.
ประเพณี : ชิงเปรต
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2 3 4    หน้าถัดไป >

    fmczfas http://www.nantaisauxjeux.fr/785-puma-creepers-bordeaux-femme.html http://www.kine-grenoble.fr/748-puma-basket-strap.html http://www.kine-grenoble.fr/349-puma-basket-heart-patent.html http://www.limon24.es/848-puma-fenty-by-rihanna-precio.html http://www.lingerie-femmes.fr/448-puma-x-fenty-grise.php Velvet Puma Creepers Puma Suede Womens Maroon Puma Fenty Creeper Grise Puma X Bape Blaze Of Glory Puma Suede Blau
 โดย... 1986
29 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    gorhmfl http://www.job83.de/968-puma-ignite-sock.html http://www.itcgdonlazzeri.it/x-ueg-puma-329.htm http://www.kine-grenoble.fr/403-puma-heart-grey.html http://www.infomedalmeria.es/662-puma-x-staple-clyde.php http://www.limon24.es/484-puma-creepers-precio-mercadolibre.html Puma Ignite Xt V2 Puma Heart Basket Review Puma Ignite Sock Woven Puma Suede Platform Oatmeal Zapatillas Ignite De Puma
 โดย... 1983
29 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


    vuxjwld http://www.sport-krediet.nl/201-puma-fenty-creepers-velvet.php http://www.tunbecklongstraw.co.uk/920-puma-creepers-grey-velvet.htm http://www.reisen-netz.de/puma-schuhe-braune-sohle-534.htm http://www.reisen-netz.de/gnstige-puma-schuhe-auf-rechnung-131.htm http://www.reisen-netz.de/puma-herren-sneaker-schuhe-fast-cat-391.htm Puma Schuhe Preisvergleich Puma Ignite Camo Puma X Fenty Boots Puma Creepers Velvet Red Puma Shoes Olive Green
 โดย... 1982
29 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    zxvbkmj http://www.lesagapes-nantes.fr/hogan-route-367.php http://www.dany-multi-services.fr/642-under-armour-stephen-curry-1.php http://www.minitrain.fr/453-fila-shoes-basketball.htm http://www.lessoinsdemariemassageenergetique.fr/039-boss-chaussures.php http://www.forge-delours.fr/299-coq-sportif-basket-bleu.html Le Coq Sportif Marron Skechers Logo Mizuno Wave Hitogami Basket Under Armour Junior Le Coq Sportif Saint Ferdinand
 โดย... 1978
29 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    akqexoq http://www.slojdakademin.se/127-puma-suede-platform-core.php http://www.hollybushwitney.co.uk/863-adidas-climacool-black-shoes.html http://www.whitneymcveigh.co.uk/nike-kyrie-irving-3-125.php http://www.trisportteam.cz/185-puma-fenty-red-velvet.html http://www.teenie-dancer.de/881-nike-air-mag-deutschland.html Adidas Superstar Oro Glitter Nike Sb Dunk High Pro Nike Air Max 2017 Noir Et Rouge Adidas Scarpe 2017 Superstar Nike Zoom Spiridon
 โดย... 1976
29 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    My gay pics http://gay.adultgalls.com/?page.derick greek gay gay model gay ski week is prince gay gay personal
 โดย... 1979
28 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    New gay site http://yaoi.erolove.in/?profile_austin nigel slater gay bi gay random gay chat gay group harvey levin gay
 โดย... 1987
28 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    neeicgl http://www.dunamix.fr/nike-air-max-tavas-homme-solde-652.htm http://www.festa-del-traouc.fr/converse-noir-all-star-186.html http://www.oxyjeune.fr/chaussure-de-basketball-nike-air-max-fly-by-pour-homme-186.html http://www.oxyjeune.fr/nike-kobe-11-690.html http://www.fenetres-mulhouse.fr/air-max-2017-grise-noir-926.html Nike Air Max Beige Black Air Force 9 Converse Basse Homme Blanche Basketball Shoes Nike Air Nike Dunk Sky High Kaki
 โดย... 1975
27 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
 โดย... 1980
27 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    hnbpkvs http://www.afclothingstore.co.uk/787-abercrombie-and-fitch-joggers-womens http://www.toys4us.fr/air-max-thea-femme-gris-rouge-832.html http://www.airmaxwomenshop.co.uk/air-max-thea-joli-black http://www.saloncotejardin.fr/589-adidas-stan-smith-femme-noir.html http://www.saveursdelapelterie.fr/nike-chaussure-fille-221.htm Abercrombie And Fitch Shoes Abercrombie Grey Shirt Adidas Yeezy Naranja Chaussure Reebok Chaussure Reebok Classic Leather
 โดย... 1987
26 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    phluico http://www.filmuthyrning.nu/converse-blue-navy-904.php http://www.special-t.nu/058-womens-nike-air-max-2016-black.html http://www.stockholmsstolthet.nu/ray-ban-sunglasses-aviator-gold-543.php http://www.nuzijn.nu/862-adidas-los-angeles-pink.html http://www.esperodcenter.nu/nike-air-max-2016-fake-vs-original-731.html Puma Trainers Red Oakley Sunglasses Radarlock Edge Nike Air Max Zero Canada Nike Flyknit Free Black Sole Converse Gold
 โดย... 1983
26 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    gbzfvjx http://www.air-jordan-6.fr/jordans-femme-710 http://www.marcgaboriaux.fr/680-chaussures-asics-decathlon.php http://www.air-jordan-6.fr/basket-jordans-femme-108 http://www.addam-31.fr/212-adidas-js-wings-3.0-dark-knight.php http://www.adevesoiree.fr/801-adidas-superstar-noir-et-blanche-pas-cher.html Asics Kinsei 6 Rouge Air Jordan 16 Retro Jordan 11 Noir Basse Gazelle Adidas Palmier Jordan Eclipse Blanche Femme
 โดย... 1988
26 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


    tjiupvn http://www.denhaagleeft.nu/nike-air-max-zero-qs-quickstrike-release-247.html http://www.hoedrukist.nu/894-nike-roshe-one-men-grey.php http://www.enkrona.nu/007-nike-air-huarache-run-white.asp http://www.hoedrukist.nu/961-nike-roshe-one-grey.php http://www.ikwildansen.nu/422-stan-smith-adidas-kanye.html Asics Kids Adidas Climacool White Puma Blaze Of Glory Bloodbath Nike Kobe 10 Elite Orange Adidas Ultra Boost
 โดย... 1980
26 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Hip free porn place http://hiddencam.xblog.in/?katarina erotic survivor erotic drama movies long island erotic erotic pose sexy women
 โดย... 1980
26 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    neazzqd http://www.widoox.fr/649-shoes-dolce-gabbana-femme.php http://www.soins-du-corps-maladies-de-peau.fr/975-armani-chaussure-pas-cher.html http://www.semeca-environnement.fr/671-chaussure-caterpillar-rose.htm http://www.pompesfunebresrobert.fr/182-golden-goose-ostrich.html http://www.soins-du-corps-maladies-de-peau.fr/884-chaussure-versace-femme.html Valentino Chaussures Homme 2016 Birkenstock Femme Blanc Vernis Golden Goose Slide Leopard Birkenstock Arizona Argent Chaussure Valentino Femme Basket
 โดย... 1984
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    rpyilas http://www.dolcevita-bbc.fr/188-puma-suede-rose-poudr.php http://www.australie-evenement.nl/puma-sneakers-zwart-grijs-376.htm http://www.dolcevita-bbc.fr/559-puma-suede-noir-bordeaux.php http://www.dolcevita-bbc.fr/553-puma-platform-red.php http://www.bewaakjegezondheid.nl/puma-suede-zwart-wit-dames-710.php Puma Suede Femme Blanc Puma Zalando Femme Puma Suede Noir Grosse Semelle Suede Puma Classic Trainers Basket Puma Femme Noir Et Rose
 โดย... 1982
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    hceitob http://www.larbalaise.fr/595-nike-performance-free-5.0-pas-cher http://www.julieherry.fr/959-nike-air-presto-femme-noir.html http://www.zionlyone.fr/428-nike-air-max-2016-bleu-noir.html http://www.yoahm.fr/nike-air-max-90-camel-926 http://www.zionlyone.fr/917-air-max-2016-beige.html Vans Old Skool Mte Grey Vans Old Skool Blanche Portes Saucony Shadow 5000 Grey Blue Adidas Homme Original Saucony Grid 8000 Lobster
 โดย... 1987
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Big dick shemales http://shemale.replyme.pw/?blog.dana transsex transexuals video free she mail movie s hemale sex shemalevideos.com
 โดย... 1986
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    xwtanzo http://www.esperodcenter.nu/air-max-shoes-2016-women-111.html http://www.algestop.nu/adidas-sl-loop-black-and-white-067.php http://www.enola.nu/067-nike-shox-em-new-york.html http://www.travelusa.nu/237-nike-air-jordan-3.html http://www.labrador-retriever.nu/883-adidas-yeezy-for-girls.htm Nike Air Huarache Mid Nike Air Force 1 Low Flyknit Nike Air Max 90 Hyperfuse Premium Volt Ray Ban Sunglasses Aviator Air Max 2017 Price
 โดย... 1978
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    mcutspi http://www.lesdroles.fr/988-sneakers-light-lacoste-femme.php http://www.lesdroles.fr/007-basket-lacoste-homme-noir-et-rouge.php http://www.messengercity.fr/158-mizuno-wave-prophecy.php http://www.miolands-mode-video.fr/861-chaussure-mbt-prix.php http://www.lessoinsdemariemassageenergetique.fr/186-chaussures-hugo-boss-en-ligne.php Le Coq Sportif Agate Lo Glitter Allover Palladium Boots Cuir Ralph Lauren Chaussure Bebe Palladium Basse Homme Salomon Speedcross 3 Gtx Femme
 โดย... 1982
24 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    wywyair http://www.sun-energie.fr/clarks-funny-girl-453.html http://www.widoox.fr/385-basket-versace-femme-2017.php http://www.prosperaim.fr/basket-valentino-homme-pas-cher-337.html http://www.pompesfunebresrobert.fr/626-chaussure-vibram-five-fingers.html http://www.toutoumiaou.fr/549-escarpins-noires.html Basket Chanel Blanche Et Noir Valentino Chaussure Homme Noir Pogba Adidas Shoes Balenciaga Shoes Homme Prix Chaussure A Talon Bleu
 โดย... 1986
24 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    dtupfgx http://www.whitneymcveigh.co.uk/nike-zoom-shoes-latest-980.php http://www.slojdakademin.se/333-puma-skor.php http://www.trisportteam.cz/623-vans-boty-cheb.html http://www.kristiinakoskentola.nl/780-nike-air-max-95-dames-grijs.html http://www.c-p-c.fr/656-adidas-tubular-femme-camel.htm Chaussure De Basketball Nike Air Max Fly By Pour Homme Buty Vans Mskie Nike Kobe 9 Elite Adidas Sl Loop Black Adidas Schoenen 2017
 โดย... 1977
24 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


    Gay porn site http://yaoi.erolove.in/?page_travis gay college new gay gay magazine gay sports gay young
 โดย... 1984
23 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Suggestive shemales http://shemales.blogporn.in/?post-lyric shemen tgirls shemal pict shemalevideo.com shemeal videos
 โดย... 1988
23 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    udbizto http://www.magicbulletpro.nl/air-max-90-infrared-840 http://www.baby-tshirt.nl/ralph-lauren-shirt-slim-fit.html http://www.anytekabel.de/580-nike-shox-rivalry-online-shop.asp http://www.kfz-haftpflichtversicherung-kuendigen.de/mbt-herren-066.php http://www.karmacosmic.de/181-nike-janoski-max-blau-gelb.html Saucony - Laufschuh Herren Pro Grid Ride 5 Nike Air Max Schwarz Wei Gnstig Schoenen Puma Ferrari Nike Swoosh Pet Kopen Abercrombie Jassen Outlet
 โดย... 1983
22 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    mwvojsz http://www.filmuthyrning.nu/converse-gray-and-black-544.php http://www.linkopingseskadern.nu/063-nike-air-max-1-essential-on-feet.asp http://www.smufjallgard.nu/adidas-superstar-gray-womens-866.htm http://www.duurzaamdrijvendwonen.nu/375-adidas-gazelle-og-womens-sale.php http://www.stockholmsstolthet.nu/ray-ban-glasses-2017-228.php Adidas Gazelle USA Shop Adidas Zx Flux Adv Verve Adidas Stan Smith Maroon Nike Air Max 1 Womens Blue Asics Beige
 โดย... 1980
22 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    eptnosf http://www.linkopingseskadern.nu/991-nike-air-max-1-olive-green.asp http://www.nuzijn.nu/256-adidas-la-trainer-on-feet.html http://www.appelgaard.nu/778-nike-lebron-10-cork.html http://www.stockholmsstolthet.nu/ray-ban-new-wayfarer-blue-gradient-polarized-924.php http://www.shakehands.nu/782-air-yeezy-grey.html Nike Flyknit Black Womens Nike Air Max 2016 Black And Orange New Balance Mens Running Shoes Adidas Neo Daily Clean Nike Zoom Winflo 3
 โดย... 1980
22 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Unstinting porn galleries http://busty.net.erolove.in/?personal-ashley vampire erotic erotic face adult erotica victorian erotic photographs
 โดย... 1985
22 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    pkheqht http://www.sjoraddningsbatar.se/902-vans-barnskor.php http://www.super8-ilfilm.it/225-adidas-energy-boost-2-esm http://www.mis-printed.se/802-timberlands-grey.html http://www.hollybushwitney.co.uk/800-adidas-eqt-boost-concepts.html http://www.berwynmountainpress.co.uk/adidas-js-tubular-870.html Hyperadapt Nike Kopen Adidas Loop Racer Schuh Nike Flyknit Trainer Nike Kobe 11 Black Nike Zapatillas Dunk Sky Hi
 โดย... 1981
21 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Hello. And Bye.
 โดย... 1988
21 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    gqyokqv http://www.duurzaamdrijvendwonen.nu/650-adidas-gazelle-solid-grey.php http://www.hoedrukist.nu/451-nike-roshe-run-black-sail-anthracite.php http://www.labrador-retriever.nu/574-adidas-yeezy-womens-shoes.htm http://www.actionspel.nu/819-nike-sb-pink-box-on-feet.asp http://www.aestas.nu/657-nike-air-max-97-engineered-mesh-blackened-blue.php Air Force One Blue Air Max 90 Womens Black Nike Air Jordan 40 Vans Classic All Black Nike Cortez White And Pink]333
 โดย... 1988
21 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    jqzxqwj http://www.ukfinanceguide.co.uk/778-air-max-1-white-blue.html http://www.accomlink.co.uk/adidas-shoes-high-tops-for-boys-362 http://www.giantfang.co.uk/nike-air-max-thea-premium-black-844 http://www.accomlink.co.uk/adidas-shoes-women-white-2015-663 http://www.directoryoffinance.co.uk/303-asics-netball-trainers-sale-uk.html Nike Air Max 2017 Junior Saucony Cohesion 9 Review Adidas Nmd White Camo Roshe Run Outfits Pinterest Air Max 2016 Flyknit Oreo
 โดย... 1978
21 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    rrhfdit http://www.programfurora.pl/305-new-balance-574-bordowe-damskie.php http://www.kristiinakoskentola.nl/053-nike-air-force-flyknit-red.html http://www.zonnigemuziek.nl/149-nike-dunk-high-premium-sb.htm http://www.pop-event.fr/nike-air-foamposite-ebay-672.php http://www.programfurora.pl/509-asics-gel-wrocaw.php Nike Hypershift Puma Boty Dmsk Rihanna Ny Era Keps Kobe 2 Adidas Review Adidas Gazelle Blu E Gialle
 โดย... 1985
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    ziggwah http://www.miolands-mode-video.fr/546-chaussure-supra-vaider.php http://www.messengercity.fr/076-mizuno-volleyball-2017.php http://www.dany-multi-services.fr/051-under-armour-clutchfit-stephen-curry.php http://www.thierryobadia.fr/739-basket-palladium-grise.html http://www.lesagapes-nantes.fr/hogan-h304-050.php Mizuno Wave Rider 19 Chaussure Ralph Lauren Homme Promo Basket Polo Ralph Lauren Pas Cher Coq Sportif Chaussure Rose Le Coq Sportif Chaussure Homme
 โดย... 1983
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    pbosmbk http://www.agences-prestashop.fr/lv-sacoche-homme http://www.marcgaboriaux.fr/634-asics-gel-lyte-iii-femme-pas-cher.php http://www.air-jordan-6.fr/jordan-6-retro-blanche-794 http://www.adevesoiree.fr/885-adidas-superstar-foundation-junior-blanche.html http://www.auto-njo.fr/yeezy-boost-750-replica-816.php Lv Monogram Asics Running Homme Pas Cher Air Jordan Basse Homme Air Jordan Gamma Blue Louboutin Dressing
 โดย... 1979
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Hip porn blog http://strapon.erolove.in/?reserved.melissa erotic paperbacks hot sex free erotic erotic belly dance
 โดย... 1983
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... الدمام
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... الدمام
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    شركة كشف تسربات المياه بسيهات وعنك شركة كشف تسربات المياه بالقطيف شركة كشف تسربات المياه بالاحساء شركة كشف تسربات المياه بالجبيل شركة كشف تسربات المياه بالخبر شركة مكافحة النمل الابيض بالاحساء شركة مكافحة النمل الابيض بالجبيل شركة مكافحة النمل الابيض بالخبر شركة مكافحة النمل الابيض بالقطيف شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام شركة تسليك مجارى بالدمام • شركة تنظيف بسيهات وبعنك شركة تنظيف بالقطيف شركة تنظيف بالجبيل شركة تنظيف بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة تنظيف بالخبر شركة تنظيف بالدمام شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة نقل عفش بالدمام شركة كشف تسربات المياه بالدمام شركة عزل اسطح بالدمام شركة تنظيف بالخبر شركة تنظيف بالقطيف شركة تنظيف بالاحساء شركة تنظيف بالجبيل شركة مكافحة حشرات بالخبر شركة مكافحة حشرات بالجبيل شركة مكافحة حشرات بالقطيف شركة تسليك مجارى بالخبر شركة تسليك مجارى بالجبيل شركة تسليك مجارى بالقطيف شركة تسليك مجارى بالاحساء شركة عزل اسطح بالاحساء شركة عزل اسطح بالقطيف شركة عزل اسطح بالجبيل شركة عزل اسطح بالخبر شركة عزل اسطح بالدمام شركة تسليك مجارى براس تنورة شركة تسليك مجارى بسيهات وعنك شركة عزل اسطح براس تنورة شركة عزل اسطح بسيهات وبعنك شركة مكافحة حشرات براس تنورة شركة مكافحة حشرات بسيهات وبعنك شركة تنظيف براس تنورة شركة ضي الرحمن للتنظيف شركة تنظيف مجالس بالدمام شركة تنظيف مجالس بالخبر شركة تنظيف مجالس بالقطيف شركة تنظيف مجالس بالجبيل شركة تنظيف مجالس براس تنورة
 โดย... الدمام
20 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Sexy depict shots http://brazil.porndairy.in/?pictures-teresa erotics erotic chatbot online erotic books erotic funny
 โดย... 1985
19 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Bawdy mirror shots http://oralsex.adultnet.in/?profile_kathy security cam sex videos brittany spears labia pictures desiree cousteau anal bunch lady metacafe sexy video
 โดย... 1985
15 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Indecorous blog pictures from internet http://femdom.adultnet.in/?anya erotic comics pdf adult videos hardcore erotic fight erotic museum
 โดย... 1975
14 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Sexy ladyboys http://shemaledating.sexblog.pw/?post-natalia free shemaile sex shemals sex movie shmel movies shemels pic shemall pictures
 โดย... 1983
12 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Gay porn site http://gayarab.erolove.in/?page_benjamin eddie murphy gay bottom gay gay vacation packages gay police indian gay men
 โดย... 1980
10 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Pretty shemales http://dickgirl.replyme.pw/?private-maeve trans free movies sex video shemal shemal en ny freeshemale.com transexual sexy pics
 โดย... 1985
10 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Unripe nude pictures http://asian.replyme.pw/?mariam erotic pages gay sex xxx video por erotic text messages free sex
 โดย... 1982
8 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Provocative depict shots http://latin.erolove.in/?tweet_jalyn canadian nipples xxx free cfnm porno free mature nudist www.heisser sex loliti.com
 โดย... 1986
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    At liberty ladyboys http://futanari.replyme.pw/?profile.moriah shemaile sex videos shemen shemals free sex shemald sex young transexual pics
 โดย... 1979
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Release porn pictures http://prostate.erolove.in/?front.darlene thank you mom xxx pee slave jeux hentai 3d gratuit utubebig boobs
 โดย... 1979
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Freeware gay porn http://gay.adultgalls.com/?page-braydon gay retirement communities free gay chats african gays gay top gay cam
 โดย... 1979
4 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    At large porn pictures http://oralsex.adultnet.in/?fill someone in on_whitney erotic ebooks free sex hot erotic excerpts erotic male photography
 โดย... 1983
3 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Pornographic blog pictures from internet http://asianmilf.xblog.in/?corinne lit erot erotic boxing love erotic erotic romance book erotic writings
 โดย... 1988
2 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Shemale anal sex http://shemale.replyme.pw/?blog.maggie shamale transexual chat transexual transxual sex shemal sex
 โดย... 1986
1 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Erotic pictures blog http://mature.xblog.in/?summon forth-brandi sports uae dubai volleyball adult easter egg hunts in illinois movis sex girls fucking baseball bat
 โดย... 1986
1 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Fascinating girls blog http://webcamsex.net.erolove.in/?make the most of.tianna adult movie xxx sexy movies free adult movies free sex porono
 โดย... 1983
28 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    cheap custom team jersets china hckey jersey
 โดย... 1981
27 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    nqlooeg http://www.el-codigo-promocional.es/301-reebok-princess.aspx http://www.ibericarsalfer.es/nike-running-baratas-online-902.html http://www.cdoviaplata.es/mbt-baratos-zapatos-339.html http://www.bristol.com.es/air-force-rojas-altas-339.html http://www.batalladefloreslaredo.es/scalpel-oakley-409 Nike Air Max 90 Color Nike Free Run 3.0 V4 Mujer Nike Air Max 90 Hombre 2016 Nike Sb Stefan Janoski 2016 Nike Roshe Run Swag
 โดย... 1985
27 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Fresh gay images http://gayarab.erolove.in/?page-cayden gay chat avenue gay saunas gay books gay hussar gay cops
 โดย... 1981
26 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    have finally , or if perhaps variety of could preferred prior several officially on this website plot about the michael kors womens are actually allow you to be . Look-alike in addition to postal wallet women service provider wholesale to obtain participants within the in your case amazon . Therefore very hot make the most efficient accessibility to the to provide a for any a long a person's soul buy Hermes Handbags uk every time then you need performer's getting UGG Butte 5521 This is not to say that you need to remain absent from all sweets all the time. You can indulge every now and then and thanks to cravings you could come across oneself wanting sweets extra generally than not. You do have to keep it in moderation. Being expecting should not be looked at being an excuse to eat whatever you need for nine months. Both you and your infant could pay a dear Red Bottom Shoes price tag. And not so happens)))) 2015 New Design Louis Vuitton Men Handbags Briefcases And Work Bags Damier Ebene Canvas Porte-Documents Voyage Fusion N41143 discount
 โดย... 1981
24 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Free shemale porn http://shemaledating.sexblog.pw/?personal.daphne transexaul sex semales.com sex free movies free transexual chat shemael
 โดย... 1985
24 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Long dick shemales http://dickgirl.replyme.pw/?post.jaylyn chicks with dicks hard core shemale shemeal videos trans free movies
 โดย... 1983
23 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Fresh porn blog http://latin.erolove.in/?private soldier_jaycee mom having sex while husband watches german adult video mamboo sex black heath
 โดย... 1978
23 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Pornographic blog pictures from internet http://hentai.sexblog.pw/?moriah erotic foot massage hotsex erotic text messages xxx.prono.com erotic sms
 โดย... 1987
22 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Rid ladyboys http://shemales.xblog.in/?page-riya free shemaile sex trans free movies shemael shmale shmel movies
 โดย... 1987
21 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    My gay pics http://men.sexblog.pw/?pg-zack gay males gay romance gay show gay friendship gay romance novels
 โดย... 1987
20 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Sexy pctures http://anime.sexblog.pw/?margaret erotic visions adultmovies auto erotic asphyxiation korean erotic erotic audio books
 โดย... 1979
20 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... chenlina
15 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    tdwyiro http://www.accomlink.co.uk/adidas-tubular-black-037 http://www.cyberville.co.uk/943-new-balance-red-lion-trainers.htm http://www.winchesterletting.co.uk/air-huarache-triple-980.asp http://www.usapokergame.co.uk/093-adidas-ultra-boost-white-girls.html http://www.realmortgagefinance.co.uk/nike-shox-oz-white-249.php Adidas Cap Womens Black Adidas Superstar Black White Gold Review Nike Air Max 95 Black Ray Ban Rb3025 Nike Air Force 1 Low Chicago
 โดย... 1983
14 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Brazil shemales http://shemales.xblog.in/?blog-naomi labyboy pics tranies.com freeshemale.cum shmale shemael
 โดย... 1982
11 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    dslfdna http://www.tableoakfurnitureland.co.uk/2017-nike-air-max-mens.html http://www.attention-deficit-disorder.co.uk/air-max-2016-white-mens-631.html http://www.lanarkunitedfc.co.uk/402-nike-air-max-90-white-gold http://www.attention-deficit-disorder.co.uk/womens-nike-air-max-2016-pink-218.html http://www.howzituk.co.uk/378-nike-flyknit-air-max-dark-grey.html Nike Air Max Women Shoes 2015 Air Max 1 Essential Brown Womens White Leather Converse Size 6 Nike Running Shoes For Women Neon Green Nike Air Max 2015 Orange
 โดย... 1987
11 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... semprul
9 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Shemale anal sex http://futanari.blogporn.in/?page.justice freeshemale movie sehmale movies free tranies.com shemels pic free shemaleporn.com
 โดย... 1981
8 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Shemales from popular networks http://futanari.blogporn.in/?page-alexandria transxual sex trans free movies tranies.com pornos chemale shemald sex
 โดย... 1987
7 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    iwjhaux http://www.amadeus-voyance.fr/353-puma-fenty-creeper-rouge.html http://www.lowcostjet.fr/951-adidas-nmd-runner-white.html http://www.bagage-de-bonnesante.fr/nike-roshe-run-bleu-et-noir http://www.puntocomadv.it/870-scarpe-shox-uomo http://www.retedipli.it/839-scarpe-ginnastica-saucony-prezzi.html Puma Rihanna Creepers Noir Occhiali Sole Ray Ban Tondi Basket Nike Roshe Run Saucony Jazz Uomo 2017 Ray Ban Rb4165 Justin 601/8g Prezzo
 โดย... 1977
3 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Lewd blog pictures from internet http://futanari.porndairy.in/?johanna adults movies erotic navel erotic photo hunt erotic horror stories erotic child
 โดย... 1985
3 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Sexy pctures http://amateurblowjob.adultnet.in/?reese erotic mp4 erotic cards sex pictures italian erotic erotic resort
 โดย... 1983
2 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Vacant pictures http://bikini.blognet.pw/?tessa life erotic wow erotic erotic desktop wallpaper poren sex xxx erotic photo hunt
 โดย... 1983
2 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Modish bare pictures http://futanari.porndairy.in/?joyce erotic lounge erotic kids erotic love poems victorian erotic photography adults movies
 โดย... 1976
2 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


    Pornographic girls blog http://teen.porndairy.in/?fill someone in on.reanna porno arab hijab video gratuit free homemade bbw movies ohsaa boys basketball tournament indian hair styles for women videos
 โดย... 1984
30 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Porn gay vie with http://yaoi.erolove.in/?info.remington gay finder gay chatting sites gay names gay vacation gay camping
 โดย... 1984
30 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702