๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    JOKER GAMING ______ _____________ JOKER ________________ _____joker _______ 500 ___ 500 ______ _____________ JOKER ______ ________ _______ 1 _____ __________________________ jokerslot ________________ JOKERSLOT ___________ JOKER_________ ______________ 10,000 ___ ______________ JOKER ___ ____________________ _____________ _______ JOKERSLOT ____ 24 __. _________________ _________ _____ ___________________ _______________ _____ joker ______ ___ 10 ___ 100 _____________________ ______ ____________ JOKER ____ 24 __.
 โดย... 1988
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazing post i actually inspired from it!! www.amazon.com/mytv | Facebook login
 โดย... warenjack
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ___ _____ ________ ______ 2021
 โดย... 1981
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    800mg cialis
 โดย... 1987
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1984
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1988
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nowadays an Amazon prime user can watch the prime videos on many supporting devices like Amazon Fire tv, Gaming consoles, HULU, Android Tv, Apple Tv, Smart Tv, iPhones, Smartphones, and many other devices. To do so first you need to connect your streaming device with wifi and an Amazon Prime account. For more details, you can visit our website at www.amazon.com/mytv If you are interested in how to create and login into your Facebook account. If you are going through some troubles with Facebook too, just visit our website at Facebook Login
 โดย... james
10 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Someone essentially assist to make severely posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to create this particular submit incredible. Magnificent task! Pi Email
 โดย... mtom
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Lean Six Sigma is an internationally validated framework for changing systems and processes in a viable and measurable manner. It proposes a strategy for companies to reliably deliver tangible outcomes while preserving efficiency (using DMAIC or Define, Measure, Analyze, Improve, Control).lean six sigma massachusetts keyword
 โดย... Mark
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Max Henty
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would be swell up your visitors. I was very pleased to find this site. smm panel
 โดย... mshahid
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    How to Set up Microsoft Office with Product Key at office.com/setup Steps to setup Microsoft Office at microsoft365.com/setup are: Visit www.office.com/setup and follow the on-screen instructions activation link. Sign in to your Microsoft account or to manage your Microsoft products’ subscription, create one. Enter your product key or code and click Next. When your account successfully associated with the key, you’ll see the page “My Office account“. Now, Select Install and follow the on-screen instructions.
 โดย... amelia
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | www.trendmicro.com/activate
 โดย... amelia
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you student and you need help assignment related? Don’t worry you just call of free mind to GoAssignmentHelp.com.au. We are a very closely best group of subject-matter experts who are highly experienced, supremely professional’s, and substantially skilled in writing Assignment Help Australia. GoAssignmentHelp.com.au is the World’s No.1 Online Assignment help, Essay Writing, Dissertation Writing, Academic Homework Help and writing assistance Assignment Provider that prides it in being the best online assignment help website for students around the Global. We guarantee to provide completely researched and plagiarism free assignment and dissertation writing according to your assignment & dissertation need. Now search on Google about GoAssignmentHelp.com.au and solve your problem about university assignment help australia related.
 โดย... Jessica Byrne
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you student and you need help assignment related? Don’t worry you just call of free mind to GoAssignmentHelp.com.au. We are a very closely best group of subject-matter experts who are highly experienced, supremely professional’s, and substantially skilled in writing Assignment Help Australia. GoAssignmentHelp.com.au is the World’s No.1 Online Assignment help, Essay Writing, Dissertation Writing, Academic Homework Help and writing assistance Assignment Provider that prides it in being the best online assignment help website for students around the Global. We guarantee to provide completely researched and plagiarism free assignment and dissertation writing according to your assignment & dissertation need. Now search on Google about GoAssignmentHelp.com.au and solve your problem about university assignment help australia related.
 โดย... Jessica Byrne
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ielts exam eligibility
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... global overseas education consultants
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    thank you study in canada
 โดย... study in uk
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanku for providing wonderful information, Norton.com/setup | Office.com/setup
 โดย... jackbuffett188
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tubi.tv/activate is an online platform that is a creation of Fox Corporation and stream the latest content and videos of your interest. In comparison to Netflix, the platform is free to access and you can watch as many as movies you want for free with the help of tubi. tubi tv tubitv Roadrunner email (webmail) is among the exceptionally famous email benefits in the United States. Here you will get complete information about Roadrunner email login issue. Possessed and constrained by Time Warner Cable Network, it enables clients to buy into the email which is diverted towards the system.
 โดย... harry johnson
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tubi.tv/activate is an online platform that is a creation of Fox Corporation and stream the latest content and videos of your interest. In comparison to Netflix, the platform is free to access and you can watch as many as movies you want for free with the help of tubi. tubi tv tubitv Roadrunner email (webmail) is among the exceptionally famous email benefits in the United States. Here you will get complete information about Roadrunner email login issue. Possessed and constrained by Time Warner Cable Network, it enables clients to buy into the email which is diverted towards the system. Roadrunner email login
 โดย... harry johnson
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Tubi.tv/activate is an online platform that is a creation of Fox Corporation and stream the latest content and videos of your interest. [url=https://sites.google.com/view/tubi-tvactivateus/]tubi tv[/url] [url=https://sites.google.com/view/tubi-tvactivateus/]tubitv[/url] [url=https://sites.google.com/view/tubi-tvactivateus/]tubi.tv/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/roadrunneremailloginrr/]Roadrunner email login[/url]
 โดย... harry johnson
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people don't speak about these issues. To the next! Kind regards!!
 โดย... 1976
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    How do I know if a Wordpress theme supports a subscribe option? Dumps4expert.com
 โดย... mtom
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... joker gaming
9 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    An intriguing discussion will be worth comment. I’m sure that you need to write more about this topic, it might not be a taboo subject but usually consumers are too few to chat on such topics. To another. Cheers Pi Email
 โดย... mtom
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Decent information picking up article. This post is truly the best on this profitable subject. https://www.youtube.com/channel/UC6-3JsGpllqfy3WWdOWEvYA
 โดย... mshahid
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office.com/setup - Microsoft Office Setup 365 mit Schlüssel office.com/setup / Microsoft Office ist seit vielen Jahren unser Begleiter, seit der Geschäftsbereich floriert office setup / Wählen Sie nun das Land und die Sprache Ihrer Region office installieren. office.com/setup anmelden. office.com/setup deutsch. https://msoffices.de.
 โดย... office,com/setup
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is constantly introducing new changes, software updates and many other regulations for its customers. It is necessary to keep pace with the technological advances Garmin is introducing. Leveraging all of Garmin's flat surprises can help you use all of your devices with immense convenience. Do not hesitate to contact our team about the Garmin Express software download, the latest configuration options for registering your product, creating the backup, restoring your data, transferring all your favorites to another Device or vice versa. garmin express / Garmin updates / gps update / garmin map updates / garmin update maps / updating garmin gps / garmin gps update / garmin map / garmin maps update / garmin gps updates / Garmin nüvi updates / garmin express download / garmin express installieren / garmin express windows 10 / garmin express update / garmin express windows / garmin express probleme / garmin express startet nicht / garmin express aktualisieren / garmin express findet gerät nicht / garmin express windows 10 probleme / garmin express server probleme / garmin express erkennt gerät nicht / garmin express installation fehlgeschlagen / garmin express erkennt gerät nicht windows 10 / garmin express funktioniert nicht / garmin express update dauert ewig / garmin express lässt sich nicht installieren / garmin express deinstallieren / wie aktualisiere ich garmin express. tomtom updates. https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express / https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update.
 โดย... garmin express
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123 hp com
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Merely wanna admit that this is very useful , Thanks for taking your time to write this. rent a car in karachi
 โดย... sam
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You delivered such an impressive piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain information. Thanks for sharing such information with us due to which my several concepts have been cleared. 메이저안전놀이터
 โดย... 메이저안전놀이5
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would be swell up your visitors. I was very pleased to find this site. events liker
 โดย... mshahid
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    who makes hydroxychloroquine win https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine sulfate 200 mg oral tablet
 โดย... 1986
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _____ ___ _____ ________ ______
 โดย... 1982
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    House of Gucci _____
 โดย... 1975
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Fzmovies https://fzmoviesz.com
 โดย... Fzmovies
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ___ _____ ________ ______
 โดย... 1986
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    House of Gucci _____
 โดย... 1983
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ___ _____ ________ ______
 โดย... 1987
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ___ Gucci ________ ______
 โดย... 1983
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is exquisite content! I am swept away through your presentation and precise viewpoints. 192.168.0.1 | 192.168.1.1
 โดย... warenajck
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Activate YouTube TV using tv.youtube.com/start. You can watch YouTube TV on your TV by casting or streaming to it from a mobile device. Talk to our experts through the live chat process. Or you can visit our website for more information. Visit us for an instant solution. https://linkactivationroku.com/tv-youtube-com-start-enter-code/
 โดย... John Smith
8 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! 3d crystal photo
 โดย... mshahid
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... zcSAFDsa
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Really great article, Glad to read the article. It is very informative for us. Thanks for posting. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The information shared is really helpful to get to know about various facts and the information shared is rich in content. Looking forward to more informative blogs Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for giving such wonderful informative information. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It read your article every thing is clear , Thanks for sharing. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ _____ _________ ______ _______ ______
 โดย... 1982
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, might test this… IE nonetheless is the market chief and a big portion of people will pass over your wonderful writing due to this problem. HOW TO BUY A PASSPORT ONLINE ============================================================= I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists. http://69.195.78.97/login/
 โดย... CR
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a appropriate weblog for everyone who is would like to find out about this topic. You already know much its virtually hard to argue to you (not that I really would want…HaHa). You actually put a whole new spin with a topic thats been revealed for decades. Great stuff, just excellent! [url=https://counterfeitforsale.com]Buy fake id online[/url] ============================================================= It?? hard to find experienced people about this topic, however, you seem like you know what you??e discussing! Thanks [url=http://69.195.78.97/login/]http://69.195.78.97/login/[/url]
 โดย... CR
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To watch online Amazon prime videos on devices like computers, laptops, smartphones, and smart tv. You need to enter the 6 digit amazon activation code at amazon.com/mytv to watch the prime video for free. Watch amazon prime episodes on your device to sign in or create a new amazon account using email and password. Amazon.com/mytv
 โดย... Kane Jamieson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazon prime is a paid online streaming services used at www.amazon.com/mytv. It gives users access to a wide range of services like fast delivery, watches unlimited videos online, online movies, or prime videos. Users can watch instant videos for free or with amazon prime membership.
 โดย... Kane Jamieson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ESPN is an sports channel and sports news update where you can watch live cricket matches and other sports events. ESPN is the ideal option to round out your sports streaming subscription. To watch ESPN channel, you need to first download and install the app on your device. Then you can activate ESPN channel on ESPN.com/activate link. Espn.com/activate Espn.com/activate Espn.com/activate
 โดย... Marlin Johnson
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    At Wells Fargo, we believe in the power of working together because great ideas can come from anyone. Through collaboration, any team member can have an impact and make a difference for the entire company. So join our team to start your career in a supportive environment where you can learn and grow. Wells Fargo Login
 โดย... malinaleoo
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    โปรแกรมสูตรสล็อตฟรี จะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วยระบบ AI ใหม่ล่าสุด 2021 พัฒนาโดยทีมงานโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ มากประสบการณ์ สามารถใช้งานได้ทุกเกม สามารถใช้โปรแกรมสแกนสล็อต หาอัตราการออกรางวัลโบนัสได้ ตั้งแต่ 0% ไปจนถึง 100% สูตรสล็อต pg
 โดย... HTRH
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    รับเครดิตฟรี 50 บาท เพียงทำการสมัครสมาชิก และกรอกรายละเอียดข้อมูลของคุณ รับฟรีไม่ต้องแชร์โพสต์อะไรให้ยุ่งยาก เพียงแค่ทำการสมัครสมาชิก รับเครดิตฟรีทันที สมัครรับเครดิตฟรี
 โดย... BFD
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ทดลองเล่นสล็อตฟรี ได้โดยไม่ต้องฝาก ไม่ต้องสมัคร สำหรับผู้เล่นที่ยังไม่กล้าที่จะลงทุนเงินจริงกับเรา หรือยังไม่รู้รูปแบบฟีเจอร์ของเกมก็สามรถ ทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย ได้ก่อนใครที่ pgslot-game มีเกมให้เลือกเล่นจากค่ายเกมดัง PG SLOT , AMB Poker , SlotXO , Evoplay , Pracmatic Play , Jili และอื่นๆอีกมากมาย slot ทดลองเล่น
 โดย... REGEFG
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ค่ายpg สล็อต เกมพนันออนไลน์ ที่เป็นกระแสนิยม ได้รับเสียงตอบรับจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกมมือถือ เกมสล็อตออนไลน์ เล่นได้เงินจริง กราฟิกที่ถูกพัฒนาให้มีความสมจริง ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานและผู้เล่น pgslot-game.com
 โดย...
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I was looking for another article by chance and found your articlesex I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
 โดย... sex
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am feeling very greatfull to visit here, thanks for you so much for sharing the valuable information http://pro-norton.com/ | http://www.ukoficecomsetup.uk/
 โดย... jackbuffett188
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For getting instant Assignment Help , you can check our website and order assistance. Assignments are written on a priority basis and delivered to you without any delay. If you choose our writing services then you will have thousands of other advantages as well.
 โดย... David.anderson0159@gmail.com
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found 메이저토토사이트 and I'll be book-marking and checking back frequently!
 โดย... 메이저토토사이5
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very nice! informative post you have posted here. fulfillment affiliate cerita
 โดย... fahmi
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for the good information that has always been available to us. It is really good and great information. yeah thanks so much https://igjoker303.yahoosites.com/
 โดย... daftar slot joker
7 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. pp slot
 โดย... sk
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. pg slot
 โดย... sk
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello very cool site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am glad to search out so many helpful info right here within the post, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . . Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still 토토검증
 โดย... 토토검증
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You're so interesting! I don't suppose I've read through something like this before. So good to discover another person사설사이트
 โดย... 사설사이트
6 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702