๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    You might be aware of using the Paypal services and it is not wrong to say that Paypal is one of the best, user-friendly payment platforms. Moreover, it facilitates payments that take place via online transfers between different parties. [url=https://sites.google.com/view/paypal-loginin/]Paypal login[/url]
 โดย... paypal login
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi man, .This is an excellent page for such a tough subject to discuss. I look forward to reading more great posts like these. Cheers Buy thc vape liquid Norway -------------- After examine just a few of the blog posts on your web site now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking back soon. Pls check out my site as properly and let me know what you think. digitalexplora
 โดย... mtom
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hue Digital Solutions is a Creative Agency based up in India. Being the best seo company in gurgaon, we have delivered huge success to businesses in NCR. Our team has also been known as the best seo company in jaipur since we have delivered amazing result in jaipur as well.We like to be counted among the people who provide best seo services in noida, seo services noida and help businesses reach heights. Want to hire one of the best seo company in chandigarh? Get in touch with our team and make our website flourish with leads now! Get in touch with a unique seo agency in delhi who provides best seo services in hyderabad now!
 โดย... Mciheal
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. If you have any assignment requirement then you are at the right place. 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. If you have any assignment requirement then you are at the right place. 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I’d like to visit your blog more often however recently it appears to be taking endlessly to come up. I go to from work, and our connection there is pretty good. Do you think the problem may very well be in your finish? 메이저사이트
 โดย... Motm
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1983
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ____________________________________________________ ________________________________ 2021 _________________slot auto __________________________________ ________________________ _____________________________________________________Slotonline_______ ________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 200 _________ 200 _______________ _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ LIVE22_______________ __________________________________ 5 ____________ _________________________________________________________________________ LIVE222TH ________________________________________________ IOS ____ ANDRIOND __________________ ___________________slots casino____ 24 _______ __________________ _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________slot _________ _____________________ __________________________________________ ______________________________________________________________10 ______ __________________-___ ______________________________________________________________________ __________________ ____________________slot game_________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Slotonline __________________________________________________ ________Promotion_______________ 24 _______ _____________SLOTLIVE22__________________________ ______________________________________ SLOTLIVE22
 โดย... 1985
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Fine website, in which did you come up with the info in this piece? I¡¯m pleased I uncovered it though, ill be checking back quickly to find out what other content articles you might have. Login Joker123 --------------nice post! am looking forward to read your future post, great weekend ahead! joker388
 โดย... motm
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    whoah this blog is fantastic i love reading your articles. Keep up the good work! You know, many people are searching around for this info, you could help them greatly. 먹튀폴리스 -------------- Many thanks for sharing this great write-up. Very inspiring! (as always, btw) melhor produto para perder barriga
 โดย... motm
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    “Thank you so much for sharing all this wonderful info. It is so appreciated. You always have good humor in your posts. So much fun and easy to read. Vlone
 โดย... vlone
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good post. Thanks for sharing with us. I just loved your way of presentation. I enjoyed reading this .Thanks for sharing and keep writing 먹튀폴리스꽁머니
 โดย... 먹튀폴리스꽁머-
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s difficult to get knowledgeable folks on this topic 메이저놀이터
 โดย... 메이저놀이터
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We stumbled over here by a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again. 안전놀이터모음
 โดย... 안전놀이터모음
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: Corpse Merch
 โดย... zain
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    corporate events are filled with lots of exciting things and some promotional items too. slot joker123 ------------------- sometimes i have a hard time choosing laptop accessories, there are just so many options to choose from,. buy steroids usa
 โดย... mtom
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about AOL Mail Login and AOL Mail Login.
 โดย... Jennifer
16 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... How Does Webull Make Money
 โดย...
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. 먹튀검증 and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime!
 โดย... 먹튀검증
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I prefer merely excellent resources - you will see these people in: How Does Webull Make Money
 โดย...
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I'm happy to see some great articles on your site. Would you like to come to my site later? My site also has posts, comments and communities similar to yours. Please visit and take a look Keo bong da
 โดย... Keobongda
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am usually to blogging and i actually appreciate your content regularly. The content has really peaks my interest. My goal is to bookmark your web blog and keep checking for first time info. Salesforce interview questions and answers --------------------I precisely wanted to appreciate you all over again. I’m not certain the things that I would’ve followed without those information shared by you on that theme. It had been an absolute frightful crisis in my circumstances, but discovering a new skilled approach you managed that forced me to cry with joy. I am just thankful for this support and then believe you know what an amazing job you are always doing training many others all through your site. I know that you haven’t got to know any of us. anabolika shop
 โดย... motm
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you so much for writing this blog This post is a great reminder. thejacketzone.com
 โดย... Joh
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very good brief article! I actually valued often the looking through. I hope to read simple things much more away from you. I’m sure you got amazing perception and also plans. I will be incredibly amazed utilizing ths important information. casinostars
 โดย... mtom
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this. 메이저놀이터
 โดย... 메이저놀이터
15 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Pg
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    the Best Web Development Company. who works with the experts web developers and web designers in this country. website designing company in delhi website design company in india website designing services in delhi website design services in india website development company in delhi website development company in india website development services in delhi website development services in india Dynamic Webite Designing Company in delhi Dynamic Webite Designing Company in india Dynamic Website Development Services in delhi Dynamic Website Development company in delhi Ecommerce Website Development Company in Delhi NCR Ecommerce Website Development Services in Delhi Ecommerce Website Development Company in India IOS App Development Company in Delhi IOS Moble App Development Services in india Android App Development Company in Delhi Android Moble App Development Services in Delhi Hybrid App Development Companyin Delhi Hybrid Moble App Development Services in Delhi Native App Development Company in Delhi Native Moble App Development Services in Delhi Mobile Game App Development Company in Delhi Moble Game App Development Services in Delhi Business App Development Company in Delhi Business App Development Services in Delhi website development company in los angeles web development services in los angeles website development agency in los angeles website Designing company in los angeles website Design services in los angeles website Designing agency in los angeles website development company in california web development services in california website development agency in california website Designing company in california website Design services in california website Designing agency in california website development company in USA web development services in USA website development agency in USA website Designing company in USA website Design services in USA website Designing agency in USA website development company in london web development services in london website development agency in london website Designing company in london website Design services in london website Designing agency in london website development company in uk web development services in uk website development agency in uk website Designing company in uk website Design services in uk website Designing agency in uk website development company in toronto web development services in toronto website development agency in toronto website Designing company in toronto website Design services in toronto website Designing agency in toronto website development company in Canada web development services in Canada website development agency in Canada website Designing company in Canada website Design services in Canada website Designing agency in Canada website development company in sydney web development services in sydney website development agency in sydney website Designing company in sydney website Design services in sydney website Designing agency in sydney website development company in australia web development services in australia website development agency in australia website Designing company in australia website Design services in australia website Designing agency in australia Horse Saddle Manufacturers Horse Saddle Suppliers Horse Saddle Exporters Horse Saddle In Kanpur Horse Saddle In India Horse Saddle In Uttar Pradesh
 โดย... robert
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. 메이저놀이터모음
 โดย... 메이저놀이터모3
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In the form of Inexperienced, Now i'm once and for good seeking via the internet just for articles or reviews which has been about help others. With thanks. jasa youtube view kilat
 โดย... mshahid
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! 토토사이트
 โดย... sk
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow, nice post try another post with quality content. If anybody need assignment help then plz let me know we try to give our best services.
 โดย... Mia
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Resources similar to the one you mentioned here is going to be really helpful to myself! I will post a hyperlink to this page on my personal blog. I am rubicmarketing -------- I’m impressed, I must say. Truly rarely do you encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail within the head. Your concept is outstanding; the thing is an element that too few everyone is speaking intelligently about. We are happy that I stumbled across this in my seek out something in regards to this. mis-sold SIPP claims
 โดย... omm
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Mr Journo
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Sign in to your COX Webmail account to send or receive new Address Book messages, handle spam messages, access advanced email devices. In addition, you can receive up to 10 email accounts through COX Webmail. Cox High-Speed Internet provides its users with COX Communications..Cox webmail Login | Skype Login | canon.com/ijsetup | cannon/ijsetup
 โดย... Skype Login
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go through ij.start.canon/ts3122 and download the latest full driver & software package for PIXMA TS3122. This model supports Laptop, PC, and mobile printing, including windows and mac both operating systems ..ij.start canon | ij.start.canon | Microsoft365.com/setup | Microsoft365.com/setup
 โดย... Tom Cook
14 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://enrollmynorton.sitey.me/enroll-product-key enrollmynorton
 โดย... enrollmynorton
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Mehak Bhatt in Delhi is an Independent escorts in Delhi with high profile here for your entertainment and fulfill your desires in Delhi Escorts best service. if you want to enjoy your holiday with fantastic model then contact me. https://mehakbhatt.com
 โดย... mehak231
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://ioloblog.sitey.me ioloblog
 โดย... ioloblog
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://myultimate.sitey.me myultimate
 โดย... myultimate
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good post. I really love this website. Continue the coolest work! hanime.tv incestflix
 โดย... jhoncena
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is an email utility that allows the user to send mail to any person across the globe. Aol Mail Login | Aol Mail Login
 โดย... Tom malkova
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. Tai xiu Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.
 โดย... Taixiu
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We have a great deal of experience in the renovation of all stone and floor types 먹튀검증 커뮤니티 토토사이트 먹튀신고 안전놀이터 추천
 โดย... 먹튀검증 커뮤니
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are well versed in every time of tile cleaning, from light cleaning to intensive deep cleaning. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks For Sharing Such An Amazing Article 스포츠중계
 โดย... 스포츠중계
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I don’t think many of websites provide this type of information 토토사이트
 โดย... 토토사이트
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am already done it and find that this post is really amazing. 스포츠중계
 โดย... 스포츠중계
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is imperative that we read blog post very carefully. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검증
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Not too many people would actually, the way you just did. 먹튀폴리스
 โดย... 먹튀폴리스
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a truly good site post. 안전놀이터
 โดย... 안전놀이터
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. 안전놀이터
 โดย... 안전놀이터
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123.hp.com
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    High quality supplements help you build the body of your dreams. If you wish nothing but the best for your silhouette and health, be sure to get steroids from the Balkan pharmaceuticals. Balkan Pharmaceuticals is one of the largest manufacturers of quality goods. In our store, there are only original items obtained directly from the industry. Popular Supplements: Steroids, Fat-Burners, Post-Cycle Therapy (PCT), Combined Course and others. Dani Dani
 โดย... 1981
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123.hp.com
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office.com/setup - Microsoft Office Setup 365 mit Schlüssel office.com/setup / Microsoft Office ist seit vielen Jahren unser Begleiter, seit der Geschäftsbereich floriert office setup / Wählen Sie nun das Land und die Sprache Ihrer Region office installieren. office.com/setup anmelden. office.com/setup deutsch. https://msoffices.de.
 โดย... office.com/setup
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is constantly introducing new changes, software updates and many other regulations for its customers. It is necessary to keep pace with the technological advances Garmin is introducing. Leveraging all of Garmin's flat surprises can help you use all of your devices with immense convenience. Do not hesitate to contact our team about the Garmin Express software download, the latest configuration options for registering your product, creating the backup, restoring your data, transferring all your favorites to another Device or vice versa. garmin express / Garmin updates / gps update / garmin map updates / garmin update maps / updating garmin gps / garmin gps update / garmin map / garmin maps update / garmin gps updates / Garmin nüvi updates / garmin express download / garmin express installieren / garmin express windows 10 / garmin express update / garmin express windows / garmin express probleme / garmin express startet nicht / garmin express aktualisieren / garmin express findet gerät nicht / garmin express windows 10 probleme / garmin express server probleme / garmin express erkennt gerät nicht / garmin express installation fehlgeschlagen / garmin express erkennt gerät nicht windows 10 / garmin express funktioniert nicht / garmin express update dauert ewig / garmin express lässt sich nicht installieren / garmin express deinstallieren / wie aktualisiere ich garmin express. tomtom updates. https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express. https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update.
 โดย... office.com/setup
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123 hp com
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    An fascinating discussion will probably be worth comment. I believe that you ought to write more on this topic, may possibly not be described as a taboo subject but usually everyone is too little to communicate on such topics. To another location. Cheers how to get a mortgage
 โดย... DA
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazon Prime membership grants you access to the Amazon Prime MyTV App. To get your Prime membership, you will need to create an account. You can stream on the big screen and enjoy an incredible selection of web series and other shows. amazon.com/code paypal login www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv login amazon.com/code www.amazon.com/code amazon.com/us/code amazon.com/us/code garmin.com/express amazon.com/redeem amazon.com/mytv amazon.com/mytv
 โดย...
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you want any sort of help regarding ERP systems, just head over to HCC-ME's best cloud ERP system and it will lead you to success.
 โดย... JaimeKing
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. microsoft365.com/setup | allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | solutions.brother.com/windows | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions webpage,e, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... cannon.com/ijsetup
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _________ _ _______ ______ __________ _________ _______ _ ______ 19 ______ 1980 ____ _ ___________ _____ __________ ___. _ 1998 ____ ________ _ __________ ___________ ________ ___ ______ (______ _ ________ ___ ______), _____________ _ _____-________. ______ _________ ____ ______ _________ ____ http://vanilijumness.blog.rs/blog/vanilijumness/generalna/2012/01/24/vanilijum.-finally.
 โดย... 1989
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _________ _ _______ ______ __________ _________ _______ _ ______ 19 ______ 1980 ____ _ ___________ _____ __________ ___. _ 1998 ____ ________ _ __________ ___________ ________ ___ ______ (______ _ ________ ___ ______), _____________ _ _____-________. ______ _________ ____ ______ _________ ____ https://henrydisotuar.com/promotiefeestje-xl-en-aftellen-naar-opnames/
 โดย... 1977
13 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello GET PROFESSIONALLY VIDEOS AT AFFORDABLE PRICES We offer professionally produced videos at affordable prices. Our videos have the look and feel of a high quality television commercial, complete with professional spokesperson, background, text, images, logos, music and of course, most importantly, your company_s contact information for your trangzone.com. If you_re ready to reach more clients today, let us get to work on producing your company_s exclusive video. MORE INFO=> https://zeep.ly/uveH3 Thanks, Lasonya Baptiste
 โดย... Kobenhavn K
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Due to poor technical knowledge, I am getting jam in the middle of the setup process of the HP printer. What to do? I am unable to guess the setup process of the 123.hp.com/envy7155 HP printer. It has become a risky task for me, so I need to take the master technical help from a certified technical specialist. I am sharing the HP setup procedure, this discussion with all of you, guys.
 โดย... BERLIN
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I’d like to see more posts like this . Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I Personally Like Your Post; You Have Shared Good Insights And Experiences. Keep It Up. Do check Telstra email login
 โดย... jackpeterson
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://ultimatedown.sitey.me ultimatedown
 โดย... ultimatedown
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://systmechanic.sitey.me systmechanic
 โดย... systmechanic
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Fabulous post, you have denoted out some fantastic points, I likewise think this s a very wonderful website. I will visit again for more quality contents and also, recommend this site to all. Thanks. 토토사이트추천
 โดย... 토토사이트추천
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    How to Set up Microsoft Office with Product Key at office.com/setup Steps to setup Microsoft Office at microsoft365.com/setup are: Visit www.office.com/setup and follow the on-screen instructions activation link. Sign in to your Microsoft account or to manage your Microsoft products’ subscription, create one. Enter your product key or code and click Next. When your account successfully associated with the key, you’ll see the page “My Office account“. Now, Select Install and follow the on-screen instructions.
 โดย... amelia
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | www.trendmicro.com/activate
 โดย... amelia
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You own a incredibly exciting weblog covering lots of topics I am interested as well.Just bookmarked your internet site so I can read more in the next days Just continue your marvellous artice writing.카지노사이트
 โดย... 카지노사이트
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You own a incredibly exciting weblog covering lots of topics I am interested as well.Just bookmarked your internet site so I can read more in the next days Just continue your marvellous artice writing.카지노사이트
 โดย... 카지노사이트
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You own a incredibly exciting weblog covering lots of topics I am interested as well.Just bookmarked your internet site so I can read more in the next days Just continue your marvellous artice writing.카지노사이트
 โดย... 카지노사이트
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______________ ______ _____________ JOKER ________________ _________ ___ _______ 500 ___ 500 ______ _____________ JOKER ______ ________ _______ 1 _____ __________________________ _________ ___ ________________ JOKER SLOT ___________ ______________ JOKER _________ 10,000 ___ _________________ JOKER ___ ____________________ _____________ _______ JOKER ____ 24 __. _________________ _________ _____ ___________________ _______________ _________________ ______ ___10___100 _____________________ ______ ____________ JOKER ____ 24 __.
 โดย... 1983
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / haben und Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123.hp.com
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... overseas education consultants
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... malinaleoo
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702