๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Thanks for this valuable information! https://mechanicultimate.sitelio.me mechanicultimate
 โดย... mechanicultimate
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://iolo-ultimate.sitey.me iolo-ultimate
 โดย... iolo-ultimate
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1986
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. Blog ------------- An impressive share, I just now given this onto a colleague who has been carrying out a small analysis with this. And the man the truth is bought me breakfast due to the fact I discovered it for him.. smile. So i want to reword that: Thnx to the treat! But yeah Thnkx for spending the time to talk about this, I feel strongly concerning this and adore reading much more about this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with increased details? It can be extremely great for me. Massive thumb up because of this writing! gelato cartridge
 โดย... nmtmt
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... สล็อต spadegaming
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Jili slot
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... สล็อตค่าย Manna Play
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... เงินจริง ไม่ต้อง ลงทุน
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... เงินจริง ไม่ต้อง ลงทุน
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read through content from other authors and use something from other sites. 메이저안전놀이터
 โดย... 메이저안전놀이5
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work.
 โดย... badugisitenet
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work.
 โดย... casinositehotcom
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You could certainly see your enthusiasm in the article you write.
 โดย... casinositetopcom
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Also Read:- https://vipmodel-escorts.com/ https://vipmodel-escorts.com/jodhpur-escort-service/ https://vipmodel-escorts.com/ajmer-escorts-service/ https://vipmodel-escorts.com/jaisalmer-escorts-service/
 โดย... Renaravvv
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______ ______ _________
 โดย... 1984
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that. 메이저토토사이트
 โดย... 메이저토토사이5
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ ______ _________
 โดย... 1979
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... slot online
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    E-Wallet have make life easy. More secure provide to your money and provide more security and make you no need to carry cash on pocket. if you want to know more about E-Wallet then read my blogs. Unique and different content with all e wallet problem solution. wallet desk // venmo login // cash app login // Coinbase wallet // What is paypal // Venmo transaction declined // can you cancel a zelle payment // venmo sign in
 โดย... VENMO
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you! onlinesawari
 โดย... mom
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I prefer merely excellent resources - you will see these people in: FXORO
 โดย... mukkarramsoomro
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Let us be thankful to the individuals who make us happy; they may be the captivating gardeners who make our souls blossom. omegle | DisneyPlus.com/Begin | hotmail login | facebook login
 โดย... warenajck
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you are looking for a way to access your Disney plus account, then you should try checking out our website for some valuable information disneyplus.com login/begin Facebook Login Hotmail Login Omegle
 โดย... patrikajones
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. jschlatt merch
 โดย... mukkarramsoomro
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks my friend for a great Amazing right here
 โดย...
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I’ve recently started a site, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. ขนมปีใหม่
 โดย... mtom
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    As soon as I noticed this internet site I went on reddit to share some of the love with them. 먹튀
 โดย... 먹튀
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I finally found what I was looking for! I'm so happy. 사설토토사이트 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting.
 โดย... 사설토토사이트
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... slot online
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You ought to basically fantastic not to mention solid advice, which means notice: visa de canadá para tarjeta verde
 โดย... james
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Capital One is a newer bank with an actual living founder — which is a rarity. But that doesn’t mean it’s not a powerhouse. It’s now one of America’s 10 biggest banks, which means that it has a large number of customers who use its banking systems. If you’re one of those customers, you’ll find that logging in to your Capital One bank account is quick and easy. Capital One login
 โดย... Capital One login
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The exchange also has supporting programs that help traders make investment decisions. In addition, Binance has its blockchain-based token, Binance Coin. You’ll also want to keep track of your crypto portfolio and have a record of your transactions for taxes. Binance login
 โดย... Binance
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Gemini was founded by the famous Winklevoss twins. After their $60 million settlement with Facebook founder Mark Zuckerberg, they invested heavily in Bitcoin and eventually founded their own cryptocurrency exchange, Gemini, in 2015. It is a U.S.-based exchange that follows the tight Know Your Customer (KYC) and anti-money laundering requirements of the U.S. government. Gemini Login
 โดย... Gemini Login
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coinbase gained a lot of spotlight and appreciation, which led it to become the leading cryptocurrency exchange in all of the United States. It is considered to be the best and a standard route for new crypto investors. coinbase login
 โดย... coinbase login
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee account is pretty important because this account contains all your subscription-related details which you will eventually need at the time of McAfee product activation. If you want to know some other details related to having a McAfee account Mcafee.com/activate
 โดย... McAfee account
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Crypto is on a mission to accelerate the world's transition to cryptocurrency. Through the Crypto Mobile App and Exchange, you can buy 80+Crypto login
 โดย... logincrypto
29 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing that information, Geek Squad Tech Support is a globally recognized tech support provider, providing various support services for personal computer, gadgets, home repair and much more. We have successfully provided support services for nearly two million customers and the count has been increasing every other day. Please follow this link to know more about PayPal Account Login. PayPal Account Login is one of the best, user-friendly payment platforms. Moreover, it facilitates payments that take place via online transfers between different parties. Please follow this link to know more about ij.start.cannon printer setup or installation. ij.start.cannon
 โดย... Mike Smith
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having issues with your RSS. I don't understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!! http://hydroxychloroquined.online/
 โดย... 1986
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm continually keeping on the web for storys that can oblige me. There is totally a substitute to appreciate about this. I feel you made acceptably scarcely any salubrious obsessions in Attributes other than. Keep included, disillusioning calling! buy youtube views and likes
 โดย... haali
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You should always make sure coasttradelines.com there are no errors in your credit report.
 โดย... Hola
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You might not know this Concrete Companies but having new coating now can increase curb appeal too
 โดย... G4VD2
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If your concrete installation looks like it needs some love, Concrete Companies don’t worry.
 โดย... A2SZP
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The best way to protect against problems is through Roofing Companies regular inspections by professionals like Charleston Roofing Pros.
 โดย... CVGCB
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    They were able to give me a fence that was exactly Fence Installers what I wanted at an affordable cost!
 โดย... FKCUZ
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Whether you're looking to clean out your garage or need a dumpster for construction debris, Dumpster Rental Coral Springs FL we've got the perfect dumpster size and price for you!
 โดย... VJL4T
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If this is your first time renting a dumpster, Temporary Dumpster don't worry, we are here to help you.
 โดย... STT2H
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    No matter how small or big the amount of junk you need to dispose of, Dumpster Rental Augusta GA we have a roll-off dumpster for you.
 โดย... YESZC
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    A driveway is an essential part of any building structure. Concrete Companies It connects the property to the main road.
 โดย... JYFBL
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Sufficient airflow is needed to prevent energy bills from skyrocketing Roofers and shingles from getting damaged during hot weather.
 โดย... FGD4B
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Pick us for your next construction dumpster rental Temporary Dumpster and enjoy low-cost pricing, extended rental periods and dependable service.
 โดย... KYSNY
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We pay careful attention to detail recommended you read and make sure the job is done right the first time!
 โดย... AP2ER
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The concrete driveways we build are long lasting and highly durable, Concrete Companies and they come in both plain and stamped styles.
 โดย... THCTD
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Every day, Pool installers Port St Lucie our company works hard to provide our new and existing customers quality service.
 โดย... PYDHV
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    A basement remodel will be a simple Kitchen Remodel Port St Lucie and stress-free process as long as you hire our team of experts and basement designers for basement renovations.
 โดย... XSDWL
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To ensure that you get an outcome that you are happy with, Landscapers Port St Lucie Fl make sure you hire our team.
 โดย... ZNMXX
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    A new roof installation project is a significant amount of work, Roofing Shingles and requires careful planning and design processes to be carried out before any physical work takes place.
 โดย... ZNMXX
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1979
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://www.bustyescorts.net/aligarh-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/bareilly-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/jhansi-call-girls.html https://www.bustyescorts.net/kanpur-escorts.html https://www.bustyescorts.net/lucknow-escorts.html https://www.bustyescorts.net/mathura-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/meerut-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/noida-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/varanasi-escorts-call-girls.html https://www.bustyescorts.net/allahabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/ambedkar-nagar-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/amethi-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/azamgarh-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/baghpat-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/bahraich-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/basti-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/bijnor-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/etawah-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/faizabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/farrukhabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/firozabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/ghaziabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/gonda-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/gorakhpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/greater-noida-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/hapur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/hardoi-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/jalaun-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/kheri-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/lakhimpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/lalitpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/mainpuri-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/mirzapur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/moradabad-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/muzaffarnagar-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/raebareli-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/rampur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/saharanpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/shahjahanpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/sultanpur-escorts-call-girls-service.html https://www.bustyescorts.net/unnao-escorts-call-girls-service.html
 โดย... Rashi Singh
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Reading your post made me think. Mission accomplished I guess. I will write something about this on my blog. x ไพ่แคงออนไลน์ =-=- There are some interesting deadlines on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well เว็บ สล็อต
 โดย... yok
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    เว็บเล่นคาสิโน
 โดย... เว็บเล่นคาสิโน
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. E-Commerce Qatar
 โดย... mukkarramsoomro
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Let us help you by replacing your old shower Bathroom Renovation with something a little more classy.
 โดย... BGPXF
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get Your Custom Anti-aging Mask Boxes – Wholesale Pillow Packaging Boxes with Logo Made in Custom Shapes, sizes, and layouts. Printed Automobile Packaging Boxes
 โดย... Printed Automobile Packaging Boxes
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. https://cactusplantfleamarketshop.com/
 โดย... mukkarramsoomro
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PayPal is one of the largest online payment processors in the world. Sign Up Now! Secure all your Transactions with our 24x7 Fraud Prevention. Sign Up Now! Website Payments. Faster Checkout. Earn Card Rewards. B2B Payments. No Top Up Needed. 24/7 Fraud Prevention. https://web.sites.google.com/view/paypallogin-paypal/home https://web.sites.google.com/view/gemini-login-us/home https://web.sites.google.com/view/aolmaillogin-a/home https://web.sites.google.com/view/paypalloginacount/home https://web.sites.google.com/view/ebaylogin-ebay/home/ https://web.sites.google.com/view/verizonemaillogin-aol/home https://web.sites.google.com/view/usaalogin-online/home https://web.sites.google.com/view/l-123hpcomsetup/home https://web.sites.google.com/view/amazonprimelogin-online/home https://web.sites.google.com/view/bankofamericalogin-creditcard/home
 โดย... Andrewfletcher
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I’m very pleased to discover this site. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved as a favorite to see new information on your blog. 먹튀사이트
 โดย... 먹튀사이트
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You need to join in a contest for example of the greatest blogs on the internet. I’ll suggest this blog! joker123 slot ---------------- This blog is disseminating valuable information to people who are most concerned of the following issues being targeted by this site. Many certainly will keep coming back to check out updated posts. กล้องวงจรปิด
 โดย... motm
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. https://cactusplantfleamarketshop.com/
 โดย... mukkarramsoomro
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://repairpc.sitey.me repairpc
 โดย... repairpc
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://ioloprofessional.sitelio.me ioloprofessional
 โดย... ioloprofessional
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dsd
 โดย... haali
28 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Escorts Service in Islamabad Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
 โดย... islamabad escorts
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I obtained in this article coming from The search engines. This kind of appears a great posting. As i comprehensively appreciated browsing your web blog, i could be likely to go back. That i stored yuor web blog i in addition passedyour can i a few close relatives in the process. I hope you don’t imagination! haryanvi song download
 โดย... mtm
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cheers. Plenty of write ups. porno jeune ado domaci porno
 โดย... 1988
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks a lot! I like it! hub porno free teen porno
 โดย... 1983
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______
 โดย... 1980
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go to xfinity.com/authorize from another device like a mobile phone, tablet or desktop - not from your Roku. From the web browser, enter the six-digit code xfinity.com/authorize
 โดย... Xfinity.com/authorize - Activate Xifinity Beta on
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Crypto is on a mission to accelerate the world's transition to cryptocurrency. Through the Crypto Mobile App and Exchange, you can buy 80+Crypto login
 โดย... Crypto login
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks to informative content on for keeping to his words.. Sbcglobal Email Login Sbcglobal Email Login Sbcglobal Email Login Sbcglobal Email Login Sbcglobal Email Login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Chase Bank Login Chase Bank Login Chase Bank Login Chase Bank Login Chase Bank Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Bmo harris Login Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Amazon.com/Code Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login Coinbase login
 โดย... Scarlett Johansson
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Maybe you’re a hiring a freelance writers who wants to better pitch your writing services. Or maybe you’re considering hiring a freelance writer, but you aren’t sure it’s worth your time and money. So the question is: What can a freelance writer offer that you may not get by working with an agency?
 โดย... PROLANCER
27 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702