๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164    หน้าถัดไป >

 โดย... Maurice Blackwell
26 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://uphuldlogin.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://upholduslogin.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://upholdusalogin.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://upholdus-login.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://metamaskuslogin.teachable.com/]Metamask Login[/url] | [url=https://metamask-usalogin1.teachable.com/]Metamask Login[/url] | [url=https://memaskwallet-us.teachable.com/]Metamask Wallet[/url] | [url=https://metamask-extenshion.teachable.com/]Metamask Extenshion[/url] | [url=https://rubinhood-lugin.teachable.com/]Robinhood Login[/url] | [url=https://uphuldloginn.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://uphld-loginz.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://upheldlogin.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://uphald-loginn.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://metamaskwalletb.teachable.com/]Metamask Wallet[/url] | [url=https://metamask-loginz.teachable.com/]Metamask Login[/url] | [url=https://metamaskwalletz.teachable.com//]Metamask Wallet[/url] | [url=https://metamask-loginb.teachable.com/]Metamask Login[/url] | [url=https://upholdloginnex.teachable.com/]Uphold Login[/url] | [url=https://metamaskwallet.teachable.com/]Metamask Wallet[/url] |
 โดย... sbsh@gmail.com
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... smithzack122
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Mayson Merritt
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... antnony Nelson
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing us. 출장안마
 โดย... mshahid
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    There are numerous advantages of Call Girls in Karachi. For starters, these ladies are private entrepreneurs who manage their own finances, bookings, and other aspects of the business. These ladies are also trained in the art of making their presence felt in the Escort in Karachi industry. The best part is that the escorts are also affordable. Many escort companies in Karachi offer door-to-door services. You can save your precious time by hiring an VIP escort in Karachi.
 โดย... Call Girls in Karachui
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    There are numerous advantages of Call Girls in Karachi. For starters, these ladies are private entrepreneurs who manage their own finances, bookings, and other aspects of the business. These ladies are also trained in the art of making their presence felt in the Escort in Karachi industry. The best part is that the escorts are also affordable. Many escort companies in Karachi offer door-to-door services. You can save your precious time by hiring an VIP escort in Karachi.
 โดย... Call Girls in Karachui
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Demandez votre devis de panneaux photovoltaique personnalisé, gratuit et sans engagement sur panneauxsolaire.be.
 โดย... PANNEAUX
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Avec https://comparateurdenergie.be/ vous pouvez comparer les installateurs des panneaux photovoltaïques wallonie et calculer immédiatement combien vous pouvez économiser avec un système d’énergie renouvelable ( panneaux photovoltaique, pompe à chaleur, boiler thermodynamique et chaudière à condensation)...
 โดย... COMPARATEUR PV
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Si vous envisagez installer un système photovoltaïque, RM Solutions Group est votre solution ! RM Solutions Group (photovoltaïque agréé Wallonie ) apporte à ses clients des solutions optimales et économiques afin de les accompagner tout au long du processus de la transition énergétique (installation des panneaux photovoltaïques, chaudière à condensation, boiler thermodynamique et tout équipement en relation avec l’énergie verte…).
 โดย... RM SOLUTIONS GROUP
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Ella
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This web site is usually a walk-through for all of the information it suited you in regards to this and didn’t know who to question. Glimpse here, and you’ll definitely discover it. 마사지구직========================== Mahjong Solitaire, the online version of Mahjong, gains wide popularity recently. The online version of the classic Chinese game is a matching game that uses the Mahjong tiles. Online Mahjong games can be found in many online gaming sites in variety of layouts and versions. 꽁머니 놀이터
 โดย... mtom
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kent
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Want to etoro login learn the correct and different ways to access your account? Well, we have specified the complete details to sign up and Lógin here etoro along with account reset. etoro login | etoro login
 โดย... michealr roy
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Want to etoro login learn the correct and different ways to access your account? Well, we have specified the complete details to sign up and Lógin here etoro along with account reset. [url=https://etoro-logins.com/]etoro login[/url] | [url=https://etorologinn.com/]etoro login[/url]
 โดย... michealr roy
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Keep sharing such information as it is very useful for us. I have also a website based on läkarbemanning
 โดย... läkarbemanning
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เว็บหลักสล็อตออนไลน์ ของเรา ได้เปิดให้บริการ แจกเครดิตฟรี สูงถึง 10,000 บาท สำหรับสมาชิกทุกท่าน ที่ยังไม่เคย มีประสบการณ์ การเล่น เว็บตรงสล็อต PG มาก่อน ได้ศึกษารูปแบบ และวิธีการเล่น ก่อนวางเดิมพันด้วยเงินจริง ทดลองเล่น SLOT PG มาพร้อม เครดิตฟรีสล็อต สูงถึง 10,000 บาท ไม่ต้องฝากเงิน ถอนเงิน มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกม 200 รูปแบบ เปิดให้บริการ สล็อตพีจี ได้อย่างง่ายดาย ยังไม่พอ ทางสล็อต PG เว็บตรง เว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ ของผมคือ SLOT PG เว็บตรง ที่เป็นแหล่งรวมเกม SlotPg ไว้ครบทุกเกม เว็บเล่นสล็อต ที่มีสมาชิกมากกว่า 50,000คน สามารถการันตี เรื่องความมั่นคง ปลอดภัย 100% มาแรงที่สุดในปี 2021 พร้อมเปิดให้บริการ ทางเข้า SlotPg สำหรับผู้เล่นทุกท่าน เพื่อให้ผู้เล่น สามารถร่วมสนุกกับพีจี สล็อต ได้อย่างเพลิดเพลิน ตลอด เวลา PG SLOT
 โดย... 1981
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 카지노검증
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    uninstall webroot secureanywhere, how to remove webroot, webroot for iphone, uninstall webroot mac netflix customer care, netflix service, netflix contact phone number, contact netflix by phone tomtom updates, how do i update my tomtom maps for free?, tomtom com update, tomtom n14644 updates change aol password, how to change aol password, aol email on iphone not working, forgot aol password, google drive contact, google drive setup, unsupported file type google drive, google drive security update icloud setup, icloud support number, icloud phone number, icloud number bmw idrive 7.0 update, bmw idrive software update, bmw idrive update 2021, bmw idrive problems carbonite backup, carbonite pricing, carbonite for mac, install carbonite cisco router configuration, cisco firmware upgrade, cisco router ip address, cisco ios upgrade arlo troubleshooting, arlo customer support, arlo firmware update, how to sync arlo camera panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number, panasonic customer care number instagram chat, instagram contact number, instagram help number, instagram help center email aol technical support, aol technical support phone number, aol help desk, aol help phone number, canon number, canon helpline, canon help desk, canon help epson scanner support, call epson, epson printer support live chat, epson usa support hewlett packard printer cartridges, hewlett packard printer ink, hewlett packard printer software lexmark technical support phone number, lexmark drivers, lexmark printer, lexmark printer ink asus technical support number, asus technical support phone number, asus chat support, asus customer care pogo trouble
 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

 


    yahoo mail password reset, create a yahoo account, reset yahoo password, yahoo app download, facebook help ,how to contact facebook ,facebook customer service phone number ,facebook help center firefox download for windows 10, video downloader firefox, mozilla download, firefox free download microsoft edge not responding, mac edge, microsoft edge for windows 7, edge windows 7 safari not responding on mac, my safari is not working, safari server cannot be found, safari cannot connect to server mac gmail down, gmail accounts setup, gmail support, set up gmail account hotmail down, hotmail support, hotmail not working, hotmail customer service dlink default password, dlinkrouter settings, dlink firmware update, dlink routers support resetting nighthawk router, setting up orbi, login to netgear router, netgear router setup support toshiba ,toshiba laptop support ,toshiba support number ,toshiba tech support snapchat contact ,snapchat number ,snapchat customer service ,snapchat phone number
 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    support avast com, avast support, avast phone number, avast forums, google chrome free download, chrome browser download, google chrome browser download, chrome download for pc microsoft edge not responding, mac edge, microsoft edge for windows 7, edge windows 7 att help, att services, att service down, is att down, att down, set up linksys router, linksys wireless routers setup, linksys wirless router setup, how to setup linksys router, d link default password, dlink default password, dlinkrouter settings,dlink firmware update cisco router configuration, cisco firmware upgrade, cisco router ip address, cisco ios upgrade, q see view software download, q see camera not working, q see customer support,q see technical support kaspersky phone number, kaspersky contact, kaspersky customer service phone number, kaspersky support phone, lenovo customer service phone number, contact lenovo support, lenovo phone support, lenovo laptop customer service roku customer care, roku tv customer support, roku tv customer service number, call roku support instagram help email, instagram chat, instagram contact number, instagram help number netflix customer number, netflix customer care number, netflix help line, netflix customer service chat set up amazon echo, amazon alexa help, activate alexa, amazon alexa phone number dell customer service chat, dell helpline, dell customer support number, dell number brother customer service phone number, brother customer support phone number, brother help, brother support drivers skype customer service phone number 1800 ,skype setup ,skype customer service number ,skype support phone number google home support
 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Lexmark support number, Lexmark printer tech support number, Lexmark technical support phone number, Lexmark phone number kyocera number, kyocera printer customer service, kyocera customer care, kyocera support drivers panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number canon tech support phone number, canon technical support number, canon technical support phone number, contact canon samsung call center ,samsung support chat ,samsung helpline ,samsung live chat hewlett packard phone number, hewlett packard customer service number, hewlett packard customer service phone number, hewlett packard customer support brother support number, brother printers phone number, brother phone number, brother printer technical support number epson printer tech support, epson service center, epson printer technical support phone number, epson printer customer service hp printer phone support, hp support printer, hp printer service center, hp wireless printer support, hp printer customer support ricoh printer customer service number
 โดย... charli
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... SLOT ONLINE VIA PULSA
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... SLOT ONLINE VIA PULSA
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


   

Yukcuan88

 โดย... agen judi idn play poker
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


   

Racun88 adalah situs judi gacor yang sudah menjadi pilihan banyak orang ketika mencari situs judi deposit termurah karena ada banyak pilihan judi online dam permainan slot online gacor terpercaya.

Situs Judi Bola

 โดย... mancock
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่เปิดให้บริการจากผู้สร้างโดยตรง จากต่างประเทศ xo slot จะมาพร้อมระบบและบริการที่เหมาะสมที่สุด เว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ ส่วนใหญ่แล้วจะมาพร้อมระบบ ฝากถอนวอเลท ที่เร็วทันใจ ภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง 30 วินาที เว็บสล็อตเว็บตรง ที่เปิดให้บริการ สล็อต ครบทุกค่าย เกมสล็อตเว็บตรงที่มาแรงมากที่สุดในตอนนี้ สมัครสล็อตเว็บตรงในช่วงเวลานี้ รับโปรสล็อตต่างๆมากมาย เว็บตรงสล็อต ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ จะมีโปรโมชั่นสล็อตออนไลน์ ต่างๆมากมาย อัพเดทใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่าน และเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน ให้สามารถร่วมสนุกกับ เว็บสล็อตแตกง่ายที่สุด ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นเรื่อยๆ ระบบซึ่งสามารถร่วมสนุกสนานได้ทุกหนทุกแห่ง เว็บตรงสล็อต ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ จะต้องรองรับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โทรศัพท์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานInternetได้ เกมสล็อตมือถือ ที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกทุกคน
 โดย... 1987
25 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the informative article. I hope you will provide more articles like this. I highly recommend everyone to read this. Thanks for sharing your knowledge and opinion with us. [url=https://metamasknsignin.splashthat.com/]metamask sign in[/url] | [url=http://metamaskisignin.splashthat.com/]metamask sign in[/url] | [url=https://metumasksignin.splashthat.com/]metamask sign in[/url] | [url=http://uphuldlogiin.splashthat.com]Uphold login[/url] | [url=http://upholdusalogins.splashthat.com]Uphold login[/url] | [url=http://upholdlugin.splashthat.com]Uphold login[/url] | [url=https://upholdlogiiin.splashthat.com/]Uphold login[/url] | [url=https://coinbaseprosignin.splashthat.com/]coinbase pro signin[/url] | [url=http://coiinbaseprosignin.splashthat.com]coinbase pro signin[/url] | [url=http://coinbaseprosigniin.splashthat.com]coinbase pro signin[/url] |
 โดย... ELENA
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    metamask sign in | metamask sign in | metamask sign in | Uphold login | Uphold login | Uphold login | Uphold login | coinbase pro sign in | coinbase pro sign in | coinbase pro signin |
 โดย... ELENA
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... smithzack122
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    เว็บตรง เราคือ เว็บสล็อต JOKER ที่เปิดให้บริการ สล็อตโจ๊กเกอร์ มากกว่า 500 เกม 500 รูปแบบ เว็บสล็อต JOKER ของเรา มีสมาชิก มากกว่า 100,000 คน สามารถร่วมสนุกและทำกำไรจาก สล็อตjoker ได้อย่างไร้กังวล เกมสล็อตโจ๊กเกอร์ มาพร้อมโหมด JOKERทดลองเล่น ฟรีเครดิต 10,000 บาท มีสูตรสล็อตออนไลน์ ฟรี และโปรโมชั่นอีกเพียบ เปิดให้บริการ ทางเข้า JOKER GAMING ตลอด 24 ชม. สามารถร่วมสนุกกับ jokerslot ได้อย่างไร้ขีดจำกัด สมัครสมาชิกใหม่ สล็อต JOKER ตอนนี้ ฝาก 10 รับ 100 และโปรโมชั่นอีกมากมาย ได้ที่ เว็บสล็อตออนไลน์ JOKER ตลอด 24 ชม.
 โดย... 1975
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... DFGHJK
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ผู้เล่นคนไหนที่เล่นสล็อต สล็อตในสมัยนี้ต้องการมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกับ MEGA GAME เครดิตฟรี BETFLIXไม่ว่าจะด้วยโปรโมชั่น หรือ ดูหนังออนไลน์ฟรีกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในการเริ่มเล่นเกมสล็อตแบบทุนน้อยได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนก็สามารถทำได้รายได้ให้กับตัวผู้เล่นเองอีกด้วย โดยทาง Mega Game ของเราก็มีการแจก เครดิตฟรี 50 ล่าสุด ให้กับสมาชิก เครดิตฟรี 50
 โดย... mild
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ผู้เล่นคนไหนที่เล่นสล็อต สล็อตในสมัยนี้ต้องการมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกับ MEGA GAME เครดิตฟรี BETFLIXไม่ว่าจะด้วยโปรโมชั่น หรือ ดูหนังออนไลน์ฟรีกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ในการเริ่มเล่นเกมสล็อตแบบทุนน้อยได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนก็สามารถทำได้รายได้ให้กับตัวผู้เล่นเองอีกด้วย โดยทาง Mega Game ของเราก็มีการแจก เครดิตฟรี 50 ล่าสุด ให้กับสมาชิก เครดิตฟรี 50
 โดย... mild
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Ella
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    ninja168 ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีความมั่นคง ninja168.net เว็บใหญ่ไม่ผ่านเว็บเอเย่นต์
 โดย... Ninja168
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Cenforce 120 just like the alternative PDE5 inhibitors, is activated once the patient is sexually mistreated and starts operating 30 to 45 minutes when consumption. virility drug prevents the cGMP producing cycle from speed down by interacting directly. https://www.publicpills.com/cenforce-120-mg.html
 โดย... stevienorman
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is very Amazing and Very Informative Artical we get alot of Informations from this artical we really appreciate your team work keep it up and keep posting such a informative articles.ตู้เกมส์slotx333
 โดย... SLT
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This is actually an realistic and wonderful records for all. Thanks for sharing this to us and additional power. Metamask log in | Crypto.com Log in
 โดย... SPRTT
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    The ij.start.cannon setup process for every Canon model is almost similar, however the download through https //ij.start.cannon and http //ij.start.cannon installation process may differ. you can also visit canonsetup-canon.com/ijsetup website for same.Depending on your requirement, it offers a type printer including PIXMA, SELPHY, MAXIFY, etc. canon.com/ijsetup
 โดย... cannon.com/setup
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Cricut Design Space is a tool that lets you live your artistic hobbies as a beginner or established artist. It is software that manages your Cricut craft projects. With an easy-to-use interface, the Cricut Design Space Download brings plenty of features, including the patterns and designs for cutouts, fonts, the ability to add text, and many more.
 โดย... Cricut Design Space Download
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    HP LaserJet printers power businesses around the globe with the printing speed, performance, and reliability you need. Set up your HP LaserJet to get started.Need additional help with setup? Visit 123.hp.com/laserjet
 โดย... 123.hp.com/laserjet
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    My content is very helpful. I am sure everyone will like it. พีจีสล็อตThank you for being useful to me.
 โดย... lucajet88
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I have a website to present. My interesting knowledge I hope your website will benefit you ทดลองเล่น บาคาร่า
 โดย... lucajet88
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kent
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Jerry Smith
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I read this post your post so nice and very informative post thanks for sharing this post!Really nice article and helpful me! Metamask Wallet | Metamask Wallet | Exodus Wallet | MetaMask Login | Uphold Login | Blockchain Login | KuCoin Login | Kraken Login | gemini exchange | gemini exchange | kraken exchange | kraken exchange
 โดย... michaelsmith
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    It not only reduces your efforts in performing the cutting jobs but also gets the job done in fewer minutes. Overall, it is a time and energy savior that serves you with its versatility Cricut.com/setup | Cricut setup | cricut.com setup | cricut.com setup windows
 โดย... new york
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Lucas Miller
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for excellent write-up. Aspire to see a lot more quickly. Sawer138
 โดย... mtom
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Q SEO PRO takes deep pride in providing top-notch digital marketing solutions, best seo services at affordable prices. Our vast range of solutions incorporates brand development and design, content marketing, logo design, research and analysis, and search engine optimization in addition to contemporary digital marketing.
 โดย... Leo. D Nourse
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    This info is invaluable. When can I find out more? dark market url https://asap-markett.com
 โดย... 1988
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Popular source of popular slot games No. 1 web slots สล็อต
 โดย... slot
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Learn the reason for conceptualizing cryptocurrency wallets along with getting a brief introduction to the MetaMask wallet and specific data on the MetaMask Log In accounts that you’d need for later. Read more about : Install MetaMaskMetaMask Wallet LoginMetaMask Sign InMetaMask ChromeMetaMask.io LoginDownload MetaMask Extension
 โดย... Jack Daniels
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this amazing post, I really appreciate your work You may want to check out. Crypto.com Log in | Metamask log in
 โดย... thomas
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing this amazing post, I really appreciate your work You may want to check out. Crypto.com Log in | Metamask log in
 โดย... thomas
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Yes i am completely concurred with this article and i simply need say this article is extremely decent and exceptionally useful article.I will make a point to be perusing your blog more. You made a decent point yet I can"t resist the urge to ponder, shouldn"t something be said about the other side? 먹튀검증업체 .
 โดย... RICH Man
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Are you the one who studies this subject?? I have a headache with this subject. 우리카지노 Looking at your writing was very helpful.
 โดย... 우리카지노
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MAIN SLOT ONLINE
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Wow, What an Excellent post. I really found this too much interesting. It is exactly what I was searching for. I would like to suggest you to please keep sharing such types of blogs, Thanks. I am continually hunting on the web for these types of articles that can help me. Continue working, extraordinary job. Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I will write my new blog for LabsLondon
 โดย... Karen Willis
24 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    สมัคร เว็บ pg slot โดยไม่ต้องใช้ gmail การสมัครสมาชิคของเว็บไซต์ ส่วนมากจะต้องใช้ e-mail ที่มันยุ่งยากมาก แต่สำหรับเว็บ PG SLOT ของเรานั้น ใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเอง
 โดย... PG SLOT
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    พบกันอีก เช่นเคยกับ บทความดีๆที่เป็นประโชยน์ กับเพื่อนๆนัก เล่นสล็อตทุกท่าน วันนี้ MEGA GAME ของเราก็มี เรื่องที่น่าสนใจ มามอบให้ทุกท่าน กันอีกเช่นเคย กับ ทริค MEGA GAME วิธีปั่นสล็อตทุน100 ปั่นยังไงให้แจ็คพอต JACKPOT ดูหนังฟรี ดูหนังฟรี
 โดย... MEGAGAME
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    I was looking for the same article but I visited many websites. Glad to see that you wrote in such a well manner way. Hope for good. You wrote so attractively that I could not stop commenting on it. Really Good job Thank you. Serviced Offices Belfast
 โดย... Serviced Offices Belfast
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    __________________________________________________________________________ Baccarat14 ____________________________________ 1 BACCARAT14 (https://baccarat14.com/)
 โดย... 1982
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    MetaMask login allows the users to access their ETH via browser extension or mobile application. Well, it also allows the users to store and manage account keys, broadcast transactions, and send and receive Ethereum-based cryptocurrencies around the world. metamask extension | metamask login | crypto.com login
 โดย... metamask login
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://macan388.com macan388 [url=https://macan388.com/]macan388[/url] https://macan388.com/slots macan 388 [url=https://macan388.com/]macan 388[/url] https://macan388.com/sports macau388 [url=https://macan388.com/]macau388[/url] https://macan388.com/casino macau 388 [url=https://macan388.com/]macau 388[/url] https://macan388.com/poker link alternatif macan388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan388[/url] https://macan388.com/fish-hunter link alternatif macan 388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 388[/url] https://macan388.com/lottery login macan388 [url=https://macan388.com/]login macan388[/url] https://macan388.com/others daftar macan388 [url=https://macan388.com/]daftar macan388[/url] https://macan388.com/promotion login macan 388 [url=https://macan388.com/]login macan 388[/url] https://macan388.com/referral daftar macan 388 [url=https://macan388.com/]daftar macan 388[/url] https://macan388.com/register main macan388 [url=https://macan388.com/]main macan388[/url] https://www.macan388.vip/ main macan 388 [url=https://macan388.com/]main macan 388[/url] slot macan388 [url=https://macan388.com/]slot macan388[/url] slot macan 388 [url=https://macan388.com/]slot macan 388[/url] macan388 offline [url=https://macan388.com/]macan388 offline[/url] macan 388 offline [url=https://macan388.com/]macan 388 offline[/url] macan388 online [url=https://macan388.com/]macan 388 online[/url] macan 388 online [url=https://macan388.com/]macan388 online[/url] situs macan388 [url=https://macan388.com/]situs macan388[/url] situs macan 388 [url=https://macan388.com/]situs macan 388[/url] link macan388 [url=https://macan388.com/]link macan388[/url] link macan 388 [url=https://macan388.com/]link macan 388[/url] macan338 [url=https://macan388.com/]macan338[/url] macan 338 [url=https://macan388.com/]macan 338[/url] link alternatif macan338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan338[/url] link alternatif macan 338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 338[/url] login macan338 [url=https://macan388.com/]login macan338[/url] login macan 338 [url=https://macan388.com/]login macan 338[/url] daftar macan338 [url=https://macan388.com/]daftar macan338[/url] daftar macan 338 [url=https://macan388.com/]daftar macan 338[/url] main macan338 [url=https://macan388.com/]main macan338[/url] main macan 338 [url=https://macan388.com/]main macan 338[/url] slot macan338 [url=https://macan388.com/]slot macan338[/url] slot macan 338 [url=https://macan388.com/]slot macan 338[/url] macan338 offline [url=https://macan388.com/]macan338 offline[/url] macan 338 offline [url=https://macan388.com/]macan 338 offline[/url] macan338 online [url=https://macan388.com/]macan338 online[/url] macan 338 online [url=https://macan388.com/]macan 338 online[/url] situs macan338 [url=https://macan388.com/]situs macan338[/url] situs macan 338 [url=https://macan388.com/]situs macan 338[/url] link macan 338 [url=https://macan388.com/]link macan 338[/url] link macan338 [url=https://macan388.com/]link macan338[/url] amp macan388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan388[/url] amp macan 388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan 388[/url] wg88 [url=https://www.macan388.vip/]wg88[/url] wg99 [url=https://www.macan388.vip/]wg99[/url] wg66 [url=https://www.macan388.vip/]wg66[/url]
 โดย... macan
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://macan388.com macan388 [url=https://macan388.com/]macan388[/url] https://macan388.com/slots macan 388 [url=https://macan388.com/]macan 388[/url] https://macan388.com/sports macau388 [url=https://macan388.com/]macau388[/url] https://macan388.com/casino macau 388 [url=https://macan388.com/]macau 388[/url] https://macan388.com/poker link alternatif macan388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan388[/url] https://macan388.com/fish-hunter link alternatif macan 388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 388[/url] https://macan388.com/lottery login macan388 [url=https://macan388.com/]login macan388[/url] https://macan388.com/others daftar macan388 [url=https://macan388.com/]daftar macan388[/url] https://macan388.com/promotion login macan 388 [url=https://macan388.com/]login macan 388[/url] https://macan388.com/referral daftar macan 388 [url=https://macan388.com/]daftar macan 388[/url] https://macan388.com/register main macan388 [url=https://macan388.com/]main macan388[/url] https://www.macan388.vip/ main macan 388 [url=https://macan388.com/]main macan 388[/url] slot macan388 [url=https://macan388.com/]slot macan388[/url] slot macan 388 [url=https://macan388.com/]slot macan 388[/url] macan388 offline [url=https://macan388.com/]macan388 offline[/url] macan 388 offline [url=https://macan388.com/]macan 388 offline[/url] macan388 online [url=https://macan388.com/]macan 388 online[/url] macan 388 online [url=https://macan388.com/]macan388 online[/url] situs macan388 [url=https://macan388.com/]situs macan388[/url] situs macan 388 [url=https://macan388.com/]situs macan 388[/url] link macan388 [url=https://macan388.com/]link macan388[/url] link macan 388 [url=https://macan388.com/]link macan 388[/url] macan338 [url=https://macan388.com/]macan338[/url] macan 338 [url=https://macan388.com/]macan 338[/url] link alternatif macan338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan338[/url] link alternatif macan 338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 338[/url] login macan338 [url=https://macan388.com/]login macan338[/url] login macan 338 [url=https://macan388.com/]login macan 338[/url] daftar macan338 [url=https://macan388.com/]daftar macan338[/url] daftar macan 338 [url=https://macan388.com/]daftar macan 338[/url] main macan338 [url=https://macan388.com/]main macan338[/url] main macan 338 [url=https://macan388.com/]main macan 338[/url] slot macan338 [url=https://macan388.com/]slot macan338[/url] slot macan 338 [url=https://macan388.com/]slot macan 338[/url] macan338 offline [url=https://macan388.com/]macan338 offline[/url] macan 338 offline [url=https://macan388.com/]macan 338 offline[/url] macan338 online [url=https://macan388.com/]macan338 online[/url] macan 338 online [url=https://macan388.com/]macan 338 online[/url] situs macan338 [url=https://macan388.com/]situs macan338[/url] situs macan 338 [url=https://macan388.com/]situs macan 338[/url] link macan 338 [url=https://macan388.com/]link macan 338[/url] link macan338 [url=https://macan388.com/]link macan338[/url] amp macan388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan388[/url] amp macan 388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan 388[/url] wg88 [url=https://www.macan388.vip/]wg88[/url] wg99 [url=https://www.macan388.vip/]wg99[/url] wg66 [url=https://www.macan388.vip/]wg66[/url]
 โดย... macan
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    https://macan388.com macan388 [url=https://macan388.com/]macan388[/url] https://macan388.com/slots macan 388 [url=https://macan388.com/]macan 388[/url] https://macan388.com/sports macau388 [url=https://macan388.com/]macau388[/url] https://macan388.com/casino macau 388 [url=https://macan388.com/]macau 388[/url] https://macan388.com/poker link alternatif macan388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan388[/url] https://macan388.com/fish-hunter link alternatif macan 388 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 388[/url] https://macan388.com/lottery login macan388 [url=https://macan388.com/]login macan388[/url] https://macan388.com/others daftar macan388 [url=https://macan388.com/]daftar macan388[/url] https://macan388.com/promotion login macan 388 [url=https://macan388.com/]login macan 388[/url] https://macan388.com/referral daftar macan 388 [url=https://macan388.com/]daftar macan 388[/url] https://macan388.com/register main macan388 [url=https://macan388.com/]main macan388[/url] https://www.macan388.vip/ main macan 388 [url=https://macan388.com/]main macan 388[/url] slot macan388 [url=https://macan388.com/]slot macan388[/url] slot macan 388 [url=https://macan388.com/]slot macan 388[/url] macan388 offline [url=https://macan388.com/]macan388 offline[/url] macan 388 offline [url=https://macan388.com/]macan 388 offline[/url] macan388 online [url=https://macan388.com/]macan 388 online[/url] macan 388 online [url=https://macan388.com/]macan388 online[/url] situs macan388 [url=https://macan388.com/]situs macan388[/url] situs macan 388 [url=https://macan388.com/]situs macan 388[/url] link macan388 [url=https://macan388.com/]link macan388[/url] link macan 388 [url=https://macan388.com/]link macan 388[/url] macan338 [url=https://macan388.com/]macan338[/url] macan 338 [url=https://macan388.com/]macan 338[/url] link alternatif macan338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan338[/url] link alternatif macan 338 [url=https://macan388.com/]link alternatif macan 338[/url] login macan338 [url=https://macan388.com/]login macan338[/url] login macan 338 [url=https://macan388.com/]login macan 338[/url] daftar macan338 [url=https://macan388.com/]daftar macan338[/url] daftar macan 338 [url=https://macan388.com/]daftar macan 338[/url] main macan338 [url=https://macan388.com/]main macan338[/url] main macan 338 [url=https://macan388.com/]main macan 338[/url] slot macan338 [url=https://macan388.com/]slot macan338[/url] slot macan 338 [url=https://macan388.com/]slot macan 338[/url] macan338 offline [url=https://macan388.com/]macan338 offline[/url] macan 338 offline [url=https://macan388.com/]macan 338 offline[/url] macan338 online [url=https://macan388.com/]macan338 online[/url] macan 338 online [url=https://macan388.com/]macan 338 online[/url] situs macan338 [url=https://macan388.com/]situs macan338[/url] situs macan 338 [url=https://macan388.com/]situs macan 338[/url] link macan 338 [url=https://macan388.com/]link macan 338[/url] link macan338 [url=https://macan388.com/]link macan338[/url] amp macan388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan388[/url] amp macan 388 [url=https://www.macan388.vip/]amp macan 388[/url] wg88 [url=https://www.macan388.vip/]wg88[/url] wg99 [url=https://www.macan388.vip/]wg99[/url] wg66 [url=https://www.macan388.vip/]wg66[/url]
 โดย... macan
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Ella
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


 โดย... rftert
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Took me awhile to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article. rauwe notenmix
 โดย... mtom
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Delhi Russian Escorts lady is highly educated and friendly behavior for our client. if you would like some hot experience with our escorts just check our site gallery page also as you contact us by phone. We are a luxury escort service provider in Delhi and every one solution in one place. Gurugram Escorts Gurugram Escort Escorts in Gurugram Escort in Gurugram Escort Service in Gurugram Female Escorts In Gurugram Gurgaon Escorts Escorts in Gurgaon
 โดย... riyapatel01
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea darkmarket link https://darknetmarketwww.com
 โดย... 1989
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    You get the editing options in the Design Space app, which allows you to edit images the same way as you do in other professional editing software. Cricut Design Space Download | Cricut Design Space
 โดย... Cricut Design Space
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking to buy flats for sale in Islamabad on installments? We are providing you the best secured apartments in locations of Islamabad real estate. Our apartment range is designed by keeping your requirements and needs, so that shopping with us becomes an enjoyable experience. Cloud Villas going to Launch Cloudtower-1 that is the tallest Apartments building in Islamabad. For more Information About apartments for sale in islamabad on installments then must be contact +92 340 311 3333.
 โดย... Apartment For Sale In B17 Islamabad
23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 


23 พฤษภาคม 2565 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702