๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Everything saw a couple of evaluations about it and today I expected to confine it again thinking about how it is deliberately showed up. Buy Gmail Accounts
 โดย... NCLEF
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable post like how to write comment and how it’s really important. Read More:- Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Pro Login Coinbase Pro Login
 โดย... Radhika
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I’m now not positive where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time finding out much more or figuring out more. Thank you for great info I used to be searching for this info for my mission. judi online =- Hey I’m reading this on my iPhone and it looks a ton different than on my computer have you noticed this or is it just my phone ? thx Nice post btw ฉีดใต้ตา
 โดย... uko
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for your interesting post i am very excited to see your post in future keep posting Coinbase Login | Coinbase Login | Coinbase Login
 โดย... Tom malkova
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like meeting utile information , this post has got me even more info! . login joker123
 โดย... mtom
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable post like how to write comment and how it’s really important. Read More:- Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Pro Login Coinbase Pro Login
 โดย... Pinki
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable post like how to write comment and how it’s really important. Read More:- [url=https://coinbaselogin.sitey.me/]Coinbase Login[/url] [url=https://coinbase-loginin.sitey.me/]Coinbase Login[/url] [url=https://coinbaselogini.sitey.me/]Coinbase Login[/url] [url=https://coinbaseloginin.sitey.me/]Coinbase Login[/url] [url=https://coinbase-pro-login.sitey.me/]Coinbase Pro Login[/url] [url=https://coinbaseprologini.sitey.me/]Coinbase Pro Login[/url]
 โดย... Pinki
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You will need to sign into your Amazon Prime Account during the activation phase. It is essential to have an Amazon Prime Account created. This account is only activated by a free login. prime video.com/mytv amazon.com/mytv hulu.com/activate amazon.com/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.com/mytv amazon.com/code amazon.com/mytv roku.com/link espn.com/activate primevideo/mytv paypal login
 โดย... primevideo.com/mytv
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... gableslimo
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about ethereum wallet > ethereum wallet > How to mine ethereum > amazon customer service > amazon.com/mytv > paypal login >paypal login > paypal login > paypal login > magicjack login > zoosk login > gemini login > amazon.com/mytv > venmo login > stripe login > M&T Bank login > M&T Bank login > key bank login > union bank login > union bank login > Merrick Bank Login > ally Bank Login > Hotmail Login > Coinbase Pro Login > Coinbase Pro Login > chime login > chime login > Canon.com/ijsetup > ebay gift card balance > target gift card balance > itunes gift card > target gift card balance > amazon.com/mytv > sbcglobal email login > hulu live tv > Capital One Login | Capital One 360 Login | Capital One 360 Login | Capital One Login | Mail.aol.com | Apple Support | paypal login | PrimeVideo.com/mytv | amazon.com/mytv |Amazon.com/redeem | AOL MAIL LOGIN | cash app login | paypal login | Amazon.Com/Mytv | Amazon.Com/Mytv | Aol Mail Login | Aol Mail Login | Capital One Login venmo login > venmo login > venmo login > wells fargo login > morgan stanley login > chase online login > bank of america login > citi card login > citi card login > coinbase wallet > td ameritrade login > capital one login > capital one login > cashapp login > binance login > chime login > chime login > etrade login > rbc online banking > garmin.com/express > american express login > td ameritrade login > aim mail login > window 10 update assistant > window 10 update assistant > window 11 download >> Coinbase Login >> Coinbase Login >> Coinbase Login >> Coinbase Login >> Coinbase Pro Login >>Coinbase Pro Login | mcafee login > mcafee login > how to take a screenshot on surface pro 7 > bank of America login issues > suddenlink email login > aol desktop gold download > how to activate mcafee on samsung smart tv > mcafee.com/product key > how to stay alert with mcafee while using hashtags online > mcafee serial number > how to get rid of mcafee from windows 10 > how to delete mcafee from windows 10 or mac > mcafee error code 1603 > how to use vpn on windows 10 > office.com/myaccount
 โดย... smithmachinist
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello! I just now would choose to give a huge thumbs up for the fantastic info you might have here with this post. I will be returning to your site for more soon. umziehen Berlin
 โดย... gulam ali
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for Urgent Assignment Help? Connect with assignment help experts now to get high quality online assignment help solutions by Australian Experts. Visit Now:- https://www.assignmenthelpexperts.com/assignment-help-india/ Contact us at info@assignmenthelpexperts.com or call us at +61-3-9088-1335 for more information.
 โดย... Assignment Help Experts
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. corpsehusbandmerch
 โดย... mukkarramsoomro
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This may be the proper weblog for anybody who wishes to find out about this topic. You recognize a great deal of its practically challenging to argue with you (not that When i would want…HaHa). You actually put the latest spin for a topic thats been written about for some time. Excellent stuff, just wonderful! sbobet mobile
 โดย... mtom
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Is there anyone else experiencing issues logging into the Gemini app? Despite the fact that I changed my password twice, it still says "the password you provided does not match our records." I can use my browser normally and have sent a support request without receiving a response; this is quite inconvenient. Is anyone else having this problem? read our blog to solve issue. Learn the quick and easy steps to locate the Bitcoin address in Coinbase login account. If you wish to buy, sell, transfer or invest in Bitcoin, then Coinbase login process is to be followed. Instead of visiting a physical branch or mailing checks, online banking allows you to do business on your computer or another device, set up automated bill pay, check your account balances, and even plan a transfer from your checking to your savings. You can accomplish it all in a matter of minutes from wherever you are. So visit Wells fargo sign in site for more info. With over 31 million active mobile users and 39 million active accounts, it’s no wonder Bank of America login offers user-friendly online and mobile banking for customers. To securely access your Bank of America account, follow these easy steps to set up and log in to your bank account online. Individuals with a wellsfargo.com login have complete control over their bank account access and management, as well as the ability to locate nearby bank branches and ATMs. They provide community-based financial services that are diverse in order to meet the needs of their clients. The information shown above is necessary to have a better understanding of the login processes and the methods to resolve the most common login procedure. We have covered all AOL Mail login ways in this post. We've covered all you need to know about AOL Mail's system requirements, including how to register a new account, how to log in to AOL Mail, and how to troubleshoot AOL login issues. So, in this post, we've attempted to cover all important subjects linked to AOL Mail, and we hope you'll find it beneficial. Visit the AOL Mail official website for additional details. Learn the quick and easy-to-follow instructions to use and manage the Coinbase login account without any interruptions. Just follow the on-screen prompts. Learn the quick and easy instructions to access the AOL Mail login platform without any interruptions. You can avail of the services offered by AOL once you login to the account. Get to know the manual guide to access all the features offered by the AOL login account for PC and Mac operating systems. Just follow the steps carefully to avoid errors.
 โดย... Jackson Roy
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Our Assignment Help Singapore is one of the most established service providers in the market for assistance for students. We have been providing online guidance for quite a time and as now one of the most reliable companies. People from all across the world choose us whenever they find it hard to complete their assignments on time.
 โดย... Matthew
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The best habit to watch Prime video on speaking your device is to register your device at www.amazon.com/mytv. This will allow you to view your Prime Video movies and shows at the time that suits you best. primevideo.com/mytv amazon.com/mytv paypal login paypal login paypal login amazon.com/redeem
 โดย... primevideo.com/mytv
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    For getting instant Assignment Help , you can check our website and order assistance. Assignments are written on a priority basis and delivered to you without any delay. If you choose our writing services then you will have thousands of other advantages as well.
 โดย... David.anderson0159@gmail.com
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Management students must be aware that they have to maintain various disciplines while they're in their academic year, which could impact their trade and commerce. Management includes several subjects, including accounts, finance, human resources, marketing, compliance, etc. So, students would need management assignment help from any trusted websites providing such services to complete their assignments during their academic year. You'd be surprised to know that various universities provide a few percentages for academic marks based on projects, and they're expecting top-quality assignments from their students. So, students are getting help with management assignment from an expert through an online medium.
 โดย... roseblack4004@gmail.com
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. keonhacai, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
 โดย... keonhacai
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next! 補習社
 โดย... mtom
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very easily this site will most likely irrefutably perhaps end up being popular including numerous weblogs individuals, in order to it's persistent content pieces or possibly views. Hijab
 โดย... gulam ali
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You Want to Know What Is Link Building and How Does It Work ? You Want to Know How to Get Powerful Backlinks ? Check this out http://paxtonlrwa85295.bloggerbags.com/7836742/what-is-link-building-and-how-does-it-work
 โดย... Ziegenruck
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good post. If you are using a VPS and you want to need connecting server with an SSH client that time you use a putty key generator. For SSH, Putty Key Generator is one of the best options out there.
 โดย... Emily Lewis
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. best silk bedding
 โดย... Geron20425
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Make your virtual event more engaging than any event you’ve EVER had. virtual
 โดย... james
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us! https://www.rakaball.ink/
 โดย... mtom
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I’m thinking some of my readers might find a bit of this interesting. Do you mind if I post a clip from this and link back? Thanks 사설토토
 โดย... 사설토토
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charles
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ ______ _________
 โดย... 1989
5 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1986
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _________
 โดย... 1980
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    patta chitta
 โดย... dgetewrterw
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    patta chitta
 โดย... dfredyteryery
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1984
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    F*ckin’ tremendous issues here. I am very satisfied to see your post. Thank you a lot and i’m looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail? Click here ============================================================= Generally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice article. 小學補習
 โดย... mtom
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://nortonpage.wordpress.com nortonpage
 โดย... nortonpage
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://scantrendmicro.sitelio.me scantrendmicro
 โดย... scantrendmicro
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I always visit new blog everyday and i found your blog.*-”– sbowin -------------- some jewelry stores offer a good deal of bargain for their new jewelry styles* amigurumis
 โดย... mtom
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for Sharing with us.This article will provide you complete information on the Venmo Customer Service.Venmo provides tools to keep your account safe. So, read the description given below on Venmo Customer Service and choose the one that best fits your requirements.Venmo also can be used for web purchases with certain merchants usually on websites with Venmo Customer Service.
 โดย... kylejenner
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... silk bedding
 โดย... Geron20425
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any method you possibly can take away me from that service? Thanks! daftar dsini
 โดย... mtom
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______
 โดย... 1980
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You sound so passionate about what you are writing. Keep up the good work! ceme online -*--------------------infant clothing should be as comfy as possible because infants can really nag if they have bad clothing` Where to buy Psilocybe cubensis online usa
 โดย... 2F
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ _________
 โดย... 1989
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Reasonable data, epic and dazzling new development, as course of action cerebrum blowing stuff with sharp encounters and experiences, stores of grand data and motivation, the two of which I n Top 5 E-commerce Websites in India
 โดย... haali
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Appic directory is your one-stop objective for getting your hands on the biggest catalog ever that has subtleties on property, news, and so on.. Read More:- How to delete Instagram account
 โดย... Sneha
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Sneha
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is a nice article you shared with great information. Thanks for giving such wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Do you feel anxious or uneasy while looking at Honeycombs? If yes. Then you must try this Trypophobia Test to know you are suffering from these or not.
 โดย... kizzy Grey
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ij.start.cannon In this day and age, printers have become the spines for some organizations. Henceforth the main printer makers continue to update their items with the goal that their printers are sufficient according to the necessities of their clients.
 โดย... FLEMING
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    printers have become the spines for some organizations. Henceforth the main printer makers continue to ij.start.cannon update their items with the goal that their printers are sufficient according to the necessities of their clients. These days individuals used to adore gadgets that can play out numerous errands on schedule and furthermore went under a moderate value range. This is the reason the wide exhibit of components given by Standard Printer makes it stand separated from the remainder of the printer producers.
 โดย... ROSS
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks , I’ve just been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I have found out till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the source? keonhacái
 โดย... keonhacái
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very nice information, It is valuable and useful to so many people. I am waiting for your next Article. Get In Touch with Us: Read More:- Study Abroad Consultants in Gurgaon Study Abroad Consultants Study In Australia Study in USA Study in Newzeland Study in Canada
 โดย... Veronika
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Often, they find that avoiding slots both online and in house is the only option. daftar situs judi slot online terpercaya
 โดย... sk
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I intended to put you one very small word to help give thanks as before with the extraordinary thoughts you have shared in this case. cab토토사이트
 โดย... casinogaja
4 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Actually when someone doesn't understand then its up to other viewers that they will assist, so here it takes place. Here is my web site - 토토
 โดย... casinogaja
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL mail login can be used for all online records, such as online buying or direct contact, as well as AOL email Sign In and other AOL administrations that are maintained inside AOL Mail Login. AOL mail || mail.aol.com | www.Amazon.com/mytv || Amazon.com/mytv
 โดย...
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://keepvipre.sitelio.me keepvipre
 โดย... keepvipre
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am extremely pleased with articles quality and presentation. Thanks nice deal} for keeping great stuff. wells fargo login | binance login | Aol mail login
 โดย... jack
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://skyvipre.sitelio.me skyvipre
 โดย... skyvipre
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Good post. are you intrested in playing games? If yes so I want to refer to one article about Robux to USD converter, which is a simplification to your calculations to earn real money while enjoying the Roblox gameplay.
 โดย... SXJME
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. keonhacai, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
 โดย... keonhacai
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is constantly introducing new changes, software updates and many other regulations for its customers. It is necessary to keep pace with the technological advances Garmin is introducing. Leveraging all of Garmin's flat surprises can help you use all of your devices with immense convenience. Do not hesitate to contact our team about the Garmin Express software download, the latest configuration options for registering your product, creating the backup, restoring your data, transferring all your favorites to another Device or vice versa. garmin express / Garmin updates / gps update / garmin map updates / garmin update maps / updating garmin gps / garmin gps update / garmin map / garmin maps update / garmin gps updates / Garmin nüvi updates / garmin express download / garmin express installieren / garmin express windows 10 / garmin express update / garmin express windows / garmin express probleme / garmin express startet nicht / garmin express aktualisieren / garmin express findet gerät nicht / garmin express windows 10 probleme / garmin express server probleme / garmin express erkennt gerät nicht / garmin express installation fehlgeschlagen / garmin express erkennt gerät nicht windows 10 / garmin express funktioniert nicht / garmin express update dauert ewig / garmin express lässt sich nicht installieren / garmin express deinstallieren / wie aktualisiere ich garmin express. tomtom updates. https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express. https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update.
 โดย... TLXPB
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    msoffices Office.com/setup - Microsoft Office Setup 365 mit Schlüssel office.com/setup / Microsoft Office ist seit vielen Jahren unser Begleiter, seit der Geschäftsbereich floriert office setup / Wählen Sie nun das Land und die Sprache Ihrer Region office installieren. office.com/setup anmelden. office.com/setup deutsch. https://msoffices.de.
 โดย... RGCZF
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / 1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123 hp com
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Working with a laptop or computer, head to amazon.co.uk/mytv . Sign-in with a busy email address and password click to create your Amazon account. To connect the device to the Amazon account, use the code that was written back at step 3. Select Carry on. Continue to primevideo.com/mytv amazon.com/mytv paypal login paypal login paypal login amazon.com/redeem
 โดย...
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A Quick Guide to Canon Printer Setup Make sure your printer hardware is configured. On your PC browser, go to https://canonsetup-canon.com/ijsetup/. Click Set Up. Using your Canon IJ printer model, the download printer software. Double click to install it. Connect a network to your printer and PC. Finish the Canon IJ printer setup. HP LaserJet Printer Setup Configure your HP Printer hardware. Visit https://123hp.com-leserjet.com/ from the browser. Using your LaserJet model name, download software. Double click to start the installation. Connect the printer via wireless network or USB. Add the LaserJet printer to your system devices. Finish the HP LaserJet setup.
 โดย... cannon.com/ijsetup
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office setup Home & student 2019 is an improved version of Office 2016. Features are improved for MS Word, MS Excel and PowerPoint. Its Microsoft Office 2019 productivity suite allows users to create docs, PPTs, reports and more. https://goofficehomestudent2019.com/
 โดย... new york
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    airtravelmart.com is a one-stop platform that facilitates flyers with incredible deals and discounts. Get hands on jaw-dropping deals and fly without shelling out your dollars. Endless flight options are available, pick the right one and feed the wanderer in you to the maximum extent. Visit - https://airtravelmart.com/flights/aeromexico/
 โดย... Aeromexico tickets
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1977
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1990
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1977
3 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1983
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1979
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Air Cargo Packers & Logistics #PackersMoversDelhi Provides Packers and Movers Delhi, Movers And Packers Delhi, Local Shifting, Relocation, Packing And Moving, Household Shifting, Office Shifting, Logistics and Transportation, Top Packers Movers, Best Packers And Movers Delhi, Good Movers And Packers Delhi, Home Shifting, Household Shifting, Best Cheap Top Movers And Packers Delhi, Moving and Packing Shifting Services Company.Packers And Movers In Delhi | Packers And Movers Delhi | Packers And Movers Gurgaon | Packers And Movers Noida | Packers And Movers Ghaziabad | Packers And Movers Hyderabad Packers And Movers Pune | Packers And Movers Chennai | Packers And Movers Kolkata | Packers And Movers Mumbai , Packers And Movers Delhi
 โดย... Packers And Movers
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    you have a very fantastic blog here! do you wish to have the invite posts on my small weblog? Nashville Music Marketing
 โดย... tmm
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    That is some inspirational stuff. Couldn’t know that opinions can be this varied. Thank you for most of the enthusiasm to consider such tips here. coffee norwalk ia
 โดย... mom
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    very good post, i surely enjoy this fabulous website, continue it hail roof repair houston
 โดย... mtom
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: voyance-telephone-gaia.com
 โดย... james
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702