395john
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra online canadian pharmacy https://goviagarato.com - viagra for men viagra without a doctor prescription viagra soft tablets discount viagra viagra tablet
 โดย... 1985
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra online without subscription https://sviagaragec.com - viagra price viagra price viagra generic name generic viagra price women viagra pill
 โดย... 1983
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have red so many articles concerning the blogger lovers however this paragraph is actually a nkce paragraph, keep it up. https://kratomwwwtea.com/where-to-buy-kratom.html kratom facts kratom facts
 โดย... 1989
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    non prescription viagra https://reviagaraget.com - order viagra viagra online canada pharmacy generic cialis buy viagra los angeles viagra
 โดย... 1981
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    jual cialis tadalafil 50mg https://gecialiscan.com - purchasing cialis ambien cialis interaction can you really order cialis online buying cialis cialis gold 20mg
 โดย... 1980
26 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    open the www.amazon.com/code website in the web browser of your mobile, tablet, or computer. Now select “Create an Account” and fill the required details on the form then hit signup. Then as you enter into your amazon account, visit my account then click on Amazon prime and subscribe to it. amazon.com/code | www.amazon.com/code | www.amazon.com/code varification | www.amazon.com/mytv | www.amazon.com/mytv login
 โดย... fsdfds
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL is an American web portal and online service provider based in New York City. It is a brand marketed by Verizon Media. The service traces its history to an online service known as PlayNET. PlayNET licensed their software to Quantum Link, who went online in November 1985. aol sign in | my aol mail login aol login | aol mail | aol mail login |
 โดย... dsfdfg
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee is one of the best security tools for any of your devices. This is not just a regular tool that removes small viruses and reports bugs. But this is one whole full security provision for your Device. mcafee.com/activate | www.mcafee.com/activate | mcafee activate
 โดย... dfgfgfg
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    real money casino slots online slot games
 โดย... 1981
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you are facing any issues regarding Norton, webroot, Bitdefender, Garmin, Rand McNally dock , ij.start.cannon , AOL Mail , network privacy shield , office365 download , amazon.com/code , cash app login Netgear Extender Setup , www.amazon.com/mytv and my.avast.com you will get an instant online solution. For more details visit this link which is given below: norton.com/setup Bitdefender central garmin.com/express webroot.com/safe rand mcnally dock ij.start.cannon garmin.com/express| aol mail| network privacy shield office 365 download technical help aol mail| amazon.com/code| Cash App login| Bitdefender central Netgear Extender Setup www.amazon.com/mytv Belkin setup my.avast.com
 โดย... flora
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    college admission essay example https://writessaypro.com - how to write a speculative essay mla format essay example no essay scholarships cheap essay writing service informative essay examples
 โดย... 1976
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://www.google.com/ HTML [url=https://www.google.com]BB CODE[/url] Google
 โดย... messytyagi@gmail.com
25 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for Technical help Support, visit on: contact support phone number, apple support, apple tech support number, macbook support, microsoft support, microsoft account phone number, linksys support, netgear support number, gmail help, yahoo mail customer service number, road runner customer service, sbcglobal email setup, bellsouth customer service, at & t customer service, call netflix, roku phone number, garmin customer service, kindle support, tomtom support, arlo support, pogo support, java pogo, hp support, reset alexa, meetme chat, google voice number, onedrive setup, contact instagram, Looking for Call Support Group, visit on: independent support,bellsouth customer service,garmin customer service,setup roku,linksys support,tomtom support,sbcglobal email setup,pogo support,java pogo,cisco support number,arlo support,netgear support number, brother customer service,epson support,carbonite phone number,lexmark support,avg customer service,hotmail support,nuance support,trend micro support,toshiba support,amazon prime customer service number,norton support,mcafee support,lenovo support,kaspersky support,hewlett packard customer service,google chrome setup,dlink support,asus customer service,aol customer service,acer support, google drive support, google drive help, google drive setup, google drive customer service, google drive support number, google drive help center, google drive phone number, contact google drive support, google drive customer service phone number, google drive service, google drive contact us, google drive help phone number, google drive number, google drive contact number, google drive help number
 โดย... messytyagi
24 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://www.google.com/ HTML [url=https://www.google.com]BB CODE[/url] Google
 โดย... messytyagi
24 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra costs without insurance http://viagrayqdd.com/ - buy viagra cheap viagracialis 20 mg alcoo https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online buy generic cialisyork paglia new viagra times https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra viagra onlinelook here india viagra http://vigraweuy.com/ - generic viagra viagra coupon
 โดย... 1983
24 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    best price for viagra https://sviagaragec.com - buying viagra online pharmacy canada generic viagra without a doctor prescription best price for viagra canada drugs coupon
 โดย... 1988
24 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://kaspermycode.sitey.me/enter kaspermycodee
 โดย... kaspermycode
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://kasperhavekycode.sitey.me kasperhavekycode
 โดย... kasperhavekycode
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Technical Support
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    All you need to do is to visit the web portal and enter 8 digit verification code at the time of the activation process. The user can easily activate Youtube on smart devices such as smart tv, Apple TV, Roku, PlayStation, Xbox, and other streaming media players. aol mail down | quickbooks online login | quickbooks online login | quickbooks login | roku.com/link | roku.com/link | roku.com/link | roku.com/link | aol games online | aol games online | aol games aol games | msnfree games | reset aol password | youtube.com/activate | youtube.com/activate | youtube.com/activate | youtube.com/activate | youtube.com/activate | youtube.com/activate | www.amazon.com/mytv | www.amazon.com/mytv | espn.com/activate | espn.com/activate | espn.com/activate | www.amazon.com/mytv login | cash app login | cash app login | snapchat login | snapchat login | adp login | adp login | Seeking Arrangement login | Seeking Arrangement login | ourtime login | ourtime login | match login | match login | pof login | plenty of fish login | plenty of fish login | Centurylink Email login | Centurylink Email login | cash app login | computer repair near me | computer repair near me | computer repair near me | mold removal rnear me | mold removal rnear me | mold removal rnear me | appliancere repair near me | appliancere repair near me | appliancere repair near me | roofers near me | roofers near me | roofers near me | handyman near me | aol login | aol mail sign | aol mail sign | kespersky login | kespersky login | kespersky sign | kespersky login | malwarebytes adwcleaner | malwarebytes adwcleaner | malwarebytes adwcleaner | malwarebytes adwcleaner | malwarebytes login | malwarebytes login | malwarebytes login | aol desktop gold | aol desktop gold | amazon.com/code | amazon.com login | amazon prime login | amazon login | roku sign in | roku.com/link | roku.com/link | roku setup | pogo games | roku.com/link | install roku setup | install window 10 | aol mail login | comcast email login | comcast email login | comcast my account | aol desktop gold | walmart black friday deal | black friday deals walmart | black friday deals walmart | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code | quickbooks online login | hulu.com/activate | youtube.com/activate | foxnews.com/connect | amazon.com/code | youtube.com/activate | aol games | foxnews.com/activate | www.avg.com/retail | roku.com/link | roku.com/link | aol games | roku.com/link | hulu.com/activate | www.amazon.com/mytv | asus router login | linksys router login | godaddy email login | godaddy email login | www.amazon.com/mytv | www.hulu.com/activate | zoom login | zoom meeting login | amazon prime login | espn.com/activate | espn.com/activate | TD Ameritrade login | TD Ameritrade login | PNC Online Banking Login | PNC Online Banking Login | google pay | google pay |
 โดย... norc979
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    While an antivirus program like Avast are often helpful in blocking harmful malware or viruses from getting onto your computer, at other times they will block you from running programs or applications that you simply know are safe, or they were preinstalled on your computer and you would like to settle on a special option. verizon store near me | pest control near me | amazon.com/mypvc | mycleanpc activation code | post office near me | most popular women | amazon usa | 24 hour fitness near me | part time jobs near me | how to change snapchat username | aser hair removal near me | walmart laptops | yahoo homepage | amazon message center | how to turn off avast | ps4 safe mode | paypal resolution center | watch.food network.com/activate Support.apple.com/iphone/restore | www.wellcare.com/pdp | myindigocard | roblox shutting down | dishanywherecom/activate | wellsfargo/activatecard | tntdrama.com/activate | firestick remote not working | aka.ms/remoteconnect | 402-935-7733 | how does venmo work | tubi.tv/activate | primevedio.com/mytv | how to cancel amazon prime membership | pluto.tv/activate | showtimeanytime.com/activate | MyHR CVS | cox email login | playstation vue activate | activate starz | audio renderer error | usaa.com/activate |
 โดย... norc979
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    The above cards are available for a different type of shopping needs. You may want to send a select restaurants gift card to your folks so they could dine in a favorite restaurant like dominos or subway. Walmart Gift Card Balance | Aka.ms/remoteconnect | Twitch.tv/activate | Twitch.tv/activate | americanexpress/confirmcard | americanexpress/confirmcard | Pluto.tv/activate | 192.168.1.1 | Amazon Gift Card Amazon.com Store Card Amazon Credit Card Account
 โดย... malina
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    In the event that all is great however your Brother Printer not printing from PC, you need to play out a virus reset. A virus reset or organization plant default setting eliminates the new settings and all the chronicles. brother printer is not responding Thus, it is the best to set a reinforcement prior to applying this arrangement. At whatever point you face specialized glitches with your Brother printer, all these are the compelling arrangements you can endeavor prior to calling an affirmed expert or Brother Printer Support group. Prior to confronting another issues, you need to associate with online printer specialists to get speedy solutions.
 โดย... mikejasonuk
23 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/pcmaticoncomputer/ pcmaticoncomputer
 โดย... pcmaticoncomputer
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/reinstallmaticpc reinstallmaticpc
 โดย... reinstallmaticpc
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks For Sharing Suh An Amazing Post https://www.netflix-activate.com
 โดย... herman
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    thanks for the information Digital Marketing Recording Studio
 โดย... Deepak
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    thanks for the information music production courses
 โดย... Rohit
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    We all know that nothing is perfect so is the Cash App, as sometimes users might face some troubles while working on the Cash App. If you are going through with the same then please visit our blog about how to fix Cash App Keeps crashing Issue.
 โดย... Jack Sparrow
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cenforce 100 is help to solve sexual problems in men, so buy now cenforce 100 medicines at our online medicines store. Buy Now: aurogra 100 cenforce 150
 โดย... Marry_Smith2502
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    generic viagra coupon https://reviagaraget.com - 100mg viagra can you buy viagra over the counter red viagra pills order viagra can you buy viagra over the counter
 โดย... 1981
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis t nation https://gecialiscan.com - cialis 20mg price cialis 5mg daily cialis for high blood pressure cialis cost cuanto cuesta el cialis en argentina
 โดย... 1978
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    otc viagra https://genviagaraget.com - order viagra without prescription viagra prescriptions over internet viagra professional viagra soft tabs lowest price viagra
 โดย... 1978
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    best price on viagra https://goviagarato.com - viagra tablets discount viagra cheap viagra online cheap viagra online viagra online generic
 โดย... 1986
22 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the good post. I came to know more information about using the Printer. Recently I got impressed with sitthe e name https://www.epson-printers.org/epson-et-2720-wireless-setup/. It was very much useful for me to enhance primy nting work.
 โดย... epson et-2720
21 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    123 hp setup Printer includes a Computer, Printer and switch. A similar internet network would connect the HP printer and the Laptop. Ensure the PC is close to the Printer at this stage. Download the printer’s drivers from one two three hp com setup at that point. facebook login | facebook login | facebook login | 123.hp.com/setup
 โดย...
21 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL mail has one best feature that's blocking spam itself. AOL mail blocks messages which aren't required or unwanted. you'll easily log in to AOL mail login by downloading the AOL mail login app otherwise you also can log in by visiting the official website that's AOLmail.com. juno email login | amazon prime login | yahoo mail login | cash app login | office.com/setup | quickbooks online login | mcafee.com/activate | plex.tv/link-Activate | Tubi.tv/activate | showtimeanytime/activate | paypal login | magicjack login | www.amazon.com/mytv | paypal login ij.start.canon | mcafee.com/activate
 โดย... aalilyannasmith
21 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really love this content keep posting......keep it up can't login to tinder update tomtom gps map
 โดย... kennethjoel326
20 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    I read this article, I really love this content keep posting......keep it up https://sites.google.com/view/updatetomtomgpsmap/
 โดย... kennethjoel326
20 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    spend your time with our hot Escorts in Mumbai
 โดย... mumbaihotcollection
20 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    We all know how important it is to get to the first page of Google but not everyone has the patience for SEO services. If you are one of those and wish to see instant results then you can avail our PPC services in Delhi and get noticed. Get visible in front of those people who search for something that you offer and spend every penny wisely. The best part is that you will get to see the real time reports and have a look at results with complete transparency. Contact us today to know more about PPC services in Delhi.
 โดย... PPC services
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Entry of all the hot and sexy babes is always welcomed in the arms. Their sole job is to completely please the client and fulfill his sexual desires and fantasies. In the same line, the client’s purpose is also to respect the hot babe quite well. The mangers of the Escorts Service in Udaipur that make proper arrangements for the adult services, mention about right steps. That will also guarantee that your sexual time is fantastic . Every person on this planet does reserve the right of getting treated well high profile call girls in Udaipur. Just because a female is dispensing hot or adult service, doesn’t mean she can be treated differently. Some of you must have watched several porn movies and came to know about spanking or using abusive language. Well, that is not correct. Please believe me, when I say that on respecting the hot female, you will receive top-rated performance without any interruptions. udaipur escorts udaipur escorts services escorts in Udaipur escorts service in Udaipur call girls in udaipur udaipur call girls independent Udaipur escorts independent escorts in udaipur udaipur escort High Profile Escorts In Udaipur Housewife Udaipur Escorts Russian Escorts In Udaipur escort udaipur udaipur Model escorts Udaipur call girls service call girls service in Udaipur idependent Udaipur call girl vip call girls in Udaipur high profile call girls in Udaipur pushkar Escorts pushkar Escorts Service pushkar Female Escorts pushkar Call Girls Independent pushkar Escorts Escorts in pushkar Escorts service in pushkar call girls in pushkar indore Escorts indore Escorts Service indore Female Escorts indore Call Girls Independent indore Escorts Escorts in indore Escorts service in indore call girls in indore jaipur Escorts jaipur Escorts Service jaipur Female Escorts jaipur Call Girls Independent jaipur Escorts Escorts in jaipur Escorts service in jaipur call girls in jaipur ajmer Escorts ajmer Escorts Service ajmer Female Escorts ajmer Call Girls Independent ajmer Escorts Escorts in ajmer Escorts service in ajmer call girls in ajmer jodhpur Escorts jodhpur Escorts Service jodhpur Female Escorts jodhpur Call Girls Independent jodhpur Escorts Escorts in jodhpur Escorts service in jodhpur call girls in jodhpur jaishalmer Escorts jaishalmer Escorts Service jaishalmer Female Escorts jaishalmer Call Girls Independent jaishalmer Escorts Escorts in jaishalmer Escorts service in jaishalmer call girls in jaishalmer bikaner Escorts bikaner Escorts Service bikaner Female Escorts bikaner Call Girls Independent bikaner Escorts Escorts in bikaner Escorts service in bikaner call girls in bikaner kota Escorts kota Escorts Service kota Female Escorts kota Call Girls Independent kota Escorts Escorts in kota Escorts service in kota call girls in kota fatehpur Escorts fatehpur Escorts Service fatehpur Female Escorts fatehpur Call Girls Independent fatehpur Escorts Escorts in fatehpur Escorts service in fatehpur call girls in fatehpur mount-abu Escorts mount-abu Escorts Service mount-abu Female Escorts mount-abu Call Girls Independent mount-abu Escorts Escorts in mount-abu Escorts service in mount-abu call girls in mount-abu abu-raod Escorts abu-raod Escorts Service abu-raod Female Escorts abu-raod Call Girls Independent abu-raod Escorts Escorts in abu-raod Escorts service in abu-raod call girls in abu-raod bhangarh Escorts bhangarh Escorts Service bhangarh Female Escorts bhangarh Call Girls Independent bhangarh Escorts Escorts in bhangarh Escorts service in bhangarh call girls in bhangarh ranakpur Escorts ranakpur Escorts Service ranakpur Female Escorts ranakpur Call Girls Independent ranakpur Escorts Escorts in ranakpur Escorts service in ranakpur call girls in ranakpur bharatpur Escorts bharatpur Escorts Service bharatpur Female Escorts bharatpur Call Girls Independent bharatpur Escorts Escorts in bharatpur Escorts service in bharatpur call girls in bharatpur alwar Escorts alwar Escorts Service alwar Female Escorts alwar Call Girls Independent alwar Escorts Escorts in alwar Escorts service in alwar call girls in alwar Lucknow escorts lucknow escorts service escorts un lucknow escorts service in lucknow call girls in lucknow lucknow call girls independent lucknow escorts independent escorts in lucknow lucknow escort lucknow call girls service call girls service in lucknow idependent lucknow call girl vip call girls in lucknow high profile call girls in lucknow
 โดย...
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    you are among who really need to get somebody of a kind and unique joyful escorts youthful Call Girls Lucknow in their life, by then you have touched base Lucknow Escorts. In case you require these escorts girls so you can call us at whatever point and we will love to serve you through our enchanting and shocking Lucknow Escorts young women, we will give you your fantasy Lucknow escort at the soonest opportunity we would to be capable that you will get a basic time in your life. Fill in as Best Escorts Lucknow furnishes you evaluate fun appreciate with Lucknow VIP call girls, Our Lucknow escort agency have excellent call girls to energize you with her appeal, shine, light suppers, supper dates, in 5 star lodgings, or in parties our Lucknow escorts agency has prominent models, hot, ultra hot, enchanting, gleaming, reasonable, dark each kind of high profile call girls in lucknow. https://www.zaraaktar.com/ https://www.udaipurqueen.com/ https://www.zaraaktar.com/charbagh-escorts.html https://www.zaraaktar.com/aliganj-escorts.html https://www.zaraaktar.com/hazratganj-escorts.html https://www.zaraaktar.com/alambagh-escorts.html https://www.zaraaktar.com/mahanagar-escorts.html https://www.zaraaktar.com/kesar-bagh-escorts.html https://www.zaraaktar.com/saharaganj-escorts.html https://www.zaraaktar.com/indira-nagar-escorts.html https://www.zaraaktar.com/vikas-nagar-escorts.html https://www.zaraaktar.com/gomti-nagar-escorts.html https://www.zaraaktar.com/chinhat-escorts.html https://www.zaraaktar.com/sushant-golf-city-escorts.html https://www.zaraaktar.com/rajajipuran-escorts.html https://www.zaraaktar.com/vrindavan-yojana-escorts.html https://www.zaraaktar.com/jankipuram-escorts.html https://www.zaraaktar.com/aminabad-escorts.html
 โดย...
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


   

Cash App has introduced its own debit card that can be used just like any other bank debit card. The Cash App card is known as Cash Card and can be used to make payments, shop at merchants or even withdraw cash from an ATM-like any traditional bank debit card. The Cash Card is linked to the Cash App account so money is debited from your Cash App account and not your bank account. Kaspersky Login | sbc global email login | protonmail login | cash app login | cash app login | cash app login | yahoo mail login | yahoo mail sign in

 โดย... malinaleoo
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Prime Video is among Amazon's administrations which enables fans of flow motion images on the internet. Prime video gives actuation code enrolled gadgets to flow each of stuff on the point through primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv register primevideo.com/mytv register device primevideo.com/mytv enter code
 โดย... primevideo.com/mytv
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/maticpcsignin maticpcsignin
 โดย... maticpcsignin
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/pcmaticpitstopsignin pcmaticpitstopsignin
 โดย... pcmaticpitstopsignin
19 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    aurogra Aurogra 100 aides by growing the circulation system to the male organ so buy Aurogra 100 Tablets to treat your erectile dysfunction. Buy Now: aurogra 100 reviews cenforce
 โดย... Marry_Smith2502
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Interesting stuff to read. Keep it up. Visit US: www.office.com/setup | www.office.com/activate
 โดย... XULMK
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/centralbitdefendersignin/ centralbitdefendersignin
 โดย... centralbitdefendersignin
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/bitdefenactivationcode bitdefenactivationcode
 โดย... bitdefenactivationcode
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/pcmaticoncomputer/ pcmaticoncomputer
 โดย... pcmaticoncomputer
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/pcmaticlicensekey pcmaticlicensekey
 โดย... pcmaticlicensekey
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Roku is a streaming device, enables you to watch thousands of paid and free video articles on your own TV screen via the world wide web. Do not presume Roku as a DVD player, it does not' need a disk.https://sites.google.com/view/web-roku-com-link/ https://sites.google.com/view/rokucomlink-activates/ https://sites.google.com/view/rokucomlink-entercodetv/ https://sites.google.com/view/roku-com-link-create/ https://sites.google.com/view/www-roku-com-links/
 โดย... roku.com/link
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Roku televisions, made by many leading firms across the USA, embed the participant's abilities into the tv
 โดย... roku.com/link
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra tablet https://viagaracon.com - viagra or cialis viagra tablets buy viagra las vegas over the counter pills for ed buying viagra
 โดย... 1980
18 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pcwebroot.com/ pcwebroot
 โดย... pcwebroot
17 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://norton-ultra.com/ norton-ultra
 โดย... norton-ultra
17 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
17 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/hpdeskjet-3755/ hpdeskjet-3755
 โดย... hpdeskjet-3755
16 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    In this article, we have explained the process to setup Canon printer wired and wirelessly on Windows and Mac device. In order to setup printer, it is important to install the latest drivers. However, it is important that you know printer model number, so that you can find latest Canon IJ Setup Drivers. You need to have a router or modem at your home to do this connection and the access points should also work properly. You should have a device with an internet connection to make this Canon ij setup on computer or on smartphone. Get More info: https://sites.google.com/view/canoncomijprintersetup Both printers have a fundamental wired or wireless installation phase in which the steps for Setup HP Printer for both are distinct. We have therefore discussed in this article specific details about how to mount the HP printer, install the hp printer without cd, and set up the HP printer (wired/wireless). Get More info: https://sites.google.com/view/123hpcomsprintersetup
 โดย... Devin Anderson
16 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    shoppers cialisr http://cialisonlinefeb21.com/ - generic cialis canada discount drugs cialis cialis prodaja apoteke beograd
 โดย... 1987
16 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Webroot Download| webroot.com/safe| Webroot Login| Webroot Download Webroot Download mcafee.com/activate| McAfee login| home.mcafee.com| AOL Desktop Gold Download| AOL Download| AOL mail | AOL Desktop Gold Download AOL Desktop Gold Download 123.hp.com/setup| HP Printer Drivers| 123.hp.com| HP Printer Software| HP Printer Setup | HP Printer Driver | 123.hp.com/setup 6978 | hp.com/123 | 123.hp/setup | 123.hp.com/oj4650 | 123.hp.com/dj3630 | HP Printer Downloads | 123.hp.com/setup 6968 | 123.hp.com/setup 6970 | 123.hp.com/setup 3830 | install HP printer | 123.hp.com/setup 4650 | HP Utility Mac Download | 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup HP Printer Drivers | 123.hp.com| 123.hp.com/setup | Garmin.com/express PayPal Login| Cash App Login| Amazon.com/code | Linksys Extender Setup | Avast Login Bitdefender Login Roadrunner Email
 โดย... Nancy
16 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis ohne kreditkarte http://cialisonlinefeb21.com/ - cheap cialis extra super cialis buy cialis in cape towm
 โดย... 1981
16 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702