๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    I work in Swadhyayana is a Brand deal in online Education through different apps, prepared for the purpose of documenting professional development in the Education field. We also have education blogs for the job searching aspirants likegk quiz , english stories collection ,english stories free app
 โดย... gourideb
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Umair
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This site is my aspiration , real superb pattern and perfect subject matter. recycle catalytic converters ------------ I see something genuinely interesting about your web site so I saved to my bookmarks . https://voyance-telephone-gaia.com
 โดย... mom
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Enter Trend micro activation code on trendmicro to download and activate Trend Micro. To activate Trend micro, make sure you already have an activation code that you’ll probably enter on the trendmicro site. www.trendmicro.com/activate | www.trendmicro/activate | trend micro activation
 โดย... amelia
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. Anti Social Social Club
 โดย...
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hiya. Very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark this web site and take the feeds additionally…I am happy to find so much useful info right here within the article. Thanks for sharing… solicitors for the elderly ---------------- Judging by the way you write, you seem like a professional writer.,.;*~ TN Govt Jobs 2021
 โดย... mom
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D 먹튀신고
 โดย... 먹튀신고
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The way you write, you are really a professional blogger.,;””‘ 除毛 3 -------------------- I can’t really help but admire your blog, your blog is so adorable and nice .  عروض هايبر بنده هذا الأسبوع
 โดย... mom
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you so much for such a well-written article. It’s full of insightful information. Your point of view is the best among many without fail.For certain, It is one of the best blogs in my opinion. 안전놀이터추천
 โดย... 안전놀이터추천
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D 먹튀신고
 โดย... 먹튀신고
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. 파워볼게임
 โดย... Sk
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ _________ _________________ _______ _______ _________________ _________________ ________________________ ________ ___ __________________________________ ___________ ____-___ ______________________________ ____________ ____________________ ________ _______________________ _______________________________________________ ________________ ______________________________ __________________________ OTP (One Time Password) ________
 โดย... 1981
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    hydroxychlor tab https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine hcq
 โดย... 1980
24 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    post free ads in india is the best way to marketing a service and products in free of cost online. However, other off page-SEO activity is also available but for promoting a product, classified posting is finest method. Through this, you could share your services online with free advertising and get more customers and leads. http://click4post.com/
 โดย... post free ads in india
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For accessing your walmart login account or managing your Credit Card/Money Card, you need to go to #walmartcom, tap on the "Account" tab, and choose "Sign In." ​ The amazon codes include amazon promo code, amazon.com/code, amazon promotion code, amazon discount code, amazon prime code, and so on. This page will help you to understand www.amazon.com/mytv . And, not only that, but you'll also discover Amazon Prime, which highlights the first class compatible devices. Learn the quick and easy-to-follow steps that are important to use the capital one login account. You also get the information related to the capital one credit card login account. wells fargo login you need to get yourself enrolled via your computers or mobile devices in the organization’s online platform.
 โดย... jazz
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here! gourmet nuts and dried fruits
 โดย... mshahid
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    There is apparently a lot to realize about this. I suppose you made some good points in features also. amigurumis a crochet paso a paso -------------------- A lot of thanks for all your hard work on this site. My niece really likes getting into investigation and it’s easy to understand why. My partner and i learn all regarding the compelling tactic you present invaluable things via the web site and therefore attract participation from others about this article so my simple princess is always starting to learn a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your conducting a really good job. where to buy weed melbourne
 โดย... mom
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://mechaniciolo.wordpress.com mechaniciolo
 โดย... mechaniciolo
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://pciolo.wordpress.com pciolo
 โดย... pciolo
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    My brother suggested I could possibly like this web site. He was entirely correct. This post genuinely produced my day. You can not envision just how much time I had spent for this information and facts! Thanks! Mulberry silk bedding
 โดย... mtm
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. iso 13485 minnesota
 โดย... iso 13485 minnesota
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... malinaleoo
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hue Digital Solutions is a Creative Agency based up in India. Being the best seo company in gurgaon, we have delivered huge success to businesses in NCR. Our team has also been known as the best seo company in jaipur since we have delivered amazing result in jaipur as well.We like to be counted among the people who provide best seo services in noida, seo services noida and help businesses reach heights. Want to hire one of the best seo company in chandigarh? Get in touch with our team and make our website flourish with leads now! Get in touch with a unique seo agency in delhi who provides best seo services in hyderabad now!
 โดย... Mciheal
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee is a standout amongst other security instruments for any of your gadgets. This isn't only a customary device that expels little infections and reports bugs. In any case, this is one entire full security arrangement for your Device mcafee.com/activate
 โดย... zack
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... FDH2R
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ phimsex
 โดย... phimsex
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ _________
 โดย... 1990
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________
 โดย... 1975
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... sabung ayam online
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _____________________________________________________ ________________________________ 2021 _____________________________ ___________________________________________ ________________________ _____________________________________________________slot machine_______ ________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 200 _________ 200 _______________ _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ LIVE22_______________ __________________________________ 5 ____________ __________________________________________________________________LIVE22 ___________________ ________________________________________________ IOS ____ ANDRIOND __________________ ___________________Slotonline____ 24 _______ __________________ _____________________________________ __________________________________________________________________________________________ _______________________ ______ otp ___ ______ _______________________________________ ______________SLOT LIVE22______________________AUTO_________________15 ______ ___________________________________________________________________________________________ __________________ ____________________slot machine_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Slot Online ____________________________________________,_____________ ________________________________ 24 _______ _____________SLOT22__________________________ ______________________________________ SLOTLIVE22
 โดย... 1978
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1989
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello YOU NEED HELP TO BUILD SEO BACKLINKS FOR: trangzone.com ? WE SELL HIGH-QUALITY DOFOLLOW POWERFUL BACKLINKS WITH HIGH DOMAIN AUTHORITY, PA, TF, CF... _ Rank Higher In Google (google backlinks, DoFollow backlinks, SEO DoFollow backlinks) _ Rank Higher Video in Youtube & Google (youtube backlinks, video backlinks, video embedded) _ Rank Higher GMB In Google Maps (Google maps backlinks, GMB maps backlinks, GMB embedded, NAP embedded) _ Rank Higher Images In Google (google images backlinks, google backlinks) You Can Increase Traffic to your websites which will lead to a higher number of customers and much more sales for you. CLAIM YOUR FREE TEST HERE => seosubmitter@mail.com Thanks, Precious Cason
 โดย... Peterborough
23 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The next occasion Someone said a weblog, I am hoping that this doesnt disappoint me as much as this. Come on, man, I know it was my choice to read, but I just thought youd have something intriguing to talk about. All I hear is a couple of whining about something you could fix when you werent too busy trying to find attention. rove carts online
 โดย... mtom
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, i think that i noticed you visited my blog so i came to “go back the favor”.I’m trying to to find things to improve my web site!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!! rove thc carts ----------------------- Hi there. Very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am glad to locate numerous useful info right here within the post. Thanks for sharing… Lemon Law Glendale
 โดย... mtom
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I enjoy your work , regards for all the informative posts . Plumbing repairs and installations -==- Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea hong kong tutor
 โดย... mom
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The gods do nothing until they’ve blinded the minds of the wicked. Sbobet
 โดย... mtom
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______
 โดย... 1987
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that. 메이저토토사이트
 โดย... 메이저토토사이5
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pg _______ ___ ___ ____________ ________________ pgslot ____ _______ SLOT PG ___________ SlotPg _______ 200 ___ _________ _____________ 1 ___ - ___ ____ ____ AUTOMATIC _______ ______________ _______ ______ _______ ____________ _____ 30 ______ ___________ slotpg ___________________ _____ ________________ ______ ____________ SLOT PG ___________ ______slot pg demo __________ ____________ pg slot __________________________ _________ 10,000 ___ _____________ slotpg __ ________________ ____ 24 __. ___________________________ PG SLOT ___ _____________ ____________ ________________ ___________________
 โดย... 1977
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you?ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect website. لوله بازکنی معتبر تهران
 โดย... mom
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pgslot-games
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really love the way you discuss this kind of topic.~..:- health coaching session
 โดย... omm
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______ ______ _________
 โดย... 1987
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______________ ______ _____________ JOKER ________________ _____JOKER _______ 500 ___ 500 ______ _____________ JOKER ______ ________ _______ 5 _______ __________________________ ____________ ________________ joker123 ___________ _________ ______________ ______________ 10,000 ___ __________________ ___ ____________________ _____________ _______ SLOT JOKER ____ 24 __. _________________ jokerslot ___________________ _______________ _____JOKER ______ ___10___100______ _____________________ ______ _____________ JOKER ____ 24 __.
 โดย... 1976
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Time is of the essence when it comes to Economics Assignment so contact us, Your Personal Economics Assignment Help , as soon as you lay your hands on your Economics Assignment. Our Economics Assignment Help services and the various subjects we provide those services are Tailor made which makes the Economics Assignment your very own. The Economics Assignment Help we provide is flowered with great vocabulary without being unnecessarily verbose and that combined with the impressive presentation makes it every worth your while to seek us out. We are helping students globally for the last 6 years and looking forward for more. https://au.onlineassignmentwriter.com/assignment/economics-assignment-help https://uk.onlineassignmentwriter.com/assignment/economics-assignment-help https://onlineassignmentwriter.com/assignment/economics-assignment-help
 โดย... David Smith
22 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1976
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I visited a lot of website but I believe this one holds something extra in it. Also visit my web-site; https://op-best.com/
 โดย... opbestcom8
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Freezing noticed your blog post the other day and so i appear to have been studying it also on a consistent basis. You’ve got a loads of tips listed here i relish your thing inside the online store in addition. Keep up to date especially if they employment! ielts 課程 --------------- I must admit that that is one amazing insight. It surely gives a company the opportunity to get in on the ground floor and also really take part in creating something special and tailored to their needs. daftar joker123
 โดย... mtom
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1990
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office Setup is the best software that is widely used in the globe .It is a powerful service that helps you unleash your best ideas, get things done, and stay connected. Regards, office.com/setup office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Jones Wilson
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    That’s a very good point of view, yet is just not create any kind of sence at all discussing this mather. Any kind of approach thanks as well as i had try to promote the publish towards delicius but it is very much a problem with your blogging on earth do you you should recheck this. many thanks once again. morgue -----------------A high level woman you must have a single body appearance. Is going to be most excellent construct, adult will need the customer through your self confidence and girls do imagine drawn to because of your captivating looks. Albeit numerous men desirable to generate an extremely whole a lot are certainly all set to might dozens of vexing physical trainings was needed to grow their lean muscle mass. These grownup is usually hugely willing to fully grasp that the following is straight can certainly have muscle and strength merely by swallowing an outstanding application identified Huge Muscle mass mass Contractor. today horoscope in bengali
 โดย... mom
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like this blog so much, saved to my bookmarks . slot online ============================================================= Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! pure one cart flavors
 โดย... mtom
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... best smm panel
 โดย... mshahid
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    "Our custom eCommerce web development services focus on setting up an online store to expand its reach to a larger audience. At Imperion Infomedia, we use our skills and experience in eCommerce design, development and marketing to provide the right set of solutions that will make your business a success. " https://www.imperioninfomedia.com/ecommerce-website-development/ https://www.imperioninfomedia.com/web-development-company/
 โดย... imperioninfomedia
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We Provide a Complete List of Directory Submission List, Social Bookmarking List, Article Submission List, Ppt Submission List, Infographic Submission Sites, PDF Submission, Photo Sharing, Pinging Sites, Ppt Sites List, Question Answer Sites, RSS Submission, Video Submission Sites, Web 2.0 Sites, Forum Submission Sites, Profile Creation Sites, Blogging Sites Etc. http://godsofseo.com/high-da-do-follow-social-bookmarking-sites-list/ https://godsofseo.com/high-da-profile-creation-sites/ http://godsofseo.com/high-pr-ppt-submission-sites-list/ http://godsofseo.com/high-da-pa-pdf-submission-sites-list/ http://godsofseo.com/instant-approval-ping-submission-sites-list/
 โดย... Godsofseo
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This post is a treasure of knowledge. I appreciate your hard effort. Thank you so much for sharing this. Buy Our huge choice of Biker Jackets, Cafe Racer Jackets, Sheepskin Jackets, Leather Bomber Jackets, Motorcycle Jackets and Harley Davidson Jackets from 3AMOTO Leather Jackets Shop with discounted price & worldwide free shipping and easy returns.
 โดย... 3amoto
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate? Slot pragmatic ---------------------Very interesting info !Perfect just what I was searching for! cbd shop
 โดย... mom
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Chrome Hearts
 โดย... zain
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We stumbled over here by a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page again. 안전놀이터모음
 โดย... 안전놀이터모음
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! smm panel
 โดย... SEO
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______
 โดย... 1975
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You need to learn marriage Duas and guess what? There is a large collection of Islamic duas prayers If you want a dua to get married soon, then you need this and you should wish the new couple all the best. So for those looking for blessings in marriage good Muslims and those following Islam should learn dua for 1st night of marriage because it is crucial. For good and happy life, you must know dua prayer for good health and also read Quran verses
 โดย... Frank Burton
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________
 โดย... 1980
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice work always aims at conducting research. When looking for CIPD assignment writing service to give yourself a little bit of more chance and this could be your best bet. Well this has not been done like aiming to write CIPD assignments for students. HR and marketing students are at ease. So my counsel to you is that you seek CIPD assignment help with experts. Let's also talk about pupils getting nursing assignment help online as they are the ones who know how things are done at a university level. Many will look to get nursing essay help on their own but the success is minimal with those tactics. To get things done well, you need UK's best nursing assignment help on a urgent basis. If your aim is to get best HNC assignment help, you are at the mercy of many false claimants as there can be risks of plagiarism. The sane way to get HNC assignment written is to ask a professional. For many, they can write my HND assignments and this a serious matter. Here is best NVQ assignment help for UK students. Quick help is good for students in need. Less is more and this is the right choice. Get urgent assignment help with Essayarsenal or Assignment Glory as these are platforms that master in providing dissertation help to university students. Moreover, if you are looking for a editing and proofreading service, you are probably wondering how to get your dissertation edited. Brought to you by Essay Writing Service UK that is also working in close contact with Top essay writing help for many UK’s and the best assignment writing service
 โดย... Kim Bocnk
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great one indeed. blog [url=http://trangzone.com]Op[/url]
 โดย... Trango Noshton
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _________ ___________________ ______________________ ____________________________ _________ _____________pg______________________________ ___________________________________ ______________________ _________________ ____________________ ___________ ________ _____ __________________ _____________________________________ ____________________ _____________________ 10 ______ _____ ___________________________________
 โดย... 1984
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. ufabet168
 โดย... ufabet168
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charles
21 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It's lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the net might be a lot more useful than ever before. https://60c399bf3630a.site123.me/blog/e-sports
 โดย... 1981
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is the right blog for anyone who would like to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to_HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been written about for many years. Great stuff, just wonderful! https://60c7263add588.site123.me/blog/%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95-%E0%B8%AA-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9A-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%AD
 โดย... 1978
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to _return the favor_.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!! https://toponesportday.webgarden.com/slot/blog/unnamed-6
 โดย... 1982
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that make the largest changes. Thanks for sharing! https://60c399bf3630a.site123.me/blog/e-sports
 โดย... 1979
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really got a lot of information from your site. I want to help you too. I hope you can visit my blog and get some good information like me. Here is my web site 강남안마
 โดย... https://op-best.com/
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If some one wishes expert view regarding blogging and site-building afterward i suggest him/her to visit this web site, Keep up the fastidious job.
 โดย... 1984
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get Your Custom Anti-aging Mask Boxes – Wholesale Pillow Packaging Boxes with Logo Made in Custom Shapes, sizes, and layouts.Fancy Paper Pillow boxes
 โดย... Fancy Paper Pillow boxes
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If the Samsung printer is offline or has an offline status, it displays offline or offline pop up windows that do not convey or display errors. It's not much to correct how a Samsung Offline Printer should be brought online. Technical persons are most often willing to give Samsung's printer the excellent features to record the results of the printing process. The printing necessity of your paper is first and foremost that your device and others understand the presence and other existence of Samsung's printer module. Finally, it is recommended that you take the Samsung printer solution offline with the assistance of a professional team. We never use a short-cut to reduce the presence of a problematic issue. If you only want to access a positive effect, you must consult with our expert team. Otherwise, you'll be surrounded by a slew of technical issues. Please do not hesitate to bring your questions to our expert, who will respond as soon as possible. visit our site for further steps: Fix Samsung Printer Offline
 โดย... Carl Wood
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1977
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you in your valuable and beneficial facts through the weblog. I am appreciating with the manner you shared the applicable, treasured, and perfect information. Furthermore, I would love to also keep a few sound Knowledge of TomTom GPS Update . If you have an Interest or any form of Issue in TomTom GPS Device so just go to our website and you will get immediate Assistance associated with GPS Device.
 โดย... TomTom GPS Update
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702