๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! rent a car in muscat
 โดย... mshahid
19 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... buttfat
19 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great job for publishing such a beneficial web site. Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. fifa55 copa89 ufa365 dg i99win sagame66 mega888 lotto4d sagame 1688 wm sa gaming มังกรฟ้า เซ็กซี่บาคาร่า sa allbet jetsadabet jetsada jokerslot pgslot ยูฟ่าเบท saบาคาร่า ufabet sexygame jetsadalotto dgcasino เสือแดงลอตเตอรี่ evolutiongaming live22 betflix doglotto betflik seoxyz
 โดย... seoxyz
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thankful to you for giving to us, I additionally reliably increase some new helpful information from your post. I always like to read quality content having accurate information regarding the subject. Tubi.tv/activate aka.ms/remoteconnect
 โดย... willam
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name www.bestcb.info
 โดย... best
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name www.babyslingscarriers.info
 โดย... baby
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name pgslot ทดลองเล่น
 โดย... pepe
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name สล็อต xo
 โดย... xoxo
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name เกมสล็อต
 โดย... slowslow
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    BuzzoidigFollowers to learn about advertising your brand and awareness of your audience. You can join us to promote your business on Instagram,Facebook and Twitter. Buzzoid Followers
 โดย... Social Media Marketing
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Joji Merch really has your favorite singer. Buy classic joji hoodies,shirts,hats,88rissing merch. Find your stuff in the store and take it away at a decent price. Joji Merch
 โดย... joji merch
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that?s equally educative and amusing, and without a doubt, you've hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I'm very happy I came across this in my hunt for something concerning this. Also visit my blog post; 휴게텔
 โดย... bamgosoocom
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i joined so many seo forum on the internet and they are really quite helpful and i have learned a lot` bandar casino online ========================================= Not to be in the understand most of the time, I tend to dont like posts concerning this subject increasingly additional however since you write it in vogue conjointly your own approach, we tend to gotta say actually is truly one of these nice post to remember. situs idn poker
 โดย... WW
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I found this post very informative, thanks for sharing. hotmail login | hotmail login
 โดย... warenajck
18 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Greetings! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way! https://www.footballzaa.com/board-7996/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-21-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.html
 โดย... 1990
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? https://www.konbaaball.com/board/2180
 โดย... 1983
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/loginsystemmechanic/home loginsystemmechanic
 โดย... loginsystemmechanic
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://sites.google.com/view/systemmechanicultimatedefense/home systemmechanicultimatedefense
 โดย... systemmechanicultimatedefense
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    TPLinkWifi is an online switch setup page for all TP-Link switches at http://tp-link-wifi.com/ where you can change WiFi secret phrase and different organization settings. The principal that you need to do is interface your PC with TPLinkWifi Network. On the off chance that you got a mistake message from TP-Connection, it is reasonable you have stored the public IP address of TPLinkWifi. You can clear your program reserve and history as indicated by the accompanying connect to your program. http://tp-link-wifi.com/ || http://tp-link-wifi.com/tp-link-login/ || http://tp-link-wifi.com/tp-link-drivers/ || https://sites.google.com/view/cashapploginhelp || https://sites.google.com/view/amazoncomcode-enter || https://sites.google.com/view/bitdefenderloginus || https://sites.google.com/view/roadrunneremailusa || https://sites.google.com/view/getlinksysextendersetup || https://sites.google.com/view/belkinsetuphelp || https://sites.google.com/view/tomtomupdate-help || https://sites.google.com/view/goavastlogin || https://sites.google.com/view/aolmaillogindesk || https://sites.google.com/view/myavastcomusa || https://sites.google.com/view/netgearextendersetup-now || https://sites.google.com/view/go-amazonprimelogin || https://canoncomijsetup.us/ij-start-cannon/ || https://sites.google.com/view/wwwamazoncommytvhelp || https://sites.google.com/view/outlook365loginhere || https://sites.google.com/view/nortondownloadguide || https://bit.ly/3mL8vPu || https://bit.ly/3v2uFQn || https://contactassistance.com/tomtom-support/ || https://contactassistance.com/garmin-support/ || https://contactassistance.com/magellan-support/
 โดย... TPLinkWifi
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name www.bestcb.info
 โดย... www.bestcb.info
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name www.babyslingscarriers.info
 โดย... www.babyslingscarriers.info
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name pgslot ทดลองเล่น
 โดย... pgslot ทดลองเล่น
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name สล็อต xo
 โดย... สล็อต xo
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name เกมสล็อต
 โดย... เกมสล็อต
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    หาบทความอ่านเล่น ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสล็อต อ่านต่อได้ที่นี่ https://www.alexanderdevenezuela.com
 โดย... IOLON
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    jili slot ทางเข้า ถือเป็นเกมออนไลน์ที่ตอบโจทย์
 โดย... LONEY
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ยิ่งในปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย การเล่น pg รับวอลเลท ยิ่งทำได้สะดวกมากขึ้น
 โดย... 3J4TJ
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ต้องใช้สูตรแบบเร่งรัด เกมสล็อตค่าย JILI GAME เป็นเกมที่มีสูตรเอาชนะมากมายเป็นตัวช่วยในการเดิมพัน ผู้เล่นสามารถใช้สูตรเอาชนะที่เราแนะนำมา
 โดย... Salmon
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    แต่มันมีหลายเจ้ามาก ๆ อย่างเจ้าที่มีชื่อว่า ทดลองเล่นสล็อตโรม่า x
 โดย... super
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What an interesting story! I'm glad I finally found what I was looking for Kèohay.
 โดย... Kèohay
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am extremely impressed along with your writing abilities well with the format for your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays. 網頁設計 =================================================== You produced some decent points there. I looked on the net for any issue and found most people goes as well as with the site. garden seeds
 โดย... YT
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    All other webmasters should make note: this is what great posts look like! I can’t wait to read more of your writing! Not only is it thoughtful, but it is also well-written. If you could respond with a link to your Facebook, I would be extremely grateful! flat roof supplies
 โดย... omm
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D 먹튀신고
 โดย... 먹튀신고
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://aralenquinesen.com/ hydroxychloroquine buy https://aralenquinesen.com/ - buy aralen aralen online
 โดย... 1977
17 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazon Prime Video allows you to access media and entertainment faster and more efficiently. Amazon launched Prime Video to meet its users' expectations of unlimited movie and video selections, which can be accessed anywhere, anytime. Prime Video is available on many devices. To activate Prime Video on a specific device, however, you must register it.www.amazon.com/mytv. We have provided the steps to generate the activation Code and register your device on Amazon.com/mytv for Prime Video. www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv login amazon/mytv primevideo/mytv enter code paypal login www.amazon.com/mytv enter code amazon.com/code primevideo/mytv enter code www.amazon.com/code amazon/mytv paypal login www.amazon.com/code roku.com/link tubi.tv/activate espn.com/activate amazon/mytv amazon.com/redeem amazon.com/redeem xfinity.com/authorize
 โดย... www.amazon.com/mytv
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing with us this type of stunning post. I am clearly inspired with the facts you've got got provided. Keep up the best work. Aol mail login | Aol mail login | Aol mail login
 โดย... jackbuffett188
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice post. I was checking continuously for this article and I am impressed! I would also refer to our blog about Robux Converter ​While playing games, the one thing players require is Robux. This lead covers what Roblox Robux is, the way you can notice it, and the many, many things you can spend on them.
 โดย... kizzy Grey
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AMAZING STUFF, KEEP UP THE GOOD WORK office.com/setup! office.com/setup!
 โดย... office.com/setup
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon is known around the world for its fast, elegant, and affordable printer range. To know more in detail visit us at ij.start.cannon Canon is one of the most popular and elegant, which is known around the world because of its amazing, and affordable range of printers. If you want to know about Canon printer setup feel free to visit us at ij.start.cannon
 โดย... patrikajones
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am speechless. This is often a exceptional weblog and incredibly participating too. Excellent paintings! That is not in reality a lot via a great beginner article writer like me, even so it’s all I could just say right after scuba diving in your articles. Great grammar as well as vocabulary. Will no longer like some other blogs. An individual actually determine what a person?re also talking about too. Lots which you helped me want to explore more. Your weblog has turned into a stepping-stone for me, my friend. Choice Carts
 โดย... motm
16 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very interesting points you have observed , thanks for posting . joker388
 โดย... sa
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What a great blog post Replay Video Capture Crack
 โดย... abc
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    But what if you could get a personalized Santa letter in return? Imagine the joy on your child's face as he opens a letter from Santa. 메이저놀이터
 โดย... 메이저놀이터
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The links and resources you posted on your blog are very helpful to me!I have been looking for this accurate and specific information for a long time.Thank you. 먹튀폴리스
 โดย... 먹튀폴리스
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for writing such a nice article. I stumbled across your blog and read a few posts. I like your writing style. 토토사이트
 โดย... 토토사이트
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Conventional visits recorded here are the most direct technique for assessing your vitality, which is why I regularly visit the site for new and interesting data. 안전놀이터
 โดย... 안전놀이터
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    There is so much more to this article that I never thought of on my own. Your content gives readers something to think about in interesting ways. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For accessing your walmart login account or managing your Credit Card/Money Card, you need to go to #walmartcom, tap on the "Account" tab, and choose "Sign In." bank logins: bank of america login | wells fargo login | zelle login | sagepay login | mcafee.com/activate |
 โดย... jazz
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about McAfee.com/Activate and www.mcafee.com/activate.
 โดย... Jennifer
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Total Protection is McAfee's premium antivirus program that offers almost everything that Live Safe does and more. McAfee Renew | McAfee Total Protection Vs McAfee LiveSafe
 โดย... Norain
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! 먹튀검증사이트 ------------------- I think this is among the such a lot important information for me. And i’m glad studying your article. However should commentary on few common things, The web site taste is perfect, the articles is really great . Good activity, cheers. Choice Carts
 โดย... mtom
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am very Inspired by your blog , it was very knowledgeable. It also cleared all doubts of my mind. I am Jacket Seller, IF you want the Bomber Leather JacketYou Can Check It out here.
 โดย... Henry Parker
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about McAfee.com/Activate and www.mcafee.com/activate.
 โดย... Jennifer
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    patta chitta
 โดย... rrkjuguhoihho
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Here are simple steps to have a printer connected to your computer. canon.com/ijsetup Connect the PC and printer to USB and then it will use the automatic detection process. After the process is complete, the driver will be displayed on your computer. canon ij setup
 โดย... http//ij.start.canon
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
15 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Do your research at Google
 โดย... Patsy
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Why Is My Printer Showing Offline? The reason of your Epson Printer Showing Offline is due to connectivity problem. Hence, check the connection that is connected with your printer to your computer. If the connection is all okay, then check the box “Use Printer Online” on your computer. If it is uncheck, immediately give a check by clicking on the check-box. By doing this, your offline printer will surely be in online. But if still your printer is showing offline, then give an instant call at (817) 587-2017 and follow the instructions that have been said by our technicians. https://www.epsonprintersupportnumber.com/blog/how-to-bring-an-offline-epson-printer-online/
 โดย... epsonprinteroffline
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coinbase building the cryptoeconomy – a more fair, accessible, efficient, and transparent financial system enabled by crypto. Coinbase wallet .started with the radical idea that anyone, anywhere, should be able to easily and securely send and receive Bitcoin. Offer a trusted and easy-to-use platform for accessing the broader cryptoeconomy. Coinbase Login.
 โดย... Eva
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for WPS Pin on Hp printer, Go to the control panel of your HP Printer and then after pressing the Wireless button, go to the Settings. After touching on the WiFi Protected Setup, you should follow the prompts appearing on the screen. Now you will be prompted to PIN, tap on this PIN. When you do so, WPS PIN will be displayed on the screen. Source: https://hp-printer-support.us/blog/find-wps-pin-hp-printer/
 โดย... WPS Pin HP Devices
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I need you to thank for your season of this awesome 먹튀검증!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an absolute necessity read blog!!!!
 โดย... 먹튀검증
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... vetteleader
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous educational paragraph here at my home.
 โดย... 1982
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I’d like to see more posts like this . Do check Paypal Login gemini login
 โดย... timmykeels
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am impressed with this website . joker123 =--== Internal direct, training, contentment, honour, forbearance plus sentence. Usually a percentage of problems that Tang Soo Write, the actual Mandarin chinese martial art related to self-defense, can educate we additionally instilling in you the strength not just in defend your business women and men capability related with spotting hazard joins to refrain from giving confrontation completely. idn poker
 โดย... motm
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again! idn poker
 โดย... motm
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your 토토사이트 and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantastic lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates
 โดย... 토토사이트
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Issues with AOL email might be repaired by obtaining AOL email in a subsequent moment. You may likewise attempt making use of AOL standard Mail to look at mails as it doesn't need a quick website. Get fine solutions for AOL mail problems. aol login aol mail login aol mail login problems
 โดย... Aol login
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nowadays an Amazon prime user can watch the prime videos on many supporting devices like Amazon Fire tv, Gaming consoles, HULU, Android Tv, Apple Tv, Smart Tv, iPhones, Smartphones, and many other devices. To do so first you need to connect your streaming device with wifi and an Amazon Prime account. For more details, you can visit our website at www.amazon.com/mytv Tubi tv is one of well known online video streaming platforms in the United States of America. Which provides free tv for its users. if you want the Tubi Tv subscription for yourself as well then feel free to visit our website at Tubi.tv/activate
 โดย... patrikajones
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    An additional issue is that video games are typically serious as the name indicated with the major focus on understanding rather than enjoyment. Although, it comes with an entertainment feature to keep your young ones engaged, each game is often designed to improve a specific skill set or area, such as math concepts or scientific discipline. Thanks for your publication. http://www.oneidauniversity.com/
 โดย... Bryan Parker
14 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ___________ _______,________ _______ _____________ _____________________________ __________________________ ____________ SLOTPG , slot xo , slotjoker _______________ _____________________ ________________________ ________________________ 1,000 ___ 1,000 ______ __ _______________ _________________________________________________ ___________ SLOT DEMO ____________________________ ___ ________ _____________________________ ____________________________ ____________ ________________________ ___________________ ______ ___________,______________ ______________________ Internet,____________ _________________ _______________ _________ _______ ____ 24 __. _______________,____________________ 1,_______________ 2021,______________ ______________________________ ___________________________,______________________ 1,_________ 2021,________________ 2021 _____________ ____ 24 __. ____________________________Promotion ___________________________ ______________________ _____________________ ______________________ 2021
 โดย... 1981
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Of late, Some give a lot of thing to consider in order to providing comments on location web site posts and have put comments even a smaller amount. Examining your pleasant publish, may assist us to do this at times. ielts hk
 โดย... SH
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    everyone loves wedding parties, it is fun, it is lively and there are lots of food and drinks too, 補習社
 โดย... omm
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    My programmer is trying to convince me to move to .net from 토토사이트. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
 โดย... 토토사이트
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Howdy sir, you have a really nice blog layout “     Read More
 โดย... motm
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm writing on this topic these days, Kèo hay, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.
 โดย... Kèohay
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Simply unadulterated brilliance from you here. I have never expected something not as much as this from you and 먹튀검증 have not confounded me by any reach out of the inventive vitality. I acknowledge you will keep the quality work going on.
 โดย... 먹튀검증
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your blog would increase in ranking if you post more often.”*;-, casino online
 โดย... sam
13 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702