๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Patron accounting is the best firm for your accounting needs. Contact us for [url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-chennai]company registration in Chennai[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-Delhi-NCR]company registration in Delhi[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-Hyderabad]company registration in Hyderabad[/url],[url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-Kolkata]company registration in Kolkata[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-Bangalore]company registration in Bangalore[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/Section-8-company-registration]section 8 company registration online[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/Section-8-company-registration]Section 8 company registration in Delhi[/url], [url=https://www.patronaccounting.com/company-registration-in-pune]company registration in pune[/url]
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Blue Tyga brings for you the best quality Stain repellent t-shirt India. The quality of these Tshirts is excellent and it helps the person stay cool and calm. Buy a shirt for yourself now! Visit us now!
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Itzeazy offers all services related to birth certificate, driving license and helps you live life in ease. Contact us regarding information for: marriage registration mumbai, marriage certificate mumbai
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    RIV Worldwide brings for you a plan to fulfil all your shipment needs. Contact the experts for: air freight services. We are the best Air Freight Forwarder, and promise to work forproject cargo shipping. We are also known as one of the best Ocean Freight Shipping Companies ocean freight forwarder, best sea freight companies, warehousing and distribution companies. Get a free quote from one of the Best Supply Chain Companies now!
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Global Wellness Foundation is an organization working for the society for the past many years now. They have been delivering to the society for a greater good. They are open to accept donations. Contact them for any queries regarding donate to ngo, online donation india, donate for education, donate money to charity. Visit the website now!
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Kismat Guru is one of the finest astrologers you can ever meet. They offer various courses like best numerology course in delhi, numerology course in delhi, professional numerology course. Enroll for virtual numerology classes with the at attractive rates now!
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Kismat Guru is one of the finest astrologers you can ever meet. They offer various courses like best numerology course in delhi, numerology course in delhi, professional numerology course. Enroll for virtual numerology classes with the at attractive rates now!
 โดย... Micheal
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    High Street Korea offers you the best Korean Jewelry Online, best artificial jewellery online, korean fashion, fashion jewellery. Shop from a variety of options for Earrings, braceletes, rings and a lot more! Visit our website for more offers now!
 โดย... mywifiext
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really like your writing style, great information, thankyou for posting. Zahnarztpraxis Düsseldorf
 โดย... Zahnbehandlung Düsseldorf
2 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover ?taking time and precise effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and certainly not appear to get one thing done. DMT for sale in Canada
 โดย... sam
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    hydroxychloroquine https://chloroquinesand.com/ - plaquenil online chloroquine buy
 โดย... 1975
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello I saw your post well. All posts are informative. I will come in frequently and subscribe to informative posts. May the world be healthy in an emergency with covid-19. That way, many people can see these great posts. I am also in the beginning, but I am running a small homepage. Please come and leave us your feedback. My site address: https://www.totomazinga.com
 โดย... jackson
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    giacca da prestigiatore triciclo usato milano risparmiare batteria iphone ios 12 maglia termica nuoto bambina shein camicie donna cameriera maquina para coser zapatillas venta de bicicletas para ejercicio sujetador media copa abierto ético nike academy16 knt tracksuit 2 bañador neopreno mujer oysho camiseta escote redondo adidas rock climbing rompecabezas de obras de arte para arma reloj con números romanos para niños abrigo aviador mujer abdomen gucci forocoches sonic 3 and knuckles juego online short de bain islamique stihl klamotten brabus rocket 900 amazon new balance icarus sonnenbrille herren mit seitenschutz hoodie pepe jeans cyan shorts fitness feminino melhores marcas de mochilas masculinas quadri da disegnare amazon aharry potter x vans culle e passeggini per neonati amazon camisa da ferroviária galocha rosa feminina deichmann bolsos bolso de mano de hombre guess entusiasta tenda da sole spiaggia amazon nike pegasus 94 Nike Air Force 270
 โดย... xingxing
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... https://kidsfuntimebeds.co.uk/product-tag/stairs/
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... https://kidsfuntimebeds.co.uk/
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://kidsfuntimebeds.co.uk/ https://kidsfuntimebeds.co.uk/product/deluxe-funtime-bunk-bed-stairs-front/ https://kidsfuntimebeds.co.uk/product-tag/stairs/
 โดย... bunk beds with stairs
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If your printer indicates a HP Printer Validation Failed Error, it could allude to a glitch during coordinating a print message from the device. While it may be a little more tricky to pin down one particular cause of this issue, we can undertake a few procedures and check what works. https://www.hpprintersupporthelpline.com/blog/fix-hp-printer-validation-failed-error/
 โดย... HP Printer Validation Failed Error
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! seo link building
 โดย... mshahid
1 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    nice post…. WasifKhan
 โดย... wasifkhan
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Lion HDB is the leading property management firm in Islamabad, offering investors the opportunity to invest in houses and commercial properties like Graceland Housing Islamabad, and Capital Smart City Villas
 โดย... Daniel
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If your are facing problem to activate Youtube on device or TV, Go to youtube.com/activate site and enter 8- digit verification confirmation code & proceed. Youtube.com/activate youtube activate youtube.com/activate code
 โดย... Youtube.com/activate Enter Youtube Activation Code
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://fixprinteroffline.us/fix-ricoh-printer-offline/]Ricoh printer offline[/url] |[url=https://fixprinteroffline.us/brother-printer-offline/]Brother printer offline[/url] |[url=https://fixprinteroffline.us/fix-samsung-printer-offline-error/]Fix Samsung Printer Offline[/url]|[url=https://fixprinteroffline.us/lexmark-printer-offline/]Lexmark Printer Offline[/url]|[url=https://fixprinteroffline.us/canon-printer-offline/]Canon Printer Offline[/url]|[url=https://fixprinteroffline.us/epson-printer-offline/]Epson Printer Offline[/url]|[url=https://fixprinteroffline.us/hp-printer-offline/]HP printer from offline to online[/url] Are you looking to fix the Brother Printer offline on how to turn online on your Windows 10 computer? the steps to fix the offline issue on your printer approach the steps:
 โดย... Carl Wood
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks a ton Even so My business is experiencing problem with ur rss . Do not know why Unable to join it. Will there be anyone acquiring identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx ROOR p-= I am typically to blogging and i actually appreciate your articles. This great article has really peaks my interest. My goal is to bookmark your site and keep checking achievable data. pregnancy photoshoot
 โดย... omm
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow, you did such an amazing job with such a small space. It looks outstanding! www.jncgeneralcontractingny.com/
 โดย... Albany, NY
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great post, you have pointed out some great points , I also think this s a very excellent website. login joker123 -*-----------------------------Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Appreciate it! cell phone hacking
 โดย... motm
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Artisticbird Web Design Agency in USA will look at your current design and draw up a comprehensive blue print that you can use to build the website you’ve always wanted. If you don’t currently have a website then we’ll investigate your competition and give you an action plan for your online marketing efforts. If you’d like more details on our Free Analysis then contact us at +18326990011. There’s no obligation to use our services. Visit Website: Website Designing Company in USA Web Design Company in USA Wordpress Development Company in USA Ecommerce Web Design USA Best Web Development Company in USA Top & Best SEO Company in USA WordPress Ecommerce Development Service in USA Shopify Ecommerce Website Development Company in USA Magento Website Development Company in USA Search Engine Marketing (SEM) Services in USA Website Redesign Services USA Website Designing Company in Norway Website Designing Company in Sweden Website Designing Company in Paris, France Website Designing Company in Houston, Texas Top & Best SEO Company in USA Visit our website: 10 Steps to Building an Affordable Website for Your Business Why Is It Important to Redesign Your Business Website? Advantages & Disadvantages of Custom Web Design Vs Templates What Factors Do You Need To Consider Before Hiring a Web Design Agency 10 Effective Tips to Manage your E-commerce Website
 โดย... Website Designing Company in USA
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    giacca da prestigiatore triciclo usato milano risparmiare batteria iphone ios 12 maglia termica nuoto bambina shein camicie donna cameriera maquina para coser zapatillas venta de bicicletas para ejercicio sujetador media copa abierto ético nike academy16 knt tracksuit 2 bañador neopreno mujer oysho camiseta escote redondo adidas rock climbing rompecabezas de obras de arte para arma reloj con números romanos para niños abrigo aviador mujer abdomen gucci forocoches sonic 3 and knuckles juego online short de bain islamique stihl klamotten brabus rocket 900 amazon new balance icarus sonnenbrille herren mit seitenschutz hoodie pepe jeans cyan shorts fitness feminino melhores marcas de mochilas masculinas quadri da disegnare amazon aharry potter x vans culle e passeggini per neonati amazon camisa da ferroviária galocha rosa feminina deichmann bolsos bolso de mano de hombre guess entusiasta tenda da sole spiaggia amazon nike pegasus 94 Nike Air Force 270
 โดย... xingxing
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi there! You make so many good points here that I read your article a couple of times. This is really nice content for your readers. 온라인카지노
 โดย... 온라인카지노
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Manage Airlines Booking helps the customers modify, alter and manage their flight bookings with over 400 airlines across the globe. Though the manage booking process differs according to the airline you fly, the bottom line is still the same. Manage Airlines Booking is the right platform to ensure your comfortable journeys. https://manageairlinesbooking.com/manage-booking/swiss-airlines/ https://manageairlinesbooking.com/manage-booking/lufthansa-airlines/
 โดย... jorog jack
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a Good opportunity to learn English here in Malaysia
 โดย... BigBen Academy in Malaysia
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. , I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? 바둑이사이트
 โดย... 바둑이사이트
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
30 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good publish, it's a very awesome weblog you have right here, continue the great function, is going to be back again. đá cầu thang uy tín
 โดย... mshahid
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for providing these types of blogs. I just need about it. Thankful for you because it is really amazing for us. Hello everyone, On our site, canon.comijsetup you will find all the Canon brand printers and devices. Also if you want information about any modal printer of Canon printer then you can get through our site. Our site provides easy and good service to the people.
 โดย... ij.start.cannon
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. cross country movers
 โดย...
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I don't know how many hours I've been searching for articles of these answers. Glad to find your article.바카라사이트
 โดย... 바카라사이트
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... anika
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    http://trangzone.com/prapenee_detail.php?ID=75 http://sportlertreffensportler.de/Gaestebuch.263.0.html https://miltonsegretti.net/2015/sparrow-hawk-3 https://www.fgfoa.org/local-chapters/local-chapter-calendar/eventdetails/2019/01/25/default-calendar/panhandle-chapter-meeting http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008532/helvia/bitacora/index.cgi https://andreazonn.bombplates.com/posts/12-30-07/wonderful-wonder-boy http://freeside.skr.jp/nucleus/index.php?itemid=304&catid=3#nucleus_cf http://www.chiffrages-dechiffrages2012.fr/propositions/melenchon-retablir-le-droit-a-la-retraite-a-60-ans-a-taux-plein http://crazy-holky.diskutuje.cz/forum/ http://jsiso.com/tutorials/2015/03/01/creating-a-simple-map-with-jsiso.html http://churchs.site/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=10&&#c_15166 https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1539553670322535314&postID=8398158022896678470&page=1&token=1624687696138&isPopup=true
 โดย... anika
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I would really love to guest post on your blog.*;~*. agen joker123
 โดย... mtom
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have been examinating out a few of your posts and it’s pretty nice stuff. I will surely bookmark your site login joker123
 โดย...
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I would like to thank you for your efforts in writing this article. I hope your best work in the future is the same. Little Alchemy
 โดย...
29 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your article has a great information, it inspire me lot and also easy to understand to everyone. Thanks for this great blog. I am a gamer and if you want to know more about Auto clicker then you must check this given blog. Auto clicker
 โดย... shaned
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot! superslot
 โดย... mtom
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent article. I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great post. Keep up your work! 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing with us such a good post. I enjoy reading this article. We offer canon printer setup resources & canon support to unbox and set up your canon printer support, follow the guidelines that are given below on my canon.comijsetup site.
 โดย... ij start canon
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    i am addicted to computer games that is why i bought a gamecube for me and my brother,. 토토검증 =--= Admiring the dedication you put into your site and in depth information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account. 메이저사이트
 โดย... nmio
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello I am Anika Parker from USA; I am a writer these days I am writing a blogs for Linksys router login. I work with a reputed company. I have well-trained team who provide the Linksys router Support. Read More :extender.linksys.com | Linksys extender setup | Linksys router login | Sbcglobal login offers a simple way to access sbcglobal main and also bring changes to the sbcglobal net email settings. Read More: Sbcglobal login | Sbcglobal email login | Sbcglobal login | Sbcglobal email login | the wifi range extender will help you support the sign and strength of your current Wireless Router. Belkin extenders are viable with pretty much Every remote Modem and Wireless Router. Belkin.range is utilized to set up wifi range extender and today we will clarify how it can be utilized to deal with the remote reach extender settings and administrations. Read More: belkin.range
 โดย... ania
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm writing on this topic these days, , but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. 토토사이트
 โดย... 토토사이트
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. คาสิโน
 โดย... sk
28 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    nitrofurantoin price nitrofurantoin 100 mg medicationnitrofurantoin for sale nitrofurantoin medication
 โดย... 1981
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Setup oneclick Payment Settings which actually allows one to purchase or rent Amazon Instant Videos in the future? Obey the instructions to incorporate a payment procedure and select your billing address. Produce your purchase PIN and then Input any 5-digit PIN you may remember and press on the"Save Your PIN". www.amazon.com/code amazon.com/mytv login mytv
 โดย... www.amazon.com/code
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made few salubrious points in Attributes moreover. Detain busy, awesome career! Mixerstech, Mixers Tech, Mixerstech.com, buy bitcoin, Sell bitcoin, website design, website development
 โดย...
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hey, just looking around some blogs, seems a pretty nice platform you are using and the theme as well. I’m currently using WordPress for a few of my sites but looking to change one of them over to a platform similar to yours as a trial run. Anything in particular you would recommend about it? m facebook
 โดย... mom
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share. Superslot
 โดย... Superslot
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!get crypto for blogging
 โดย... mshahid
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a good part of other folks will miss your excellent writing because of this problem. https://hhydroxychloroquine.com/
 โดย... 1984
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
27 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. 스포츠토토
 โดย... 스포츠토토
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    buy chloroquine https://chloroquine250mg.com/ - chloroquin online aralen
 โดย... 1986
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that each educative and entertaining, and let me let you know, you have got hit the nail on the head. Your idea is excellent; the issue is one thing that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very blissful that I stumbled across this in my seek for something regarding this. hamza shaikh
 โดย... sam
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. ophtalmologues Courbevoie
 โดย...
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi to every , for the reason that I am really keen of reading this blog's post to be updated on a regular basis. It contains good data. https://www.herpessymptomsinmen.org/productacyclovir/
 โดย... 1983
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello I am Anika Parker from USA; I am a writer these days I am writing a blogs for Linksys router login. I work with a reputed company. I have well-trained team who provide the Linksys router Support. Read More :Linksys router login | extender.linksys.com | Linksys router login | Sbcglobal login offers a simple way to access sbcglobal main and also bring changes to the sbcglobal net email settings. Read More: Sbcglobal email login | Sbcglobal login | Sbcglobal login | the wifi range extender will help you support the sign and strength of your current Wireless Router. Belkin extenders are viable with pretty much Every remote Modem and Wireless Router. Belkin.range is utilized to set up wifi range extender and today we will clarify how it can be utilized to deal with the remote reach extender settings and administrations. Read More: belkin.range
 โดย... anika
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    hi!,I really like your writing very a lot! share we communicate extra approximately your post on AOL? I require an expert in this space to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to see you. https://hydroxychloroquinee.com/
 โดย... 1975
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
26 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Incredible articles and awesome design. Your blog entry merits the greater part of the positive input it"s been getting. Persian rugs Online Store
 โดย... zulfiqar
25 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you a bunch for sharing this with all of us you really recognize what you're speaking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link alternate agreement between us http://antiibioticsland.com/Stromectol.htm
 โดย... 1978
25 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I found the answer I was looking for in your article. I'm going to quote your article and write it on a blog. 바카라사이트
 โดย... 바카라사이트
25 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Know about discover credit card, discover credit card login, discover rewards credit card, discover credit card sign in Step by Step : Today we will know about discover credit card, discover credit card login, How to discover credit card payment, How to discover credit card sign in, this article very important for discover credit card Customers every details about discover credit card, So read this whole article carefully. http://sites.google.com/view/discovercardlogins/home
 โดย... Discover Card Login
25 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    plaquenil over the counter https://aralenhydroxychloroquine.com/ - chloroquine walmart chloroquine buy online
 โดย... 1977
25 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. click here
 โดย... Geron20425
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You guys are doing a great job. Thank you, and keep it up! concrete contractor near me
 โดย... concret
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get here the best online technical help in case your organization or home pc and notebook required to being repaired. We offer technical assistance via different channels like email, telephone calls. We have a technical support team that's available 24/7 to tackle customer's technical difficulties. I m always available to your help if you need more advice to Get help with antiviruses software downloads, installation, uninstall, updates, virus removal, etc please see our this site it free service provided: bitdefender support | Canon Printer Offline | amazon.com/code | Cash App Login | Paypal Login | Linksys Extender Setup | Roadrunner Email | Bitdefender Login | Avast Login | Roadrunner Email | Amazon Prime Login | www.amazon.com/mytvn | Netgear Extender Setup | Belkin Setup | Webroot Download | Norton Download | Belkin N300 Setup
 โดย... Technical Support
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is an awesome and interesting article. Great things you have always shared with us. I also suggest an article about FPS Unlocker. Roblox could also be a beautiful old game, and It doesn't allow you to urge obviate the 60 FPS Border. to repair this, a developer of the sport produced an FPS Unlocker.
 โดย... lisawinslet28@gmail.com
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    UV Gullas Medical College has got wide reputation across the world which has attracted students from different countries to study medicine. Gullas College of Medicine is located in Banilad, Cebu city which serves as separate campus offering medical education to International students.
 โดย... https://www.uvgcm.org/gullas-college-of-medicine/
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know 온라인홀덤 ?
 โดย... 온라인홀덤
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    amazon kindle support, twitter support, match phone number, arlo setup, asus customer service, google voice customer service, aol customer service, linksys support, panasonic customer service, tinder phone number, youtube customer service, hotmail help, brother customer service, kaspersky customer service, amazon kindle customer service, kindle support, kindle help, contact twitter, twitter help, twitter customer service, match customer service, match.com customer service number, match.com customer service phone number, arlo support, arlo customer service, arlo support number, asus support, asus support number, asus laptop support, google voice number, google voice setup, google voice phone number, aol customer service phone number, aol help, aol support, linksys router setup, linksys setup, linksys customer service, panasonic support, panasonic phone number, panasonic customer service number, tinder support, tinder customer service, tinder contact, youtube phone number, contact youtube, youtube help, hotmail support, hotmail customer service, contact hotmail, brother printer customer service, brother printer setup, brother printer support, kaspersky support, kaspersky help, kaspersky support number,
 โดย... Hannah Baker
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    att email support, alexa setup, arlo support, asus customer service, hotmail support, firefox help, skype number, twitter support, contact pinterest, meetme support, snapchat support, at&t customer service email, att email support phone number, call alexa, amazon alexa customer service, alexa support, arlo customer service, arlo setup, arlo support number, asus support, asus support number, asus laptop support, hotmail customer service, contact hotmail, hotmail help, firefox support, mozilla thunderbird help, mozilla support, skype phone number, skype customer service, skype phone, contact twitter, twitter help, twitter customer service, pinterest help, pinterest phone number, pinterest customer service, meetme chat, meetme contact, meetme customer service, snapchat help, snapchat contact, snapchat number,
 โดย... Hannah Baker
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    hp support, contact support, microsoft customer service, avast customer service, linksys router setup, asus customer service, hewlett packard customer service, carbonite phone number, dropbox support, hotmail support, setup roku, netgear support, tp link support, hp support number, hp customer service, hp printer support, contact support number, contact support phone number, microsoft support number, microsoft support, microsoft help, avast support, avast customer service number, avast help, linksys setup, linksys customer service, linksys support, asus customer service number, asus laptop support, asus support, hewlett packard support, hewlett packard phone number, hewlett packard printer support phone number, carbonite support, carbonite customer service number, carbonite customer service, dropbox help, dropbox customer service, dropbox phone number, hotmail customer service, contact hotmail, roku customer service phone number, roku support phone number, netgear setup, netgear tech support, netgear customer service, tp link customer service, tp link router setup,
 โดย... Hannah Baker
24 มิถุนายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702