.
ประเพณี : ถือศีลกินเจ
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ถือศีลกินเจ
ช่วงเวลา
การถือศีลกินเจของชาวตรังตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) โรงศาลเจ้าทุกโรงจะกำหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานที่บริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง

ความสำคัญ
พิธีถือศีลกินเจจะเป็นพิธีที่มีความสำคัญดังนี้
๑. เป็นการบำเพ็ญศีล สมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ เป็นการละเว้นการทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ งดการเที่ยวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ศรัทธาที่กินเจจะสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิต ขอพรให้ตนเองและครอบครัว
๒. เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ที่ถือศีลกินเจ
๓. เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ที่ศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีถือศีลกินเจ ต่างก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน มีการบริจาคทรัพย์สำหรับเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัว เพื่อให้มีอาหารเพียงพอ มีอาสาสมัครมาช่วยงานทำงานครัวเป็นจำนวนมาก

พิธีกรรม
ประเพณีถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่มีการผสมผสานของลัทธิความเชื่อต่าง ๆ หลายลัทธิ ได้แก่ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื่อ ลัทธิการนับถือเทวะ และพุทธศาสนานิกายมหายาน
การประกอบพิธีกรรม
๑. ก่อนพิธีหนึ่งวัน จะมีการทำความสะอาดศาลเจ้า รมกำยาน ไม้หอม และยกเสาธงเต๊งโก ไว้หน้าศาล เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของเจ้า พอถึงเวลาเที่ยงคืนจะประกอบพิธีอัญเชิญยกอ๋องฮ่องเต้ และกิวอ๋องไตเต้มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขวนตะเกียงน้ำ ๙ ดวง ซึ่งหมายถึงดวงวิญาณขององค์กิวอ๋องไตเต้ เป็นอันว่าพิธีกินเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากพิธีรับเจ้าเข้ามาเป็นประธานในศาลแล้ว ก็จะทำพิธีวางกำลังทหารรักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ
๒. การเตรียมการกินเจ ผู้ศรัทธาที่จะร่วมถิอศีลกินเจจะทำความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดหมดกลิ่นคาว จัดแยกเครื่องใช้ไว้เฉพาะไม่ปะปนกับเครื่องใช้ทั่วไป บางบ้านจะนำภาชนะชุดใหม่มาประกอบอาหารและใส่อาหารเจ บางบ้านจะรับอาหารจากโรงปรุงของศาลเจ้า
๓. พิธีกรรมตลอด ๙ วัน ของการกินเจ มีดังนี้
๓.๑ พิธีบูชาเจ้า ทำในวันแรก บูชาด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ ทั้งที่ศาลเจ้า และที่บ้านของผู้ที่กินเจ เมื่อกินเจครบสามวัน ถือว่าผู้กินเจได้ชำระร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้สะอาดบริสุทธิ์
๓.๒ พิธีโขกุ้น เป็นพิธีเลี้ยงทหารที่รักษาการณ์ตามทิศต่าง ๆ จะทำพิธีในวัน ๓ ค่ำ ๖ ค่ำ และ ๙ ค่ำ มีอาหารและเหล้าเซ่นสังเวยเลี้ยงทหาร
๓.๓ พิธีซ้องเก็ง เป็นพิธีการสวดมนต์ พิธีนี้จะเริ่มตั้งแต่องค์กิวอ๋องไตเต้ เข้ามาประทับในศาลและจะกระทำกันทุก ๆ วันวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้าและตอนค่ำ
๓.๔ พิธีบูชาดาว จะทำในคืนวัน ๗ ค่ำเพื่อขอความคุ้มครองให้แก่ผู้กินเจ ในพิธีบูชาดาว จะมีการแจกฮู้ (กระดาษยันต์) เพื่อคุ้มครองผู้กินเจ
๓.๕ พิธีแห่เจ้า (ออกเที่ยว) เป็นพิธีที่เจ้าทั้งหมดออกเยี่ยมลูกหลานตามบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าความชั่วร้าย ศาลเจ้าแต่ละโรงจะออกเยี่ยมไม่พร้อมกัน พิธีนี้จะจัดเป็นริ้วขบวน แห่แหนไปตามถนนสายต่าง ๆ บรรดาชาวบ้านที่จะศรัทธาจะตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ไว้รับพระและจุดประทัดเมื่อขบวนผ่าน เจ้าองค์ที่เข้าประทับทรงจะแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารโดยใช้ของมีคม เหล็กแหลม ทิ่มแทงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๓.๖ พิธีลุยไฟ เพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของเจ้า จึงมีการก่อกองไฟให้เป็นถ่านแดงระอุร้อน เจ้าที่เข้าประทับคนทรงจะเข้าไปวิ่งลุยผ่านกองไฟ เพื่อแสดงให้เห็นความบริสุทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ผู้ที่ถือศีลกินเจก็จะเข้าไปลุยไฟด้วยเพื่อให้ไฟทิพย์ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์
๓.๗ พิธีส่งพระ ทำกันในวันสุดท้ายของการกินเจ พิธีนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือภาคกลางวันจะส่งเทวดาเง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งทำกันที่เสาธง และภาคกลางคืนจะส่งองค์กิวอ๋องไตเต้ ซึ่งจะทำกันตอนเที่ยงคืน โดยผู้กินเจจะเดินไปส่งกันที่ฝั่งน้ำเพราะเจ้าจะกลับสวรรค์ทางทะเล และทันทีที่คณะส่งเจ้าออกพ้นประตูศาลไฟทุกดวงจะต้องดับสนิท แล้วปิดประตูใหญ่ รุ่งขึ้นจะลดเสาธง เรียกทหารพร้อมกับเลี้ยงทหารและส่งกลับ เสร็จแล้วก็เปิดประตูใหญ่เมื่อได้ฤกษ์ตามวัน/เวลาที่เจ้าสั่งไว้

สาระ
พิธีกินเจ เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และเว้นอบายมุขทั้งหมด และเป็นพิธีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกที่มาร่วมพิธี
 
พิธีกินเจเชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ประเทศจีน ชาวเมืองทั้งหลายในประเทศจีนประกอบพิธีกินเจขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครองด้วย ชาวจีนในตรังจึงจัดพิธีกรรมกินผักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีกินเจในจังหวัดพังงา เริ่มขึ้นในการทำพิธีกินเจ ผู้คนที่ร่วมพิธีจะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหารจนสะอาดหมดกลิ่นคาว บ้างก็ใช้ภาชนะชุดใหม่ในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารผัก บ้างก็ไปรับประทานอาหารที่โรงครัว ในช่วงกินผักนี้ผู้ที่เคร่งครัดในพิธีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวตลอดทั้ง ๙ วัน โรงครัวของศาลเจ้าจะรับภาระหนักมากในเรื่องการประกอบอาหารให้กับผู้ที่ร่วมกินผัก ผู้ใดที่ประสงค์จะรับอาหารจากศาลเจ้าต้องไปลงชื่อแจ้งความประสงค์บอกจำนวนบุคคลในบ้านที่ร่วมกินผัก และจำนวนวัน เพื่อว่าโรงครัวจะได้จัดเตรียมอาหารได้เพียงพอ เมื่อถึงเวลาอาหารจะนำปิ่นโตตักอาหารไปรับประทานที่บ้าน และเนื่องจากจำนวนของผู้ร่วมกินผักมีมากทางโรงครัวจึงต้องหาอาสาสมัครมาช่วยงานครัวเป็นจำนวนมาก สำหรับอาหารและค่าใช้จ่ายในโรงครัวนั้นได้รับบริจาคจากผู้มีใจศรัทธา และบุคคลทั่วไป และจากผู้เข้าร่วมกินเจ
อาหารที่โรงครัว จัดทำมีทั้งผัด แกงจืด และแกงเผ็ด ซึ่งปราศจากไข่ และเนื้อสัตว์ นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ศาลเจ้าก็จะมีแม่ค้าทำอาหารผักนานาชนิดมาจำหน่าย
การประกอบพิธีสำคัญ ๆ ในช่วง ๙ วันนี้ จะมีการทรงเจ้าโดยอัญเชิญเจ้าต่าง ๆ มาประทับทรงในร่างของม้าทรงนั้น คือผู้ที่ชะตากำลังจะดับ ก็จะเข้าร่างประทับทรง เพื่อต่ออายุให้ หรือบุคคลที่เหมาะสม และสมัครใจจะเป็นม้าทรง เจ้าก็จะเข้าประทับทรงเช่นกัน
ในระยะที่มีการประกอบพิธีต่างๆ หรือในกรณีที่มีการแห่ขบวนไปม้าทรงจะแสดงอิทธิฤกษ์ ฟาดฟันอาวุธไปตามร่างกายของตนเอง บ้างเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงลิ้น แก้ม แขน ขา มีการขึ้นบันได มีดแหลมคมก็มิได้ปรากฏบาดแผลให้เห็นเลย ภาษาที่ม้าทรงพูดขณะที่เจ้าประทับทรงก็เป็นภาษาจีนตลอด ถึงแม้ตัวม้าทรงเองจะไม่เคยรู้เรื่องภาษาจีนเลยก็ตาม
การที่ม้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ถือกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ที่กินผัก โดยพระเป็นผู้รับเคราะห์เสียเอง ในระหว่างการประกอบพิธีต่าง ๆ จะมีการประโคมด้วยกลอง เสียงอึกทึกมาก มีการซื้อหาประทัดเพื่อนำมาจุดในระยะของการประกอบพิธีกันมากมาย   

moncler jacket

michael kors handbags

montblanc pens

jordan shoes

burberry outlet

ugg boots

burberry outlet

ray ban sunglasses outlet

ugg outlet

moncler outlet

football boots

north face jackets

cheap jordans

birkenstock outlet

moncler jackets

cheap oakley sunglasses

prada outlet online

swarovski crystal

nike huarache

montblanc pen

air jordan shoes

canada goose sale

nike running shoes

cheap oakley sunglasses

coach bags

ugg boots on sale

mbt outlet

under armour outlet

mlb jerseys wholesale

nike air max

adidas wings shoes

moncler dunjacka

ugg boots

canada goose sale

hollister jeans

manchester united jersey

nike factory outlet

mont blanc pens

louis vuitton outlet

coach factory outlet

michael kors handbags

adidas originals uk

oakley sunglasses cheap

michael kors outlet online

christian louboutin outlet

christian louboutin uk

cheap uggs

nike trainers uk

michael kors handbags

ray ban sunglasses

cheap jordan shoes

ugg slippers

pandora charms

ray ban sunglasses outlet

michael kors tote handbags

ugg uk

polo ralph lauren

canada goose jackets

chaussures christian louboutin

ugg australia store

true religion outlet

ugg australia uk

true religion jeans

coach outlet online

true religion outlet

christian louboutin outlet

tory burch handbags

coach outlet

cheap ray ban sunglasses

moncler outlet

ugg boots

true religion outlet

jordan shoes

ugg boots on sale 75% off

true religion outlet

ugg boots

polo ralph lauren shirts

oakley sunglasses

rolex replica watches

nike air huarache

oakley vault

hermes birkin bag

fitflops outlet

ugg boots

uggs outlet

christian louboutin outlet clearance

hermes outlet

polo ralph lauren

ugg boots

coach outlet

coach outlet store online clearances

ugg boots

ugg boots

the north face outlet

cheap nfl jerseys

beats headphones

ugg factory outlet

uggs outlet

coach outlet online

cheap soccer jerseys

2017.10.18xukaimin
 โดย... xukaimin
18 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


   

cheap ugg boots

coach outlet store online [url=http://www.polooutlet.name][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.eu.com]coach outlet[/url] coach outlet

canada goose outlet online

http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co
 โดย... yaoxuemei
7 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


   

cheap ugg boots

coach outlet store online [url=http://www.polooutlet.name][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.eu.com]coach outlet[/url] coach outlet

canada goose outlet online

http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co
 โดย... yaoxuemei
7 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


   

cheap ugg boots

coach outlet store online [url=http://www.polooutlet.name][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.eu.com]coach outlet[/url] coach outlet

canada goose outlet online

http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co
 โดย... yaoxuemei
7 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


   

cheap ugg boots

coach outlet store online [url=http://www.polooutlet.name][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url] [url=http://www.coach-factoryoutlets.eu.com]coach outlet[/url] coach outlet

canada goose outlet online

http://www.canadagoosejacketsofficial.com.co
 โดย... yaoxuemei
7 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    Adidas Neo Scratch https://www.cruiser-freunde.de/images/cru2/20012-supra-vaider-damen.jpg https://www.altgold-ankauf-mannheim.de/images/newaltgcon/11421-converse-chucks-rosa.jpg
 โดย... 1976
2 ตุลาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    viagra sample coupon viagra coupon 2015 coupon for viagra free viagra trial coupon
 โดย... 1980
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    viagra generic date generic viagra usa generic for viagra is generic viagra available
 โดย... 1979
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    viagra side effects webmd side effects of cialis vs viagra viagra for dogs side effects side effects of cialis vs viagra
 โดย... 1979
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    is there viagra for women does viagra work for women viagra for women side effects viagra for women 2013
 โดย... 1981
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    best place to buy viagra buy viagra with pay pal buy generic viagra online where can i buy viagra online safely
 โดย... 1982
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    buy female viagra pills new female viagra what happens if a female takes viagra what is the female viagra called
 โดย... 1985
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 

 


    viagra online canadian pharmacy generic viagra online online viagra prescription viagra online cheap
 โดย... 1981
29 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


   

fred perry polo shirts

hermes outlet

christian louboutin sale

canada goose jackets

ugg boots

ugg sale

michael kors

uggs outlet

pandora charms sale

mlb jerseys

adidas nmd runner

cheap air jordans

beats wireless headphones

air max

birkenstock shoes

mlb jerseys

coach factory outlet online

ugg boots women

ugg boots outlet

adidas yeezy shoes

adidas yeezy boost

adidas nmd runner

adidas yeezy boost

moncler outlet online

cheap nike shoes

polo ralph lauren outlet online

toms

yeezy shoes

coach factory outlet online

ralph lauren uk

supreme london

hermes handbags

longchamp

mulberry

nike huarache shoes

bottes ugg

coach factory outlet online

yeezy boost 350

burberry outlet online

timberland outlet store

cheap jerseys

uggs outlet

canada goose

cheap air jordans

ugg slippers

ralph lauren outlet online

louis vuitton factory outlet

louis vuitton outlet online

pandora charms

pandora charms outlet

pandora charms sale clearance

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

timberland outlet

ray ban glasses

ugg boots outlet

toms

christian louboutin shoes

ugg boots outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

burberry outlet

longchamp handbags

coach outlet online

pandora charms

coach factory outlet online

ugg outlet store

coach factory outlet online

canada goose sale

ugg boots outlet

louis vuitton factory outlet

pandora charms

uggs outlet

coach outlet store online

fitflops sale clearance

cheap oakley sunglasses

valentino outlet

fred perry shirts

christian louboutin shoes

adidas yeezy boost 350

mlb jerseys whgolesale

uggs outlet

coach outlet store

ugg outlet

hermes bags

coach outlet canada

canada goose jackets

ralph lauren outlet

burberry outlet

pandora outlet

coach outlet store

polo ralph lauren outlet

moncler sale

canada goose clothing

canada goose jackets

ugg outlet

mbt

ray ban sunglasses discount

ray ban sunglasses outlet

adidas outlet online

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet store

uggs outlet

cheap uggs

kate spade handbags

coach outlet online

longchamp sale

cheap ugg boots

birkenstock uk

pandora charms outlet

ralph lauren outlet online

michael kors outlet store

canada goose jackets uk

coach factory outlet online

pandora

discount oakley sunglasses

adidas nmd r1

canada goose outlet

coach outlet online

ferragamo shoes

toms outlet

coach factory outlet

coach factory outlet

louis vuitton factory outlet

birkenstock outlet

coach factory outlet online

the north face outlet

yeezy boost

coach outlet online

ralph lauren

michael kors outlet online

mulberry uk

kate spade handbags

polo ralph lauren outlet

nfl jerseys wholesale

yeezy boost 350

coach outlet canada

coach outlet online

coach handbags outlet

pandora charms outlet

adidas ultra boost

polo ralph lauren outlet online

oakley sunglasses outlet

coach outlet online

ugg outlet online

oakley sunglasses outlet

moncler jacket

polo ralph lauren outlet online

ugg boots sale

ugg boots

cheap ray ban sunglasses

nike outlet store

pandora jewelry store

jordan shoes

coach purses

canada goose jackets

moncler pas cher

tory burch shoes

ralph lauren sale

nike sneakers

valentino

longchamps

nfl jerseys

cheap nfl jerseys

ugg boots outlet

ray ban sunglasses outlet

coach factory outlet

yeezy shoes

mlb jerseys

cheap jordan shoes

adidas outlet store

ugg boots

fitflop sandals

michael kors handbags outlet

uggs outlet

mulberry handbags

cheap nfl jerseys wholesale

cheap jordan shoes

cheap jordan shoes

adidas outlet online

coach outlet store

cheap jordan shoes

cheap jordans

coach factory outlet online

ugg

polo ralph lauren

ugg boots on sale

cheap ugg sale

ugg sale

coach factory outlet online

coach outlet online

christian louboutin shoes

michael kors bags

air jordan shoes

pandora uk

christian louboutin shoes

ugg shoes

air jordans

coach outlet online

tory burch outlet online

coach outlet store online

cheap ugg boots

ray ban sunglasses outlet

nmd adidas

louis vuitton outlet

uggs outlet

jordans

christian louboutin shoes

gucci outlet online

moncler jackets

coach outlet online

ralph lauren outlet

longchamp bags

ugg boots

coach outlet store online

cheap ugg boots

moncler

coach outlet online

mulberry outlet uk

coach outlet online

coach factory outlet online

ugg boots

michael kors outlet online

uggs outlet

coach outlet online

coach outlet online

canada goose outlet

ray ban glasses

uggs outlet

michael kors outlet store

ugg boots

michael kors outlet online

harden vol 1

louis vuitton outlet online

air max shoes

moncler sale

beats headphones

ralph lauren

pandora charms sale

canada goose sale

canada goose sale

moncler outlet online

toms outlet

ralph lauren outlet online

adidas nmd r1

yeezy boost 350

coach outlet online

ray ban sunglasses discount

coach outlet online

polo ralph lauren outlet

kate spade outlet

coach outlet online

discount ray ban sunglasses

louis vuitton handbags

superdry sale

uggs outlet

ralph lauren sale

michael kors outlet clearance

ugg canada

michael kors outlet store

adidas superstars

pandora jewelry

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet online

cheap ugg boots

uggs outlet

uggs clearance

ray ban sunglasses sale

christian louboutin sale

kate spade handbags

air max

coach outlet online

canada goose coats

michael kors outlet canada

nike sneakers

polo ralph lauren outlet online

yeezy boost

adidas nmd runner

polo ralph lauren

michael kors outlet clearance

yeezy shoes

polo ralph lauren outlet online

coach factory outlet online

hermes bags

supreme clothing

mbt

adidas store

pandora charms sale clearance

discount oakley sunglasses

adidas sneakers

red bottom

cheap uggs

canada goose outlet

burberry handbags

pandora charms sale clearance

pandora jewelry

pandora charms sale clearance

longchamp bags

louis vuitton outlet store

birkin handbags

kate spade outlet

coach factory outlet online

ray ban sunglasses cheap

adidas nmd r1

oakley sunglasses outlet

polo ralph lauren outlet

louboutin outlet

ralph lauren uk

pandora jewelry outlet

pandora uk

cheap jordans for sale

ralph lauren outlet

michael kors bags

louboutin outlet

ralph lauren outlet

birkenstock

toms shoes

burberry uk

ralph lauren sale clearance uk

canada goose parka

tory burch outlet online

michael kors

nike outlet store online

uggs outlet

kate spade outlet online

michael kors outlet online

coach factory outlet

ralph lauren outlet online

toms

caterpillar boots

canada goose jackets

louboutin shoes

north face outlet

adidas superstar shoes

michael kors outlet store

uggs

nike outlet online

canada goose sale

ugg outlet online

canada goose jackets

moncler jackets

michael kors

michael kors uk

discount oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

superdry outlet

canada goose jacket

ferragamo outlet

coach outlet store online clearance

oakley sunglasses outlet

ugg outlet

coach factory outlet

nike cortez classic

hermes bag

uggs outlet

hermens

jerseys cheap

coach outlet online

ugg outlet online

ugg uk

polo ralph lauren outlet

nike air max 2018

polo ralph lauren outlet

nike shoes

coach outlet store online

canada goose outlet

louis vuitton outlet store

cheap oakley sunglasses

moncler uk

ugg boots

adidas outlet store

canada goose jackets

ralph lauren sale

michael kors outlet clearance

ugg on sale

uggs on sale

pandora charms outlet

cheap ugg boots

ugg outlet

louis vuitton outlet online

pandora charms

coach outlet store

pandora jewelry outlet

canada goose coats

ralph lauren

michael kors

coach outlet online

nfl jerseys cheap

ray ban glasses

coach outlet online

red bottoms

nike outlet store

uggs outlet

pandora charms sale clearance

red bottom heels

cheap ray ban sunglasses

ugg boots

moncler outlet online

air jordan retro

polo ralph lauren outlet online

canada goose

moncler coats

michael kors outlet store

kate spade outlet online

burberry outlet online

ray bans

ralph lauren sale clearance uk

michael kors outlet canada

north face jackets

retro 11

kate spade outlet online

harden shoes

nike outlet

michael kors outlet online

20170918yueqin

 โดย... yueqin
18 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    tndmnuo http://www.eatonsthejewellers.co.uk/air-jordan-2017-shoes-796.html http://www.phii.co.uk/timberland-boat-shoes-dark-brown-269.html http://www.overdriverockband.co.uk/ray-ban-wayfarer-folding-sunglasses-763.htm http://www.countryfarms.co.uk/nike-free-runners-girls-011.htm http://www.gatwick-airport-parking-deals.co.uk/nike-cortez-og-for-sale-087.htm Adidas Tubular Flyknit Manolo Blahnik Hangisi Bride Cheap Nike Free Trainers Uk Air Max 2015 Junior Abercrombie Womens Jeans Size Chart
 โดย... 1980
12 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    Adidas Schuhe Herren Rot You should increase your level of resistance. You can do this by lifting excess weight and enhancing the period of your projects out trainings. If you establish a good level of resistance, it will be easy to shed energy quicker and also have a body seems wonderful and you will probably feel good at all times. https://www.heilerin-berlin.de/images/heilerinberlinde/11249-nike-roshe-run-ld-1000-bronze.jpg Numerous initially-time residence customers make your terrible oversight of failing to spending budget past the preliminary deposit. In many instances, transferring and shutting charges can account for as much as 15 % of your overall loan amount. Prepare yourself by requesting an approximate calculate of charges out of your house loan agent or financial institution. https://www.tachyonen-shop-davidwagner.de/images/tac2/25948-superstars-adidas-gold.jpg
 โดย... 1979
3 กันยายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    oeokvte http://www.soc16.fr/balenciaga-chaussure-homme-pas-cher-705.asp http://www.essaisgratuits.fr/prada-chaussure-homme-classique-037.php http://www.claudegouron.fr/louboutin-femme-occasion-688.php http://www.fetish-unlimited.ch/ray-ban-homme-amazon-149.php http://www.chokoloskee.fr/ralph-lauren-pull-femme-842.php Air Max 2016 Semelle Bleu Yeezy Boost Acheter Mizuno Wave Mirage Femme Lunette Ray Ban Bleu Hogan Traditional 20.15
 โดย... 1980
2 สิงหาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    drnslry http://www.thehappydays.nl/339-nike-huarache-dames-amsterdam.php http://www.amstructures.co.uk/gazelle-adidas-red-569.html http://www.depoelgroningen.nl/227-asics-gel-lyte-5-dames.php http://www.spanish-realestate.es/666-zapatos-nike-soccer-2016.asp http://www.wervjournaal.nl/587-palladium-black.html Nike Roshe Run Black/Cool Grey/White/Pink Foil Botas Futbol Zapatos Hombre Salomon Schoenen Daka Jordan 5 Retro Precio
 โดย... 1976
14 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    fnvgobo http://www.graysands.co.uk/nike-lebron-13-low-multicolor-208.asp http://www.lac-genin.fr/443-converse-femme-2016.html http://www.graysands.co.uk/nike-roshe-run-hyperfuse-gold-trophy-670.asp http://www.los-granados-apartment.co.uk/396-adidas-superstar-gray.html http://www.onegame.fr/new-balance-u420-femme-bordeaux-941.php Nike Air Force 1 Low Converse Femme Amazon Nike Air Max Tavas Black Men Adidas Yeezy Kids Puma Creepers Gold Tip
 โดย... 1975
12 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    ccigsyy http://www.consumabulbs.co.uk/873-puma-shoes-women-2017.html http://www.lesfeesbouledeneige.fr/puma-heart-blanche-foot-locker-034.html http://www.los-granados-apartment.co.uk/726-adidas-nmd-philippines-for-sale.html http://www.kaptur.fr/404-puma-basket-heart-black.html http://www.graysands.co.uk/nike-basketball-shoes-straps-662.asp Nike Air Max 90 Black And White And Grey Nike Kyrie Gold And White Nike Air Force High Black Nike Huarache Utility Adidas Superstar High Top All White
 โดย... 1981
11 มิถุนายน 2560 ลบความคิดเห็น 


    wzrdcvj http://www.berrynation.es/129-ray-ban-clubmaster-famous.html http://www.desmaeckvanspa.nl/816-hogan-sneakers-men.html http://www.lexus-tiemens-arnhem.nl/417-skechers-baby-schoenen.htm http://www.rwpieters.nl/661-supra-skytop-dames-schoenen.html http://www.amstructures.co.uk/adidas-neo-advantage-suede-330.html Jordan 11 Low White Ralph Lauren Schoenen Groen Nike Zero Palladium Schoenen Maastricht Sandalia Vuitton
 โดย... 1981
25 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    nqefljm http://www.adhi.es/botas-futbol-adidas-beckham-553.php http://www.lexus-tiemens-arnhem.nl/680-balenciaga-kopen.htm http://www.bibliotheek-hardinxveld.nl/195-adidas-ultra-boost-kanye-west.asp http://www.fiets4daagsekempenland.nl/623-converse-kleuren.php http://www.juegosa.es/817-zapatos-de-tacon-de-moda-2017.html Gucci Laarzen Heren Nike Huarache Grey Black Burberry Schoenen Online Kopen Zapatos Replicas Adidas Zx Flux White Black Stripes
 โดย... 1980
19 พฤษภาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702