๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    best slot online of the year 2021 pg slot
 โดย... pg slot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow i can say that this is another great article as expected of thisเกมสล็อต
 โดย... pgslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for the space to share a good website สล็อต
 โดย... pgslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful.pg slot demo
 โดย... pgslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    thank u pgslot
 โดย... pgslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://viagravpi.com/]cost of viagra 2017[/url] [url=https://zbcialis.com/]cialis over the counter[/url] [url=https://metformingl.com/]metformin price in india[/url] [url=https://afdviagra.com/]400 mg viagra[/url] [url=https://tadalafil24h.com/]price of tadalafil 10mg[/url] [url=https://viagrapos.com/]how much is generic viagra in canada[/url] [url=https://modafinilpharm.com/]how to get modafinil prescription canada[/url]
 โดย... 1981
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://pharmacyheb.com/]trusted online pharmacy[/url] [url=https://crepills.com/]where can i buy doxycycline capsules[/url] [url=https://cialisktab.com/]cialis gel uk[/url] [url=https://toptadalafil.com/]tadalafil 20mg cost[/url] [url=https://dpviagra.com/]viagra for sale from canada[/url]
 โดย... 1980
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is very interesting, You are a very professional blogger. I’ve joined your feed and look ahead to seeking more of your excellent post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks. 토토사이트
 โดย... 토토사이트
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Custom Packaging Boxes is one of the Best Packaging Printing Solution for Custom Boxes that fit your budget. Order confidentially with no set-up and die-cut charges. We can do any Bespoke you Shape, Size, Printing and Verity of Materials available you can try our custom packaging boxes uk,
 โดย... custom packaging boxes uk
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    xfinity.com/authorize is an official website that allows clients to access the Xfinity Gateway In fact, customers can discover the best cable, music, etc You will need to connect and activate your modem with your Comcast xfinity activate once you have it installed. xfinity.com/activate have made all reasonable attempts to offer latest and precise information and facts for the readers of this publication.
 โดย... xfinity.com/authorize
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you've already registered the product key, then download espn plus login account. Otherwise, Visit espn activate or Espn Com Activate to install espn with product key. Visit Espn.com/activate or to install espn plus with product key.espn plusto install espn with product Espn.com/activate espn activate espn plus
 โดย... Espn.com/activate
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    hbomax.com/tvsignin is a premium streaming app all of HBO, app that combines all of HBO with even more must-seeclassic TV favorites, blockbuster movies, and new Max Originals with the greatest collection of movies, family & kid shows Get hbomax.com/tvsignin code at no extra charge with select wireless, TV & Internet plans.You'll get hbomax.com/tvsignin activate and On Demand, plus access to the new HBO Max app to stream it all.
 โดย... hbomax.com/tvsignin
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... superslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ambslot
 โดย... superslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... superslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... superslot
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very good, I like that your website is very useful and informative. I will definitely come again https://www.7-8-9-bet.com/
 โดย... 789bet
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very nice of sharing. Recently I had been looking for this type blog. I am very happy by seeing your post and I got several ideas from your story. It’s really very nice and I will only say thanks for sharing this great information with us. canon.com/ijsetup We will tell you how to install the printer in easy steps. Just follow our website - https://ijstartcanonx.com/. If you want to know how to get- 1. Tell us your problem. 2. Proper diagnosis. 3. Immediate solution. 4. Tips for your printer. Thank you for visiting us. http//ij.start.canon/ijsetup
 โดย... ij start canon
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The world's first, 100% common arrangement intended to traget low center internal heat level meticore supplement Meticore is the lone item on the planet with a ptoprietary mix of 6 of the greatest quality supplements what is best supplement for weight loss
 โดย... meticore supplement
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office.com/setup - Microsoft Office Setup 365 mit Schlüssel office.com/setup / Microsoft Office ist seit vielen Jahren unser Begleiter, seit der Geschäftsbereich floriert office setup / Wählen Sie nun das Land und die Sprache Ihrer Region office installieren.
 โดย... office com setup
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / Wenn Sie den 123-PS-Drucker kürzlich haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / In kürzester Zeit werden Sie feststellen, dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / Wir bieten Ihnen hier nicht nur die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / Alle technischen und nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 hp com officeJet 3830 all-in-One series / 123 hp com officeJet 6950 All-in-One series.
 โดย... 123 hp com
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about walmart gift card balance >> walmart gift card balance >> >> twitch.tv/activate >> twitch.tv/activate >> td bank routing number >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> aol mail login >> wells fargo login >> wells fargo login >> etrade login >> amazon.com/code >> paypal login >> ebay login
 โดย... smithmachinist
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD, SEOWORLD,
 โดย... Mithlesh
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for Technical help Support, visit on: contact support phone number, apple support, match support, tinder support, microsoft support, microsoft account phone number, linksys support, netgear support number, gmail help, yahoo mail customer service number, road runner customer service, sbcglobal email setup, bellsouth customer service, at & t customer service, call netflix, roku phone number, garmin customer service, kindle support, tomtom support, arlo support, pogo support, java pogo, hp support, reset alexa, meetme chat, google voice number, onedrive setup, contact instagram, Looking for Women Clothes,visit on: angrakha,saree,blouse,tunic,jacket,shirt girl,tops for women,women kurta,dress,pants for women, Looking for Call Support Group, visit on: independent support,bellsouth customer service,garmin customer service,setup roku,linksys support,tomtom support,sbcglobal email setup,pogo support,java pogo,cisco support number,arlo support,netgear support number, brother customer service,epson support,carbonite phone number,lexmark support,avg customer service,hotmail support,nuance support,trend micro support,toshiba support,amazon prime customer service number,norton support,mcafee support,lenovo support,kaspersky support,hewlett packard customer service,google chrome setup,dlink support,asus customer service,aol customer service,acer support, Looking for Contact Voice Support, visit on: pogo support,amazon kindle support,setup roku,avg customer service,garmin support,charter customer service,lexmark support,epson support,brother customer service,carbonite phone number,webroot customer service,pinterest help,facebook customer service,google drive support,google hangouts chat,kodakverite support,kyocera customer service,lorex support,firefox support,ricoh support,samsung customer service,samsung customer service,xerox support,independent support
 โดย... messytyagi
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://www.google.com/ HTML [url=https://www.google.com]BB CODE[/url] Google
 โดย... messytyagi@gmail.com
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I'm happy to see some great articles on your site. Would you like to come to my site later? My site also has posts, comments and communities similar to yours. Please visit and take a look 토토사이트
 โดย... 메이저토토사이5
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... karthik
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... karthik
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.
 โดย... 1977
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Create your own Paypal Login . Me link and share it instantly with anyone: friends, customers, or partners. If you don't already have a PayPal account, signing up is fast and free. And you can start accepting money …
 โดย... Paypal Login
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    pleasant post, stay aware of this fascinating work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to talk about this 우리카지노
 โดย... 우리카지노
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I saw your article well. You seem to enjoy 바카라검증사이트 for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime :-)
 โดย... 바카라사이트
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Mc-afee Security Scan is anti-virus. It's official objective is to"analyze" your defenses and also let you know whether a computer is exposed. mcafee.com/activate mcafee.com/activate mcafee.com/activate mcafee.com/activate mcafee.com/activate
 โดย... mcafee.com/activate
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG‌SUPER‌SLOT‌‌SUPER‌SLOT1234‌PG‌ ‌SLOT‌PG‌SLOT‌PGบาคาร่า188BET365BET3WIN8 CASINO5 CENTIMETERS PER SECOND5 DRAGON SLOT MACHINE5 DRAGON SLOT MACHINE FREE DOWNLOAD5 DRAGONS5เซียน777 CASINO777WWW CASINOBACCARATBACCARATBACCARATBACCARAT FORMULABACCARAT ONLINEBET2YOUBET 365BET สล็อตCASINOCASINO 1995CASINO 888CASINO BONUSESCASINO CHIPCASINO ฟรี เครดิตCASINO วิธี เล่น สล็อตCASINO EN LIGNECASINO FREE SPINSCASINO GAMECASINO GCLUBCASINO GIRLCASINO IN PATTAYACASINO IN THAILANDCASINO LOGOCASINO M88CASINO MOVIECASINO ONLINE THAICASINO ROYALE (2006)CASINO ROYALE HDSLOTXO MOBILECASINO SINGAPORECASINO SITECASINO SLOTCASINO SLOTSCASINO TOURINGDAFABETDAFABETGCLUB MOBILE ANDROIDDAFABET CASINODAFABET ดีไหมDAFABET ดี ไหมDAFABET ทางเข้าCASINO SBOBET LIVEDAFABET มือถือDAFABET สมัครDAFABET สํารองDAFABET เข้าไม่ได้DAFABET เครดิตฟรีDAFABET เครดิตฟรี 2020สล็อต แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝากDAFABET LINEDAFABET LINKDAFABET MOBILEDAFABET MOBILE APPDAFABET POKERDAFABET SLOTDAFABET SPORTDAFABET SPORTSBOOKDAFABET SPORTSBOOK THAIDAFABET THAIDAFABET ZEANDFDOUBLE FORTUNEDOUBLE U CASINODRAGON TIGER LUCKDUMBO SLOTXOการ เล่น บา คา ร่าการ เล่น บา คา ร่า ให้ได้เงินคาสิโนปอยเปตคา สิ โน สล็อตคาสิโนออนไลน์คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี 2017คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี 2020คาสิโนออนไลน์777คาสิโนออนไลน์ 888SLOT เครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ สล็อตคาสิโนออนไลน์ สล็อตคาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี 2018คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี 2017คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ PANTIPคาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ 2019คา สิ โน GCLUBดาวน์โหลด GCLUBดาวน์โหลด GCLUB ANDROIDดาวน์โหลด GCLUB ภาษา ไทยดาวน์โหลด GCLUB สล็อตดาวน์โหลด GCLUB SLOTดาวน์โหลด MICROSOFT OFFICE 2010 ฟรีดาวน์โหลดSLOTXOดาวน์โหลด SLOTXOตารางบาคาร่าตารางสูตรบาคาร่าตารางสูตรบาคาร่าฟรีทดลองเล่นบาคาร่า SAทดลอง เล่น สล็อต ออนไลน์ทดลองเล่น SA GAMINGทางเข้าDAFABETทางเข้า DAFABETทางเข้าGCLUBทางเข้า GCLUBทาง เข้า HTTP WWW SLOTXOTH COM ลิ้งค์ทางเข้าJOKERทางเข้าLIVE22ทางเข้า PG SLOTทางเข้า SLOTXOทางเข้า SLOTXO JOKERบาคาร่า อยากรวยจากคาสิโนออนไลน์ มาทางนี้ รับรองได้เลยว่ารวยแน่นอนบาคาร่า 1688บาคาร่า1688บาคาร่าบาคาร่า 3000บาคาร่า 3000บาคาร่า66บาคาร่า777บาคาร่า 88บาคาร่า888บาคาร่า 888บาคาร่า คือบาคาร่า ถอนขั้นต่ํา100บาคาร่า ถอนขั้นต่ํา100บาคาร่า ถอนขั้นต่ํา100บาคาร่า ทดลองบาคาร่า ฝากขั้นต่ํา100บาคาร่า ฝากขั้นต่ํา100บาคาร่า มือถือบาคาร่า วิธีเล่นบาคาร่า สูตรบาคาร่าสูตรบาคาร่า สูตรบาคาร่าออนไลน์บาคาร่า ออนไลน์บาคาร่า ออนไลน์ เว็บไหนดีบาคาร่า ฮอลิเดย์บาคาร่า เครดิตฟรีบา คา ร่า เทคนิคบาคาร่า เล่นยังไงบาคาร่า เว็บไหนดีบาคาร่า โบนัส 100บาคาร่า โบนัส 100บาคาร่า โบนัส 100บาคาร่า GCLUB มือถือบาคาร่า PANTIPบาคาร่า PANTIP 2562บาคาร่า SAGAME168TH.COMบาคาร่า+SAGAME168TH.COMบาคาร่า SAGAME168TH.COMบาคาร่า SA GAMINGบาคาร่า W88ฝาก50รับ100เล่น การ พนัน ควร บูชา อะไรพนัน ออนไลน์ ขั้น ต่ํา 100พนัน ออนไลน์ ขั้น ต่ํา 100พนัน ออนไลน์ ขั้น ต่ํา 100พนัน ออนไลน์ บน มือ ถือพนัน ออนไลน์ บัตร ท รูพนันออนไลน์ ฟรีเครดิตฟรี100ไม่ต้องฝาก แชร์2020ฟรี100ไม่ต้องฝาก แชร์2020ฟรี100ไม่ต้องฝาก แชร์2020ฟรี สล็อตฟรีเครดิต เกมยิงปลา เล่นยิงปลาได้ฟรี ไม่ต้องฝากฟรีเครดิตฟรีเครดิตฟรีเครดิต โปรโมชั่นถอนไม่อั๋นฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากวิธี หาเงิน จาก การ พนันวิธี เล่น ตู้ สล็อต ให้ ได้ เงินวิธีเล่นบาคาร่าวิธีเล่น บาคาร่าวิธีเล่น บาคาร่า PANTIPวิธี เล่น พนัน บอลวิธีเล่นสล็อตวิธี เล่น สล็อตสมัคร บาคาร่าสมัคร สล็อต ฝาก 99 รับ 300สมัคร สล็อต ฝาก 99 รับ 300สมัคร สล็อต JOKER โบนัส 100สมัคร สล็อต JOKER โบนัส 100สมัคร สล็อต XOสมัครสอบ TOEICสมัครเกมสมัคร เล่น GCLUBสมัครเว็บ พนันสมัครไลน์ PCสมัคร GCLUBสมัครGCLUBสมัคร GCLUB ROYAL1688สมัคร GCLUB SLOTสมัคร GMAIL แบบง่ายๆสมัคร PAYPALสมัครSLOTXO โบนัส100SLOTสมัคร SLOTXOโบนัส 100สมัครSLOTXO โบนัส100สมัคร SLOTXO โบนัส 100สมัคร SLOTXO โบนัส 100สมัครSLOTXO โบนัส100สมัคร SLOTXO โบนัส 100สมัครSLOTXO โบนัส100สมัครSUPERSLOTสมาชิกในห้องเรียนสยบฟ้าพิชิตปฐพีสรรพกรสรรพากรสร้างคิวอาร์โค้ดสลอดส ล็ อดสล็อตสล็อตสล็อต 345สล็อต777สล็อต777คาสิโนออนไลน์สล็อต888สล็อต999สล็อต DAFABETสล็อต การ์ตูนสล็อต คา สิ โน ออนไลน์สล็อต คือสล็อต จี คลับสล็อต ปลาทองสล็อต ผสมพันธุ์สล็อต ฝาก 1 บาท โบนัส 99สล็อต ฝาก1 บาท โบนัส 99สล็อต ฝาก 20 รับ 100สล็อต ฝาก20รับ100สล็อต ฝาก20รับ100สล็อต ฝากขั้นต่ำ 100บาทสล็อต ฝากขั้นต่ำ 100บาทสล็อต ฝาก ขั้น ต่ำ 50 บาทสล็อต ฝาก ขั้น ต่ำ 50 บาทสล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์ 2020สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน 2020สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน2020สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน2019SLOTฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์SLOT โบนัส 100 เทิ ร์ น. 2 เท่าSLOT แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2019เว็บ สล็อต เครดิต ฟรี 2020เครดิตฟรีสล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ต้องแชร์2020สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ 2020สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง ฝากสล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์ 2019สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์ 2020สล็อต เครดิตฟรี 200สมัคร สล็อต JOKER โบนัส 100สมัคร สล็อต ฝาก 99 รับ 300สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัส 2018SLOT แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก 2020เว็บ สล็อต ฝาก 20 รับ 100pg slot โบนัส 100 เทิ ร์ น. 2 เท่าสล็อต+เครดิตฟรี+100+ไม่ต้องแชร์สมัคร สล็อต ฝาก 99 รับ 300สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์2020สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องแชร์slotxo ฟรีเครดิต 100pg slot ฝาก10รับ100เครดิตฟรี กดรับ เองสมัครsuperslotเกม 18+เกม 18+ pcdumbo slotxoslotxo 311free slot gamesสล็อต ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ต้อง แชร์ ถอนได้2020สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์2019สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝากสล็อต ยืนยัน ตัว ต้น รับเครดิตฟรีสล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ 2020สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์เว็บ สล็อต ฝาก 20 รับ 100สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรีib888 slotรวมเว็บ สล็อตสล็อต ฝาก1 บาท โบนัส 99ฝาก50รับ100เกม XOเกมXO
 โดย... สล็อต
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    visit Espn plus activate, and enter the 6-character activation code. After entering the code on the web site,visit Activate ESPN
 โดย... espn.com/activate
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    What's up, just wanted to mention, I loved this article. It was inspiring. Keep on posting!
 โดย... 1980
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL Mail is unique in relation to AOL's conventional email program as it offers free online mail administrations to non-AOL endorsers. It implies AOL Mail doesn't need unique programming and can be gotten to on the web utilizing standard programs like Safari, Internet Explorer, Firefox, etc.If you need to login in AOL Login account, you will type the advantage username and secret word. Tolerating you will type some unsuitable secret key and username, you won't sign in your AOL Mail account. aol mail login
 โดย... AOL MAIL LOGIN
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    An AOL mail service that is free, an AOL login is an email service that is web-based. So you can access a free AOL email, all that is needed is a mobile device or a computer with a web browser program such as Mozilla Firefox, Internet Explorer, or Google Chrome, and an internet connection. visit: AOL Mail Login AOL Mail signin AOL Mail signin AOL Mail Login Problems
 โดย... AOL mail login
8 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    For paypal login, go to #paypallogin and click ‘Login’ at the top. Then, enter your username, password, and click on the ‘Login’ button. all paypal login paypal login | paypal login | paypal login | paypal login | paypal login | paypal login |
 โดย... paypal
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    can find espn activate by browsing through the Sports category after selecting Streaming Channels from your Roku's home screen. However, it may be faster to search for the channel. Select the Search option from your Roku's home screen, then start typing "espn." ESPN should appear as a result before you are done typing it in. Highlight ESPN, press OK on your remote, then select Add Channel and press OK again. Now return to your Roku's home screen and ESPN will be at the very end of your channel list.You can add ESPN through the Roku website at espn.com/activate
 โดย...
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You can handle the ESPN+ cost on its own, and then log in through the Roku channel. Or you can subscribe directly through Roku, using it as the billing mechanism. We'll walk you through both methods.Roku is the most popular streaming platform in the United States. ESPN+ is a must-have subscription for any real sports fan. Put the two together espn.com/activate and well, you've got a lot of sports on a super-popular streaming system. There are a couple of ways to go about this, though espn activate.
 โดย... Panth0101
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin Map and Software Updates via wi-fi explains How do i update my garmin maps for free . Use Garmin express software application to update on your pc or mac. You may require a micro sd card to store data if the updated maps are large or do not fit internal storage.
 โดย... Jonycath
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin Express is a free desktop application that is useful in updating and managing your Garmin devices. Garmin update help the users by enabling simplified processes that restore the ease of enjoying all the features of your Garmin Device. Our software allows for an automatic update installation which ensures that your Garmin Device is fully operational at all the times.
 โดย... Jonycath
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Garmin Nuvi series is used for real-time traffic updates. Garmin Nuvi update can navigate your routes and tracks. Also used for lifetime maps, marking your points of interest like a restaurant, ATMs, gas station, etc. If you want to get maximum efficiency.
 โดย... Garmin Nuvi Update
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A beautiful choosing owner bestnewname.com a lucky name or a lucky company name or a well-meaning children's name.
 โดย... asad
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you searching for assignment help ? Get Ph.D. qualified writers are well-versed with all the types of methodologies. Also assignment structure and online tool by myassignment help experts, now you can write your academic assignments and get ghost writer to grade better in Assignment help UK offer the essential help with assignment online as per your requirements by experts are undeniably genuine, secured, and effective from all aspects. fraction calculator from MyAssignmenthelp.com has always been an effective source of assignment writing and Essay writer assistance, and it will remain so in the coming years as well.
 โดย... sylarlucas
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. 먹튀검증업체 Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.
 โดย... 먹튀검증
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    isotretinoine online isotretinoine online accutane medication roaccutane side effects [url=https://tretivaisotretinoin.com/ ]buy accutane online [/url]
 โดย... 1977
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have not heard it before about the tradition "Ching prt'. it proved a very informative article for me. i really like it. office.com/setup
 โดย... sam peter
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://usachloroquine.com/ chloroquine phosphate brand name chloroquine otc canada can i buy chloroquine over the counter buy hcq
 โดย... 1987
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    now in recent years the real purpose of using embroidered patches has dawned on people and they have started using it on their clothing. web link
 โดย... by
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    For escort service in Bangalore & Bangalore escort service, you can immediately call us any time so that we provide independent girls in Bangalore and call girls in Bangalore 24*7. We have the sexy and youthful girls for escort services in Bangalore every time and spend a full night with our escort’s girls. https://www.topbangaloreescortservice.com https://www.topbangaloreescortservice.com/bangalore-escorts-service-about.html https://www.topbangaloreescortservice.com/escort-service-in-bangalore-gallery.html https://www.topbangaloreescortservice.com/independent-girls-in-bangalore-phone-numbers.html https://www.topbangaloreescortservice.com/bangalore-escort-services.html https://www.topbangaloreescortservice.com/high-profile-girls-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/vip-model-escort-service.html https://www.topbangaloreescortservice.com/sexy-housewife-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/escort-service-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/vip-bangalore-escort-service.html https://www.topbangaloreescortservice.com/cheap-bangalore-escort-service.html https://www.topbangaloreescortservice.com/college-girls-escort-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/hire-call-girls-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/high-class-escort-services.html https://www.topbangaloreescortservice.com/female-escort-service-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/independent-girls-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/mg-road-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/koramangala-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/indira-nagar-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/jp-nagar-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/vijay-nagar-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/electronic-city-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/whitefield-escort-services-in-bangalore.html https://www.topbangaloreescortservice.com/old-airport-road-escort-services-in-bangalore.html https://www.vipbangaloreescortservice.com https://www.vipbangaloreescortservice.com/cheap-bangalore-escort-service.html https://www.skkoker.com https://www.skkoker.com/escorts/jaipur-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/mumbai-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/hyderabad-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/pune-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/delhi-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/goa-escorts.html https://www.skkoker.com/escorts/kolkata-escorts.html https://www.skkoker.com/bangalore-escorts.html
 โดย... Bangalore Escorts
7 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://sildenafillow.com/]viagra without a doctor[/url] [url=https://orderlasix.com/]over the counter lasix[/url] [url=https://modafinilprovg.com/]how to buy modafinil australia[/url] [url=https://withnorx.com/]best price for prozac 10 mg tablet[/url] [url=https://drugstorepro.com/]list of online pharmacies[/url] [url=https://cdpills.com/]propecia pharmacy[/url]
 โดย... 1976
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil troche
 โดย... 1989
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site! personal essay https://essaywritermsm.com
 โดย... 1981
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go to the aol mail login page, type your username, click Next, type your password and click Sign In. To recover your account, select forgot username/password aol mail login | aol mail login | Get FREE account and technical support for your McAfee consumer products and services mcafee account | mcafee my account |
 โดย... jazzy
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! 먹튀폴리스
 โดย... 먹튀폴리스
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. schlüsseldienst bad dürrenberg
 โดย... sk
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil warnings
 โดย... 1984
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. 바카라사이트
 โดย... saeedsoomro
6 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    mcafee.com/activate - Find the McAfee antivirus download, install & activation steps. Enter McAfee activate code and get started at www.mcafee.com/activate. us mcafee.com | mcafee activate | mcafee activate product key | office.com/setup: To start your Office download and install office setup by visiting www.office.com/setup. Then enter the product key for activation.
 โดย... jazzy
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy prednisolone online [url=https://prednisoloneprednisolone.com/ ]prednisone over the counter [/url] side effects of prednisone prednisone taper https://prednisoloneprednisolone.com/
 โดย... 1986
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... prediksi togel
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    online pharmacy tadalafil 20mg
 โดย... 1981
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/kasperskyalreadyhaveproductkey/home kasperskyalreadyhaveproductkey
 โดย... kasperskyalreadyhaveproductkey
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/enter-norton-product-key/home enter-norton-product-key
 โดย... enter-norton-product-key
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    hcq hydroxyquine aralen retail price chloriquine [url=https://hydroxychloroquine20.com/ ]chloroquine side effects [/url]
 โดย... 1979
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://arviagra.com/]viagra for female online india[/url]
 โดย... 1977
5 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and superb design and style.
 โดย... 1975
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/reinstallavgultimate/home reinstallavgultimate
 โดย... reinstallavgultimate
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/malwareactivatelicensense/home malwareactivatelicensense
 โดย... malwareactivatelicensense
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tHE BLOGGER HAS SHARED THE INFORMATION THE WARNING OF THE LUNAR MONTH AS I WAS NOT AWARE OF THE SAME INFORMATION. office.com/setup
 โดย... jey
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Castro
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Salmon
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Van der Beef
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A printing & packaging company that provides businesses—big and small—high-quality custom products at competitive prices. We work to help our customers bring their creative ideas to life, grow their business, and make a meaningful impact in their communities through excellent printing services and premium products.Printing & Packaging Company
 โดย... Midas
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A printing & packaging company that provides businesses—big and small—high-quality custom products at competitive prices. We work to help our customers bring their creative ideas to life, grow their business, and make a meaningful impact in their communities through excellent printing services and premium products. https://mgsprint.in/
 โดย... Midas
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil cost in canada
 โดย... 1975
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... john
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 토토사이트
 โดย... Sk
4 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702