๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    หน้าถัดไป >

    college admission essay examples about yourself https://getessaypro.com - topics for essays example college application essays how long should a college essay be essay on topics titles in essays
 โดย... 1990
21 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    wmcasino http://wmcasinogame.com thanks มังกรฟ้า http://www.xn--12cla1hgbas4jdp3a8vxa.com thanks
 โดย... wm
21 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 

 


    So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Travis Scott Store
 โดย...
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Install system mechanic into your device and protect it from cyber threats. click now to know the installation steps. https://www.mysystem-mechanic.com system mechanic download bought already system mechanic download with key system mechanic login system mechanic pro download system mechanic reinstall
 โดย... mysystem-mechanic
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Trendmicro activate for your mac and pc. When you activate trendmicro antivirus, it protects your device from unwanted threats. Below mentioned are the services provided by trendmicro activation https://trendmicro-activate.com/ https://trendmicro-activate.com/activate-trend-micro-internet-security/ https://trendmicro-activate.com/install-trend-micro-activation-code/ https://trendmicro-activate.com/trend-micro-internet-security-activation/ https://trendmicro-activate.com/trendmicro-com-activate/ trend micro activation activate trend micro internet security install trend micro activation code trend micro internet security activation trendmicro.com/activate
 โดย... trendmicro-activate
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Superior post, keep up with this เซ็กซี่บาคาร่า exceptional work. It's nice to know sa that this topic is being also covered on this allbet web site so cheers for taking the time to discuss this jetsadabet! Thanks again and again! I was reading your jetsada article and wondered if you had jokerslot considered creating an pgslot ebook on this ยูฟ่าเบท subject. Your writing would sell saบาคาร่า fast. You have ufabet and lot of sexygame writing talent. jetsadalotto halı yıkama prettygame. Your work is truly appreciated หวยยี่กี round the clock and the sagaming globe. It is incredibly a มังกรฟ้า comprehensive and helpful blog. It is completely good to consume dg it have taken it in the right way. This article is more powerful used by wm.ลอตเตอรี่ Good to become visiting your ป๊อกเด้ง weblog. Visit us at bluedragonlotterythai.com มั่งมีมังกรฟ้า.com 289มังกรฟ้า.com sagame เสือแดงลอตเตอรี่ evolutiongaming live22 seoxyz.
 โดย... seoxyz
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    VTKansard เรามีความชำนาญในด้านการสร้าง ติดตั้ง และต่อเติม หลังคากันสาด กันสาด หลังคาโรงรถ
 โดย... vt
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I am Nancywilson open the my site we are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. looking for in fact skilled contenders with extraordinary social capacities for the Technical Support position. Specialized Support Officers research specialized issues, give helpful customer analysis, and sponsor the turn out of new applications, among various obligations. We are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. PayPal Login | Cash App Login | Amazon.com/code | Linksys Extender Setup | Avast Login | Bitdefender Login | Roadrunner Email | Netgear Extender Setup | Amazon Prime Login | TomTom Home | Mywifiext | Avast Download | Norton Login | Belkin N300 Setup | Webroot Download | ij.start.cannon | Webroot Login
 โดย... Nancywilson
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello I am Nancywilson open the my site we are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. looking for in fact skilled contenders with extraordinary social capacities for the Technical Support position. Specialized Support Officers research specialized issues, give helpful customer analysis, and sponsorship the turn out of new applications, among various obligations.We are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. https://sites.google.com/view/getpaypallogin https://sites.google.com/view/cashapploginguide https://sites.google.com/view/amazoncomcodeactivate https://sites.google.com/view/linksysextender-setup https://sites.google.com/view/myavastlogin https://sites.google.com/view/getbitdefenderlogin https://sites.google.com/view/roadrunneremaillogin-usa https://sites.google.com/view/netgearextendersetup-help https://sites.google.com/view/amazonprimelogin-guide https://sites.google.com/view/tomtomhomedownload https://sites.google.com/view/wwwmywifiext https://sites.google.com/view/avast-downloadnow https://sites.google.com/view/nortonloginusa https://sites.google.com/view/belkin-n300setup https://sites.google.com/view/webrootdownload-guide https://sites.google.com/view/setupijstartcannon https://sites.google.com/view/getwebrootlogin
 โดย... Nancywilson
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I am Nancywilson open the my site we are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. looking for in fact skilled contenders with extraordinary social capacities for the Technical Support position. Specialized Support Officers research specialized issues, give helpful customer analysis, and sponsor the turn out of new applications, among various obligations. We are here to examine the means to fix a situation where clients face issues while specialized help. Webroot Download | mcafee.com/activate | AOL Desktop Gold Download | HP Printer Drivers | Garmin.com/express | Norton Download | Canon.com/ijsetup | Ij.start.cannon |
 โดย... Nancywilson
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. 토토사이트
 โดย... mshahid
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This surely helps me in my work. Lol, thanks for your comment! wink Glad you found it helpful What Is Roblox
 โดย... What Is Roblox
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 

 


    Satta King game is drawing and lottery-based generally match-up, anyway right now it's sorted in betting. Gali Satta King Disawar Satta King Taj Satta King Shri Ganesh Satta King Faridabad Satta King Ghaziabad Satta King Delhi Darbar Satta King Chamoli Satta King Gali Satta King Disawar Satta King Faridabad Satta King Ghaziabad Satta King Delhi Darbar Satta King Taj Satta King Shri Ganesh Satta King Chamoli Satta King Satta King Satta King Gali Satta King Satta King Gali Satta King Desawar Satta King Faridabad Satta King Ghaziabad Satta king live result Satta king online result Satta king online Satta king result today Satta king gali result Satta king desawar result Satta king faridabad result Satta king gaziyabad result Satta king delhi darbar result Satta matka king Satta king up Satta king desawar Satta king gali Satta king 2020 chart Satta king 2019 chart Satta king 2021 chart Satta baba king Satta king chart Gali live result desawar live result faridabad live result ghaziabad live result delhi darbar live result Satta number Satta.com Satta game Gali number Delhi satta king Satta bazar Black satta king Satta king 2019 Satta king 2020 Satta king 2021 Satta king gali leak number Satta king leak number Gali single jodi Black satta result Desawar single jodi satta king 2019,2020,2021 Satta king gali desawar Satta king 2018 gali Satta king 786 Satta king com Satta king fast
 โดย... Satta King
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing this article with us. Keep sharing more. aol.com login | Mcafee.com/activate
 โดย... Williams
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. https://golfwangofficial.com/
 โดย...
20 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! https://golfwangofficial.com/
 โดย...
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    HP support assistant is free service given with all the Hewlett Packard products since 2012 that helps to update and resolve the problems in your device. Printer is one of the key devices which a person uses on daily basis. That’s is the main reason why HP provides HP Printer Assistant for its user so that if a user face some issues regarding their printer, than he can resolve the issue by the help of printer Assistant in a minimal amount of time. While working on a computer sometimes one has the need to get the screenshot of the current window to get the screenshot one must know about how to screenshot on HP laptop. If you also want to know about how to take a screenshot then you must follow the link mentioned here.
 โดย... jason
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cash App is the easiest way to send, spend, save, and invest your money. It's the SAFE, FAST, and FREE mobile banking app. First of all, you need to install Cash App on your mobile. Tap on the “Sign In” tab. Fill up your login details. Cash app login | Garmin Express
 โดย... fills7448
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... primeontv
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It will definitely be a gift. It's amazing that you can broadcast this article and news Cash app customer service | Robinhood login
 โดย... jackbuffett
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    check if you have an Android or a non-Android TV. The Prime Video app is available in over 200 countries and territories however, the availability of the app may vary depending on the country and the type of TV you have (Android vs non-Android). amazon.com/mytv Even though most non-Android TVs support the Prime Video app.
 โดย... https://www.amaznprimecmytv.com/
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The activation code of amazon.com/mytv is mandatorily required to get the Amazon Prime Video to account activated on your device like your smart TV, Amazon Fire Tv, etc. You need to know how to activate on any of your devices. So you are at the right place.the app is only supported by non-Android TVs in the following European countries (as of November 2020): Austria, Germany and the UK. The activation code of [url=https://www.comamaznmytv.com/] amazon.com/mytv [/url] is mandatorily required to get the Amazon Prime Video to account activated on your device like your smart TV, Amazon Fire Tv, etc. You need to know how to activate on any of your devices. So you are at the right place.the app is only supported by non-Android TVs in the following European countries (as of November 2020): Austria, Germany and the UK.
 โดย... https://www.comamaznmytv.com/
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 

 


    HP print and scan doctor is one of the best services offered by HP. The software is capable enough to tackle all the issue that you might face with your HP printer on its own. In HP printers WPS stands for "Wi-Fi protected setup" and one will not able to connect his printer to other devices without opening the WPS pin. So if you want to connect your printer through wireless medium and having trouble finding the WPS pin on your system then feel free to visit find WPS pin on HP printer.
 โดย... Jerome
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wonderful, what a web site it is! This webpage gives useful data to us, keep it up.
 โดย... https://www.tumblr.com/blog/twheelblog
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Some people visited here and the blog review is very good. Thanks for sharing the information. Scarlett Johansson Leather Jacket
 โดย... Jack Payne
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am impressed and I like to come again in future. It was a very good post indeed. [url=https://www.danezon.com/category/movies-jackets/black-widow-jackets/]Scarlett Johansson Leather Jacket[/url]
 โดย... Jack Payne
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. Chrome Hearts Official
 โดย...
19 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis in der eu kaufen https://cialisherehe.com/ - cialis where can u buy cialis pills cialis 50 mg buy online
 โดย... 1980
18 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing your amazing thoughts. It's a well-explained and informative blog. Click here for more details HP instant ink login | Garmin.com/express |
 โดย... Eva
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://havealreadykeyroot.sitey.me havealreadykeyroot
 โดย... havealreadykeyroot
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://enterwebkeyroot.sitey.me enterwebkeyroot
 โดย... enterwebkeyroot
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "Informative article, just what I was looking for. " ผลบอลสด
 โดย... ผลบอลสด
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Contact us on our customer service helpline number, and our knowledgeable technicians can assistance you. We restore and recognize issues with machines, laptops, networks, smartphones, tablet computers, programs, viruses, etc., you don't need to break off your devices and take them in a shop or office. Customer support is a service provider 100 percent recognized within the US which helps to fix your PC remotely, professionally and basically. To acquire instant support together with our customer support specialists. Pros are available here 24 × 7 Before proceeding for Linksys RE6300 setup Go through with the below-mentioned important requirements. Avast Free Antivirus offers antivirus and anti-malware protection, along with features you're most likely to need, but would rather not think about - like one-click system checks, and unwanted toolbar removal. Please check out:Avast Download | my.avast.com
 โดย... alina
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "I have read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to create this type of great informative web site." สมัคร UFABET
 โดย... สมัคร UFABET
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s astoundingly valuable and you are plainly to a great degree capable around there. You have opened my eyes to moving viewpoints on this point with charming and solid substance. star vegas slot
 โดย... star vegas slot
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "magnificent put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t realize this. You should continue your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already! " pgslot สมัคร
 โดย... pgslot สมัคร
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about PayPal Konto https://sites.google.com/view/paypal-kontos/ and PayPal Gebühren https://sites.google.com/view/paypal-gebuhren/ .
 โดย... Jennifer
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


   

The cash app is one of the convenient applications through which you can send or receive payments in a very convenient way. However, despite features we get with the cash app sometimes the users face issues such as the cash app not working. In such cases, you will face the issues like cash app transfer failed which makes the users irritate while initiating the transactions. Through this article, we will explain to you the key reason behind this error occurring and how to fix the cash app payment failed error. cash app login | cash app login | cash app login | amazon login | cash app login | www.amazon.com/mytv | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing numbe | yahoo mail login | paypal login | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing numbe | yahoo mail login

 โดย... malina
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "If you are going for best contents like me, only go to see this web page all the time because it offers feature contents, thanks" ดูหนัง87
 โดย... ดูหนัง87
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


   

This is really helpful post and very informative there is no doubt about it. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 123.hp.com/setup | 123.hp.com/setup | 123.hp.com/setup | hp 123 | MBA Admissions Consultants | www.amazon.com/mytv | hp assistant printer

 โดย... malina
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


   

The cash app is one of the convenient applications through which you can send or receive payments in a very convenient way. However, despite features we get with the cash app sometimes the users face issues such as the cash app not working. In such cases, you will face the issues like cash app transfer failed which makes the users irritate while initiating the transactions. Through this article, we will explain to you the key reason behind this error occurring and how to fix the cash app payment failed error. cash app login | cash app login | cash app login | amazon login | cash app login | www.amazon.com/mytv | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing numbe | yahoo mail login | paypal login | cash app login | aol mail login | yahoo mail login | protonmail login | aol mail login | paypal login | office.com/setup | aol sign in | amazon.com/code | paypal login | Square Login | Walmart Gift Card Balance | TD Bank routing numbe | yahoo mail login

 โดย... malina
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Jeff Bezos founded Amazon from his garage in Bellevue, Washington, on July 5, 1994. It started as an online marketplace for books but expanded to sell. Prime members amazon.com/code | mcafee.com/activate | office 365 login | aol mail login | aka.ms/remoteconnect
 โดย... MNKRT
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    "I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll." ทดลอง เล่น สล็อต joker
 โดย... ทดลอง เล่น สล็อต joker
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is one very interesting post.메이저놀이터 I like the way you write and I will bookmark your blog to my favorites.
 โดย... seksek
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice information, valuable and excellent design,먹튀검증커뮤니티 as share good stuff with good ideas and concepts.
 โดย... soksok
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. BBQ and Hog Roast buffet catering Walsall
 โดย... saeedsoomro
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    le viagra de fakon https://viagiowow.com/ - viagra generic buying viagra on linewomen and viagra use for women http://viagraaqwe.com/ - buy viagra viagra onlinewe choice buy viagra online uk https://viagratodaybest.com/ - canadian viagra canadian viagra
 โดย... 1988
17 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When i expanded your website, I liked it a lot because it has a lot of useful information.My company provide quality packaging boxes in the United Kingdom.My boxes are available in all shapes and sizes.If anyone is interested in buying boxes,visit my Packaging Printers . Thank You!
 โดย... Packaging Printers
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://loginmechanics.com loginmechanics
 โดย... loginmechanics
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://activateprofessional.sitelio.me activateprofessional
 โดย... activateprofessional
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Join for a Amazon accounts and put over Accounts & Lists and click on Your Account. Under Shopping apps and leases, click Amazon Household. Click Insert Mature and log into to the next adult's accounts .primevideo/mytv primevideo/mytv primevideo/mytv primevideo/mytv primevideo/mytv register primevideo/mytv register device primevideo/mytv enter code primevideo/mytv primevideo/mytv primevideo/mytv primevideo/mytv
 โดย... primevideo/mytv
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Activation of amazon Prime can be done from either link amazon .com/mytv or www .amazon.com/mytv . Both link provide access to amazon prime sign in and activation.User should have 6 Digit Activation code before login to this link. Amazon prime subscription can start after you login to these link. Activation of amazon Prime can be done from either link [url=https://www.comamaznmytv.com/] amazon .com/mytv [/url] or [url=https://www.comamaznmytv.com/] www .amazon.com/mytv [/url] Both link provide access to amazon prime sign in and activation.User should have 6 Digit Activation code before login to this link. Amazon prime subscription can start after you login to these link.
 โดย... https://www.amzoncamzon.com/
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    When Amazon Prime video is not working on your Samsung TV, you need to identify the cause of the problem so that you can try to fix it. The first thing you should do is reboot the TV by unplugging it from the power source.If that does not work, consider updating Prime Video and device software. Other options you can explore are checking your internet connection, resetting the Smart Hub, or checking whether Amazon has a system-wide problem. Amazon .com/mytv or www .amazon .com/mytv. Thanks for visit here https://www.amzoncamzon.com/
 โดย... Sam2727
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    IT company provide Online Marketing company including Social Media, Search Engine Optimize, Ecommerce Solution, Graphics, Content Marketing to grow your business & website Shreedama Technologies is the best online marketing company in Surat.
 โดย... brindabhatt4813
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    racism essays https://essaywritero.com - paper writer argument ideas for essays the death penalty essay example of narrative essay topics for a definition essay
 โดย... 1984
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra online sicuro paypal https://frviagrafrance.com/ - viagra vente viagra achat
 โดย... 1983
16 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://stepdefender.sitey.me stepdefender
 โดย... stepdefender
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://centralsign.sitey.me centralsign
 โดย... centralsign
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To watch online amazon prime video on gadgets like PCs, cell phones, and smart television. you would like to enter the 5-6 digits amazon mytv activation code at www.amazon.com/mytv to observe the unlimited prime video. Watch Prime Video on your smart TV to check in or make another amazon account utilizing email address and password. www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv From your PC, Go to amazon.com/mytv and make your Amazon Prime record, in the event that you as of now have a record, Login in to your record with email and secret word. Presently enter the Amazon Mytv enactment or check code that shows up on your TV show. www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To watch online amazon prime video on gadgets like PCs, cell phones, and smart television. You need to enter the 5-6 digits amazon mytv activation code at www.amazon.com/mytv to watch the unlimited prime video. Watch Prime Video on your smart TV to sign in or make another amazon account utilizing email address and password. amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To get to the Amazon account, you should simply to enlist from your device and utilize the www.amazon.com/mytv enter code Wii that is of 5 to 6 character and it is arranged in the Amazon video application on the TV or the device. amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wir sind hier, um Ihnen bei allen Verfahren zu helfen, wie Sie zum ersten Mal mit HP Printer beginnen können123 hp com
 โดย... 123 hp com
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wir sind hier, um Ihnen bei allen Verfahren zu helfen, wie Sie zum ersten Mal mit HP Printer beginnen können123 hp com
 โดย... office.com/setup
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    IT company provide Online Marketing company including Social Media, Search Engine Optimize, Ecommerce Solution, Graphics, Content Marketing to grow your business & website Shreedama Technologies is the best online marketing company in Surat.
 โดย... brindabhatt4813
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    you want to get registered amazon prime video for your TV. Then go to your computer and visit to: amazon.com/mytv, sign in your Amazon account by using your e-mail address and password and enter the registration code from your TV and click "Continue" to proceed. Once you have registered, you can enjoy amazon prime videos. amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It'snearly impossible to fin xperienced people in this particular subject, however, you sound like youu know what you're talking about! Thanks https://service.marabenessere.it/docs-google-forms-d.pdf docs google forms d https://auto.accademia-anea.it/tipos-de-transformadores-pdf.pdf
 โดย... 1978
15 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... http://147.139.174.193/
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://kasperskyask.com kasperskyask
 โดย... kasperskyask
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to _return the favor_.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!! viagra pills https://viagrasildenafilok.com/
 โดย... 1988
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv From your PC, Go to amazon.com/mytv and make your Amazon Prime record, in the event that you as of now have a record, Login in to your record with email and secret word. Presently enter the Amazon Mytv enactment or check code that shows up on your TV show. www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To watch online amazon prime video on gadgets like PCs, cell phones, and smart television. you would like to enter the 5-6 digits amazon mytv activation code at www.amazon.com/mytv to observe the unlimited prime video. Watch Prime Video on your smart TV to check in or make another amazon account utilizing email address and password. www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To get to the Amazon account, you should simply to enlist from your device and utilize the www.amazon.com/mytv enter code Wii that is of 5 to 6 character and it is arranged in the Amazon video application on the TV or the device. amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    www.amazon.com/mytv To watch online amazon prime video on gadgets like PCs, cell phones, and smart television. You need to enter the 5-6 digits amazon mytv activation code at www.amazon.com/mytv to watch the unlimited prime video. Watch Prime Video on your smart TV to sign in or make another amazon account utilizing email address and password. amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    amazon.com/mytv Most importantly, switch on your Smart TV. Then visit amazon.com/mytv enter code Simple process to activate your Amazon prime video on your smart device or phone. Enter code mytv and click on the enter button. Then you see your Amazon prime account activate and you can easily watch your web shows, movies and videos. This purpose of this is to provide information about prime video activation. Users who are facing any problem to activate prime video in their smart TV, can read this and Visit our website. amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Contact us on our customer service helpline number, and our knowledgeable technicians can assistance you. We restore and recognize issues with machines, laptops, networks, smartphones, tablet computers, programs, viruses, etc., you don't need to break off your devices and take them in a shop or office. Customer support is a service provider 100 percent recognized within the US which helps to fix your PC remotely, professionally and basically. To acquire instant support together with our customer support specialists. Pros are available here 24 × 7 Before proceeding for Linksys RE6300 setup Go through with the below-mentioned important requirements. Check out|Linksys Extender Setup RE6300|Linksys Connect|Linksys Extender Setup|Linksys Smart Wifi Login Linksys wifi Extender Mywifi-ext.com is a way to setup Netgear Wi-Fi Range Extender as it will help you to connect the Netgear Extender to your home router, once you are on Mywifi-ext.com all you need to do is click on NEW EXTENDER SETUP that will redirect you to On- Screen instructions or genie setup wizard of Netgear. Check out :MywifiextThis is often a Microsoft Office.com/setup error which gets displayed on the screen within the following ways: Check Out: |Office.com/setup Norton.com/setup there is nobody confusing in the Norton installation setup. It is more like an easy process.Norton.com/setup| By registering your information and bank account, and credit/debit card details with your PayPal login account, you can send and receive money overseas check out: Paypal Login If this problem or any other issues related to login, password recovery, and email receiving persist then, you always possess the choice to contact AOL customer services for assistance from the site help.aol.com. Check out AOL Mail Login| In case the beforehand specified centers won’t work for bitdefender central record not working issue then they can connect with the experts who are best in the business for specialized help organizations. Check out: Bitdefender Login | Bitdefender Central|Avast Free Antivirus offers an antivirus and anti-malware protection, along with features you're most likely to need, but would rather not think about - like one-click system checks, and unwanted toolbar removal. Please check out: Avast Download|my.avast.com Read More Relatable Website: Roadrunner Email AOL Mail office 365 login Tomtom home sbcglobal login Norton login Belkin Range|Mywifiext.net
 โดย... alina
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Espn.com/activate - Stream live sport, see match replays, get video highlights, also get comprised ESPN content onto your own pc, mobile device, and television around ESPN.com and the ESPN program. espn.com/activate espn.com/activate espn.com/activate espn.com/activate
 โดย... espn.com/activate
14 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 we like it best quality cialis cialis onlinewhat viagra is best for me viagra france
 โดย... 1984
13 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I love reading your writing. I have a similar opinion to yours. Your writing always comes with enough charm for me. Do more cool work in the future. 안전놀이터
 โดย... totosite
13 เมษายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702