๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    หน้าถัดไป >

    Good post. I learn something new and challenging on sites. Kaspersky Login is service provider for software related issues in desktops, laptops, devices, and peripherals. It hold no association or affiliation with any of these brands or third-party companies and solely provide support service for the product issues faced by users. http://kasperskylogins.com http://kasperskylogins.com/kaspersky-sign-in http://garmin-loginn.com http://garmin-loginn.com/garmin-connect http://canonprinteroffline.us https://canonprinteroffline.us/canon-com-ijsetup https://canonprinteroffline.us/ij-start-canon http://randmcnallygpsupdate.com http://randmcnallygpsupdate.com/rand-mcnally-dock https://tomtomhome.ch http://t-onlineee.de http://hp123hp.com
 โดย... Olivia Ava
22 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Interesting article share and this web log is impresses a lot of folks to reading that blog. office.com/setup
 โดย... braydenronan
22 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    Useless Websites https://uselesslyweb.com/ Useless Websites [url=https://uselesslyweb.com/]Useless Websites[/url]
 โดย... RPNWD
22 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
21 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Routers assume a significant job in our lives. The significance and essentialness of this little yet effective gadget can be comprehended from the way that it is utilized pretty much in every work environment. Because of innovative headways in the most recent decade have picked up prevalence. https://routerservicetollfreenumber.com/
 โดย... https://routerservicetollfreenumber.com/
21 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers. tree trimmers palm beach county
 โดย... Tyler
21 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog. norton.com/setup
 โดย... Andrew Notter
21 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hire Kolkata and Hyderabad escorts Girls for home when you are alone. You will find sexy being up coming at them. They will tell you very dirty talk that will encourage to love the Escorts in Kolkata and Hyderabad for sex pleasures. Visit the website to booked the best of your choice. Escorts Service in Kolkata Today Nights Escorts Service in Hyderabad
 โดย... Escorts Service in Kolkata
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Nice one, I guess we just need to stop for a brief moment and read through. Kaspersky Login is service provider for software related issues in desktops, laptops, devices, and peripherals. It hold no association or affiliation with any of these brands or third-party companies and solely provide support service for the product issues faced by users. http://kasperskylogins.com http://kasperskylogins.com/kaspersky-sign-in http://garmin-loginn.com http://garmin-loginn.com/garmin-connect http://randmcnallygpsupdate.com http://randmcnallygpsupdate.com/rand-mcnally-dock https://tomtomhome.ch http://canonprinteroffline.us https://canonprinteroffline.us/canon-com-ijsetup https://canonprinteroffline.us/ij-start-canon http://t-onlineee.de http://hp123hp.com
 โดย... Olivia Ava
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft Office Suite of products developed by Microsoft that includes Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, and Outlook. Get some easy steps for easy downloading, installing, activating, and re-installing the Microsoft Office suite at https://ww-office.us/ office.com/setup
 โดย... www.office.com/setup
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Most impressive Topic and Blog, this is very helpful Information. thanks for sharing. Read More Is Omegle Safe?
 โดย... Jessica
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... joyhopson14
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    Hire Kolkata and Hyderabad escorts Girls for home when you are alone. You will find sexy being up coming at them. They will tell you very dirty talk that will encourage to love the Escorts in Kolkata and Hyderabad for sex pleasures. Visit the website to booked the best of your choice. Escorts Service in Kolkata Today Nights Escorts Service in Hyderabad
 โดย... Escorts Service in Kolkata
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft Office Suite of products developed by Microsoft that includes Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, and Outlook. Get some easy steps for easy downloading, installing, activating, and re-installing the Microsoft Office suite at https://ww-office.us/ office.com/setup
 โดย... www.office.com/setup
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    HOW TO DOWNLOAD OFFICE SETUP FOR MAC/PC? STEP-1. Go to office.com/setup and in the event that you're not successfully separate in, as to enrollment. STEP-2. get together with the record you associated with this alteration of the geographic point. This record could in like way be an office record, or work or staff account. STEP-3. when joining, follow the recommends that sort out the kind of record you set apart in with. STEP-4. From the ms-office motivation behind appearance pick Install ms-office . STEP-5. pick Install (or relying on your comprehension, Install Office). (Tip: The 64-piece adjustment is set in as indicated by average strategy aside from if the geographic point reviews that you have starting late got a 32-piece kind of the workplace (or an entire workplace application like Project or Visio) put in. all through this case, the 32-piece change of the geographic point is set in.) STEP-6. This completes the trading of the geographic point to your contraption to end the foundation. visit: office.com/setup
 โดย... office.com/setup
20 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Are you error message while using your Armory account? If yes, then without any wait you need to dial Armory support number. The phone number is an apt method for getting the right support guidance for fixing Armory error message. Along with this, you can dial the armory phone number anytime for getting a right support via a certified Armory professional.
 โดย... Jasper
19 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    perfect site that i have used to figure out my aircond problems..click here to get to the site..
 โดย... LocalService
19 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Go to norton.com/setup on your program. Utilizing your Gmail login subtleties, Sign-in and If you don't have a Norton account at that point go to CREATE ACCOUNT. Get moving page will show up, Click on to Publish Norton In the wake of Entering your 25 digits special key code, click > Follow the onscreen bearings for item enactment. At last, Click Agree and Download. Your Key Code is entered now. visit: norton.com/setup
 โดย... norton.com/setup
18 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Step by step instructions to install Microsoft office in your computer. Now Download Microsoft Office Setup by entering 25 Digits Office Product Key and Get Started with Office Setup Installation in easy steps. You can follow this site. office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
17 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Excellent information you have shared, thanks for taking the time to share with us such a great article. I really appreciate your work. mcafee.com/activate
 โดย... Los Angeles
17 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... 1979
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Nice post! This blog gives the easy tips to install McAFee antivirus program using mcafee.com/activate. This blog provides easy steps to install this security product easily. Thanks for sharing this valuable post.
 โดย... Johns Creek
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thankyou for this post. Visit Website - https://uk-mcafee-activate.com/
 โดย... Elisa Wilson
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    if you are a microsoft customrs and face any issue with office setup. Don't nedt to worry and visit here Office.com and resolve your all error in minimum time. Office.com Office Setup TurboTax login Brother Printer Helpline Dragon Support Garmin Connect Login HP Printer Offline garmin update
 โดย...
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Get ready to enjoy the most romantic moments of life. An interesting life is waiting to make you a happy person. Early registration arranges more advantages. https://www.dating-advisors.com/seeking-arrangement-support-usa/ https://www.dating-advisors.com/how-do-i-unsubscribe-from-seeking-arrangements/ https://www.dating-advisors.com/best-way-to-cancel-seeking-arrangement-subscription/ https://www.dating-advisors.com/why-i-cant-log-in-to-my-seeking-arrangement-account/
 โดย... Gary Bernardus
15 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.septic tank pumping west palm beach
 โดย...
14 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, www.office.com/setup www.norton.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Jones
14 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Jones
14 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work… Best Regards - www.office.com/setup www.office.com/setup office.com/setup
 โดย... Jones
14 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    espn.com/activate activate fox sports nbc sports activate canon.com/ijsetup espn.com/activate mcafee.com/activate nbcsports com activate quickbooks support roku.com/link roku.com/link garmin update youtube.com/activate office.com/setup garmin updates www.hulu.com/activate espn.com/activate activate starz pbs.org/activate espn.com/activate mumbai escorts mumbai escorts mumbai escorts roku.com/link trakt.tv/activate pluto.tv/activate xfinity.com/activate espn.com/activate espn.com/activate www.hulu.com/activate computer repair near me roku.com/link espn.com/activate Netflix.com/activate www.hulu.com/activate laptop repair near me mac repair near me phone repair near me iphone repair near me computer repair near me pluto.tv/activate trakt.tv/activate espn.com/activate youtube.com/activate
 โดย... roku
13 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    The information you shared was useful. You have brought up a very wonderful points , regards for the post. Brother printer support | Lexmark Printer Support | HP Printer Support
 โดย... Jeniffer
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Great information, i was searching of this kind of information, thankyou very much for sharing with us. i also like to share some useful links here norton.com/setup www.norton.com/setup.
 โดย... norton.com/setup
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Awesome blog post, thanks to author for providing such a useful content, follow below links to useful information. www.mcafee.com/activate. mcafee.com/activate.
 โดย... mcafee.com/activate
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    The way the author describe this information is awesome.i like and subscribed it for future post. i have also some useful info link to share: norton.com/setup, www.norton.com/setup.
 โดย... norton.com/setup
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. pest control companies west palm beach
 โดย... Jasmine Gates
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Very nice!!! This is really good information thanks for sharing. Norton Login is a well-established name in the field of cyber security solutions technology. Their versatile range of avant-garde products provides unrelenting security cover for your digital life. http://norton-loginz.com http://tomtomhome.ch http://quickbooks-login.com http://t-onlineee.de http://avglogin.de http://garmin-loginn.com http://garmin-loginn.com/garmin-connect http://hp123hp.com http://randmcnallygpsupdate.com http://randmcnallygpsupdate.com/rand-mcnally-dock http://kasperskylogins.com http://getgarminexpress.de
 โดย... Rosie Faulkner
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    This is very helpful information author clearly describe this topic. i have also some links to share office.com/setup.
 โดย... office.com/setup
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Albert Jones
12 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Office 365 is a subscription product that includes various products like MS Word, Powerpoint, Excel, Access, Outlook, and much more. For accessing various Office features, you have to go through the Office 365 Download process. After this, install the application and use it for fulfilling all your business, personal and educational purposes.
 โดย... smith
11 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    To activate your hulu device. Enter Hulu Activation Code and click Hulu.com/Activate. Follow the instruction on the mentioned on the screen and complete the activation process. After complete all the steps, you will get the message 'You are all set up.' Now you can use it for watching your favourite shows and videos. Activate www.Hulu.com/Activate from Hulu.com https://hulhuluhulu.com/activate
 โดย... Hulu.com/Activate
10 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... iqtrendspc
8 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kmogradio
8 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Webroot is a reputed and cost-effective antivirus suite company which offers protection so that no virus can damage your computer. It also provides many other products and services apart from antivirus. www.webroot.com/safe
 โดย... james watson
8 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi, my name is James and I was doing some SEO competition research and came across trangzone.com. I thought I'd drop you a quick note on your contact form about a service that could be a big a big boost to your revenue. It's been a secret for awhile but a lot of internet business are coming back month after month to tap into this source for afforable effective real website traffic. https://secrettrafficsource.com I can get you 1,000_s of visitors looking at adelaidecollision.com.au ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don_t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 5,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $29.00 for a 30 day trial run. https://secrettrafficsource.com It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000 Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge of $299.00. https://secrettrafficsource.com Also check out the short video here and see how everything works. Best Regards support@secrettrafficsource.com SecretTrafficSource.com https://secrettrafficsource.com Our Apologies if this message reached you in error. To be placed on our removal list please visit: https://secrettrafficsource.com/remove
 โดย... Steinigtwolmsdorf
7 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Norton security software has been also classified keeping in mind the diverse specifications of both businesses and consumers using Windows or Mac OS.Through easy installation, Norton integrates flawlessly with your device for delivering dynamic results for the best defense against viruses, malware, Trojans, and cyber crooks. You can visit here Norton error 30483
 โดย... Norton error 30483
7 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Garmin’s versatile range of products are engineered with cutting edge technology to deliver products that are prepared for the future. Garmin.com/Express ingenious product range is backed by advanced, functionally-integrated technology that extends the unmatched user experience. In short, it transforms next-generation technology into a simple yet valuable experience for users. Garmin.com/Express
 โดย... Garmin.com/Express
7 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Your information, but a great topic. I need to spend some time learning more or understanding more. Thanks for the excellent information, I was looking for this information for this mission Roadrunner email Roadrunner email problems TWC mail RR email
 โดย... Daveheller
7 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thank you so much for this wonderful Post and all the best for your future. I happily found this website eventually. Informative and inoperative, I hope you and we will be sharing more ideas and keep writing more like this one. sarkariresultonline.info Sarkari Result Sarkari Result Sarkari Results Sarkari Result Hindi Sarkari naukri Result Sarkari Exam Result Sarkari Results info Latest Jobs Admit Card Latest Result Answer Key SSC SSC CGL SSC CHSL SSC GD Information Talksalk
 โดย... Denny
6 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    TAS is a leading Bot Development, Web & Mobile Development Company located in Noida, India. TAS has a team of highly experienced in Developers & Designers. Regards:- tas.co.in Ticketmaster Bots Ticketmaster Bots Ticketmaster Bot Web Development Company Mobile App Development Company IOS App Development Company Python Development Company
 โดย... Tascoin
6 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Really wonderful article. Thanks for sharing such valuable information with us. I loved to read this post. This is really helpful. Please keep going with such good articles. Regards - office.com/setup | BT Mail | Magellan Roadmate Update | Sbcglobal login | MalwareBytes Support | Office 2019 Download
 โดย... JAck
5 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    vidmate
 โดย... vidmate
5 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    How to install Microsoft Office Setup? There are two methods to install Office setup in your PC - through a CD and by downloading. When you buy Office setup offline, then you have to install through a CD, and you get the setup file for installation if you get the setup online Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
5 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Thanks for sharing the information keep updating, looking forward to more posts. High Quality Product Images
 โดย... eunusk87@gmail.com
4 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Open the Software envelope and an obliged time doling out period later outline into the Symantec Remedies facilitator. Make twofold Symantec Uninstaller. Unquestionably, you have to detach the Un-present symantec affiliations and Products window. Pick the Check Box Required to become uninstalled. In a general sense Click Uninstall and surrender that your responsiveness to execute the Item. Data the secretary accounts overpower word at the hold window. All things considered Click Okay. Another window will show up which will show the record of destroyed things. Reach Restart and Close after the going with. Particularly done! You've flashed Norton productively. visit: Norton.com/setup
 โดย... norton.com/setup
4 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
4 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    I am really happy to discover your post, This useful post is helpful for all. Dark Web Videos
 โดย... Technical Talks
3 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    How To Send Bitcoin From The Binance Helpline Number Account Call 1833-464-7652 Bitcoin has name in the market and is popular among crypto users. If you are facing error while sending bitcoin from the Binance account, you can always call on Binance phone number which is always functional and the team can contact the experts anytime. Whenever you’re in trouble, you can always talk to them regarding the trouble and avail quality solution. The team is here at your service, therefore reach them to get quality-oriented solutions from the team of elite experts in no time. Binance customer service
 โดย... John Belar
1 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    mcafee.com/activate Mcafee Antivirus https://www-mcafeeactivate.us/activate Mcafee is one of the best security tools for any of your devices. This is not just a regular tool that removes small viruses and reports bugs. mcafee.com/activate
 โดย... Mcafee Antivirus
1 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft is the best application software that is widely use in office, businesses and academic. Get simple ways for installing, reinstalling, activating and downloading the Microsoft Office Suite. You can visit this link. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
1 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Get online assignment help in Uk. We have a dedicated writers team they help all your queries. Visit here- www.makemyassignments.co.uk. project management homework help
 โดย... project management homework help
1 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi, my name is James and I was doing some SEO competition research and came across trangzone.com. I thought I'd drop you a quick note on your contact form about a service that could be a big a big boost to your revenue. It's been a secret for awhile but a lot of internet business are coming back month after month to tap into this source for afforable effective real website traffic. https://secrettrafficsource.com I can get you 1,000_s of visitors looking at adelaidecollision.com.au ready to buy your product, service or sign up for an offer and fast. Our advertising network of over 9000 websites provides a low cost and effective online marketing solutions that actually works. I can help your business get more online quality traffic by advertising your business on websites that are targeted to your specific market. The Internet is vast but you don_t have to spend huge amounts of cash to jump start your business. I can get you 5,000 highly targeted visitors directly to your website for as little as $29.00 for a 30 day trial run. https://secrettrafficsource.com It has taken us 12 years to perfect our system and in addition to being exciting, it works!! We also have a special offer of 200,000 Targeted visitors spread over 60 days for a special one time charge of $299.00. https://secrettrafficsource.com Also check out the short video here and see how everything works. Best Regards support@secrettrafficsource.com SecretTrafficSource.com https://secrettrafficsource.com Our Apologies if this message reached you in error. To be placed on our removal list please visit: https://secrettrafficsource.com/remove
 โดย... Kopavogur
1 กุมภาพันธ์ 2563 ลบความคิดเห็น 


    You are downloaded office setup for some easy steps and you are now struggling with how to install it on your Windows PC, then here are some steps through which you can easily install Microsoft Office on your computer. The process to install is given this link. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
30 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... zuan
30 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    BT Mail - BTinternet Sign in | My BT Login | BT Yahoo http://bt-maill.com/ BT Mail - Now just Login to Your BT Account by doing BTinternet Sign in and Manage BT Account. You may also Create a BT ID or do Password Reset. BT Mail, bt yahoo mail, bt mail login, bt mail yahoo, bt yahoo mail log in, BTinternet Sign in, btinternet yahoo sign in, btinternet login sign in, btinternet yahoo mail sign in, btinternet emails sign in, My BT Login, my bt email login, BT Yahoo
 โดย... http://bt-maill.com/
29 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hulu supports a wide variety of devices that you can use to stream with us.
 โดย... http://wwwhulucomactivate.us/
29 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    http://garminupdate.de/ The Garmin GPS Update is a simple and user-friendly process that does not require any technical knowledge.
 โดย... Garmin Update: Garmin Express | Garmin.com/express
29 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Ohhh! Wow, post. I like it. You choose exactly what I wanted to read. Kindle post a few more subjects like traveling. I am keen to read your new post. If you are using Outlook and want help and information then go to on my Microsoft Outlook support web page. You might also dial our Outlook support cellphone variety for quick assistance. These are some Outlook frequently asked questions (FAQs): Is there a phone number for Outlook support? How do I contact outlook by phone? Thanks
 โดย... Jerry
29 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hey, my name is James and I was doing some niche research for a client and came across trangzone.com. I thought I'd drop you a quick note on your contact form about a traffic source that could be a big a big boost to your revenue.Since the introduction of 4G mobile internet, net usage has rocketed with billions of people buying on Amazon and updating social statuses while on the go. We_re no longer tethered to our desks while performing daily computing tasks. We can send an email, watch a film, talk to loved ones, and buy a dress by tapping away on the 5-inch screens we pull from our pockets. It_s convenient, it_s comfortable, and it_s easy. Everything a desktop computer isn_t. More and more businesses are starting to see the immeasurable potential of mobile traffic. And some, such as Uber, have already built a business model around mobile internet use. A model that couldn_t have existed a decade ago. But there_s a problem_ It_s easy for a massive company like Uber to get mobile web traffic: they have deep marketing pockets. How do you get mobile internet traffic? It_s easier than you think_ You buy it. https://buymobiletraffic.club Here at Buy Mobile Traffic Club, we offer you the chance to get the mobile traffic you need to succeed. We specialize in delivering mobile traffic made up of real people who are ready to buy products. For a fixed fee, we_ll send you a mass of mobile internet traffic ranging from 5,000 _ 125,000 visitors spread over a 30 day period. Get started for as little as $29 for a trial run. Unlike our competitors, Fast Traffic Solutions is committed to delivering quality mobile traffic every time. But what exactly does that mean? Well, a lot of web traffic sellers will try to send a battalion of bots in an attempt to fool you into thinking you_re getting _real_ traffic. Unfortunately for you, unlike real people, bots will rapidly earn you a red flag from Google. Sending you, and your site, plummeting down the Google rankings. Fortunately, here at Fast Traffic Solutions, we do things differently. We believe in putting you, the customer, first. We want you to be thrilled with your experience with Buy Mobile Traffic Club. We want you to have so much success with our traffic that you keep coming back to buy more. And we know the best way to ensure that happens is to deliver high quality targeted real visitors every time. Please call me so we can talk personally at 480-331-6775. Best Regards BuyMobileTraffic.club https://buymobiletraffic.club Our apologies if this reached you in error. If you'd like to be placed on our removal list please visit here: https://buymobiletraffic.club/remove
 โดย... Anaheim
29 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Mcafee is one of the best security tools for any of your devices. This is not just a regular tool that removes small viruses and reports bugs. But this is one whole full security provision for your Device. Not only Mac or Windows but it works with other tablets and even mobile phones too.You can visit here Mcafee.com/activate
 โดย... McAfee.com/activate
28 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    At AOL Mail Login Help you will get master and solid tech answers for all your AOL mail questions and issues. ||AOL Support Toll Free Number ||aol technical support contact number ||aol technical support phone number ||aol email technical support number ||aol technical support number ||aol email tech support number ||aol customer support number ||aol support phone number ||aol toll free number ||AOL Desktop Gold Download Support Number ||aol gold download technical support phone number ||aol gold download email technical support number ||aol gold download technical support number ||aol gold download email tech support number ||aol gold download customer support number ||aol gold download support phone number ||aol gold download toll free number ||AOL Desktop Gold Support Number ||aol gold technical support contact number ||aol gold technical support phone number ||aol gold email technical support number ||aol gold technical support number ||aol gold email tech support number ||aol gold customer support number ||aol gold support phone number ||aol gold toll free number ||AOL Customer Support Number ||aol technical support contact number ||aol technical support phone number ||aol email technical support number ||aol technical support number ||aol email tech support number ||aol customer support number ||aol support phone number ||aol toll free number
 โดย... robbyjaksan06
28 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This post is really great. The information here will surely be of some help to me. Tomtom Home was developed for desktop systems. It is therefore available for both Windows and Mac-based platforms. Although it is extremely versatile due to its compatibility with most of the existing versions of the operating system. https://tomtomhome.ch http://getgarminexpress.de http://t-onlineee.de http://avglogin.de
 โดย... Tomtom Home
28 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
27 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
27 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Really wonderful article. Thanks for sharing such valuable information with us. I loved to read this post. This is really helpful. Please keep going with such good articles. Regards - mail.aol.com | Webroot Login | Norton Login | Mcafee Login | Trend Micro Login
 โดย... Warner
24 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
24 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1982
24 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Muqeem
24 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Very Good Information Thanks For sharing me Nice Post. my.avast.com | Bt mail | Garmin Login | bitdefender login
 โดย... new york
23 มกราคม 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702