๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    den heute gehört es zu jedem guten Free Live Erotik Cam Cam Anbieter dazu ohne wenn und aber.
 โดย... Jeric
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 viagra per donne acquisto https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1984
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 click now buy levitra viagra https://frviagrafrance.com/ payday loans bothell wa http://loansoloie.com/
 โดย... 1987
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ online pharmacies
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    top canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmacies that ship to us
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian internet pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ list of legitimate canadian pharmacies
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click now viagra dosage http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra cheapcialis tabletki na potencje https://viaseptoday.com/ - online cialis cialis onlinethere natural viagra https://viatrustedonline.com/ - online viagra buy viagra onlinefollow link viagra prices http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra generic
 โดย... 1984
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra generico similare http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra viagra online pharmacy
 โดย... 1977
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacies shipping to usa
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada cheap cialis http://cialisuqpor.com/ - cialis cialisviagra price in china https://frviagrafrance.com/ - viagra generique acheter viagra generiqueinstant payday loans sa http://loansoloie.com/ - no faxing payday advance payday advance loanprofessional writing services in knoxville tn https://tabserectilecheap.com/ - buy generic cialis cialis online
 โดย... 1976
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    goedkope viagra bestellen https://via1buynow.com/ - viagra online viagra
 โดย... 1988
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra logo background http://viagrayqdd.com/ - buy viagra buy viagracialis grner star https://viaseptoday.com/ - cialis cialis online
 โดย... 1985
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    legitimate canadian pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacies
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ overseas online pharmacy
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    kjp cialis norge https://viaseptoday.com/ - cheap cialis online online cialisviagra for sale https://viatrustedonline.com/ - viagra without doctor prescription cheap viagralook there take viagra http://vigraweuy.com/ - viagra cheap viagra super active plus
 โดย... 1978
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    overseas pharmacies online http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacies online
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra joven problemas http://viagrayqdd.com/ - viagra online pharmacy buy viagra
 โดย... 1979
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra in indian market http://viagrayqdd.com/ - cheap viagra viagra online pharmacy
 โดย... 1984
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    diary of a viagra salesman http://viagraaqwe.com/ - viagra cheap viagrahow do i buy viagra in the uk https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra online viagra
 โดย... 1977
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best canadian mail order pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ pharmacy in canada
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    my canadian pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ mexican online pharmacies
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ best 10 online pharmacies
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ best canadian pharcharmy online
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    approved canadian online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ online pharmacy reviews
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    mexican pharmacies online http://canadianpharmacynethd.com/ online canadian pharmacy
 โดย... 1975
18 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    trust online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian drug stores
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmacies mail order
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pharmacy in canada http://canadianpharmacynethd.com/ drugstore online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best online canadian pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian online pharmacies ratings
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    aarp recommended canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canadian internet pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    legitimate online pharmacies india http://canadianpharmacynethd.com/ canadian internet pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    top rated canadian pharmacies online http://canadianpharmacynethd.com/ top 10 online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    list of safe online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ highest rated canadian pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    most trusted canadian online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    online pharmacies of canada http://canadianpharmacynethd.com/ canada online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    discount canadian drugs http://canadianpharmacynethd.com/ online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    overseas online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ list of approved canadian pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    international pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ reliable canadian pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    reputable online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ reputable mexican pharmacies online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmacies that ship to us
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ overseas online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian mail order pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmacies without an rx
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian trust pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmaceuticals online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    certified canadian online pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ reputable canadian pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    highest rated canadian pharmacies http://canadianpharmacynethd.com/ safe online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacy reviews http://canadianpharmacynethd.com/ canadian pharmaceuticals online safe
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    overseas pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ canadian drugs
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    trust online pharmacy http://canadianpharmacynethd.com/ mexican pharmacies online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian online pharmacy reviews http://canadianpharmacynethd.com/ best canadian online pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    legitimate online pharmacies india http://canadianpharmacynethd.com/ pharmacy online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian drugs http://canadianpharmacynethd.com/ canadian online pharmacy reviews
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacies shipping to usa http://canadianbestpharmacyonline.com/ canadian pharmacies online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    most reliable canadian pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ canada drugs online reviews
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    overseas online pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ legitimate canadian pharmacies online
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canadian pharmacies without an rx http://canadianbestpharmacyonline.com/ best canadian online pharmacy
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best online pharmacy http://canadianbestpharmacyonline.com/ online pharmacy canada
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    highest rated canadian pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ safe online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    reputable online pharmacy http://canadianbestpharmacyonline.com/ online pharmacy canada
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    discount canadian drugs http://canadianbestpharmacyonline.com/ approved canadian online pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d2c611 acheter viagra thailandais buy generic viagra online
 โดย... 1979
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    0d0d11 pillola viagra per donne viagracompare viagara viagra viagra onlineviagra generico al sicuro buy viagra
 โดย... 1987
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 viagra beziehe viagra salecialis generico que es online cialiscialis en vent buy cialis online
 โดย... 1984
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 viagra de 50 mg viagra achatpayday loans denver payday advance loanhelp for business plan cialis
 โดย... 1979
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    be0011 viagra shop in birmingham viagra prixmanitoba canola growers cash advance payday advance loancollege algebra online cheap cialis online
 โดย... 1987
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 online proofread cheap cialis onlinebook buy online order viagra cheap viagraviagra online swiss buy cheap viagra online
 โดย... 1981
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 viagra salescouk acheter viagra sans ordonnanceloan file payday loansassignment writing services pakistan generic cialis
 โดย... 1987
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada drugs http://canadianbestpharmacyonline.com/ canadian pharmacies shipping to usa
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best canadian pharmacies http://canadianbestpharmacyonline.com/ mexican pharmacies
 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
17 มีนาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702