๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Awesome website! I love it!! Will come back later to read more. 대량문자
 โดย... CBB
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Can you say it's a relief to find someone who really knows what you're preaching online recently? You will realize how it actually brings challenges to the light. More people should check this out and check out why the side of the story. I can't believe you are no longer famous because you definitely have a gift. 온라인카지노
 โดย... REVJX
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Got a decent score there. I've looked for that problem on the internet and most of the people will go with the website. 먹튀검증업체
 โดย... USWE
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Now, after studying some websites on your internet site, I really like your blogging way. We've added bookmarks to our list of bookmarked sites and will be checking back soon. Pls look at my site as well and find out what you believe. 토토사이트
 โดย... WVTG
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow! This may be one of the most informative blogs we've come across on this topic. Basically it's great. I am also an expert on this subject so I can understand your efforts. 바카라
 โดย... Wow
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I was recommended this blog through my cousin. I am no longer sure if this post was written by him, as no one realizes anything so accurate about my difficulty. You are amazing! Thank you!먹튀검증
 โดย... VPSAL
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great writing. Searching Next is where I’m working to make a difference.
 โดย... Searching Next
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You got a decent score there. I looked for problems on the internet and found that most of the people are going with your internet site.카지노쿠폰지급
 โดย... AWAU
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you. I've been searching for information on this topic for a long time and your information is the best I've ever found. But what about the conclusion? Are you sure of the source?먹튀검증사이트
 โดย... UNMWP
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Oddly enough, this posting has nothing to do with what I was looking for on Google. Nevertheless, it was indexed on the first page. If Google likes you enough to place you on the first page of irrelevant searches, I assume you do one thing right. 토토사이트주소
 โดย... 4VSJG
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is really good and useful information. Thanks for sharing this useful information. Please provide the latest information like this. 먹튀폴리스
 โดย... VSRZS
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    123.hp.com/setupHp is reinventing the ways ideas come to life by making printing more convenient, personal, efficient, and reliable. Therefore, with HP printers, users can explore the ways they express themselves more efficiently. Apart from the easy usage of HP printers, their setup procedure is also convenient. You can configure, download, and install your HP printers and drivers via 123.hp.com/setup. For this, firstly, you need to visit the official website of HP printer setup. Secondly, you should log in to your HP printer account or create an account. After this, you should click on the “Download drivers” to initiate the download procedure. Then, you need to follow the further on-screen instructions to complete the printer setup via 123.hp.com/setup. 123.hp.com/setup
 โดย... 123.hp.com/setup
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    canon.com/ijsetup is an official web address used to set up the canon printer quickly. Therefore, the users looking for the setup instructions should visit the official website and follow the on-screen instructions to complete the setup procedure. canon.com/ijsetup | ij.start.cannon
 โดย... canon.com/ijsetup
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... aishcleve
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi, I am Nancywilson open my site we are here to inspect the way to fix a circumstance where customers face issues while specific assistance. searching for indeed gifted competitors with remarkable social capacities with regards to the Technical Support position. Specific Support Officers research particular issues give accommodating client examination and support them turn out of new applications, among different commitments. We are here to inspect the way to fix a circumstance where customers face issues while specific assistance. Webroot Download | mcafee.com/activate | AOL Desktop Gold Download | HP Printer Drivers | Garmin.com/express | PayPal Login | Cash App Login | Amazon.com/code | Linksys Extender Setup | Avast Login | Bitdefender Login | Roadrunner Email | Netgear Extender Setup | Amazon Prime Login | TomTom Home | Mywifiext | Avast Download | Norton Login | Belkin N300 Setup | Webroot Download | ij.start.cannon | Webroot Login | My.avast.com |
 โดย... Nancywilson
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To log in to your venmo account you will need to enter your login credentials on the venmo login page. If, you have created a Venmo account; then head to the steps to complete the login process.
 โดย... jazz
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    campaign management software Asana is a campaign management tool that helps teams orchestrate their work, from daily tasks to strategic initiatives. With Asana, you can connect all your work in one place and bring teams together, anywhere. From lists to boards, to calendars and gantt charts, organize work your way. campaign management software
 โดย... karthik
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about walmart gift card balance >> walmart gift card balance >> >> twitch.tv/activate >> twitch.tv/activate >> td bank routing number >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> aol mail login >> wells fargo login >> wells fargo login >> etrade login
 โดย... smithmachinist
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D 토토사이트
 โดย... 토토사이트
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    armodafinil side effects for modafinil modafinil modafinil dosage https://getmodafinilnow.com/ - provigil dosage
 โดย... 1985
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello everyone, it's my first pay a visit at this web page, and piece of writing is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these articles or reviews. https://hydroxychloroquinee.com/
 โดย... 1989
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Awesome posts! We are based in auckland.Your dream home decor partner is here curtains and blinds at reasonable price. Make your first purchase with Gargi home furnishings to get best variety of curtains and blinds. www.gargi.co.nz
 โดย...
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The best Hawaiian Islands from sights, experts' views, and readers' comments. So, book your tickets now in Hawaiian Airlines Booking to enjoy your trip. Hawaiian Airlines are the biggest Hawaiian passenger airline with the biggest travel plans in Hawaii.Call Now +1-802-231-1806
 โดย... John Smith
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    KLM Airlines guarantees you to give full solace to its travelers. At whatever point you book tickets, you anticipate that everything should be awesome. So the thing is abstaining from you? Open the authority site of the aircraft to reserve KLM Booking with no issue. Call Now +1-802-231-1806. Visit: https://onlineairlinesbooking.com/klm-reservations/">klm booking
 โดย... John Smith
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The complete guide for solving Printer Not Printing Black issues is introduced on that page. So, open it on your browser and go through the provided instructions one-by-one. Surely, your printer will start printing correctly in black color https://i-123hp.com/123-hp-com-oj4630/
 โดย... sabesian
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing with us such a mind-blowing post. I am really impressed with the information you have provided. Keep up the good work. Linksys RE6300 Reset | Linksys Re6500 Extender Setup | Linksys Extender Setup | Linksys Smart Wifi Login | Linksys connect | Mywifiext | Paypal Login | AOL Mail Login | Bitdefender Login | Avast Download|my.avast.com | Roadrunner Email login | AOL Mail | office 365 login| Tomtom home | sbcglobal email login| Norton login |Mywifiext | Bitdefender login| Roadrunner email | Linksys Connect Software | sbcglobal sign in | ij.start.cannon | Linksys Extender Setup | mywifiext.net | Netgear Router Setup | webroot.com/safe | amazon.com/code | cash app login | amazon prime login | amazon.com/mytv | aol mail login | aol sign in | aol gold download | Linksys router Login | Bitdefender Central | Roadrunner email | Roadrunner email login | Roadrunner email settings | Roadrunner webmail| belkin.range | belkin range | Linksys router login | Linksys extender setup | sbcglobal login | Bitdefender login | mywifiext | roadrunner email | Paypal Login | belkin.range | my.avast.com | Bitdefender Central | aol mail login | aol mail login
 โดย... anika
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice, This is a good content, I'm a gamer one if you like a gamer content then please visit our site, link is given & Also I would like to suggest to you an Auto-clicker which is really interesting for that Click on Auto-clicker
 โดย... Mandal
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like your article very much. This is really great information and easy to understand. I am a gamer and I would like to suggest to you an Auto-clicker which is really interesting. Autoclicker
 โดย... mini3
26 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://productkaspersky.com productkaspersky
 โดย... productkaspersky
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://trendbestbuyalready.com trendbestbuyalready
 โดย... trendbestbuyalready
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information glass work companies in dubai
 โดย... mshahid
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! visit my article Audio recorder
 โดย... Voice Recorder
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coupon2deal, one of the most reliable interfaces that offer various deals and discount coupons. Vistaprint Coupon Ace Hardware Coupon Dollar General Coupons
 โดย... coupon2deal
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jordan
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับ JOKER123 ในขณะที่เภทภัยนี้ใครอีกหลายๆคนไม่ต้องการชำระเงินเพื่อไปพบสหายโดยมากรวมทั้งยังทำเควสพิเศษในการแสดงดนตรีเนื่องจากพวกเขาติดอยู่ที่บ้าน ชั่วโมงการระบาดที่ไม่ธรรมดากลุ่มนี้กำลังทำลายทั้งหมดทุกอย่างซึ่งแปลว่าผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของพวกเขา บางโอกาสผู้คนจำนวนมากบางทีก็อาจจะว่างงานและไม่มีพื้นฐานการหารายได้แล้วก็ชอบพากเพียรหาวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเพื่อการหาเงินโดยอาศัยอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของตนเอง การเลือกหนแรกที่เกี่ยวเนื่องกับผู้คนเป็น เกม JOKER123 ออนไลน์ เกมแนวทางการทำเงินที่นั่งอยู่ในบ้านของพวกเขามีความคิดเห็นว่าการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่ในตลาดที่เจอได้ในบ้านของทุกคนและก็มากับช่องทางสำหรับการสร้างรายได้ล้นหลามในเวลาไม่กี่วินาทีแล้วก็ยังสร้างความเบิกบานใจที่สุดยอดอีกด้วย คนที่เบื่อกับการอยู่ในตึกจำเป็นต้องเล่นเกมการเดิมพันออนไลน์จริงๆประโยชน์ที่ได้รับมาจากการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตโดยธรรมดาเป็นเพศชายรวมทั้งหญิงสามารถรวมพลังกับนักเล่นเกมตัวยงเพื่ออาศัยเงินของพวกเขารวมทั้งบางทีอาจสนุกสนานกับการเล่นเกมในขณะเดียวกัน มีการค้นหาการเดิมพันออนไลน์ที่แจ่มแจ้งซึ่งเราหลายๆคนสามารถเริ่มเล่นพร้อมๆกันได้แม้กระนั้นความรักเบื้องต้นของการพนันเป็นเพียงแต่ JOKER123 ออนไลน์ นี่เป็นเลิศในสถานที่เที่ยวที่แรกที่หลายๆคนเล่นการแสดงดนตรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของความเบิกบานใจ JOKER123 ออนไลน์มักเล่นด้วยผู้กระทำดปุ่ม SPIN และไม่มีกฎที่เอาจริงเอาจัง การบรรลุผลของการเดิมพันนี้ขึ้นกับค่าของเงินแล้วก็จังหวะสำหรับการหมุน เมื่อคุณมีเงินทุนในมือที่สูงกว่าผู้เล่นจำพวกอื่นๆที่เกมสล็อตของคุณคุณจึงควรได้รับเงินสดเยอะมากในไม่กี่อึดใจ หนึ่งจะสามารถปรับปรุงแก้ไขแนวความคิดที่ชอบอยู่สำหรับการเล่นเกมใน JOKER123 ได้อย่างเหมาะควรและก็ยังสามารถใช้อุบายเพื่อคุณได้รับชัยในเกมนี้เจอใน JOKER123 การเล่นเกมทำเงินออนไลน์สำหรับ JOKER123 ออนไลน์นั้นสูงมากขึ้นโดยเฉพาะด้วยเหตุว่าเกม JOKER123 มีความหมายมากมาย AKASLOT.COM ยอดเยี่ยมในเว็บพนันที่มีลักษณะที่ดีกว่าผ่านชุมชนสล็อตออนไลน์แล้วก็โดยเฉพาะคิดว่าเป็นสถานที่ที่สมควรสำหรับคนที่ถูกใจการพนันผู้คนโดยธรรมดา ถ้าหากจำเป็นจะต้องหลายท่านยังคงพึงพอใจสามารถคลิกเพื่อมองข้อมูลอื่นๆและก็ตรวจตราเว็บสาธารณะที่นี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับ JOKER123 ความสนุกสนานของการเดิมพันในเกมออนไลน์ได้เติบโตขึ้นเพื่อความสบายสบายเยอะขึ้นสำหรับผู้ติดการเดิมพันกีฬาทุกคนด้วยสถานที่เล่นอันมีค่านี้รวมทั้งคนที่เยี่ยมยอดสามารถเพลิดเพลินใจได้อย่างง่ายๆไม่เพียงแค่ แต่ว่า JOKER123 ออนไลน์กับเกมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้เว็บไซต์แห่งนี้ ได้แก่ JOKER123, LIVE22, SLOTXO รวมทั้งฯลฯ สิ่งที่สุดยอดสำหรับการใช้เว็บเกมนี้เป็นคนเล่นพนันกีฬาสามารถปฏิบัติงานกับเว็บออนไลน์กลุ่มนี้ได้ตลอดระยะเวลาเพื่อจัดแจงการค้นหาเกมได้ง่ายๆ ลำดับที่นี้จะได้รับการพิเคราะห์ในการคดโกงอะไรก็แล้วแต่ในโปรแกรมเฉพาะนี้เนื่องด้วยมักเป็นแพลตฟอร์มที่มีการคุ้มครองปกป้องอย่างสมบูรณ์ การเปิดเผยแพร่โปรแกรมที่ปลอดภัยเป็นเป้าหมายหลักของโปรแกรมนั้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต้องเอ่ยถึงผู้เล่นสามารถเล่นกิจกรรมได้โดยง่ายเมื่อคุณออกแบบเว็บไซต์ในหน้านี้ ลดการตัดสินใจเกี่ยวกับคำสัญญาที่ปลอดภัยเยอะมากซึ่งเป็นแถวทางในการซื้อในไม่กี่วินาที ผู้ที่ใหญ่มากยิ่งกว่าชอบไปตามลิงค์หรือไปที่เว็บที่สวยสดงดงามจำนวนมากของพวกเราเพื่อศึกษา
 โดย... NINJAONLINE
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'll come and read every day. It's really nice to have a place like this. Plz answer back as I’m looking to construct 카지노사이트
 โดย... 카지노사이트
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I live in a different country than you, but I believe it will help a lot in my country 먹튀검증업체
 โดย... 먹튀검증업체
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you. I'll be back every day. I look forward to your kind cooperation 스포츠토토분석
 โดย... 스포츠토토분석
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    On my website you'll see similar texts, write what you think. best serum for hair growth and thickness
 โดย... james
25 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Purchase service :Anybody, whom need to purchase any goods from China, we recommend www.1688.com , www.jd.com , www.taobao.com , www.tmall.com , www.pinduoduo.com. we provide service to buy any products in a very best price, we charge very low commission only, we accept any currency. Please add my weChat +86 13662257775 or Whatsapp + 86 18028791562 CHINA PURCHASING SERVICE
 โดย... mshahid
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Much thanks for this helpful article. I like it. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I needed to thank you for this incredible read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is very appealing, however , it is very important that will mouse click on the connection: изработка на сайт
 โดย...
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you searching for assignment help in the UAE? Then don’t worry! We provide you the best assignment writing services at very cheap prices. Visit our website for help with your work.
 โดย... masonethan
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... prediksi togel
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Van der Beef
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Castro
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the post สล็อตแตกบ่อย
 โดย... Salmon
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Just how Do I Receive the Prime Activation-code by simply entering the code in amazon/mytv? You merely must start the application form to acquire your extra-ordinary Amazon activation-code if you visit Amazon Prime in your own television. wwww.amazon.com/code Amazon/mytv
 โดย... amazon/mytv
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... https://supergaming.game
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ฝาก10รับ100
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... amb superslot
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    slot super
 โดย... supergaming
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    visit www.amazon.com/mytv or www.primevideo.com/mytv and enter Amazon activation code to activate amazon prime videos on your smart tv and pc. Read More click below amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cash App has introduced its own debit card that can be used just like any other bank debit card. The Cash App card is known as Cash Card and can be used to make payments, shop at merchants or even withdraw cash from an ATM-like any traditional bank debit card. The Cash Card is linked to the Cash App account so money is debited from your Cash App account and not your bank account. cash app login | cash app login | cash app login | amazon login | www.amazon.com/mytv | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing number | yahoo mail login | Snapchat Login | cash app card | cash app card
 โดย... malinaleoo
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    good job มังกรฟ้า
 โดย... babytoy
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charles
24 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    From time immemorial, shaving has been one of the most preferred ways to get rid of unwanted hair growth. It is a method of taking personal care and maintaining personal hygiene. That is why; it is very important to hands on the best quality razors, razor blades, and razor holders but, without going high on the budget. To help you with this, we at Bookmebarberrazors.com have come up with our vast range of razor accessories to give our esteemed customers the best shaving experience. You can very easily and effortlessly buy shaving razor blade holder online from this online store without compromising the quality and going high on the budget. https://bookmebarberrazors.com/product/safety-razor-holder-silver/
 โดย... Bookmebarberrazors
23 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thailand's attractions are สถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยวไทย, ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวไทย diverse, and each provides a rewarding and memorable experience in its own way. สถานที่ท่องเที่ยว
 โดย... สถานที่ท่องเที่ยว
23 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Follow these steps to login through your smart TV into your Amazon Prime account: First and foremost, turn on your Smart TV. Then, please visit www.amazon.com/mytv. Activating Amazon Prime Video on your smart device or smartphone is a simple process. Enter the code mytv and press the enter key. You can then view your Amazon prime account activated to display web shows, movies and videos easily. How do you get an Amazon Prime activation code on your television? Launch the Amazon Prime app on your television or go to www.amazom.com/mytv Verification. Sign in with your Amazon Prime account details. Following that, a 6-letter prime video activation code will appear on your TV screen. Make a copy of a 6-digit activation code. Go to www.amazon.com/mytv in your browser. In the Registration Code field, type a 6 digits activation code. After everything, you've successfully registered with Amazon Prime and activated it. primevideo.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.de/mytv amazon.fr/mytv amazon.de/mytv amazon.com.mx/mytv amazon.co.jp/mytv www.amazon.co.jp/mytv www.amazon.it/mytv
 โดย... amazon.com/mytv
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Follow these steps to login through your smart TV into your Amazon Prime account: First and foremost, turn on your Smart TV. Then, please visit www.amazon.com/mytv. Activating Amazon Prime Video on your smart device or smartphone is a simple process. Enter the code mytv and press the enter key. You can then view your Amazon prime account activated to display web shows, movies and videos easily. How do you get an Amazon Prime activation code on your television? Launch the Amazon Prime app on your television or go to www.amazom.com/mytv Verification. Sign in with your Amazon Prime account details. Following that, a 6-letter prime video activation code will appear on your TV screen. Make a copy of a 6-digit activation code. Go to www.amazon.com/mytv in your browser. In the Registration Code field, type a 6 digits activation code. After everything, you've successfully registered with Amazon Prime and activated it. primevideo.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.de/mytv amazon.fr/mytv amazon.de/mytv amazon.com.mx/mytv amazon.co.jp/mytv www.amazon.co.jp/mytv www.amazon.it/mytv
 โดย... amazon.com/mytv
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Follow these steps to login through your smart TV into your Amazon Prime account: First and foremost, turn on your Smart TV. Then, please visit www.amazon.com/mytv. Activating Amazon Prime Video on your smart device or smartphone is a simple process. Enter the code mytv and press the enter key. You can then view your Amazon prime account activated to display web shows, movies and videos easily. How do you get an Amazon Prime activation code on your television? Launch the Amazon Prime app on your television or go to www.amazom.com/mytv Verification. Sign in with your Amazon Prime account details. Following that, a 6-letter prime video activation code will appear on your TV screen. Make a copy of a 6-digit activation code. Go to www.amazon.com/mytv in your browser. In the Registration Code field, type a 6 digits activation code. After everything, you've successfully registered with Amazon Prime and activated it. primevideo.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.de/mytv amazon.fr/mytv amazon.de/mytv amazon.com.mx/mytv amazon.co.jp/mytv www.amazon.co.jp/mytv www.amazon.it/mytv
 โดย... amazon.com/mytv
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you because you have been willing to share information with us. I'll come again! Wellsfargo bank
 โดย... Alex
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. !And also found, white page
 โดย... Aman
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a very good blog. I appreciate your work. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. I am the gamer and I would like to suggest you something interesting about Minecraft
 โดย... Mandal
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon printer setup with an online solution. Canon printer is known as a good name in the online market so you have to know about the canon printers. They provide better service to their customer and give the best product. If you want to know more information then visit with - ij.start.canon
 โดย... IJ.Start.Cannon
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... certivox
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... swireprop
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... vidiem
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello trangzone.com Make Delicious African Soups Like a Pro in your own kitchen! Indulge in becoming an expert at creating various and flavorful forms of Ghanaian Soups using tasty ingredients such as Tomatoes, Peanuts, Spinach, and more, through easy-to-follow cookbooks! Browse Our Books https://zeep.ly/bLjg1 Thanks, Lisa Haris If you no longer wish to hear from us, please reply to this email.
 โดย... Greetland
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the interesting post. Watch showtime wherever and whenever you want - FREE with your showtime subscription through participating TV providers. showtimeanytime/activate | netflix login
 โดย... charles
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... writehub
22 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... jsconf
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    HBO Max is a TV broadcasting service offered by American premium cable network HBO. Through either the HBO Maxwebsite, or apps on mobile devices, video game consoles, and digital media players, HBO subscribers can stream video and TV shows, including past and current content.
 โดย... hbomax.com/tvsignin
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazon credit card login is Amazon's grocery transport provider, providing heaps of food, drink, and family merchandise that may be ordered and to your palms the equal day. inclusive of exclusives made via way of means of amazon credit card login itself - as a part of the Amazon Originals line-up - or certified via way of means of the company. Facebook Login | Facebook Login | Facebook Login | Facebook Login | paypal credit card | paypal credit card | Unblocked Games | Facebook Login | unblocked games66 | Amazon Prime Login | Square Login | Square Login | gmail login | Gmail Login | Square Login | Gmail SignIn | Gmail Login | Facebook Login | Amazon.co.uk/mytv | NETGEAR ROUTER LOGIN | amazon gifts card | amazon store card | amazon credit card | Tubi.tv/activate | Tubi.tv/activate | garmin connect logins | Router Login | Walmart Gift Card Balance | office.com/setup | Capital One Login | Discover Card Login | Capital One Login | US Bank Login | PayPal Login | PayPal Login | Fidelity Login | TD Bank Routing Number | Etrade Login | Etrade Login | Etrade Login | Cash app Card | Cash app Card | Etrade Login | snapchat login |
 โดย... snapchat login
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Steps to activate ESPN using espn.com/activate. Switch on the device and launch an ESPN channel or application. & visit espn.com/activate. Espn.com/activate Activate ESPN Plus
 โดย... Espn.com/activate
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. 슈어맨
 โดย... mshahid
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like the important data you give on your articles. I will bookmark your blog and return to here routinely. You should look at our site. You will get a great deal of good highlights and great data b. For the show lighting improvement work, it shows comprehensive interesting access and shows up in prints printed under various lighting conditions utilized for the show. ij.start.canon two capacities can be utilized in association domains simultaneously, if it's not too much trouble, introduce our site for more data. https://ijstartcanonx.com/
 โดย... ijstartcanonp
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://setupproductkeyset.sitelio.me setupproductkeyset
 โดย... setupproductkeyset
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://anothercomputers.sitelio.me anothercomputers
 โดย... anothercomputers
21 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702