๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    I always think about what is. It seems to be a perfect article 파워볼사이트
 โดย... tony
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 먹튀검증
 โดย... jane
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you purchased the new printer, so you visit our site. We provide the Canon printer, I hope you interested in our printer. If you have any query so please tell us or visit us. ij.start.cannon
 โดย... workcanon
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks to you, the problem you were worried about has been resolved. thank you so much. 토토사이트
 โดย... jeny
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    http://www.trangzone.com/prapenee_detail.php?ID=75
 โดย... jeny
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Movers And Packers Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers . 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, ???Verified and Trusted Packers and Movers Movers And Packers | Packers And Movers In Delhi | Packers And Movers In Gurgaon | Movers And Packers In Jaipur
 โดย... Packers And Movers
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Movers And Packers Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers . 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, ???Verified and Trusted Packers and Movers Movers And Packers | Packers And Movers In Delhi | Packers And Movers In Gurgaon
 โดย...
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://www.moverspackers.org.in/packersmoversdelhi.html]Packers And Movers In Delhi [/url] | [url=http://www.moverspackers.org.in/packersmoversgurgaon.html]Packers And Movers In Gurgaon[/url] | [url=https://packersandmoversindelhi.ind.in]Packers And Movers Delhi[/url] |
 โดย... Movers And Packers
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he actually ordered me breakfast simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your blog.
 โดย... 1977
17 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cash App has introduced its own debit card that can be used just like any other bank debit card. The Cash App card is known as Cash Card and can be used to make payments, shop at merchants or even withdraw cash from an ATM-like any traditional bank debit card. The Cash Card is linked to the Cash App account so money is debited from your Cash App account and not your bank account. cash app login | cash app login | cash app login | amazon login | www.amazon.com/mytv | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing number | yahoo mail login | Snapchat Login | cash app card | cash app card | wells fargo login | amazon.com/mytv
 โดย... malinaleoo
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi Guys! I, Butler Kaci, am working as a dedicated employee at a well-organized Tech-Support firm. I have immense years of technical experience in dealing with the problems related to Avast Antivirus. As per my technical skills and knowledge, I proffer cost-effective guidance for Avast Antivirus Setup. Thus, make a single ring at the helpline number and stay tuned with me hassle-freely. I will let you know how to set up this amazing antivirus program and secure the PC.
 โดย... Butler Kaci
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    real money casino casino blackjack casino play https://casinogamesww.com/
 โดย... 1979
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Have any security issues for now? If so, McAfee can provide the solution. Luckily, you don’t need to experience a crash before you activate McAfee. Remember, once you use the internet, you’re automatically prone to attacks www-mcafee-com-activate.com www.McAfee.com/activate
 โดย... sam
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Salvation Army doesn’t only accept donated cars, but they also take all sorts of things which you could imagine, starting from clothing to household items. And here I am with this issue of the Salvation Army vehicle donation. The Salvation Army is known for its social service and humanitarian campaign for humankind all over the world. They are the greatest and largest social service providers in another corner of the world.
 โดย... Liam
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I found so many interesting stuff in your blog. Really its great article. Keep it up. I having a site Which gives us a good gamming content for that visit given site Desmume Emulator
 โดย... Mandal
16 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi there, There's no doubt that your blog may be having web browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great blog!
 โดย... 1983
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks Lemon Law Los Angeles
 โดย... sk
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sudjudshop.com I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. relx
 โดย... relx
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. " slot online
 โดย... slot online
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/123hprinter/home https://sites.google.com/view/try-meticore-supplement/home https://msoffices.de/
 โดย... 123 hp com
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The world's first, 100% common arrangement intended to traget low center internal heat level meticore supplement Meticore is the lone item on the planet with a ptoprietary mix of 6 of the greatest quality supplements what is best supplement for weight loss
 โดย... 123 hp com
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / Wenn Sie den 123-PS-Drucker kürzlich haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / In kürzester Zeit werden Sie feststellen, dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / Wir bieten Ihnen hier nicht nur die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / Alle technischen und nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 hp com officeJet 3830 all-in-One series / 123 hp com officeJet 6950 All-in-One series.
 โดย... ZJXRH
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello Dear.., Thank you for taking this time to share with us such an awesome article. I discovered such a significant number of interesting stuff with regards to your blog particularly its discussion. Keep doing awesome. Target Balance Gift Card, Target Gift Card Balance, Check Balance Target Gift Card, Check Balance on Target Gift Card, Check Gift Card Balance Target, Check Target Gift Card Balance, Target Check Gift Card Balance, Target Gift Card Balance Check, Check Target Gift Card, Target Gift Card Check, Check Target Card Balance, Check My Target Gift Card Balance, Target Gift Card, Target Card Balance, Target Balance, Target Check Balance, How to Check Target Gift Card Balance, check target balance, Target Gift Balance, Target Gift Card Balance Check Online, target balance check, Target Balance Gift Card
 โดย... Dennis Walker
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi Guys! My name is Adam, and I’m a Software Engineer. I live in Ohio , and my desire is to see a online digitally world. However, it’s challenging but not impossible. We can easily achieve it if everyone uses these Microsoft office and entertainment programs on their devices. Amazon.com/mytv Amazon.com/mytv.com Amazon.com/mytv Hbomax.com/tvsignin
 โดย... Adam smith
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The ESPN app is available on Roku, providing viewers with live streaming access to ESPN networks, ESPN+, live events, and ESPN shows. If you're having trouble activating ESPN on Roku, we offer complete instructions below on how to add ESPN to your Roku channel list and how to activate the channel to watch live TV broadcasts of ESPN networks and sporting.
 โดย... Panth0101
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It's always a pleasure to read your magnificent articles on this site. You are among the top writers of this generation, and there's nothing you can do that will change my opinion on that. My friends will soon realize how good you are. 온라인포커
 โดย... 온라인포커
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Home pregnancy tests detect a hormone that is present in the blood and urine of a pregnant woman. This hormone is human chorionic gonadotropin (hCG), which is secreted by the syncytiotrophoblast of the implanting blastocyst and from the placenta soon after pregnancy is established. In the past, bioassays were used to detect
 โดย... ptest@gmail.com
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil brands
 โดย... 1986
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil max dose tadalafil tablets
 โดย... 1988
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. youtube aufrufe kaufen
 โดย... Sk
15 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    GST Software EasemyGST is a cloud-based gst billing software for enterprises. It has a complete tax management feature that helps in generating gst invoices and file GST returns. This gst filing software enables efficient accounting and tax management along with the below features.
 โดย... karthik
14 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    is tadalafil and cialis the same thing
 โดย... 1985
14 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. If you want to buy Harvard Outline, We are having a team of experienced writers who can help you out. Harvard Outline
 โดย... Harvard Outline
14 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Currently it sounds like Expression Engine is the preferred blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
 โดย... 1983
14 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 토토사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.
 โดย... 토토사이트
14 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You actually make it seem really easy with your presentation however I to find this matter to be actually something which I feel I might by no means understand. It sort of feels too complex and extremely broad for me. I'm having a look ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!
 โดย... 1978
13 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ESPN is a dedicated sports cable company that serves its fan base by providing live broadcasting of various sports leagues. It also provides blogs, news, and podcasts regarding several other types of sports. ESPN happens to have a personalized application of its own where viewers can purchase subscriptions to use ESPN+ that can be linked to other streaming devices. To know more about subscription-based ESPN+, visit espn.com/activate. https://espn-comactivate.com/
 โดย... www.espn.com/activate
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    What's up Dear, are you in fact visiting this web site regularly, if so after that you will absolutely obtain fastidious knowledge.
 โดย... 1987
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    We comprehend that our customers have a broad scope of necessities and want.call girl escorts With such countless escorts to choose from. We ensure that you can discover someone that you always wanted. Above all, we would make you encased. Our lovely and Professional Escorts in Lahore will satisfy you. The entirety of your sexual longings. As the best agencies and Company, ofemale escort in lahore ur Naughty and Independent Escort in Lahore. We have the ideal ladies. We would offer you the Big Boobs and hot bodies at a low cost.
 โดย... lahore escort
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for Luxury Escorts in Karachi? If so, you can check out our website.call girl karachi contact We would offer you the Hot and sexy Escorts in Karachi. We have high-class escorts who have been working with us for many years. They accurately know what gentlemen actually want. We escorts services in karachi are among the top-performing escort agencies in Karachi. However, we have a great record, and we have some marvelous clients.
 โดย... karachi escorts
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Escorts industry is popular for the services and treatments that it offers its customers.call girls of islamabad You can get the benefits from us that range from intimate services to body messages. However, our Luxury Escorts in Islamabad are also well-known for being the picture-perfect mate for appearing in social events. Icheap escorts in pakistan f you have the plan to attend distinct occasions like business meets and trips, then our Top Escorts would certainly strengthen your presence.
 โดย... islamabad escort
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 토토사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.
 โดย... 토토사이트
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Mr Journo
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for Cricket Gloves? Buy Online Cricket Gloves of All Sizes like Men, Youth, Boys, Kids and Junior Available at affordable price at NZ Cricket Store. We provide branded Cricket Gloves of best quality in New Zealand. Cricket Gloves | Cricket Equipment
 โดย... NZ Cricket Store
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    constantly i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.
 โดย... 1982
12 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You completely match our expectation and the variety of our information. lowes careers
 โดย... mshahid
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Most importantly, switch on your Smart TV. Then visit amazon.com/mytv enter code Simple process to activate your Amazon prime video on your smart device or phone. Enter code mytv and click on the enter button. Then you see your Amazon prime account activate and you can easily watch your web shows, movies and videos. it is also essential to enter the application stores and download the official Amazon Prime Video application My TV is an Amazon program that offers a simple interface to the My TV service through Amazon's own websites and software programs. As previously noted, the program uses a simple web interface which enables the user to watch various television stations in the United States and Canada. amazon.com/mytv amazon.com/mytv enter code
 โดย... www.amazon.com/mytv
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good ideas and concepts! You are doing a great job .thanks for it .hope to see new posts. free blog commenting sites list 2020  โดย... Vandna Purohit
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Bookmarking Sites List Dofollow Social Bookmarking Sites Bookmarking Submission Sites High Da Social Bookmarking Sites
 โดย... Geeta Rai
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing good concepts.I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. seo services social media services digital marketing services web design and development social media services digital marketing services
 โดย... https://www.imperioninfomedia.com
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    sage pay login currently working as Opayo, is a popular payment service provider in UK and Ireland. Organizations that are established in the UK and Ireland can apply for Sage pay/ Opayo business account easily and quickly. If you have forgotten your zelle login details and facing login issues due to this, then you can easily reset your #Zelle password using click above link. The cash app login account is one of the most promising and easiest ways to send, spend, save and invest your money and it is the safest and free mobile banking app that is user-friendly too. It is a well-known peer-to-peer payment app that is formally known as Square cash. Are you looking for a way to Activate Amazon Prime Videos on your device, it is so easy as you just have to visit www.amazon.com/mytv website and enter the given Activation code which is shown on your streaming device.
 โดย... jazz
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    There must be literally thousands of firms out there helping students r giving affordable essay help. Visit Master Paper Writer online. Make a budget and decide which one will help you meet your objectives.
 โดย... Master Paper Writer
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Apple Gift Cards are solely for the purchase of goods and services out of your Apple Store, the Apple Store app, apple.com, the App Store, iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books, along with other Apple possessions. check itunes gift card balance Appstore.com/redeem
 โดย... Appstore.com/redeem
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When QuickBooks error 3371 with status code 11118 occurs, user is not able to open company file. Fix the QuickBooks Error code 3371 by following the steps. How to Fix QuickBooks Error Code 3371
 โดย... Fix QuickBooks Error Code 3371
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    In this how to article or tutorial, we will know how to access or load the Login Page or Admin Page of a TP Link Router using Bridge Mode or Router Mode. The default IP 192.168.1.1 may not work. tp-link router login
 โดย... tp link router login
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    QuickBooks error 12031 occurs while refreshing the QuickBooks software or payroll. To fix the issue, check internet and reset updates. How to Fix QuickBooks Error Code 12031
 โดย... QuickBooks Error Code 12031
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    you're actually a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you're doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you've performed a excellent process on this topic!
 โดย... 1988
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://zbcialis.com/]cialis 20mg coupon[/url] [url=http://lynxpharmacy.com/]tops pharmacy[/url] [url=http://viagraedpill.com/]female cialis[/url] [url=http://upcialis.com/]how to get generic cialis[/url]
 โดย... 1976
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://crepills.com/]doxycycline hyc[/url] [url=http://valcialis.com/]cialis from canada cost[/url] [url=http://viagranmed.com/]viagra pill[/url] [url=http://viagraunf.com/]viagra 20 mg daily[/url] [url=http://cialisohot.com/]prescription cialis uk[/url] [url=http://cialisdnp.com/]cialis uk 20mg[/url] [url=http://viagraedpill.com/]best prices for viagra in canada[/url] [url=http://viagradex.com/]viagra europe online[/url]
 โดย... 1984
11 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Enter the site hyperlink www Amazon com MY TV in a internet browser and then enter the email address on your Amazon account and password. If you are a new customer, you can enroll on www.amazon.com/mytv and also"Sign in using their secure server" to enroll. Once logging, enter the 5-character code you composed and press on the last button. amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv sign in amazon.co.uk/mytv
 โดย... amazon.co.uk/mytv
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent Post!! Continue to share posts like this. In addition, if Search Engine Marketing Services are required. Local SEO Company offers the best SEM services to help promote your brand on social media platforms such as Facebook, Twitter, Linkedin, and Instagram, as well as drive more traffic to your website.
 โดย... Localseocompany
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Dispute and conflictions are two inseparable part of customer service. Every customer oriented company has its own team of experts to handle the disputes and conflictions. The same is true with Square Cash App. Note that Cash App lets the users to dispute over anything. While using Cash App if you have concerned related to Cash App login problems, Cash App transfer failed, or pending refund, you can raise a Cash App dispute. And to dispute a Cash App payment, all you need is just select the payment and then select dispute. In case if your concern is about Cash App login error or something else, select contact support and follow the simple instruction as mentioned on the screen.
 โดย... Cash app dispute
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this post. I thoroughly enjoyed reading it. Are you looking for a WordPress development company in India? Megawebdesign offers the most effective WordPress development services India can create an appealing, sensitive, and SEO-friendly WordPress website that will boost your overall business growth while providing the highest ROI.
 โดย... Megawebdesign
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You've written an excellent post. Thank you for sharing this useful information. Furthermore, if you are looking for a website designing company India. Matebiz offers the highest quality responsive web design service. This will aid in increasing the visibility of your website on digital platforms. Matebiz is the best web designing company in India.
 โดย... Matebiz
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Ensure the lethargic music you decide to play before resigning to bed must have a delicate,[URL=https://vjackets.com/yellowstone-season-4-moses-j-brown-coat]moses j. brown coat [/URL] consistent and ordinary musicality. I have just read review and got many information as this customary and steady beat causes you to feel loose and facilitate your feelings of anxiety, in this manner making it simpler for you to nod off.
 โดย...
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this best stuff with us! Keep sharing! I am new in the blog writing. moses j. black vest All types blogs and posts are not helpful for the readers. Here the author is giving good thoughts and suggestions to each and every reader through this article. Quality of the content is the main element of the blog and this is the way of writing and presenting.
 โดย...
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a wonderful post, Given so much information in it, These type of post keeps the user's interest in the website, and keep on sharing more. Thank you for this brief explanation and very nice information. hope to see you again know about Paypal Login Click the Link and Visit Paypal Login
 โดย... Paypal Login
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Our lahore escort and Professional Escorts in Lahore will fulfill you. The total of your sexual longings. As the best offices and Company, our Naughty and Independent Escort in Lahore.
 โดย... Shanzy
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Their beautiful body and shape make you more attractive for intimacy and our cheap call girls are open-minded, patient, sophisticated, Escorts in Star Guest House Karachi, and well-groomed so they fully entertain the customers.
 โดย... Fally
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am hoping for the same best effort from you in the future as well. But also visit Islamabad Cheap Call Girls I have a good experience.
 โดย... Annu
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about walmart gift card balance >> walmart gift card balance >> >> twitch.tv/activate >> twitch.tv/activate >> td bank routing number >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> AmericanExpress.com/ConfirmCard >> aol mail login >> wells fargo login >> wells fargo login >> etrade login >> amazon.com/code >> paypal login >> ebay login
 โดย... smithmachinist
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your definitive guide to using PayPal in India. Learn how to open and verify your account, and discover a new way to receive money directly in India. PayPal login
 โดย... PayPal Sign In
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    espn activate by browsing through the Sports category after selecting Streaming Channels from your Roku's home screen. However, it may be faster to search for the channel. Select the Search option from your Roku's home espn plus activate screen, then start typing "espn." ESPN should appear as a result before you are done typing it in. Highlight ESPN, press OK on your remote, then select Add Channel and press OK again. Now return to your Roku's home screen and ESPN will be at the very end of your channel list.You can add ESPN through the Roku website at espn.com/activate
 โดย... Panth0101
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is a well-established American based cable sports channel that is owned by ESPN inc. the brand is known for maintaining cooperatively by Walt Disney and Hearst Communications and this company was started in 1979. As its name says this channel is known for providing entertainment and sports channels to its audience and it serves the best available content. You can also watch the live streaming channels with espn.com/activate anytime anywhere. Through this article, you will learn the essentials if you are a beginner to activate the ESPN channels via espn activate and espn plus activate
 โดย... Panth0101
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Incredible substance material and awesome format. Your site merits the majority of the positive input it's been getting. เล่นบาคาร่าออนไลน์
 โดย... Anderson
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You need a unique Amazon.com/code verification code for amazon prime video activation on smart tv, apple tv or any other devices . You can only generate this code if you have a valid Amazon account or phone registration number. For users with these details, the activation code can be retrieved on their TV screen via the Amazon Prime Video App. The code will be needed to complete the activation on the Amazon MYTV website amazon.com/mytv amazon activation code
 โดย... www.amazon.com/mytv
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    My TV is an Amazon program that offers a simple interface to the My TV service through Amazon's own websites and software programs. As previously noted, the program uses a simple web interface which enables the user to watch various television stations in the United States and Canada. The My TV program can also be accessed using a regular browser, as well as using some third party software applications such as the My TV Player. These third party programs allow users to watch various channels through the use of the internet instead of through the use of the My TV program's television channels. amazon.com/mytv Amazon mytv enter code www.amazon.com/mytv amazon.com/mytv Amazon mytv enter code amazon activation code
 โดย...
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Such sites are important because they provide a large dose of useful information ... real youtube views https://www.buyyoutubeviewsindia.in/youtube-marketing/
 โดย... james
10 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    hydroxychloride medicine aralen medication hydroxychloroquine online hydroxychloroquine for sale https://hydroxychloroquine20.com/
 โดย... 1983
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you  use YouTube  on smart devices like Roku, Apple TV, Fire TV, Xbox 360, and Samsung Tv, you get the entertainment services with unlimited data, online video and movies or other benefits. To youtube activate account, you would simply install it on your device and enter the 8 digit verification code on here YouTube.com/activate and then you can enjoy the youtube channel with this app. Enter the code here youtube.com/activate code
 โดย... lydia
9 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702