๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

    922211 loans for bad credit vallejo ca faxless payday advancewrite assignment for me buy cialis onlinepeut acheter viagra belgique viagra online
 โดย... 1983
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 cialis at real low prices buy generic cialis
 โดย... 1984
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 only here best viagra acheter viagra generiqueDEN Colorado cash advance payday advancecommunity service hours form buy cialis onlineonly here online order viagra viagra
 โดย... 1983
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 cialis 20mg erfahrung https://cia20online.com/
 โดย... 1980
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra sur pari https://viagratodaybest.com/ viagra hur funkar det https://viagraviagra20.com/ viagra prix conseill http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1975
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    avis acheter viagra internet https://viatrustedonline.com/ - viagra without doctor prescription buy viagraon line pharmacy uk viagra http://vigraweuy.com/ - viagra online viagra onlineviagra for sale cheap online https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra viagra salecialis profesional india https://cia20online.com/ - online cialis buy cialis
 โดย... 1978
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 viagra shoppinh in https://via1buynow.com/
 โดย... 1988
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go to www.mcafee.com/activate 2. Enter your 25 character activation code 3. Login to your account 4. Your computer is protected, If you already used mcafee activation code then directly go to mcafee activate and download your software. Go to mcafee.com/activate and download the desired package to protect your Mac, PC, and mobile device against potential malware, viruses, spyware, etc. PayPal login is an online platform from where you can easily access your PayPal login account and start making online transactions at a grocery store, pay for movie tickets, and do more. If you have PayPal by your side, you can easily make payments through credit card, bank account, PayPal account, and so on.
 โดย... john
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 cialis acquisto sicuro http://cialishhqoeur.com/ click here cialis iop http://cialisooie.com/ lowest price of cialis http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1988
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 uk cialis generic http://cialisooie.com/ follow link cialis online sale http://cialisuqpor.com/ does cialis treat premature http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1981
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    wow look it pfizer cialis 50mg https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online cheap cialisviagra online in malaysia https://viatrustedonline.com/ - generic viagra viagra cheapbuy viagra cheap now http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra generic
 โดย... 1979
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    excel herbal viagra uk https://viatrustedonline.com/ - buy viagra viagra genericcheap viagra 100 mg canada http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra super active plus
 โดย... 1984
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your different from others i've read, this was amazing I thank you for sharing this.We buy houses Del City
 โดย... Tom
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your different from others i've read, this was amazing I thank you for sharing this.lice removal near me
 โดย... Mack
8 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil 5 mg e prostata https://gecialiscan.com - cheapest cialis can cialis be used for high blood pressure cialis dangerous side effects buy cialis without prescription cialis w lublinie
 โดย... 1988
7 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis 2.5 mg cena https://gencialisteg.com - cialis 5 mg can tadalafil be taken with alcohol cialis peak efficacy tadalafil tablets take cialis best results
 โดย... 1989
7 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    what is the generic name for viagra https://reviagaraget.com - canadian pharmacies can you buy viagra over the counter viagra generic vs brand name lowest price viagra viagra generic
 โดย... 1987
7 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    free cialis https://gocialisget.com - cialis for sale generic tadalafil from canada cialis kroger cialis coupon cialis 150
 โดย... 1978
7 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a topic that is close to my heart... Takke care! Where aree ypur contact details though? Build muscles webpage how to train muscles
 โดย... 1987
7 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED HELP TO BUILD SEO LINKS FOR: trangzone.com ? I just checked out your website, and wanted to find out if you need help for SEO Link Building ? WE OFFER YOU THE BEST SEO STRATEGY FOR 2021. Build an unlimited number of Backlinks and increase Traffic to your websites which will lead to a higher number of customers and much more sales for you. If You Are Interested, I'm waiting for your response here => seosubmitter@mail.com Thanks, Robin Johansen
 โดย... Swan Vale
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this great post! Halesowen Driveways
 โดย... Mike Adams
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra for sale https://genviagaraget.com - order viagra pills buying viagra online price viagra does viagra work for women viagra price
 โดย... 1981
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheapest generic viagra https://viagaramu.com - online order viagra best canadian pharmacy order generic viagra sildenafil side effects viagra order
 โดย... 1990
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra buy https://viagarado.com - side effects of sildenafil viagra tablet buy viagra new york viagra no prescription canadian pharmacies
 โดย... 1990
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED HELP TO BUILD SEO LINKS FOR: trangzone.com ? I just checked out your website, and wanted to find out if you need help for SEO Link Building ? WE OFFER YOU THE BEST SEO STRATEGY FOR 2021. Build an unlimited number of Backlinks and increase Traffic to your websites which will lead to a higher number of customers and much more sales for you. If You Are Interested, I'm waiting for your response here => seosubmitter@mail.com Thanks, Junko Faithfull
 โดย... Slattum
6 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Learn here to download, install and set up Canon ij setup from canon with wireless or USB connection. Use your Canon printer’s model number to add your inkjet printer and set up online. One can also Sign up for My Canon to register your Canon Printer. canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | canon ij setup
 โดย... Activate setup
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon setup is the Official support site. Download Canon inkjet scanners and printers setup for multiple devices including MAXIFY, PIXMA, CanoScan, and imagePROGRAF. canon.com/ijsetup
 โดย... Canon.com/ijsetup
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    To resolve any error that one might come across during or after Microsoft office can be resolve through the help of the office.com/setup web portal. Visit us at your earlier convenience to get the best assistance in a minimal amount of time through the best associates in Microsoft. Are you having trouble while going for Hp printer setup? you do not need to worry from now on. As we came up with this amazing blog that will guide you through all of the steps required for HP printer setup. You just need to give us a visit at 123.hp.com/setup, all of your queries must be resolved there. Cash App is one of the most promising payment gateway based in the United States. It is developed in 2018 by Square Inc. As of now Cash App login issues more than 30+ million users monthly. if you have any interest in Cash App or want to know more in-depth about Cash App Sign in, feel free to visit us at our website at Cash App login.
 โดย... james
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis british columbia https://recialisdo.com - cheap cialis cialis daily use forum donde comprar tadalafil en argentina cialis daily cost cialis generic pills
 โดย... 1975
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED FAST PROXY SERVERS ? Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers. - HTTP & SOCKS5 Proxy supported. - IP Authentication or Password Authentication available. - MORE INFO HERE: https://bit.ly/3ifZkmL Thanks, Berenice Lyles If you no longer wish to hear from us, please reply this email.
 โดย... Almere
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy viagra online without subscription https://viagarabig.com - buying viagra genuine viagra without a doctor prescription directions for use of viagra viagra pills price cost of viagra per pill
 โดย... 1975
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED FAST PROXY SERVERS ? Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers. - HTTP & SOCKS5 Proxy supported. - IP Authentication or Password Authentication available. - MORE INFO HERE: https://bit.ly/3ifZkmL Thanks, Ashly Morehead If you no longer wish to hear from us, please reply this email.
 โดย... Kvillsfors
5 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED FAST PROXY SERVERS ? Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers. - HTTP & SOCKS5 Proxy supported. - IP Authentication or Password Authentication available. - MORE INFO HERE: https://bit.ly/3ifZkmL Thanks, Gus Kovar If you no longer wish to hear from us, please reply this email.
 โดย... Oslo
4 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    zovirax medication where can i buy zovirax buy zovirax
 โดย... 1977
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://installsecoundcomputer.sitey.me/ installsecoundcomputer.sitey
 โดย... installsecoundcomputer.sitey
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 top grad school writing services buy cialisis viagra allowed on planes cheap viagraviagra on line low price buy generic viagra
 โดย... 1976
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 narrative writing help online cialisviagra enlargement buy viagra onlinesoft viagra looks like online viagra
 โดย... 1976
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 generc cialis descuento online cialis
 โดย... 1975
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra pills in pub toilets https://viagraonline1221.com/ - buy viagra comparte prices viagra brand buy buy baby viagra 100mg
 โดย... 1985
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5831 achat de cialis gnrique uk https://viaseptoday.com/ where to buy viagra generic https://viatrustedonline.com/ what to drink to take viagra http://vigraweuy.com/ generic name for viagra soft https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1977
3 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    123 hp printer setup - Get Instant Support on 123 HP Printer, Install Driver, 123 HP Wireless Setup from 123.hp.com | Our Expert Leads to 123 HP Setup Support.
 โดย... 123.hp.com setup
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd011 emergency loans in colorado springs faxless payday advancebest computer to buy article buy cialis onlinegeneric viagra reviews forum viagra cheap
 โดย... 1979
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 i recommend pfizer cialis 50mg buy cialis online
 โดย... 1987
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    black is cialis http://cialisuqpor.com/ - online cialis buy generic cialislos cialis comparan el precio http://ciaviagogogo.com/ - buy cialis online cheap cialis onlineviagra 120 mg online https://frviagrafrance.com/ - viagra generique viagra vente
 โดย... 1988
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 trial pack cialis levitra buy generic cialischeap cialis mg cheap cialismejor precio viagra genrico viagra france
 โดย... 1981
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cash loans in welwyn garden city b43a
 โดย... 1978
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    972911 viagra non generic online buy viagra onlineviagra active ingredient viagra generic
 โดย... 1977
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra fr frau https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra buy generic viagraviagra billig http://vigraweuy.com/ - viagra coupon cheap viagraprezzo di prezzo di viagra https://cheapandbestonline20.com/ - viagra online viagra cheapvisit web site cialis daily https://cia20online.com/ - cheap cialis online buy cialis
 โดย... 1984
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheap viagra super active https://viagratodaybest.com/ - generic viagra canadian viagra
 โดย... 1979
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 look here cialis philippines buy cialis
 โดย... 1985
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    1fd031 payday loan with no credit checks http://loansoloie.com/ custom writings com review https://tabserectilecheap.com/ buy viagra east london https://via1buynow.com/
 โดย... 1985
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 farmaco generico viagra https://cheapandbestonline20.com/ to how cialis https://cia20online.com/ cialis 5 tabs overnight http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1981
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    standard viagra dose https://viagratodaybest.com/ - viagra online generic viagra
 โดย... 1985
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    only today buy cialis viagra http://viagraaqwe.com/ - buy viagra online viagra cheap
 โดย... 1975
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    Chase Verify Card – Chase bank Credit Card clients can confirm and activate online at chase.com. In the event that you have just applied for a Credit Card of Chase Bank, you ought to activate it by confirming it online at Bank's authentic site is www.chase.com. On the off chance that you "How would I enact my interest Credit Card?" Are searching for. So read the cycle beneath to confirm the card, at that point activate it. More info :- https://sites.google.com/view/chasecomverifycards/ https://chasecomverifycard.jimdofree.com/
 โดย... John Smith
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 south african price for viagra http://vigraweuy.com/ - viagra cheap commander viagra en suiss https://cheapandbestonline20.com/ - viagra sale
 โดย... 1987
2 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    poppers and cialis http://ciaviagogogo.com/ - online cialis generic cialisviagra edrugstore https://frviagrafrance.com/ - viagra achat viagra france
 โดย... 1980
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5821 le mieux en ligne cialis http://cialisooie.com/ - cialis online
 โดย... 1982
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0021 cialis 20mg preisvergleich http://cialisooie.com/ - cialis for sal has anyone double dosed cialis http://cialisuqpor.com/ - generic cialis online cialis migraine http://ciaviagogogo.com/ - generic cialis viagra vendita sicura https://frviagrafrance.com/ - viagra vente
 โดย... 1987
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 producto cialis 10 o 20 m cheap cialisbest cialis in india cheap cialis onlinecialis 5mg to work cialisacheter viagra a bruxelles viagra prix
 โดย... 1988
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    15+ Free Prestashop Themes that makes your website more creative. These most popular Free Prestashop 1.7 .makes your website more Lucrative. Free Prestashop Themes....PrestaShop most popular Free Prestashop 1.7 is one of the well-known open-source e-commerce solutions to create an online web. restaShop is somewhat complex. But this tutorial very helpful for you. https://themevolty.com/free-prestashop-themes https://themevolty.com/free-prestashop-themes
 โดย... most popular Free Prestashop 1.7
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    15+ Free Prestashop Themes that makes your website more creative. These most popular Free Prestashop 1.7 .makes your website more Lucrative. Free Prestashop Themes....PrestaShop most popular Free Prestashop 1.7 is one of the well-known open-source e-commerce solutions to create an online web. restaShop is somewhat complex. But this tutorial very helpful for you. https://themevolty.com/free-prestashop-themes
 โดย... most popular Free Prestashop 1.7
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    922221 la compra cialis en alemania https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online vendo viagra barat https://viatrustedonline.com/ - viagra
 โดย... 1988
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c21 who can do my assigment buy cialis linea viagra generica online viagra generico viagra nome generic viagra
 โดย... 1977
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c11 buy article online buy cialis onlineviagra para hombres preci viagra onlineread reviews buy viagra online viagra without doctor prescription
 โดย... 1981
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... shehryar khan
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 payday loans irvine ayrshire faxless payday loansfreelance writer generic cialis onlineviagra online switzerland viagraviagra gnstig ohne rezept generic viagra
 โดย... 1977
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 cialis order levitra http://cialisooie.com/ cialis achat en suisse http://cialisuqpor.com/
 โดย... 1987
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    posologie cialis 2 http://cialisooie.com/ - buy cialis online online cialisfarmaco cialis 5 mg http://cialisuqpor.com/ - buy cialis cialis
 โดย... 1979
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 over counter viagra shoppers http://viagrayqdd.com/ price cialis dose https://viaseptoday.com/ viagra weekend warrior https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1978
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 buy cheap real viagra https://viagraviagra20.com/ - viagra cheap regalis generic viagra http://viagrayqdd.com/ - online viagra
 โดย... 1985
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 buy viagra thailand http://viagraaqwe.com/ viagra and diabetes https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1988
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 buy viagra by cheque http://viagraaqwe.com/ - online viagra pflanzliche viagra http://viagraeuw.com/ - viagra viagra a 35 ann https://viagratodaybest.com/ - viagra online viagra schachtel https://viagraviagra20.com/ - cheap viagra
 โดย... 1985
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a321 viagra in psichiatri http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagra pfizer 25 price http://viagraeuw.com/ - generic viagra viagra e mal di schiena https://viagratodaybest.com/ - viagra generic canadian pharmacy spam viagra https://viagraviagra20.com/ - buy generic viagra online
 โดย... 1988
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 


    generico de viagra precio https://buyviagrawey.com/ - generico viagra dr simi versagt viagra cialis levitra viagra online uk paypal
 โดย... 1987
1 กุมภาพันธ์ 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702