๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    1fd011 online payday loans for ga residents no fax payday loanwho can help me create a business plan online cialisviagra shop in melbourne viagra onlineteva pfizer viagra canada buy generic viagra
 โดย... 1986
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra clones buy viagraexpired viagra cialis levitra buy viagracialis pas cher acha buy cialis
 โดย... 1986
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 pharmacy support group viagra viagra super active plusviagra uso corretto viagra onlineorder cialis on line usa cheap cialis online
 โดย... 1980
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    safe canadian internet pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ canadian pharmacies mail order
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best canadian mail order pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ [url=http://canadianbestpharmacyonline.com/]canadian mail order pharmacies[/url]
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    reliable mexican pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ canada pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 nebenwirkungen viagra generika acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1987
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 mejor cialis o levitra discount cialiscialis precription online online cialisthe best place ordering viagra acheter viagra sans ordonnance
 โดย... 1985
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian online pharmacy reviews http://canadianpharmacynethd.com/ [url=http://canadianpharmacynethd.com/]online pharmacy reviews[/url]
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 viagara cialis muestra buy cialis onlineforo cialis generico online cialisi recommend viagra profesional viagra generiqueMemphis 38137 cash advance no faxing payday advance
 โดย... 1979
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    business proposal writing services 99a2 where do i be is online 99a2 precio is colombia 99a2 cheap order is 99a2
 โดย... 1984
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    book writing service 99a2 be fda approved is online 99a2 pastiglia di is farmac 99a2 at is cheap prices 99a2
 โดย... 1979
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    mexican online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ [url=http://canadianpharmacynethd.com/]overseas pharmacies[/url]
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is e nitrati c7e3 how to get high with is c7e3 prix du is 20 c7e3
 โดย... 1980
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canada online pharmacy
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cost of is at costco 5ef9 quando usare is mg 5ef9
 โดย... 1985
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    website
 โดย... shehryar khan
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada drugs online reviews http://canadianpharmacynethd.com/ legitimate canadian pharmacy online
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 generic soft cialis chrap cheap cialiscialis 20 mg 4 tabl cialisgenerische viagra probe viagra achatpayday loans synonyms no faxing payday advance
 โดย... 1984
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 viagra einnahme alkohol viagra genericviagra 50 mg pfize online viagraviagra rezeptfrei bestellen buy viagra
 โดย... 1983
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 viagra plu viagra without doctor prescriptionmail order viagra pharmacy generic viagra
 โดย... 1986
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    mail order prescription drugs from canada http://canadianpharmacynethd.com/ [url=http://canadianpharmacynethd.com/]best online international pharmacies[/url]
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for your nice post I really like it and appreciate it. My work is about Custom Vape Cartridge Boxes. If you need perfect quality boxes then you can visit our website.
 โดย... Custom Vape Cartridge Boxes
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 personal loans lex ky no faxing payday advanceget assignment help online cialis onlineviagra online australia buy buy viagra
 โดย... 1978
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for your nice post I really like it and appreciate it. My work is about Custom Vape Cartridge Boxes. If you need perfect quality boxes then you can visit our website.
 โดย...
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacies mail order http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacies
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 payday loans alliance oh faxless payday advancehelp writing a sentence erectile dysfunction pillsviagra via international mail buy viagra
 โดย... 1978
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    approved canadian pharmacies online http://canadianpharmacynethd.com/ online pharmacy canada
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 il viagra generico su farmacia viagra france
 โดย... 1981
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis break 20mg tablet cialislink for you cialis on sale online cialiscialis pharmacie ligne cheap cialis
 โดย... 1986
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    quick easy loans fast http://loansoloie.com/ - faxless payday advance faxless payday loansbuy book reviews https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis cialisvendo viagra generica madrid https://via1buynow.com/ - viagra online online viagra
 โดย... 1980
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Registration at www.Amazon.com/mytv will enable you to watch music, the latest movies and videos online. It not only provides you limited movies and videos. Rather its list of movies and videos is unlimited. Amazon Prime Video does not offer you limited movies; its list also includes movie series like Prisoner of Ajacaban, Harry Potter, Poldark, The Expanse and Eureka. https://www.amzoncamzon.com/
 โดย... www.amazon.com/mytv
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra producers on line sales https://via1buynow.com/ - viagra buy viagra
 โดย... 1988
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    original cialis price http://cialisuqpor.com/ - online cialis generic cialis
 โดย... 1981
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    international pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharcharmy online
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canada drugs online reviews
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmacies online reviews
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ij.start canon is a platform for getting the canon printer driver. You can download the driver easily according to your model as ij.start.canon is designed with the best user-friendly interface. Canon provides an answer for all the types of Canon printers problems by which you can easily figure out how to set up from https //ij.start.canon and improve insight.
 โดย... ij.start canon
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    approved canadian pharmacies online http://canadianpharmacynethd.com/ canadian internet pharmacy
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    overseas pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ [url=http://canadianpharmacynethd.com/]best online pharmacy[/url]
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    reputable online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacy online
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 enter site viagra website buy viagra online
 โดย... 1981
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Heißblutige Sexcams Girls und versaute nackte Frauen live
 โดย... hanna
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 cialis generico en espa cialis onlinecomprar cialis por internet cheap cialiscommander viagra kamagra viagra sur internetpayday loan dempster no fax payday loans
 โดย... 1980
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 viagra and ejaculation viagra venteonline installment loans in colorado payday loansi want to write my will buy cialis online
 โดย... 1984
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 cialis generico tadacip generic cialis onlineviagra fast delivery uk acheter viagra sans ordonnancelewisham council emergency loans payday loansfreelance writer pay cialis online
 โดย... 1979
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 purchase cialis 20mg tablets generic cialisviagra annual sales viagra generiquevodacom personal loans no faxing payday advanceaccounting assignment help uk buy cialis online
 โดย... 1976
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil at is 5ef9 uk is at 5ef9
 โดย... 1979
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is c20 professional cheap ab9b is 100mg kosten ab9b is medicamentos ab9b
 โดย... 1988
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    easy pay loans ab9b be persuasive speech on line ab9b is aucune prescription ab9b
 โดย... 1976
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    personal loans cavite ab9b can anyone do my assignment ab9b is fruchtbarkeit ab9b
 โดย... 1983
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    prix du is avec ordonnanc ab9b is prices cvs here ab9b
 โดย... 1975
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is now 6468 just try is 100 mg 6468 is precio zaragoza 6468
 โดย... 1983
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is apotheke von kanada 6468 usefull link is mail order 6468 prix is pilule 6468
 โดย... 1978
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is veritable 6468 is lilly bestellen 6468
 โดย... 1986
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is is kaufen 1a96
 โดย... 1987
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    is online complaints 1a96 acquistare is online 1a96 acheter is danger 1a96 200 mg purchase men is 1a96
 โดย... 1976
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great Post !! Thanks for sharing this information. Reaching Email Support expert is easy now. At&t Email Helpline Number Email Helpline Number
 โดย... Att email not working
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d31 we recommend cialis 20 price http://cialisuqpor.com/ cialis o viagra dove comprare https://frviagrafrance.com/ fast personal loans for bad credit online http://loansoloie.com/
 โดย... 1982
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv You simply unpacked a new Amazon gadget and are eager to investigate - exactly how might you start? Find how to associate your gadgets to Prime so you can without much of a stretch see and tune in to select Prime masculinity content from anyplace. You basically need to make amazon accounts and initiate it utilizing amazon my TV actuation code.
 โดย... www.amazon.com/mytv
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In particular, turn your keen TV on. Visit amazon.com/mytv to begin a straightforward interaction to initiate your Amazon prime video on your brilliant gadget or telephone. If it's not too much trouble, enter the www.amazon.com/mytv code and snap the enter button. At that point you'll see your Amazon prime record enacted and you'll have the option to watch your web shows, films and recordings without any problem. www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv You simply unpacked a replacement Amazon gadget and are wanting to investigate - exactly how might you start? Find the way to associate your gadgets to Prime so you'll without much of a stretch see and tune to pick Prime masculinity content from anyplace. You basically got to make amazon accounts and initiate it utilizing amazon my TV actuation code.
 โดย... www.amazon.com/mytv
16 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra 100 mg did not working https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1978
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff231 viagra in osterreich kaufen https://frviagrafrance.com/ instant loans without fees http://loansoloie.com/ grant writing help https://tabserectilecheap.com/ viagra salescouk https://via1buynow.com/
 โดย... 1983
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444031 viagra cost at pharmacy https://viagiowow.com/ generico viagra melhor http://viagraaqwe.com/ enter site fda approved viagra https://viagratodaybest.com/ costo de viagra en chile http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1975
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    aol desktop gold download webroot.com/safe fubo.tv/connect youtube.com/activate amazon.com/mytv 123.hp.com/setup primevideo.com/mytv primevideo.com/mytv amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.primevideo.com/mytv paypal login paypal login paypal login www.amazon.com/mytv www.primevideo.com/mytv 123.hp.com/setup webroot.com/safe webroot.com/safe webroot.com/safe webroot.com/safe webroot.com/safe webroot.com/safe 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup [url=https://onclickactivation.com/aol-desktop-gold-download/]aol desktop gold download[/url] [url=https://onclickactivation.com/www-webroot-com-safe/]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://onclickactivation.com/fubo-tv-connect/]fubo.tv/connect[/url] [url=https://onclickactivation.com/youtube-com-activate/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://onclickactivation.com/www-amazon-com-mytv/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=https://onclickactivation.com/123-hp-com-setup/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://onclickactivation.com/www-primevideo-com-mytv]www.primevideo.com/mytv[/url] [url=https://onclickactivation.com/]www.primevideo.com/mytv[/url] [url=http://amaznmytv-activate.com/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=http://amaznmytv-activate.com/www-amazon-com-mytv/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=http://amaznmytv-activate.com/www-primevideo-com-mytv/]www.primevideo.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/view/paypalaccoun/login-paypal]paypal login[/url] [url=https://sites.google.com/view/paypalaccoun/paypal-login]paypal login[/url] [url=https://sites.google.com/view/paypalaccoun/]paypal login[/url] [url=https://www.amazonmytv-activate.com/]amazon.com/mytv[/url] [url=https://www.amazonmytv-activate.com/www-primevideo-com-mytv/]primevideo.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/site/hp123comsetup123/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/wwwwebrootcomsafe/home]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/wwwwebrootcomsafe/webroot-com-safe]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/webrootcomsafe/home]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/webrootcomsafe/wwwwebrootcomsafe]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/httpswebrootcomsafe/home]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/httpswebrootcomsafe/webrootsafe]www.webroot.com/safe[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123-hp-com/home]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123-hp-com/setup]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hpcom/home]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hpcom/setup]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123-hpcom/home]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123-hpcom/setup]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hpcomsetup/home]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hpcomsetup/123hpcom]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hp-com/home]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/a/brandnfits.com/123hp-com/123hpcomsetup]123.hp.com/setup[/url]
 โดย... charles
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0031 we use it soft tab cialis https://viaseptoday.com/ prix viagra 100 mg par 8 https://viatrustedonline.com/ can you buy viagra in ireland http://vigraweuy.com/ wow look it viagra soft tabs https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1986
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy cialis https://viaseptoday.com/ - cialis cialischeap overnight viagra https://viatrustedonline.com/ - cheap viagra viagra genericviagra online best price guide http://vigraweuy.com/ - viagra generic cheap viagra
 โดย... 1988
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    precio cialis en argentin https://viaseptoday.com/ - buy cialis buy cialis onlinelook here price of viagra https://viatrustedonline.com/ - viagra cheap online viagra
 โดย... 1978
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis originale prezzo https://viaseptoday.com/ - buy cialis generic cialisprice for viagra 100mg costco https://viatrustedonline.com/ - viagra without doctor prescription buy generic viagra
 โดย... 1978
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    just try viagra 50 mg online https://frviagrafrance.com/ - viagra vente acheter viagra sans ordonnancefirst direct cash advance fee http://loansoloie.com/ - payday loans payday loans onlinebook writing help https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online generic cialis
 โดย... 1982
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    mejor precio para cialis http://cialishhqoeur.com/ - buy cialis online generic cialiscoupons for cialis 20 mg http://cialisooie.com/ - generic cialis online cialis
 โดย... 1975
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    can i buy viagra in au http://viagrayqdd.com/ - online viagra buy viagracialis levitra disfunzione https://viaseptoday.com/ - online cialis cialis
 โดย... 1981
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra gnrique brevet https://via1buynow.com/ - buy viagra buy viagra
 โดย... 1977
15 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702