๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Despite the ease with which Venmo sign in allows you to pay rent or split the bill. https://sites.google.com/view/venmo-signin What is support.brother.com/windows? Common issues with Brother printers and its solutions. https://sites.google.com/view/brothercom-windows TD Bank Login gives you 24/7 access and support, whether you're at home or on-the-go. https://sites.google.com/view/tdbank-logins BitMart Login is a leading digital asset exchange that enables users to trade digital currencies. https://sites.google.com/view/bitmartlogin kraken login: Buy And Sell 100+ Currency Pairs. Low Fees, High Liquidity & Excellent Customer Service. https://sites.google.com/view/kraken-logins eToro login: Simply choose a trader you’d like to copy, set an amount, and click COPY. Now, when they trade, you trade! https://sites.google.com/view/etorologin Bitstamp Login– the world's longest-standing crypto exchange. Low fees, reliable service and simple setup. https://sites.google.com/view/bitstamplogin
 โดย... dangtrunganh
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Learn the basic router setup and installation tips here. If you have been wondering how you can structure your Dlink router and get it running, this post will reveal it to you. Begin with dlinkrouter.local which is the web interface that gives access to your dlink setup page
 โดย... Jack
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    silver singles dating site silver singles login uses an algorithm that matches you with people based on your personality, location, age, and desired relationship outcomes. order tramadol online Buy tramadol online directed by doctors, this medicine is used for moderate to severe pain. silver singles phone number silver singles login uses an algorithm that matches you with people based on your personality, location, age, and desired relationship outcomes.silver singles log in silver singles login uses an algorithm that matches you with people based on your personality, location, age, and desired relationship outcomes. tramadol for sale Buy tramadol online at +18056098797 directed by doctors, this medicine is used for moderate to severe pain.
 โดย... nyra
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. Are you aware of rice purity test ? I have something to share with you people visit here once.
 โดย... Aliena Lennon
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for another great article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. 우리카지노 ============================================================= I am impressed with this website , rattling I am a fan . meddic
 โดย... mtom
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This really can be the kind of data which needs to really be shared round the internet. 123betting vip
 โดย... 123betting vip
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Logging into your AOL mail account is simply a matter of a couple of steps and if you enter the right login credentials, you'll be allowed to access your account. eToro Login | Coinbase Login | Chime Login | Amex Login | Wells Fargo Login | Chase Login | Citi Card Login | Venmo Login | Capital One Login | 123.hp.com/setup | swyftx login | aol mail login | aol mail login |
 โดย... norc979
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this type of stunning post. Are you interested in a Private Account on Instagram? If yes, then I will recommend our article on Private Instagram. You can see posts, photos, and videos without knowing them.
 โดย... Ashely Bell
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Trendmicro ensures complete security in your connected world. Antivirus and Security safeguards your computer from malware, spyware, and other malicious threats and guards you against identity theft. www.trendmicro.com/activate | www.trendmicro/activate | trend micro activation
 โดย... amelia
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Many of us doesn’t know the implications Home painting of skipping steps before the actual coat of paint.
 โดย... Hola
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______ ______ _________
 โดย... 1984
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ _________
 โดย... 1977
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: best veneers
 โดย... best veneers
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cool you make, the information is truly salubrious further dazzling, I'll give you an interface with my scene. agen rolet online
 โดย... haali
9 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all important infos. I’d like to see more posts like this . Do check Paypal Login gemini login
 โดย... steve
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________
 โดย... 1984
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ทดลองเล่นสล็อตฟรี ถือเป็นเกมออนไลน์ที่ตอบโจทย์นักเดิมพันเป็นอย่างมาก
 โดย... Salmon
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ในปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องง่าย การเล่น Rise of Giza Power Nudge
 โดย... Salmon
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    เป็นเกมที่มีสูตรเอาชนะมากมายเป็นตัวช่วยในการเดิมพัน pg slot
 โดย... Salmon
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    อย่างเจ้าที่มีชื่อว่า เว็บสล็อต pg ใหม่ล่าสุด
 โดย... Salmon
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://connectcanon.sitey.me connectcanon
 โดย... connectcanon
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://canonsetupwithoutcd.blogspot.com canonsetupwithoutcd
 โดย... canonsetupwithoutcd
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Well… I dispose of up districts on an all that reviewed researching everything, deficiently depicted from issue, offering little appreciation to I never visited your blog. I added it to populars in like manner i'll be your settled new development. judi baccarat online
 โดย... U4PBZ
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I encourage you to read this text it is fun described ... click here to read
 โดย... Geron20425
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______
 โดย... 1988
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ _________
 โดย... 1988
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://ijstarthttpscanonsetup.blogspot.com ijstarthttpscanonsetup
 โดย... ijstarthttpscanonsetup
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://ijstartcanonwireless.blogspot.com ijstartcanonwireless
 โดย... ijstartcanonwireless
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! sagame 66
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When you are away from your workstation, the Office 365 portal is the tool that allows you to access email, calendar, and files saved to OneDrive for Business. Portal office | Trade and invest in cryptocurrencies, stocks, ETFs, currencies, indices and commodities or copy leading investors on eToro's disruptive trading platform. Etoro Login | The AOL mail login issues include authentication error, blank screen during signing in, missing AOL sign in, mailbox loading error in a particular browser, and older AOL Desktop gold. Aol Mail login |
 โดย... Eva
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    quickpayportal.com | www.quickpayportal.com | Pay Your Medical Bill Pay Your Medical Bill using www.quickpayportal.com and Make a quick and fast payment online using the QuickPay Portal. Just find your QuickPay Code on your billing statement and you're ready to go quickpayportal.com quickpayportal.com quickpayportal.com
 โดย... quickpayportal
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Exponential Curve of Fascist Unconstitutionality is accelerating straight up and cannot be slowed down it can only be beheaded, executed albeit politically rather than as Sultans do it. white sally cocaine ============================================================================= Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this before. So nice to uncover somebody by incorporating original applying for grants this subject. realy we appreciate you starting this up. this fabulous website is one thing that is needed on-line, somebody with a little originality. beneficial work for bringing new stuff for the web! friendly farms carts
 โดย... mtom
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    it's truly when in doubt meanful. it's truly cool blog. Right hand is beast thing.you have truly helped stores of people who visit blog and give them usefull information. Jobs in Dubai
 โดย... haali
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    บาค่าร่าออนไลน์ เว็บที่รวมทั้งบาค่าร่า และสล็อตออนไลน์ เกมไพ่ มากมาย ให้เลือกเล่นมากมาย ผ่านระบบการเล่นเกมพนัน ออนไลน์ที่ดีเยี่ยมมีแต่คนพูดถึง ambslot ใหม่ล่าสุดปี2021 ที่กำลังเป็นกระแสนิยิมฮิต และมาแรงใหม่ล่าสุด ที่รวมเกมทุกค่าย ไว้ในที่เดียว ด้วยระบบ อัตโนมัติ ระบบauto ที่มาใหม่ เพราะด้วยความปลอดภัยที่ดีและมั่งคง อย่างมาก สมัครง่ายมากที่สุด 2021 ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี 100 เกมสล็อตออนไลน์ มาแรงที่สุดปี 2021 ถ้าพูดถึงตอนนี้หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบและน่าสนใจเป็นอย่างมาก
 โดย... ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี 100
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ทดลองเล่นสล็อตฟรีทุกค่าย
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great blog content. pg ทดลองเล่น
 โดย... pg ทดลองเล่น
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ทางเข้า ambbet ชวนเพื่อนๆ ผู้ใช้งานมาสมัครสมาชิก กับเว็บสล็อตที่ดีที่สุดแห่งปี 2021 พร้อมรับโปรโมชั่นเกมสล็อต ออนไลน์ เป็นเว็บเกมสล็อตออนไลน์ ที่มีความเสถียรมากที่สุดไม่มีกระตุกแน่นอน เนื่องจากถูกพัฒนามาเป็นระบบอัติโนมัติ พร้อมทั้งช่วงนี้มีการจัดโปรโมชั่น ambbetโบนัส100% รับโบนัส ให้กับนักเดิมพันมากมาย อย่างเต็มที่ เป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไร ในการเดิมพันที่ดียิ่งขึ้น มาเป็นสมาชิกกับเราได้แล้ววันนี้
 โดย... ambbetโบนัส100%
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like the valuable information you provide in your articles. superslotแจกเครดิตฟรี
 โดย... superslotแจกเครดิตฟรี
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    เว็บสล็อตออนไลน์ที่มาใหม่มาแรงในขณะนี้ ต้องได้รับการพัฒนาระบบให้เป็นมาตราฐาน ระดับสากล ผ่านการทดสอบมาแล้วว่า ดีจริงตอบโจทย์ ผู้ใช้งานทุกท่าน จัดการระบบเกมสล็อต ออนไลน์ พร้อมระบบทดลองเล่นกว่าหลายร้อยเกมที่มีให้บริการผ่านในเว็บไซต์ แบบฟรีฟรี demo slot ไม่มีค่าบริการท่านจะได้เล่นเกมฟรีทุกค่าย แบบไม่มีขีดจำกัด เพื่อตอบโจทย์ การใช้งานกับผู้ใช้งานทุกท่าน เนื่องจาก ผู้สร้างเว็บเราคือผู้ให้บริการเว็บสล็อตออนไลน์ ใหม่ล่าสุด และไดรับความนิยมอย่างมาก ได้คำนึงนึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ การเปิดตัวเว็บสล็อตออนไลน์ใหม่ล่าสุดปี2021 สล็อตที่น่าเล่น และมาแรงที่สุดในตอนนี้ ผู้เล่นทุกท่านไม่พลาดที่จะทำความรู้จักกับเว็บ สล็อตออนไลน์ มาใหม่มาแรง superslot
 โดย... demo slot
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    สมัครเล่นเกมสล็อตออนไลน์ กับเราพร้อมเกมแนะนำสุดฮิตที่สุดแห่งเดือน เกมสล็อต roma x ที่จะพาทุกท่านไปพบกับเกมแนวต่อสู้สุดเดือดผ่าน กราฟฟิกสุดเท่ การเล่นสล็อตออนไลน์ เกมสล็อต roma x ทดลองเล่นสล็อตโรม่าxฟรี 2021 เป็นเกมที่กำลังเป็นที่ต้องการ ของเหล่าผู้ใช้งานสล็อตออนไลน์ เนื่องจากตัวเกมมีฟังชั่นโบนัสต่างๆ ให้เลือกเล่นหลากหลายทำให้คนให้ความนิยม มาสนุกกับเกมในสล็อต ค่ายน้องใหม่มาแรงอย่าง jili ฝากถอนด้วยระบบออโต้รวดเร็วทันใจใช้เวลาไม่นาน roma x เป็นเกมที่แตกดีมาก ท่านจะได้เงินรางวัล รวมถึงโบนัสก้อนใหญ่ กลับไปอย่างมากมายกับสล็อตที่ดีที่สุด
 โดย... ทดลองเล่นสล็อตโรม่าxฟรี 2021
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Is a very good post. superslot ทุกเว็บ
 โดย... superslot ทุกเว็บ
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this information. [url=https://superslot-auto.com/] superslot ทุกเว็บ [/url]
 โดย... superslot ทุกเว็บ
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Apakah Anda sedang mencari Data HK terpercaya dan real time sehingga Anda bisa melakukan prediksi yang tepat? Yup, kunjungi website kami Layanan4D.com. Kami menyediakan data HK secara real time dari sumber terpercaya agar Anda bisa melakukan betting dengan tepat dan akurat yang menjamin kemenangan betting Anda. Tentu saja, kami juga mereferensikan situs banda togel judi terpercaya untuk Anda. Situs judi togel online yang kami rekomendasikan adalah situs judi yang terbukti membayar sehingga kami bisa menjamin kemenangan Anda akan di transfer seketika. Segera kunjungi website kami Layanan4D.com sekarang juga data hk
 โดย... mshahid
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... click here to generate
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When you are away from your workstation, the Office 365 portal is the tool that allows you to access email, calendar, and files saved to OneDrive for Business. Portal office | Trade and invest in cryptocurrencies, stocks, ETFs, currencies, indices and commodities or copy leading investors on eToro's disruptive trading platform. Etoro Login | The AOL mail login issues include authentication error, blank screen during signing in, missing AOL sign in, mailbox loading error in a particular browser, and older AOL Desktop gold. Aol Mail login |
 โดย... Eva
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. 토토사이트
 โดย... Sk
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______ ______ _________
 โดย... 1977
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your website is really cool and this is a great inspiring article. kbc lottery number check 2022
 โดย... Akbar
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Real money online casinos are safe and secure to play at and your most important choice is going to be looking for great game selection 파워볼
 โดย... powerball365.info
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________
 โดย... 1982
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    vardenafil vs tadalafil
 โดย... 1976
8 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I read that Post and got it fine and informative. Swimming Pool Installation
 โดย... mshahid
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for your information, it was really very helpful: escort diyarbakır
 โดย... akbar
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: over at this website
 โดย... Geron20425
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I want to express thanks to you just for rescuing me from this particular instance. Just after searching through the online world and coming across tips which were not beneficial, I believed my life was over. Existing without the answers to the problems you’ve solved by means of the article content is a critical case, and the kind which may have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your website. Your actual natural talent and kindness in handling the whole thing was vital. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a point like this. I can at this time relish my future. Thank you very much for your skilled and effective help. I won’t think twice to endorse your web sites to anybody who will need assistance about this area. Men's Lifestyle Blogger -------------- there are many greeting card options that you can see in online stores but i love those that generate cute sounds” She Might Be Loved
 โดย... mtom
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    wow, pleasant web site this chum ( space ) however i might include the guestbook right here that there is a lot more reside listed here on this page. cu tangkasnet ============================================================================= I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m having some small security issues with my latest blog and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations? makeup reviews
 โดย... mtom
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!.. escort elazığ
 โดย... Akbar
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: over at this website
 โดย... Geron20425
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... lovely
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    we have electrical fireplaces at home and we prefer it over conventional fireplaces,, celebrity home -------------- Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal site. perth weed dealers
 โดย... mtom
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Have a great day!. After reading this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time to put this blog piece together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. What ever, it was still worth it ! female libido booster 除毛 ============================================================================= I came across your blog site on the internet and check a couple of of your earlier posts. Still keep in the very great operate. I simply extra up your Feed to my personal Windows live messenger News Readers. Searching for forward to reading far more from you afterwards!?- mori showflat
 โดย... mtom
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Trendmicro ensures complete security in your connected world. Antivirus and Security safeguards your computer from malware, spyware, and other malicious threats and guards you against identity theft. www.trendmicro.com/activate | www.trendmicro/activate | trend micro activation
 โดย... amelia
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. laserontharing rotterdam
 โดย... James
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Is there anyone else experiencing issues logging into the Gemini app? Despite the fact that I changed my password twice, it still says "the password you provided does not match our records." I can use my browser normally and have sent a support request without receiving a response; this is quite inconvenient. Is anyone else having this problem? read our blog to solve issue. Learn the quick and easy steps to locate the Bitcoin address in Coinbase login account. If you wish to buy, sell, transfer or invest in Bitcoin, then Coinbase login process is to be followed. Instead of visiting a physical branch or mailing checks, online banking allows you to do business on your computer or another device, set up automated bill pay, check your account balances, and even plan a transfer from your checking to your savings. You can accomplish it all in a matter of minutes from wherever you are. So visit Wells sign in site for more info. With over 31 million active mobile users and 39 million active accounts, it’s no wonder BOA Login offers user-friendly online and mobile banking for customers. To securely access your Bank of America account, follow these easy steps to set up and log in to your bank account online. Individuals with a wellsfargo.com/sign in have complete control over their bank account access and management, as well as the ability to locate nearby bank branches and ATMs. They provide community-based financial services that are diverse in order to meet the needs of their clients. The information shown above is necessary to have a better understanding of the login processes and the methods to resolve the most common login procedure. We have covered all AOL Mail login ways in this post. We've covered all you need to know about AOL Mail's system requirements, including how to register a new account, how to log in to AOL Mail, and how to troubleshoot AOL login issues. So, in this post, we've attempted to cover all important subjects linked to AOL Mail, and we hope you'll find it beneficial. Visit the AOL Mail official website for additional details. Learn the quick and easy-to-follow instructions to use and manage the Coinbase login account without any interruptions. Just follow the on-screen prompts. Learn the quick and easy instructions to access the AOL Mail login platform without any interruptions. You can avail of the services offered by AOL once you login to the account. Get to know the manual guide to access all the features offered by the AOL login account for PC and Mac operating systems. Just follow the steps carefully to avoid errors. Their assets have always been in the limelight due to the fact that they are believed to be worth more than a trillion dollars. As the world began to investigate and experience the virtual side of technology, they seized the chance to go online and provide customers with Wells Fargo Login credentials. These login accounts allow users or clients to have access to their bank accounts and manage and utilise them online with ease.
 โดย... jacksonroy
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about Coinbase Login Coinbase Login Coinbase Login
 โดย... Jennifer
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    kitchenremodelallentown.com project can be a big endeavor.
 โดย... V33KR
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    We have seen students seeking help from a Matlab assignment expert to complete the assigned task. But, isn't it supposed to be done by them, then why do they seek help? There are plenty of reasons that force students to trust others rather than themselves. The first reason that influences students to ask for help is the lack of knowledge in the subject. Every student can't be talented in all subjects, and hence, to get the work done in the right way, they choose Matlab assignment writing help,. Another reason for which students pass on their tasks to experts is to get better scores.
 โดย... roseblack4004@gmail.com
7 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello very cool site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am glad to search out so many helpful info right here within the post, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . . Do check Paypal Login gemini login
 โดย... steve
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I cannot thank you fully for the posts on your web page. I know you set a lot of time and effort into them and really hope you know how deeply I enjoy it. Do check Paypal Login gemini login
 โดย... steve
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hotmail sign in: This service is a mailbox where you are able to send and receive emails. A tool called Windows Live Messenger allows you to link your account to an instant messenger. So you have a program to install and chat.Hotmail login Most importantly, switch in your SMART-TV. Simple procedure to activate your Amazon prime video onto your own smartphone or device. Go to www.amazon.com/mytv input and click the enter button. amazon.com/code Omegle (oh·meg·ull) is a great way to meet new friends, even while practicing social distancing. When you use Omegle, you are paired randomly with another person to talk one-on-one. If you prefer, you can add your interests and you’ll be randomly paired with someone who selected some of the same interests. omegle For More In formation Visit Our Site: ebay motors
 โดย... david johnes
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    canada generic tadalafil
 โดย... 1977
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I think this is among the most vital information for me. And i'm glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers Stop by my blog post ... バカラ
 โดย... egaoninfo
6 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702