๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2    หน้าถัดไป >

    Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. www.office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... KARENMINTON
13 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    InstallMcafee antivirus to protect your computer or laptop from virus attacks. Visit there to activate mcafee antivirus with activation code. mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate office.com/setup
 โดย... KARENMINTON
13 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 

 


    mcafee Antivirus is one of the most critically acclaimed security program across the globe. Protect your devices and data from viruses, malware, Trojan horses, worms, and other cyber threats with real-time protection and threat scanning. Get robust protection offered by McAfee by following the process (download, install, activate) on  mcafee.com/activate |  www.mcafee.com/activate
 โดย... mcafee.com/activate
12 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url]
 โดย... 1980
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://www.biz-for-all.ru/user/igguivano1970/]yourcashgroup.com[/url]
 โดย... 1980
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://mrzsite.hol.es/user/lodasenle1985/]onlinehomecashsystem.com[/url]
 โดย... 1980
10 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://seksotur.ru/user/ranlayveco1984/]herewomentalksocial.com[/url]
 โดย... 1980
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011]bestwebcam.us.com[/url]
 โดย... 1982
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://dietica63.ru/index/8-33829]3monthpaydayloans.us.com[/url]
 โดย... 1980
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011]bestwebcam.us.com[/url]
 โดย... 1982
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://www.profstv.ru/user/azocinso1974/]adultonlinewebcams.us.com[/url]
 โดย... 1975
9 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011]bestwebcam.us.com[/url]
 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 

 


    [url=http://20ye.ru/index/8-41573]sex-pictures-post.com[/url]
 โดย... 1980
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://www.news-for-woman.ru/user/unprognasu1986/]bestonlinewebcam.us.com[/url]
 โดย... 1975
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011]bestwebcam.us.com[/url]
 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://mundo.adjaranet.com/user/tronarinflan1973/]abruzzomeeting.com[/url]
 โดย... 1975
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://forum.medical-boards.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=378260]cash-for-old-car.com[/url]
 โดย... 1980
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://sbs-metallbau.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395011]bestwebcam[/url]
 โดย... 1982
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://avodartbest.us.com/]cost of avodart[/url]
 โดย... 1976
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://www.profstv.ru/user/lesimoma1976/]freemaledatingsites.us.com[/url]
 โดย... 1975
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url]
 โดย... 1976
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://metformingenericbuy.com/]metformin 500mg er[/url]
 โดย... 1981
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 

 


    [url=http://buycialis.us.com/]buy cialis[/url] [url=http://buyamoxil.us.com/]amoxil 875[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]buy levitra[/url] [url=http://propeciagenericbuy.com/]propecia[/url] [url=http://metformingenericbuy.com/]metformin[/url] [url=http://azithromycin.in.net/]where can i buy azithromycin[/url] [url=http://baclofenbest.us.org/]baclofen generic[/url] [url=http://clonidinebest.us.com/]Clonidine[/url] [url=http://colchicine.in.net/]colchicine probenecid[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]allopurinol price[/url]
 โดย... 1979
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://vermoxbest.us.com/]Vermox[/url] [url=http://arimidexbest.us.com/]cost of arimidex[/url] [url=http://ampicillin.us.org/]ampicillin 500mg[/url] [url=http://propeciagenericbuy.com/]generic propecia prescription[/url] [url=http://buypropecia.us.com/]Buy Propecia[/url] [url=http://cafergot.in.net/]cafergot pills[/url] [url=http://buymetformin.us.com/]metformin[/url] [url=http://buycialis.us.com/]cialis online[/url] [url=http://buyamoxil.us.com/]amoxil online[/url]
 โดย... 1988
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://autoinsurance.us.org/]auto insurance[/url] [url=https://cheapcarinsurance.us.com/]cheap car insurance online[/url]
 โดย... 1977
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    http://prozacgenericbuy.com/ - prozac http://buypaxil.us.com/ - paxil delayed ejaculation http://vermoxbest.us.com/ - vermox http://buyamoxil.us.com/ - amoxil without prescription http://tadacipbest.us.com/ - tadacip no prescription http://furosemide.in.net/ - furosemide http://albuterolgenericonline.com/ - cost of albuterol inhaler http://kamagrabest.us.org/ - where to buy kamagra http://acyclovirgenericbuy.com/ - acyclovir http://advairbest.us.com/ - info
 โดย... 1979
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
8 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    norton.com/setup norton setup is simple for any client and gadget. you have to go to office site of norton and enter key to enact it.norton is easy to understand and simple to explore with inbuilt guidance to setup and sweep your gadget for security. norton.com/setup | www.norton.com/setup
 โดย...  norton.com/setup
7 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup ms office is an undeniable suite involves diverse applications, administrations and servers. The applications that make up Office get refreshed with the dispatch of its most recent renditions. office.com/setup|www.office.com/setup
 โดย... office.com/setup
7 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    office.com/setup Individuals can purchase any of the Office forms from Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office 2007, and Office 2003, contingent upon the prerequisites of …office.com/setup|www.office.com/setup
 โดย... office.com/setup
7 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1979
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1980
6 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Dial Printer Support is an online service provider which provides the best customer service. It resolves the brother laser printer, brother printer and desktop issues. Once you give a call at +1-888-621-0339 the expertise they will get in touch with you to figure the exact problem. Further the team will guide you on the ways to resolve the issue over the phone. Dial Printer Support
 โดย... Dial Printer Support
5 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    HP Printer Technical Support team is a group of experts which deal with technical issues in your printer. In case you need any technical support contact us by dialing our toll-free number +1-888-621-0339or visiting our website HP Printer Technical Support
 โดย... KXJNB
5 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    HP Laptop stands as the top-selling laptop manufacturer, which also offers other products such as a printer, scanner, USB drives and more. The HP Laptops are combined with high-quality components and top-end features. HP Laptop is the device which can ease a task and acquire with feature-rich qualities. HP Laptops are best known for its excellent quality and better service to their customers as HP always looks for their customers’ needs. https://www.dialprintersupport.com/hp-laptop-support.php
 โดย... HP Online Support
5 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1987
4 ธันวาคม 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi guys I wanted to see if you would be interested in any of my vape seo and marketing services. I used to work for an seo company but I got laid off as the company relocated to another country. I am now a full-time freelancer on Sweaty Quid UK freelancer site. I can literally offer you all sorts of seo services such as vape backlinks, youtube commenting on vape review videos, posting in Google+ communities, sending out newsletters to over 40,000 vape companies, driving traffic to your site and so much more. I am presently working with 10 USA-based vape shops and have managed to rank 5 of them on page one of Google in just over a month. You can view and order my services from https://sweatyquid.com/author/vapingprincess/ Thanks for your time! Feel free to drop me a message on Sweaty Quid as that is where I spend most of my working day! :)
 โดย... London
30 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Good afternoon I am a big fan of your blog and I have taken the initiative and written some cool articles for you to publish on your blog. I am just starting out as a blogger. I have already published some of my articles on some well-known sites such as https://peachesandscreams.co.uk. You can find all the articles on my google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1hKNGwDpmSqW_ODdFKnciyrvPuz0oV9tO?usp=sharing If you like my articles then I could write a couple more later this week when I have some more free time. Keep up the great work and have a fab week ahead! Kind regards
 โดย... London
30 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    norton.com/setup is one of the best Security Antivirus product which can completely protect your digital online life. You can securely surf the internet with the To activate your with product key you can visit norton.com/setup. office.com/setup is a product of office setup. Get support if you face problem to activate office.com/setupor install Microsoft office product. Install office 2019 with Product Key.
 โดย... john martin
29 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hi! Love the auto content on your website! You know, businesses generate organic traffic from their blog, and we feel that you could use a little help, since you are not blogging daily yet. Blogging takes a lot of time and energy, and we have just the team to come up with great writing you are looking for. You can have your new article to post on trangzone.com starting at $10 in as little as 5 business days! Check out our work and reviews from past clients here: http://bit.ly/seowriters Thank you for your time, Enjoy the rest of your day. Barbra Questions? Send a message to our support site or check out the FAQ. You are receiving this email because the contact form at trangzone.com is open to the public.
 โดย... Mirabel
27 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Norton.com/Setup is best Antivirus available in the market. Download www.norton.com/setup To activate your Norton.com/Setup with product key you can visit www.norton.com/setup Office.com/Setup is a product of MS Office.com/Setup. Get www.office.com/Setup support if you face problem to activate www.office.com/Setup or install Microsoft office product. Install Office Setup with Product Key.
 โดย... houston
27 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hello! Love the paper content on your site! You know, websites get traffic from their blog, and we feel that you could use a little boost, since you are not blogging weekly yet. Blogging takes a lot of time and effort, and we have just the team to come up with great content you are looking for. You can have a brand new article to post on trangzone.com starting at $10 in as little as 5 days! Check out our work and reviews from happy clients here: http://bit.ly/seowriters Thank you for your time, Enjoy the rest of your day. You are receiving this email because the contact form at trangzone.com is open to the public. If you like to opt-out of future communications from us, please submit your request here: http://bit.ly/submitawebsite Unsubscribe to stop getting our emails.
 โดย... Strathcona County
27 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... littlehaleh
23 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    The Global Vape Shop Database has undergone many updates this month and is now much more powerful, leaner and up-to-date. Hundreds of new vape shops have been added across multiple countries in Europe. New countries have been added. You can view the full update log here (https://theeliquidboutique.co.uk/products/global-vape-shop-database). Why Over 300 E-Liquid Brands and Vape Wholesalers Have Chosen the Global Vape Shop Database Our vape shop leads help to connect your business with thousands of vape shops in the USA, Europe, Asia, Russia and CIS and Africa. You can use vape shop contact details for newsletters, e-mail campaigns, telesales, social media marketing, website research, website contact form submissions and in-shop visits. To put it very simply, our vape shop contact details bridge your business with vape shops and hence help you to generate sales. Our vape shop database is the most powerful, comprehensive and up-to-date database of practically ALL vape shops around the world. Our team is making at least one update every week to add new vape shops. Some Bad News We are going to be increasing the price of the Global Vape Shop Database to cover our base costs of multiple updates and constant filtering of the database. There is no database on the market that is as regularly updated as ours. Equally, our team is regularly visiting vape exhibitions, vape shops and vape events to gather new vape shop details so it is another cost that we have to take into account. Some Good News We are going to be freezing our prices for the next 7 days. Here's your opportunity to acquire the Global Vape Shop Database at its original price and enjoy free lifetime updates sent directly to your inbox. Success Stories We are very proud to say that our database is one of the major reasons for the growth and expansion of many e-liquid brands that started from 0 and are now taking the global vape market by storm. Get your copy of the Global Vape Shop Database from here https://theeliquidboutique.co.uk/products/global-vape-shop-database
 โดย... Mayfair
22 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Contact Details of 40,000 Vape Companies Reach over 40,000 vape companies through your email or newsletter campaign today. Over the past month, we have built up and beefed up our list of over 40,000 vape company e-mails. This is a very simple list that comes in a text file and contains emails of vape shops, vape wholesalers, e-liquid brands, e-juice distributors, vape wholesalers, cbd stores, manufacturers and much more from all over the world. This is by far the most up-to-date, comprehensive and most complete list of all vape companies in the entire world. Ways to Use the Vape Company E-Mail List to Grow Your B2B Sales If you are an e-liquid brand, a vape wholesaler or manufacturer, this list is a great way to contact over 40,000 vape companies in a click of a button. Simply upload your e-mail list to your list of contacts on your newsletter provider or elsewhere, create your newsletter and hit send! What You Will Receive with Your Purchase Instant download upon checkout Free lifetime updates sent directly to your inbox The best value This is a Limited Time Offer! Hurry We are updating our list of vape company emails almost on a weekly/monthly basis and in order to justify the sheer amount of work that goes into maintaining this list, we will be increasing our prices. We are giving you a limited opportunity to acquire this list at its original price for the next 7 days. Get your copy at https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list Have a great day and keep those mods firing!
 โดย... Mayfair
22 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Mostly we face problems while writing assignments is because of lack of writing skills or we don’t know from where I will get proper information for my assignment. To solve this issue many assignment help online service are available in market. https://www.allassignmenthelp.com
 โดย... Assignment help
21 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hello! I would really like to keep this email short and try my best to not sound like automated giberish. I just came across your website and was wondering if you accept guest posts/sponsored posts.We only want to send over relevant and high quality content written by a team of editors. We are open to paying for the post as well. Feel free to email me at gabyalexander008@gmail.com or call me at (732)3213626. regards
 โดย... Kallitsch
20 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1978
20 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
18 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    norton.com/setup -to protect all your Windows, Mac & Android devices. Get Norton Setup and easily run to install Norton Anti Virus. Visit website:- www.norton.com/setup Visit website:- www.office.com/setup Visit website:- www.mcafee.com/activate
 โดย... James1995
18 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1975
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    http://effexorxr.us.org/ - effexor medicine http://levitra20mg.us.org/ - levitra 20 mg http://ataraxbest.us.org/ - atarax antihistamine http://cymbaltageneric.us.org/ - cymbalta http://lipitorgeneric.us.org/ - lipitor 10 mg http://sildenafiloffers.us.com/ - sildenafil 100mg tablets http://cialisbest.us.com/ - Cialis http://valtrexbest.us.com/ - Valtrex Medicine http://furosemide20mgtab.us.org/ - furosemide 20mg http://genericcymbalta.us.org/ - cymbalta prices
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    http://levitra20mg.us.org/ - levitra 100mg http://valtrexbest.us.com/ - buy cheap valtrex http://lipitorgeneric.us.org/ - lipitor http://effexorxr.us.org/ - effexor xr 75 mg http://furosemide20mgtab.us.org/ - furosemide pill http://sildenafiloffers.us.com/ - viagra sildenafil citrate http://ataraxbest.us.org/ - Atarax For Itching http://cialisbest.us.com/ - cialis http://genericcymbalta.us.org/ - cymbalta 20 mg http://cymbaltageneric.us.org/ - buy cymbalta cheap
 โดย... 1984
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
16 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    Hello, How are you dear? I am just contacting to you because you are in the field of digital marketing. You may know or need SEMRush tool? We provide it at just $60/month: https://bit.ly/buysemrush If you have any question just contact us; Email: seoride.com@gmail.com Skype: live:seoride.com Regards, SEORide.com Team https://seoride.com
 โดย... Campo Grande
11 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    blog online online online b97f online pfizer france
 โดย... 1986
10 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online loans instant approval instant loans online debt consolidation no credit check payday loans bad credit loans guaranteed approval credit card debt consolidation loans payday loans lake charles bad credit loans guaranteed approval advance payday bad credit loans with monthly payments payday advance payday advance
 โดย... 1978
7 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    essay writing writing my essay the help movie essay cheap essay writing can you help me with homework do your homework homework helpers help with my assignment essay 938 22 long rifle write essays for me write my essay writing an essay help importance of essay writing essays online academic essay buy essays online essay paper writing service paper writing australian essay writing service school papers
 โดย... 1980
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    advance loan cheap personal loans best loan companies payday advance online best payday loans online cash payday loans guaranteed payday loans personal loan for payday advance loans payday payday payday payday loans online instant payday loans payday loans online payday loans online payday loan assistance payday loans online no credit check cash payday loans online payday loans loans for 1000 bad credit loans guaranteed approval quick loans no credit check same day online loans bad credit loans with bad credit small loans for bad credit loans with bad credit small loans for bad credit cash loans no credit no credit loans loans no credit no credit loans best online loans instant approval unsecured loans small personal loans with bad credit online loans instant approval loan express loans fast loans cash loans today
 โดย... 1980
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    unsecured debt consolidation payday loans best payday loans online online payday loans payday no credit check payday loans best debt consolidation loans approved by bbb online payday loans no faxing fast cash installment loans online loans for bad credit loans without cosigner online loans instant approval 24 hr loans bad credit loans guaranteed approval bad credit loans guaranteed approval best loans for bad credit loans loans loans loan no credit check get a loan with bad credit loans for bad credit loans with bad credit small personal loans with bad credit loans no credit no credit loans loans no credit check really bad credit loans payday advance advance loans payday advance online payday advance best payday loans online best payday loans online cash payday loans illinois cash advance payday loans online payday loans online payday loans in chicago payday loans online
 โดย... 1982
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    dosa cialis buy cialis cheap cialisbuy sildenafil viagra viagra online viagra cheappara mujeres que viagra para buy viagra online generic viagra online
 โดย... 1977
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online onlineo online sicur 9504 online pharmacie tunisi 9504 herbal online soho london 9504
 โดย... 1983
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis in aachen cialis cheap cheap cialiscialis viagra preisvergleich online viagra viagra onlineviagra gets her horny buy generic viagra generic viagra
 โดย... 1984
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis online aus deutschland cialis generic cialis cheapviagra generico marcas buy generic viagra buy generic viagraindia viagra price viagra online buy viagra online
 โดย... 1977
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online realiable cialis orders cialis cialisjust try viagra online india buy viagra buy generic viagralink for you cialis viagra generic viagra online viagra
 โดย... 1978
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    best way to order online 9504 como usar onlineo online 9504 prix online en suisse 9504
 โดย... 1985
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis best price us cialis cialisbest prices on brand viagra canadian viagra viagra onlinewe recommend viagra ordering cheap viagra online viagra online
 โดย... 1975
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    vendo kamagra cialis cheap cialis generic cialisviagra generico marcas buy viagra online online viagraviagra marque online viagra online viagra
 โดย... 1980
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    can you online online at riteaid 9504 online online soft tabs 9504 quality of online online 9504
 โดย... 1975
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online e aspirina 9504 online price in saudi 9504 prix online en suisse 9504
 โดย... 1981
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online best price us 9504 online potenzmittel de 9504 achat online en ligne pas cher 9504
 โดย... 1978
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online legal bestellen 9504 online online in cancun 9504 online oder hnliches 9504
 โดย... 1978
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    best way to order cialis generic cialis online cialis genericcheapest viagra ever canadian viagra buy viagraviagra sample in australia generic viagra generic viagra
 โดย... 1987
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    look here similar cialis cheap cialis cialis cheapweak viagra generic viagra online online viagraviagra generika kaufen paypal generic viagra online viagra online
 โดย... 1977
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialiscanada org buy cialis generic cialis onlinediscount viagra cannada generic viagra online buy viagraviagra for woman dosage viagra viagra online
 โดย... 1986
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    we use it super cialis cialis cheap generic cialis onlinebuy viagra in walmart buy viagra generic viagra onlinecialis viagra oder levitra viagra online cheap viagra
 โดย... 1985
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    uk cialis online cialis generic buy cialisbuy viagra in walmart buy viagra online buy viagrabuy online viagra in the uk generic viagra generic viagra
 โดย... 1982
6 พฤศจิกายน 2561 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702