๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/geek-squad-micro/home geek-squad-micro
 โดย... geek-squad-micro
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/already-purchased-mcafee/home already-purchased-mcafee
 โดย... already-purchased-mcafee
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for such an interesting blog In addition, if you're searching for an eCommerce SEO Company, I'd like to introduce a Local SEO Company. We're an eCommerce SEO specialist with a lot of experience working with huge brands and a professional staff to assist you. The Best Ecommerce SEO Company in India is a Local SEO Company. Aside from that, we offer Search Engine Marketing Services, which aid in the promotion of your brand on various internet platforms.
 โดย... Localseocompany
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Buy willcraft wg7 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft bg10 batting gloves online in india Buy willcraft bg30 batting gloves online in india Buy willcraft bg20 batting gloves online in india Buy willcraft bg40 batting gloves online in india Buy willcraft bl10 batting legguard online in india Buy willcraft bl20 batting legguard online in india Buy willcraft wg2 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft wg3 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft wg4 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft wg5 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft bg05 batting gloves online in india Buy willcraft wg6 wicket keeping gloves online in india Buy willcraft boundary cone marker online in india Buy ss platino cricket batting pads online in india Buy tyka tech bottom online in india Buy tyka pioneer trouser online in india Buy tyka voltage tracksuit online in india Buy tyka class tracksuit online in india Buy tyka pioneer cricket t shirt online in india Buy tyka quantum back pack online in india tynor ankle binder in india tynor cervical collar soft with support in india tynor pouch arm sling tropical in india b fit adult diapers in india tynor taylors brace shoulder support in india tynor heating pad ortho in india tynor back rest in india tynor elbow support in india tynor tennis elbow support in india tynor knee cap pair in india tynor oac abdominal belt in india tynor wrist brace with double lock in india tynor wrist brace with thumb in india frontier pvc dotted cotton hand gloves in india dpl nova 40 rubber hand gloves in india 3m ps100 welding shield helmet in india latex examination gloves in india nitrile examination gloves in india unicare lses 7 8 css 304 91223202 in india lakeland chemmax chemical safety set in india rubber hot water bottle in india allen cooper safety shoes in india 3m 1621 poly carbonate safety goggles in india 3m 1426 multi position earmuff in india ansell hyflex 70 118 kevlar sleeves in india uvex x trend safety glasses in india unicare upew 14 portable eye wash in india unicare upew 12 portable eye wash bottle in india hillson torpedo 212 safety shoes in india fire proximity suit in india mastela folding booster seat in india mastela baby bath seat in india r for rabbit lullabies in india r for rabbit kangaroo baby jumper in india r for rabbit first play musical gym in india sf black edition english willow cricket bat in india sf optimus english willow cricket bat in india sf glitz player edition english willow cricket bat in india sf glitz l e english willow cricket bat in india r for rabbit rock n nap baby rocker in india r for rabbit snicker playful baby swing in india r for rabbit bubble double elite baby bath tub in india sf glitz elite english willow cricket bat in india sf glitz calibre english willow cricket bat in india chicco soft cleansing wipes in india explore pottery time in india explore 5 in 1 food party in india explore my soap making lab in india virgo toys play blocks highway vehicle set in india rowan air hockey game in india uvex super fit safety spectacles in india honeywell aratherma fit thermal protection gloves in india sf glitz signature english willow bat in india
 โดย... fvfdvfd
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... bigvalue shop
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://www.google.com/]best essay writing service[/url] contact support phone number asus number https://www.google.com/
 โดย... sdsads
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. IPTV Brasil
 โดย... sk
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this content online. transport company Exeter
 โดย... Jamie Gorvin
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Can currency get to a closed account An closed accounts can't execute trades. It can't accept capital . You can't deposit to some closed accounts cash app login cash app login
 โดย... cash app login
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://aralenhydroxychloroquine.com/ chloroquine side effects [url=https://aralenhydroxychloroquine.com/ ]aralen medicine [/url] chloroquine prophylaxis
 โดย... 1980
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil online
 โดย... 1977
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you want to login in AOL Login account then you will type correct username and password. If you will type wrong password and username then you will not login your AOL Mail account. https://sites.google.com/view/aollogin-aolsignup-aolmaillogi/home https://sites.google.com/view/aol-mail-login-aol-sign-in-aol/home
 โดย... AOL MAIL LOGIN
3 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    We stumbled over here different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page repeatedly. Casino games https://onlinecasinogamespcx.com
 โดย... 1988
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Everything is very open with a precise description of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing! best online casino https://casinoonlineslotsww.com
 โดย... 1985
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/iolo-activation-key/home iolo-activation-key
 โดย... iolo-activation-key
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/ultimate-defense-reinstall/home ultimate-defense-reinstall
 โดย... ultimate-defense-reinstall
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A recent survey revealed that around 100,000 households move into a new home on an average in the UK in a month. The number is constantly increasing each year. rubbish removals Preston
 โดย... Paul Bainbridge
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... aishcleve
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Offering full Digital Marketing Services like Ecommerce Web Development, Online Reputation Management, PPC Services, Web Design & Development, Local SEO Services, SEO Service click on the link and visit the website to know more details. SEO Services in Delhi Best SEO Company in Delhi Local SEO Services SEO Service SEO Service in Delhi
 โดย... Ashok Kumar
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing with us such a mind-blowing post. I am really impressed with the information you have provided. Here we provide some useful information about Canon printers. If you buy a new printer and you are unable to set up the printer, follow our site http//ij.start.canon and get complete guidelines on how to set up a Canon printer, follow the instructions here. https://ijstartcannonx.com/
 โดย... ijcannonstart
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, i feel that i noticed you visited my blog so i came to return the favor?.I'm trying to in finding things to improve my web site!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!!
 โดย... 1982
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It's fantastic that you are getting thoughts from this article as well as from ourr discussion made here. Taruhan taeuhan langsung homepage presidential election bets
 โดย... 1977
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Superior post, keep up with this เซ็กซี่บาคาร่า exceptional work. It's nice to know sa that this topic is being also covered on this allbet web site so cheers for taking the time to discuss this jetsadabet! Thanks again and again! I was reading your jetsada article and wondered if you had jokerslot considered creating an pgslot ebook on this ยูฟ่าเบท subject. Your writing would sell saบาคาร่า fast. You have ufabet and lot of sexygame writing talent. jetsadalotto halı yıkama prettygame. Your work is truly appreciated หวยยี่กี round the clock and the sagaming globe. It is incredibly a มังกรฟ้า comprehensive and helpful blog. It is completely good to consume dg it have taken it in the right way. This article is more powerful used by ลอตเตอรี่ Good to become visiting your ป๊อกเด้ง weblog. Visit us at มังกรฟ้าลอตเตอรี มั่งมีมังกรฟ้า.com 289มังกรฟ้า.com sagame เสือแดงลอตเตอรี่ evolutiongaming live22 mega888 lotto4d sagame 1688 wm seoxyz.
 โดย... seoxyz
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Awesome article. how to write essay https://paperwriterkjd.com
 โดย... 1977
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    These are genuinely impressive ideas in on the topic of blogging. You have touched some good things here. Any way keep up wrinting. paper writer https://essaywritermsm.com
 โดย... 1984
2 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... www.office.com/setup
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Facebook is the social network par excellence, within its service you can always be connected with the world, you can find out what your friends and family, your favorite movie stars or your favorite singers and companies that you follow all together in one place ideal for it, Facebook. In addition, this service offers interesting things such as an exclusive section for Videos, as well as an efficient chat which you can use independently, among many other things.Facebook Login | Facebook Login | paypal credit card | paypal credit card | Unblocked Games | Facebook Login | unblocked games66 | Amazon Prime Login | Square Login | Square Login | gmail login | Gmail Login | Square Login | Gmail SignIn | Gmail Login | Facebook Login | Amazon.co.uk/mytv | NETGEAR ROUTER LOGIN | amazon gifts card | amazon store card | amazon credit card | Tubi.tv/activate | Tubi.tv/activate | garmin connect logins | Router Login | Walmart Gift Card Balance | office.com/setup | Capital One Login | Discover Card Login | Capital One Login | US Bank Login | PayPal Login | PayPal Login | Fidelity Login | TD Bank Routing Number | Facebook Login | Etrade Login | Etrade Login | Etrade Login | Cash app Card | Cash app Card | Etrade Login | snapchat login | aol mail login | aka.ms/remoteconnect | amazon.com/code |
 โดย...
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing lovely article. National Day Today I'm grateful to have you here, where creativity is always in bloom.
 โดย... asad
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Content article worthy moving company Bolton
 โดย... Jenny Parker
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    PNC Online Banking provides access to all or any or any or any your PNC accounts, including your mastercard with one User ID and Password. If you've multiple banking relationships with PNC, this site will allow you to click your way through account details. pay bills, transfer funds, view rewards and perform a selection of service requests for your accounts. PNC Online Banking Login
 โดย... pnc online banking login
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    accutane before and after https://genisotretinoin.com/ accutane cost accutane coupon accutane cost
 โดย... 1980
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm so confused about blogging. Please suggest or tell me your experience.https://www.123bet-casino.net/
 โดย... 123bet
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    homework help essay bot essay paper writing https://essaywritingeie.com/
 โดย... 1982
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    essay paper writing narrative essay help cheap essay writer https://essaywritingeie.com/
 โดย... 1980
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I learn here abouit the tradition "Chingprt" of the southern region performed on the 10th Sart month. i really appreciate your work. thanks for sharing such useful info. with us. office.com/setup
 โดย... Peter sam
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon printer setup with an online solution. Canon printer is known as a good name in the online market so you have to know about the canon printers. They provide better service to their customer and give the best product. If you want to know more information then visit with - ij.start.canon
 โดย... IJ.Start.Cannon
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... enfantparents
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://modafinilok.com/ buy modafinil online modafinil dosage modalert vs modvigil buy provigil online
 โดย... 1988
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very good post! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.
 โดย... 1984
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    How do i update my garmin maps for free You can check the map version on your GPS device by following these steps: 1. Turn on your Garmin unit. 2. Touch Tools icon. 3. Then, Touch Settings cog. 4. Touch Map. 5. After that, Touch Info. 6. Now in this section, you will see the name of your map. 7. You can checkmark the checkbox to enable the mapping on your device.
 โดย... Samira
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin.com/Express is a direct link for Garmin express updates and installation for all Garmin products. Device Support is also available just use the chat icon on the website and get instant help about your concern. we are covering garmin updatefor all Garmin devices such as Latest maps on models like Garmin Nuvi, Garmin Drive, Garmin dezl, Garmin RV Series, and all sorts of errors that may occur in the Garmin products overtime.
 โดย... Samira
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is a brand that provides you with many smart devices to help you out. They have a bundle of prodGarmin is a brand that provides you with many smart devices to help you out. They have a bundle ofGarmin is a brand that provides you with many smart devices to help you out. They have a bundle of products to choose from. However, the Garmin Nuvi update1300 is a GPS Navigator device that helps you find your position as well as provide the right direction to a specific location. Visit Garmin Nuvi 1300 update home page. Garmin Nuvi 1300 is the successor of the other Garmin GPS navigator devices. As it is 25% thinner and has a widescreen for a better view. In addition to that, it also provides the walker capabilities of navigation enabled through an optimal map of City explorer.
 โดย... Samira
1 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... สล็อต เว็บเดียวจบ ทุกค่าย
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name เกมส์สล็อต
 โดย... เกมส์สล็อต
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... เล่นสล็อตฟรี
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ลองเล่นสล็อต
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have recently purchased your favorite Minecraft game and wish to play it with your friends on a supported device, then you must know What is http aka MS Remoteconnect? Well, this is the website that allows you to set up Minecraft over a smart device or a gaming console such as PS4, Xbox, and so on. The website which enables you to do so is aka.ms/remoteconnect and we shall learn further details about the same in the following sections. aol mail login |
 โดย... aol mail login
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Decorative Mailer Boxes: Packaging PAPA realizes the demands of every manufacturer and responds to them by providing our custom high-end decorative mailer boxes. Our custom decorative mailer boxes are made with the sole purpose of meeting each and every demand regarding the box. Our state of the art equipment is not limited by any boundary for providing you with custom lightweight mailer boxes. Our specialist designers require just the design you want to be printed on your custom postal mailer box. We are well equipped with a variety of pre-modeled designs you can take a look at for your custom mailer gift boxes
 โดย... Decorative Mailer Boxes
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I got to know about the Ching Prt" a southern tradition that is performed on the 10th Sarn of the month. i really like the tradition. thanks for the info about it. office.com/setup
 โดย... Mark Henry
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your article has a great information, it inspire me lot and also easy to understand to everyone. Thanks for this great blog. I am a gamer and if you want to know more about OP Auto Clicker then you must check this given blog. You may visit here https://www.deviantart.com/incrementalgamers/journal/Bakit-ginagamit-ng-mga-tao-ang-ROBLOX-Auto-Clicker-879283940
 โดย... nickroot
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    church-management software Church management software is a tool that aids churches and similar groups in managing, automating and organizing daily operations. It handles processes such as databases, communication, community and event and worship presentation programs, among many others. https://www.infobrez.com/church-management-software
 โดย... karthik
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    church-management software Church management software is a tool that aids churches and similar groups in managing, automating and organizing daily operations. It handles processes such as databases, communication, community and event and worship presentation programs, among many others. https://www.infobrez.com/church-management-software
 โดย... karthik
31 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... peggymayer
30 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... prediksi togel
30 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://mcafeestarted.sitey.me mcafeestarted
 โดย... mcafeestarted
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://ultimatemymcafee.sitey.me ultimatemymcafee
 โดย... ultimatemymcafee
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Technical Advisors assist in generating and executing program testimonials. They abandon their wisdom and abilities to Technicians in techniques development. I'm providing service that is best. If you just happen to need for Router, GPS Update, and amazon prime code. Our specialized advisors teams collect More information so please see this website: bitdefender support | Canon Printer Offline Support | amazon.com/code | Cash App Login | Paypal Login | Linksys Extender Setup | Roadrunner Email | Bitdefender Login | Avast Login | Roadrunner Email | Amazon Prime Login | Netgear Extender Setup | Webroot Download | Norton Download | Belkin N300 Setup | Belkin Setup
 โดย... Technical Support
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Our prices are affordable and they match a student budget 슬롯사이트
 โดย... 슬롯사이트
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. How To Track A Lost Phone
 โดย... saeedsoomro
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft is a family of software, in which we combine excel,word,power point, outlook etc. We can use these tools in our business and make our work easy. office.com/setup
 โดย... aly
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really like this information, thanks for writing to read it. https://www.789betting.biz/
 โดย... 789betting
29 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://logmaticpcin.launchaco.com logmaticpcin
 โดย... logmaticpcin
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pitstopsigninme.launchaco.com pitstopsigninme
 โดย... pitstopsigninme
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Could you share your experience Can you make a blog for me?https://sites.google.com/view/123bet-123bet-vip/
 โดย... 123bet
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good web site you have got here.. It's hard to find quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!
 โดย... 1982
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PNC Online Banking provides access to all or any or any or any your PNC accounts, including your mastercard with one User ID and Password. If you've multiple banking relationships with PNC, this site will allow you to click your way through account details. pay bills, transfer funds, view rewards and perform a selection of service requests for your accounts. PNC Online Banking Login
 โดย... pnc online banking login
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Visit www.amazon.com/mytv or www.primevideo.com/mytv and enter Amazon activation code to activate amazon prime videos on your smart tv and pc. Read More click below amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
28 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    reading this, very good stuff, thanks . “Management is nothing more than motivating other people. 토토사이트
 โดย... 토토사이트
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    this particular post! It is the little changes which will make the greatest changes. Many thanks for sharing! 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? 사설토토사이트
 โดย... 사설토토사이트
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! http://welltechsolutions.net/ welltechsolutions
 โดย... welltechsolutions
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a very good blog. I appreciate your work. I found so many interesting stuff in your blog. Really its great article. Keep it up. I would like to suggest to you an Article abot gs auto clicker which is really interesting for that Click on gs auto clicker
 โดย... Mandal
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I can tell you are someone in this problem. I will be launching the site soon and your information will be very effective for me. Thank you for all your help and wish your business prosperity. 먹튀폴리스주소
 โดย... DAFKP
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your understanding certainly fills the need. I wanted to find this type of article and you are truly here. Can you believe that what you wrote exactly matches my experience? 메이저놀이터
 โดย... FHWZW
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your house is worth me. thank!? This website is known as a guide to all the necessary information about this and I didn't know who to ask. Take a look right here. And you have definitely found it. 카지노사이트
 โดย... LDCZA
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I would like to say that your article is great. The clarity of your publication is simply awesome and I can think of you as an expert on this subject. 안전놀이터
 โดย... YFJM
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I recently discovered your website and are reading it together. I thought I would leave the first comment. I'm not sure what to say except that you like what you say. 먹튀검증사이트
 โดย... LLFRN
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This site rattles my intake, excellent patterns and complete written content. 메리트카지노
 โดย... JPRUX
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Please tell me you will continue this! It's so great and important. I can't wait to read more from you. I feel you know so much and know how to make people listen to you. This web log is too cool to miss. 꽁머니3만
 โดย... BENNY
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    That's a pretty good post. I just wanted to say that it was really fun to stumble upon your blog and search through your blog posts. Anyway, I hope to subscribe to your feed and rewrite it soon. 안전놀이터추천
 โดย... KCBA
27 พฤษภาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702