๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Thanks for sharing this detailed tutorial. You have impressive web development skills. This is very informative. Keep it up! Do check Paypal Login gemini login
 โดย... timmykeels
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I’d like to see more posts like this . Do check Paypal Login gemini login
 โดย... timmykeels
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It read your article every thing is clear , Thanks for sharing. Do check Paypal Login gemini login
 โดย... timmykeels
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Besides the QuickBooks Desktop edges technical bottlenecks within the type QuickBooks Error 3371 can’t be prevented, caused by external problems. To resolve error code 3371, it essential to grasp the difficulty, its causes before beginning the troubleshooting ways. How to Fix QuickBooks Error Code 3371
 โดย... Fix QuickBooks Error Code 3371
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for a way to contact QuickBooks Error Support team? Get contacted by a U.S. Based Certified Advisor to get support for all QuickBooks Errors. How to Fix QuickBooks Error Code 12031
 โดย... Fix QuickBooks Error Code 12031
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for your valuable and useful information through the blog. I am appreciating with the way you shared the relevant, precious, and perfect information. Furthermore, I would like to also keep some sound knowledge of TomTom GPS Update . If you have an interest or any type of Issue in TomTom GPS Device so just visit our website and you will get complete Assistance related to GPS Device.
 โดย... TomTom GPS Update
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For AOL Login - If you are facing any technical error due to AOL mail login don't worry refresh the browser and type www.mail.aol.com and enter your Email ID and Password. canon.com/ijsetup
 โดย... Xiher Kelly
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL Mail allows you to customize the list view in your AOL email account. You can adjust this list view by logging in to your AOL Mail login account. From the list view section, you can find an option to view a shortlist of your massages at the top of the window. paypal login
 โดย... malinaleoo
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Awesome article and straight to the point. Also, take a look at my post on View Private Profile. Here I am going to explain a strategy for Instagram hashtags, which is proven to work for all kinds of accounts on Instagram.
 โดย... Ashley Bell
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have got enough money in your PayPal account and you want to withdraw it for any reason, then you should know the correct withdrawal method. Those users who do not know how to withdraw money from a PayPal account may find this article to be a convenient one as it contains all the necessary aspects related to withdrawing your PayPal money. paypal login
 โดย... paypal login
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ignou bag study material
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    thanks https://ignoubag.com/product-category/ignou-bag-first-semester/ignou-bag-first-semester-books/
 โดย... ignou bag study material
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 is much more than an email program or a word processor, If you have the right subscription plan for you. Increasing workplace productivity, whether in a profession or a business Increasing company efficiency has become a must for professionals and companies, and Microsoft 365 makes it easy. microsoft365.com/setup | microsoft365.com/setup | microsoft365.com/setup
 โดย... new york
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you. 私人補習 -----------------It seems you are getting quite a lof of unwanted comments. Maybe you should look into a solution for that Yes sir! Tamilmv ------------------I should say also believe that mesothelioma is a exceptional form of melanoma that is usually found in all those previously exposed to asbestos. Cancerous cells form while in the mesothelium, which is a protecting lining that covers most of the body’s organs. These cells ordinarily form from the lining on the lungs, abdominal area, or the sac that encircles the heart. Thanks for sharing your ideas. ielts 報名
 โดย... motm
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Canon printer that can be downloaded via canon.com/ijsetup page is the best wireless printer that you can connect to your device and print data smoothly. Ij.start canon CD is not the well-suited technique to use ij.start.canon installation for longer. One can canon.com/ijsetup/mg2522 install from another origin if your device is having issues in the online installation or any other.
 โดย... Canon.com/ijsetup
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get Microsoft 365 setup by visiting microsoft365.com/setup. Sign in to Microsoft account, enter the product key and get apps quickly. Download & use Microsoft365 setup wizard using microsoft365.com/setup site, follow instructions and install apps.Go to www.microsoft365/setup to get all the MS office 365 apps on your devices like Windows, Mac, and smartphones.
 โดย... microsoft
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    A Roku account is beneficial in a variety of ways. Your Roku account keeps track of your Roku device, the channels you install, and the settings and preferences you create. Regardless, you must submit your email address in order to log in to Roku and manage your account. You'll be notified about your Roku account once you've provided your email address and password. When selecting a password, be cautious. When utilising a Roku device, keep it strong to secure your roku.com/link account settings. roku.com/link roku.com/link roku.com/link
 โดย... roku.com/link
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Kami memiliki Data SYD terpercaya yang kami kumpulkan dari sumber terpercaya. Anda yang ingin melakukan betting dengan tepat dan akurat untuk menjamin kemenangan judi online Anda, segera kunjungi website kami, Layanan4D.com Data SYD yang kami berikan akan menolong anda melakukan analisa dan prediksi dengan tepat dan benar. Kami juga hanya merekomendasikan situs judi online terpercaya yang terbukti membayar agar withdraw judi online Anda bisa segera Anda uangkan. Segera kunjungi website kami Layanan4D.com data syd
 โดย... mshahid
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology.If you have a Norton product key and download Norton setup. Go through the 123.hp.com/laserjet | paypal login provides wired and wireless. microsoft365.com/setup | Microsoft365.com/setup
 โดย... 123.hp.com/leserjet
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. microsoft365.com/setup | allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | solutions.brother.com/windows | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions webpage,e, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... cannon.com/ijsetup
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. [url=https://sites.google.com/a/setups.great-site.net/microsoft365-com-setup/] microsoft365.com/setup[/url] | | [url=https://sites.google.com/setups.great-site.net/solutions-brotherwindows/home] solutions.brother.com/windows[/url] allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the [url=https://canonsetup-canon.com/ijsetup/] canon.com/ijsetup[/url] | [url=https://sites.google.com/canonprinter.great-site.net/canoncomijsetup/home] canon.com/ijsetup[/url] | [url=https://klmsoffice.com/setup-and-follow-the-on-screen-instructions/] www.office.com/setup and follow the on-screen instructions[/url] webpage, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... cannon.com/ijsetup
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Sign in to your COX Webmail account to send or receive new Address Book messages, handle spam messages, access advanced email devices. Cox webmail ,Cox Email, webroot.com/secure, HP Printer and Scan Doctor
 โดย... Activate setup
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This article will guide you through changing your card or PayPal information. If a payment method is declining, we recommend using a different card or adding a PayPal account. PayPal login
 โดย... PayPal Sign In
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Make sure that you feed these correctly in the registration form to create an AOL account without coming across any glitches. Here is how you can create an AOL email login account. aol mail login
 โดย... aol mail login
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and real hard work to make a great article... but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. Here is my web-site;
 โดย... 카지노SEO
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Joker123 Apk Joker123 Terbaru Login Joker123 Joker Gaming Joker Slot Daftar Joker123 Joker123 Slot Daftar Joker123 Situs Joker Agen Joker123 Game Joker123 Agen Joker Login Joker123 Joker Gaming Situs Joker123 Joker123 Login Joker123 Joker123 Terbaru Situs Joker123 Agen Joker Agen Joker388 Slot Joker123 Situs Joker123 Daftar Joker123 Joker123 Joker388 Link Joker123 Situs Joker123 Daftar Slot Joker123 Joker Gaming Agen Joker123 Slot Joker Agen Slot Joker123 Joker388 Daftar Joker123 Joker123 Gaming Joker Gaming Joker123 Joker Slot Situs Joker Slot Joker123 Joker Slot Situs Joker123 Agen Slot Joker123 Daftar Joker123 Tembak Ikan Joker Joker123 Slot Joker123 Apk Situs Slot Joker123 Slot Joker Gaming Daftar Joker123 Slot Joker123 Daftar Joker123 Login Joker123 Daftar Joker123 Slot Joker123 Agen Joker123 Situs Joker123 Login Joker123 Joker123 Slot Joker 123 Login Joker123 Joker388 Agen Slot Joker123 Joker Gaming Slot Joker123 Slot Online Joker123 Link Joker123 Joker388 Login Joker123 Joker123 Apk Joker123 Casino Slot Online Joker123 Game Joker123 Slot Joker Gaming Joker123 Daftar Joker123 Apk Joker123 Joker Gaming Slot Joker123 Agen Joker123 Joker388 Game Joker123 Joker123 Slot Login Joker123 Game Joker123 Joker Gaming Situs Joker123 Joker123 Terbaru Joker123 Login Joker123 Daftar Joker Gaming Daftar Slot Joker123 Download Joker123 Slot Joker Gaming Joker Gaming Situs Joker123 Agen Joker123 Slot Joker Gaming Joker123 Login
 โดย... DLFC2
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Joker123 Joker123 Slot Situs Joker123 Joker Gaming Joker123 Daftar Joker123 Joker Slot Agen Joker123 Joker123 Apk Daftar Joker123 Login Joker123 Download Joker123 Joker123 Terbaru Agen Judi Joker123 Slot Joker Gaming Daftar Joker123 Joker123 Casino Joker388 Slot Joker Gaming Daftar Joker Joker123 Agen Joker123 Joker Gaming Link Joker123 Slot Joker123 Joker123 Apk Joker123 Terbaru Login Joker123 Joker Gaming Joker Slot Daftar Joker123 Joker123 Slot Daftar Joker123 Situs Joker Agen Joker123 Game Joker123 Agen Joker Login Joker123 Joker Gaming Situs Joker123 Joker123 Login Joker123 Joker123 Terbaru Situs Joker123 Agen Joker Agen Joker388 Slot Joker123 Situs Joker123 Daftar Joker123 Joker123 Joker388 Link Joker123 Situs Joker123 Daftar Slot Joker123 Joker Gaming Agen Joker123 Slot Joker Agen Slot Joker123 Joker388 Daftar Joker123 Joker123 Gaming Joker Gaming Joker123 Joker Slot Situs Joker Slot Joker123 Joker Slot Situs Joker123 Agen Slot Joker123 Daftar Joker123 Tembak Ikan Joker Joker123 Slot Joker123 Apk Situs Slot Joker123 Slot Joker Gaming Daftar Joker123 Slot Joker123 Daftar Joker123 Login Joker123 Daftar Joker123 Slot Joker123 Agen Joker123 Situs Joker123 Login Joker123 Joker123 Slot Joker 123 Login Joker123 Joker388 Agen Slot Joker123 Joker Gaming Slot Joker123 Slot Online Joker123 Link Joker123 Joker388 Login Joker123 Joker123 Apk Joker123 Casino Slot Online Joker123 Game Joker123 Slot Joker Gaming Joker123 Joker123 Slot Situs Joker123 Joker Gaming Joker123 Daftar Joker123 Joker Slot Agen Joker123 Joker123 Apk Daftar Joker123 Login Joker123 Download Joker123 Joker123 Terbaru Agen Judi Joker123 Slot Joker Gaming Daftar Joker123 Joker123 Casino Joker388 Slot Joker Gaming Daftar Joker Joker123 Agen Joker123 Joker Gaming Link Joker123 Slot Joker123
 โดย... JPTUB
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. brochure designer
 โดย... sk
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your right know-how and kindness in fiddling with all of the portions had been very useful. I don’t recognize what i would have completed if I had now no longer encountered any such step like this.
 โดย... warenajck
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://www.sites.google.com/view/install-purchased-norton/home install-purchased-norton
 โดย... install-purchased-norton
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://logtrendin.com logtrendin
 โดย... logtrendin
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://logtrendin.com logtrendin
 โดย... logtrendin
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Bitdefender is the tool to provide you best security from multiple cyberattacks. It offers protection for multiple devices under one subscription, which can be managed by a single device. Bitdefender Central, HP Printer and Scan Doctor
 โดย... olivila
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Welcome to the HP site. Download the software SW from hp setup and set up your printer. Then, Get started to installed hp setup and get able to connect the printer to the network through a USB cable or use a wireless HP printer. microsoft365.com/setup, turbotax login, Microsoft365.com/setup
 โดย... olivila
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice post. I was checking continuously for this article and I am impressed! I would also refer to our blog about Avoidant Attachment Therapyto Self Regulate in a Healthy Way 1. Take personal space when you need it. One thing that probably won’t change for an Avoidant Attachment is their need for... 2. Open your communication. It is very interesting.
 โดย... ALEX LAMBERT
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ESPN Plus is an internet streaming service that is often thought of as a complement to ESPN Content because it allows users to access premium content such as live matches and on-demand videos that ESPN does not provide. It was previously known as ESPN Insider for exclusive written articles, but it now includes video, live streaming, and other internet material. espn.com activate espn.com activate espn.com activate
 โดย... espn.com activate
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The good news is that you may register an account without any limits for free. Tubi TV's success was credited with a big part of this. Tubi TV is available on practically every smart communication and entertainment device on the market today. tubi.tv/activate tubi.tv/activate
 โดย... tubi.tv/activate
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Both the paid and free versions of YouTube offer the best streaming options. YouTube allows you to watch thousands of movies, TV episodes, news, and other videos. To begin streaming with YouTube, go to tv.youtube.com/start and follow the setup instructions. tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter codet tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code tv.youtube.com/start enter code youtube/activate enter code tv.youtube.com/start enter code youtube.com/activate enter code
 โดย... tv.youtube.com/start
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/123hprinter/home https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express https://msoffice.de
 โดย... henna
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is Paul Mike, a professional blogger I enjoy writing on multiple callings with a firm grip on specialty include digital marketing, Online Saler, entertainment, and e-commerce blogs I have been currently working with [url=https://theextradiscount.com/store/loot-crate/]coupon codes for loot crate[/url] master over the skills along with gaining information.
 โดย... PaulMike
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/123hprinter/home https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express https://msoffices.de
 โดย... henna
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology.If you have a Norton product key and download Norton setup. Go through the 123.hp.com/laserjet | paypal login provides wired and wireless. microsoft365.com/setup | Microsoft365.com/setup
 โดย... 123.hp.com/leserjet
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. microsoft365.com/setup | allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | solutions.brother.com/windows | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions webpage,e, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... cannon.com/ijsetup
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Some good pointers, very helpful indeed !! Keep them coming !! Also you can check my ?? Filmygod
 โดย... omm
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    How to Set up Microsoft Office with Product Key at office.com/setup Steps to setup Microsoft Office at microsoft365.com/setup are: Visit www.office.com/setup and follow the on-screen instructions activation link. Sign in to your Microsoft account or to manage your Microsoft products’ subscription, create one. Enter your product key or code and click Next. When your account successfully associated with the key, you’ll see the page “My Office account“. Now, Select Install and follow the on-screen instructions.
 โดย... amelia
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | www.trendmicro.com/activate
 โดย... amelia
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both equally educative and interesting, and without a doubt, you've hit the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about. I'm very happy that I came across this during my search for something concerning this. https://tigereight878.wixsite.com/my-site/post/e-sports
 โดย... 1989
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are Auckland based top home furnishings services provider. We understand the importance of the look of a home curtains and blinds and prioritize our customers' needs first. That's why you can get our top quality services at an affordable price. We offer a wide range of curtains and blinds at Gargi Home Furnishings including eyelet curtains to roller blinds. We are capable of dealing with different types of curtains and blinds..
 โดย... Jackie Blese
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin Express is an application that is used to easily update maps as well as software. This can be used to sync with garmin connect and register your device. The software garmin.com/express can be downloaded from official garmin site. You will get options to download for Windows and for Mac as well.
 โดย... Prainst Leanch
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here. ufabet168
 โดย... ufabet168
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    patta chitta
 โดย... fdgdfgdfghd
5 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Fertility acupuncture
 โดย... Sk
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Islamabad Escorts HIGH-CLASS SERVICES Our nude and elite Collection offers the wonderful and provocative young ladies to go about as they are ready to spend the entire day or night with you. They provide you the posh services you if you especially incline toward close friendship in full namelessness. You can be sure that each gathering with our Asian escorts will be both classified and energizing.
 โดย... islamabad escorts
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    HIGH-CLASS SERVICES Our nude and elite Collection offers the wonderful and provocative young ladies to go about as they are ready to spend the entire day or night with you. They provide you the posh services you if you especially incline toward close friendship in full namelessness. You can be sure that each gathering with our Asian escorts will be both classified and energizing. vist our website.https://www.hotescortsinislamabad.com/
 โดย... islamabad escorts
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Islamabad Escorts HIGH-CLASS SERVICES Our nude and elite Collection offers the wonderful and provocative young ladies to go about as they are ready to spend the entire day or night with you. They provide you the posh services you if you especially incline toward close friendship in full namelessness. You can be sure that each gathering with our Asian escorts will be both classified and energizing.
 โดย... islamabad escorts
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://www.hotescortsinislamabad.com/]Islamabad Escorts[/url] HIGH-CLASS SERVICES Our nude and elite Collection offers the wonderful and provocative young ladies to go about as they are ready to spend the entire day or night with you. They provide you the posh services you if you especially incline toward close friendship in full namelessness. You can be sure that each gathering with our Asian escorts will be both classified and energizing.
 โดย... islamabad escorts
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    HIGH-CLASS SERVICES Our nude and elite Collection offers the wonderful and provocative young ladies to go about as they are ready to spend the entire day or night with you. They provide you the posh services you if you especially incline toward close friendship in full namelessness. You can be sure that each gathering with our Asian escorts will be both classified and energizing. islamabad Escorts
 โดย... islamabad escorts
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This really is awesome publish as well as i like to see this particular publish. your site is actually wonderful and also you possess great personnel inside your weblog. good discussing continue the good work. data sgp
 โดย... mshahid
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Open microsoft365.com/setup URL, Sign in, and enter the product key to download and install Microsoft 365 or Office on your computer. microsoft365.com/setup | www.microsoft365/setup , or buy a product key card from a retailer and start a subscription from microsoft365.com/setup , If you’ve entered the McAfee activation key correctly at mcafe.com/activate and followed all instructions correctly, the key will be redeemed. Macfee.com/activate | Mcafee.com/activate , Create an account and enter skype login credentials to start or host a video call. skype logins
 โดย... Activate Setup
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the valuable information. It was really helpful. https://www.trendmicrogeeksquad.com/ trend micro geek squad geek squad trend micro trend micro geek squad download geek squad trend micro download
 โดย... trend micro geek squad
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Install system mechanic into your device and protect it from cyber threats. click now to know the installation steps. https://www.mysystem-mechanic.com enter activation code system mechanic how to activate system mechanic install and activate system mechanic install system mechanic from cd install system mechanic on new computer install system mechanic on windows 10
 โดย... mysystem-mechanic
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology.If you have a Norton product key and download Norton setup. Go through the 123.hp.com/laserjet | paypal login provides wired and wireless. microsoft365.com/setup | Microsoft365.com/setup
 โดย... 123.hp.com/leserjet
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. microsoft365.com/setup | allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | solutions.brother.com/windows | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions webpage,e, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... cannon.com/ijsetup
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for providing these types of blogs. I just need about it. Thankful for you because it is really amazing for us. If you want to get a printer for your home or office, then a Canon printer may be a better option for you because the Canon printer has many features that serve your work better that will get your work done quicker and it gives you a proper You will get the rate and you must visit our site for more information. ij.start.canon
 โดย... ij.start.cannon
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: sexy baccarat
 โดย...
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    มาสนุกเว็บเกมสล็อตออนไลน์สุดฮิตกับ Ezslot ออโต้ เว็บสล็อตออนไลน์ ของเราเป็นเว็บที่มีนักเดิมพันเข้าเล่นมากที่สุด เพราะความคล่องตัวของเว็บเกมสล็อตออนไลน์ของเรา มีเกมให้เลือกเล่นมากมายหลายประเภท แจ็กพอตแตกง่ายแตกบ่อย และยังมีโปรโมชั้นให้กับนักเดิมพันที่มาสมัครสมาชิกใหม่รับไปเลยโบนัส 100% เชิญนักเดิมพันทุกท่านมาสมัครสมาชิกกับเราและโบนัสฟรีกันเถอะ
 โดย... Ezslot
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    สมัครเล่นเกมสล็อตออนไลน์ กับเราพร้อมเกมแนะนำสุดฮิตที่สุดแห่งเดือน เกมสล็อต roma x ที่จะพาทุกท่านไปพบกับเกมแนวต่อสู้สุดเดือดผ่าน กราฟฟิกสุดเท่ การเล่นสล็อตออนไลน์ เกมสล็อต roma x เป็นเกมที่กำลังเป็นที่ต้องการ ของเหล่าผู้ใช้งานสล็อตออนไลน์ เนื่องจากตัวเกมมีฟังชั่นโบนัสต่างๆ ให้เลือกเล่นหลากหลายทำให้คนให้ความนิยม มาสนุกกับเกมในสล็อต ค่ายน้องใหม่มาแรงอย่าง jili เกมสล็อต roma x ฝากถอนด้วยระบบออโต้รวดเร็วทันใจใช้เวลาไม่นาน roma x เป็นเกมที่แตกดีมาก ท่านจะได้เงินรางวัล รวมถึงโบนัสก้อนใหญ่ กลับไปอย่างมากมายกับสล็อตที่ดีที่สุด
 โดย... เกมสล็อต roma x
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    เกมสล็อต โรม่าx เป็นสล็อตรูปแบบโรมันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้ โรม่าx เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวต่อสู้ระบบเกมและเสียงที่มาพร้อมความตื่นเต้น ramax เป็นเกมสล็อตค่ายน้องใหม่มาแรงที่สุดในตอนนี้คือ jili slot ที่ทางเว็บไซต์ของเรามีให้บริการ ท่านสามารถเล่นเกมสล็อตที่ดีสุดผ่านเว็บไซน์ น้องใหม่มาแรงพร้อมเกมที่มาแรงที่สุดตอนนี้เหล่านักพนัน และผู้ใช้งานต่างชื่นชอบเกมสล็อต โรม่าx เป็นอย่างมาก มีเกมออนไลน์เป็นพันเกมให้ท่านได้เลือกเล่นตามสไตล์ที่ต้องการ มากมายอีกหลายเกมกว่า 1,000 เกม ภายในเว็บท่านสามรถเลือกเกมสล็อตแนว สไตล์ ที่ท่านชื่นชอบได้อย่างแน่นอน
 โดย... โรม่าx
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT เราเป็นผู้ให้บริการเกมสล็อต พีจีที่ดีที่สุด ผ่านเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ มาแรงอันดับ1 ในตอนนี้ เรียกได้ว่า เป็นเว็บสล็อตเกมน้องใหม่ล่าสุด คุณจะไม่พลาดกับเงินรางวัลมากที่สุด ค่ายสล็อตทั้งหมด ที่มอบให้กับคุณและผู้เล่นทุกคนที่สมัครเข้ามาสมัครสมาชิก มาสนุกกับเกมใน สล็อตพีจี ระบบออนไลน์ที่ดีดีเยี่ยม เล่นเกมกว่า1,000เกม ผ่านเว็บไซต์ ปลอดภัย100% ฟรีสปิน ฟรีเกม และแจ็คพอตที่มีแจกไม่อั้น slot pg ค่ายเกมที่ดังและมีผู้ใช้งานจำนวนมากต่างชื่นชอบและหลงใหลเกมค่ายนี้มากที่สุดในปัจจุบัน
 โดย... ค่ายสล็อตทั้งหมด
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    โบนัส เครดิตฟรี100 สำหรับผู้ที่สนใจ เล่นเกมสล็อตออนไลน์น่าเล่น 2021 เครดิตฟรีที่แจกหนักและจัดเต็มมากที่สุด สล็อตทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในปี2021 เกมสล็อตออนไลน์ที่แจ็คพอตแตกบ่อยที่สุดท่านสามารถรับเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก เลือกกดรับเองอย่าง่ายดาย ลงเดิมพันน้อยก็ได้รับเงินรางวัล ลงเดิมพันมากก็ยิ่งรับเงินรางวัลมากจากเว็บไซต์สล็อตออนไลน์
 โดย... สล็อตทั้งหมด
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pgslot-games
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... HOW TO RAGISTER YOUR DEVICE
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    First and foremost, turn on your SMART-TV. It's a simple process to get your Amazon Prime video on your phone or tablet. Click the enter button at amazon.com/mytv input. Your Amazon Prime account will be activated here, and you will be able to stream web series, movies, and videos with ease. Go to the sign-in option after you've opened the app. You'll discover a code; go to your website and copy the code on your phone or computer. Now type the snap and code the input selection. A notification will appear on your television. Enjoy marathon viewing of your favourite shows. amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.de/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code
 โดย... amazon.com/mytv
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Using the Amazon myTV code in amazon.com/mytv or Primevideo.com/MYTV, you may easily enrol any device such as a SMART-TV, Android television, or Android apparatus with prime movies. Despite the name, Prime Video isn't exclusive for Amazon Prime subscribers. Prime Video provides two levels of service: While anybody can buy and rent media, Amazon Prime members have access to unlimited free streaming of many of these films and shows. Despite the fact that tens of thousands of videos are available as part of Amazon Prime membership, many more videos from the Prime Video catalogue are only available by renting or purchasing them. You're all set. amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code
 โดย... amazon.com/mytv
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In the meantime, I wondered why I couldn't think of the answer to this simple problem like this. Your article is an article that gives the answer to all the content I've been contemplating. 메이저토토사이트 https://remarka.kz/
 โดย... 메이저토토사이5
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon 먹튀검증업체 I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?!
 โดย... 먹튀검증업체
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thanks rent a car in karachi
 โดย... saa
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Disney+ is a new ad-free streaming service that includes a variety of original feature films, documentaries, live-action and animated series, and short-form content, as well as unprecedented access to an incredible library of film and television entertainment from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, and other studios. disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin
 โดย... disneyplus.com/begin
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have your product key and you want to activate and set up Office, then you need to go to office.com/setup and install the setup. office.com/setup | Mcafee.com/activate |
 โดย... Eva
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are Auckland based top home furnishings services provider. We understand the importance of the look of a home curtains and blinds and prioritize our customers' needs first. That's why you can get our top quality services at an affordable price. We offer a wide range of curtains and blinds at Gargi Home Furnishings including eyelet curtains to roller blinds. We are capable of dealing with different types of curtains and blinds..
 โดย... Jackie Blese
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702