๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ความเชื่อ


ความฝัน
ลักษณะความเชื่อ
ฝัน หมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คนเราเห็นได้ตอนนอนหลับ แต่พอตื่นขึ้นมาเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านั้นก็หายไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝัน ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ก็มักจะจดจำกันได้เสมอจนมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ฝัน เช่น ก่อให้เกิดความกลัวและวิตกกังวลต่าง ๆ นานา จนเป็นที่มาของพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลง และหายไปในที่สุด
บรรพชนชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่า ความฝันเป็นเรื่องสำคัญอันสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เรียกว่า บุรพนิมิตนั้นมีจริง แม้จะดูเป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ก็ตาม
ลักษณะของความเชื่อที่ชาวนครศรีธรรมราชเล่าสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นฝันที่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องและช่วงเวลาที่ฝัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ฝันว่าคนที่กำลังป่วยหนักอยู่หายเป็นปกติ และแต่งตัวสวยงามมาหา เชื่อกันว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วหรือกำลังจะเสียชีวิต
๒. ฝันว่าผู้ตายมารับหรือมาเชิญชวนไปอยู่ด้วย ถ้าตอบรับว่าไปหรือยอมเดินทางตามไปด้วยเชื่อกันว่า ผู้ฝันจะเสียชีวิตในช่วงเวลาต่อมาอีกไม่นาน
ฝันบอกเหตุทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว จะแม่นยำที่สุด ถ้าฝันในช่วงเวลาใกล้รุ่ง
๓. ฝันว่าถูกงูรัดหรือเจองู เชื่อกันว่าจะได้พบคู่ชีวิต หรือได้แต่งงาน
๔. ฝันเห็นอุจจาระ หรือสัมผัสอุจจาระ เชื่อว่าจะมีโชคลาภ
ส่วนความฝันในลักษณะอื่น ๆ นั้น กล่าวกันว่าอาจบอกเหตุได้ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างแล้วแต่กรณี แต่วิธีการที่ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากฝันก็คือ การนำเรื่องที่ฝันคิดหรือเปิดตำราค้นหาคำทำนาย เพื่อตีความออกมาเป็นตัวเลข แล้วนำไปซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของความเชื่อ
ความเชื่อเรื่องฝันนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช นับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในเรื่องต่อไปนี้
๑. ใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในฝันของบุคคลสำคัญมาเป็นเครื่องช่วยคิดวางแผนแก้และป้องกันปัญหาและรักษาบ้านเมือง
๒. นำเรื่องที่ฝันไปแก้ฝันออกมาเป็นตัวเลข เพื่อซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งหลงเชื่ออย่างผิด ๆ ไม่คิดจะทำมาหากิน ทั้งไปกู้ยืมมาเพื่อซื้อหวย เพราะหวังรอยทางลัด แต่ไม่เป็นอย่างคิดจึงทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งจนลงทุกที ทั้งส่งเสริมให้เกิดเจ้ามือหวยเถื่อนขึ้นมากมายในนครศรีธรรมราช
๓. เป็นการเตือนสติให้คนเรารู้จักคิดป้องกันปัญหา รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นโอกาสให้ทำความดี อันเป็นอบายวิธีที่นุ่มนวลให้พ้นจากอำนาจความกลัวหรือความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ใด ๆ จนเกิดเหตุ
๔. เป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเคราะห์หรือบูชาเคราะห์ หรือพิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น
๕. เป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมที่สะท้อนความเชื่อเรื่องฝันไว้มากมาย เช่น พระพุทธสารเถระ (รีน ยศปาโล) ได้ร้อยกรอคำทำนายฝันไว้ดังนี้

เรื่องความฝันนั้นมีทั้งดีทั้งชั่ว รู้กันทั่วมานานกาลปฐม มีตำราโบราณท่านนิยม เห็นว่าสมควรมีไว้ที่เรือน ได้ตัดความสงสัยในเมื่อฝัน ดังกุมภัณฑ์ภิเพกทายรู้ได้เหมือนญาติสนิทมิตรที่รักขอตักเตือน อย่าบิดเบือนกลับคำข้อทำนาย
ผู้ใดนอนฝัน ว่างูนากพัน เกี่ยวรัดกายี คงจะมีคู่เชิดชูราศรี นับว่าโชคดี มีผู้โปรดปรานฯ
ฝันได้เต่า ผู้นั้นไม่เปล่าจะได้บริวาร ได้บุตร ภรรยา สุขาสำราญ สมดังต้องการอย่าร้อนใจฯ
ฝันว่ากินเหล้า โบราณท่านกล่าว ว่าจะมีภัย ท่มฝิ่นกัญชาท่านอย่าไว้ใจ คงจะมีภัย ดังนัยพรรณนา
ฝันว่าน้ำท่วม จะไม่ได้ร่วม อยู่ในเคหา จำจรจากไกล จำไจไคลคลา ทายตามตำรา ท่านว่าไว้นาน
ผู้ใดนอนฝัน ว่ากินหวานมัน คงจะบันดาลเกิดโรควิบัติมนัสรำคาญ และเกิดรบราน ไม่นานช้าวัน
ฝันว่าตกคูถ และของเน่าบูด แปดเปื้อนกายัน ไม่ว่าหญิงชาย จะได้ลาภครัน ผู้ใดใครฝัน ผู้นั้นร่ำรวย
ฝันว่าสวมสร้อย สวมแหวนใหญ่น้อย สง่าสะสวย จะได้มีคู่มีผู้ชูช่วย และมีลูกด้วย ร่ำรวยเงินทอง
ฝันว่าติดจำ ใส่ชื่อคาซ้ำ จะได้ข้าวของ คงจะปรากฏ ลาภยศเนืองนอง สมดังใจปอง ไม่ต้องร้อนใจ
ผู้ใดฝันว่า ได้แพรเสื้อผ้า หรือสิ่งใด ๆ จะมีความสุขปราศทุกข์โรคภัย บุคคลทั่วไป มีใจเมตตาฯ
ฝันว่าตกเบ็ด ทอดแหสำเร็จ ได้สัตว์มัจฉา จะเป็นมงคลลาภผลเกิดมา ประเสริฐหนักหนา ท่านว่าฝันดี
ผู้ใดฝันว่า กินผลพฤกษา ข้ามวารีศรี ไต่สะพานทอด ข้ามยอดคีรี เป็นนิมิตรดี สมที่ปราถรถนาฯ
ฝันกินอาหาร พร้อมด้วยวงศ์วาร จะวัฒนา ลาภยศบริวาร บรรดาไหลมา ไม่ต้องไปหา เกิดมาให้เอง
ฝันว่าได้ของ แก้วแหวนเงินทอง คนไม่ข่มเหง จะได้ลาภยศ ปรากฏชัดแจ้ง คนจะกลัวเกรงเป็นที่แน่นอน
ฝันว่าพบพักตร กับชู้คู่รัก เกือบได้เคียงหมอน มีผู้ขัดขวางจึงห่างจากจร ไม่ได้ร่วมนอน อาวรณ์ร้อนใจ
โบราณท่านทายว่า เรารักใคร่ แต่เขาไม่ไขว่รักแต่ข้างเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจ เขาไม่รักใคร่ หวังได้ผู้อื่น
ผู้ใดฝันว่า ได้เครื่องสัตรา อาวุธสุดชื่น จะได้ที่พึ่งเป็นหนึ่งยั่งยืน อารมณ์ชมชื่นเริงรื่นอุราฯ
ฝันว่าแตนต่อย ปวดเจ็บไม่น้อย เกือบมรณา คงจะชนะผู้มาเบียดเบียน มิได้ผิดเพี้ยน จากคำทำนาย
ฝันเห็นข้าวเปลือก ที่ไหนไม่เลือก มีมากหลากหลาย จะเกิดเดือดร้อน อาวรณ์วุ่นวาย ตำราว่า ไว้จงได้ระวัง
ฝันว่าอาบน้ำ ชำระกายงาม คงจะสมหวังหมดเคราะห์ทุกข์โศก หมดโรคจริงจัง สนุกสุขัง สมดังประสงค์
ฝันขึ้นปราสาท เห็นกษัตริย์ชาติ เห็นพุทธพระองค์ เห็นเทวดาทายว่ายิ่งยง สมดังประสงค์ว่าคงสำราญ

พิธีกรรม
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องฝันนั้น มีกระทำแตกต่างกันไม่ตามความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งพอสรุปแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้
๑. การแก้ฝันกับบุคคลหรือธรรมชาติ เมื่อตื่นจากฝัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะว่าฝันว่าอย่างไร ต้องไปแก้ฝันกับใคร ที่ไหน เวลาใด การแก้ฝันกับบุคคล กระทำโดยเมื่อผู้ฝันตื่นจากฝันแล้ว ก็เล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ฟัง ผู้ใหญ่ก็จะทำนายไปตามความเชื่อโบราณ ถ้าหากฝันดีก็จะบอกกันตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นฝันร้าย ก็จะใช้อุบายวิธีแก้เคล็ดในว่า "ฝันดีมีลาภ" และแนะนำวิธิปฏิบัติตน เพื่อให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลงหรือไม่เกิดขึ้น
๒. ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของฝัน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า "คนที่ฝันร้ายคือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ก็เพราะเหตุไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม วิธีน่าจะเป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้ดีที่สุด
๓. การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง
บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน
ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม ๓ จบ เสียก่อน แล้วกราบ ๓ ครั้ง
ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ
โย จามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ
โย จาณนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ
โยจามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ
สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ
หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า
พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)  1 2 3    หน้าถัดไป >

 โดย...
25 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
22 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    online 25mg wirkung 291e online on sale cheapest
 โดย... 1986
21 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis aspirin cardio cialis generic cialisviagra for sale in tesco canadian viagra cheap viagrai use it purchase of viagra viagra online viagra
 โดย... 1986
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis annual sales 2011 20mg generic cialis buy cialis onlineviagra come doping online viagra canadian viagrabuy online viagra in the uk cheap viagra online viagra
 โดย... 1977
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    the best place cialis us d41d cialis cheapis 10mg viagra enough d41d buy viagra onlinewe choice viagra 20 mg d41d cheap viagra online
 โดย... 1987
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis cannabis together generic cialis online cialis25mg barato viagra buy viagra online online viagraviagra bestellen cialis kaufen generic viagra generic viagra online
 โดย... 1986
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    vendo kamagra cialis cialis cheap generic cialis onlineviagra para comprar barato buy generic viagra canadian viagralink for you cialis viagra generic viagra online viagra
 โดย... 1983
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis in aachen generic cialis generic cialisviagra e cib viagra cheap generic viagra onlinerxusa viagra generic viagra generic viagra online
 โดย... 1978
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis los mejores efectos generic cialis online cialisviagra generico sildenafil cheap viagra online viagrapurchase weekender viagra online viagra online viagra
 โดย... 1988
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    we use it super cialis generic cialis cialis cheappink female viagra buy viagra buy viagra onlinevente viagra 50 viagra online buy generic viagra
 โดย... 1979
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 

 


    esiste cialis generic cialis generic cialis genericprescription viagra quebec viagra cheap viagra cheapnatural viagra substitute generic viagra online generic viagra
 โดย... 1986
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    usefull link cialis cheap fast d41d generic cialis onlineviagra super prices d41d buy viagra onlinewe recommend viagra aus usa d41d cheap viagra
 โดย... 1985
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    30 trial day cialis d41d generic cialis onlineflorida player viagra d41d buy viagra onlineviagra hipertension d41d cheap viagra online
 โดย... 1987
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis los mejores efectos generic cialis online cialis genericescompte viagra gnrique viagra cheap viagra onlinebargain viagra generic viagra generic viagra
 โดย... 1977
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    medicament cialise cialis generic cheap cialisviagra e cib canadian viagra buy viagra onlinegeneric viagra online 20 viagra online buy generic viagra
 โดย... 1979
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    medical cialis md buy cialis buy cialis onlineperu viagra generica de 50c buy generic viagra buy viagra onlinelook there viagra professional generic viagra cheap viagra
 โดย... 1981
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis les effets generic cialis online generic cialisviagra patent expires generic viagra online buy generic viagraachat de viagra par internet viagra generic viagra
 โดย... 1985
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    prix cialis en espagne buy cialis buy cialissoft viagra quick delivery viagra cheap viagra cheapvente viagra 50 buy generic viagra online viagra
 โดย... 1977
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis 20 mg en peru d41d cheap cialisviagra gold 800mg effects d41d buy viagra onlinemercury drugstore viagra d41d viagra
 โดย... 1976
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    venta cialis en lima d41d cialis genericcheap viagra 50 mg uk d41d online viagraviagra pagamento alla consegn d41d viagra online
 โดย... 1983
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 

 


    cialis prices nz d41d cialis cheappink female viagra d41d buy generic viagraprice viagra pills pay pal d41d online viagra
 โดย... 1975
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    wow cialis legal cialis generic cheap cialisviagra online niedrige preise buy viagra viagra cheapviagra only 25 mg online viagra cheap viagra
 โดย... 1975
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    wirkungsdauer cialis 20 mg d41d generic cialis onlineviagra generico marcas d41d buy generic viagracheap genuine viagra uk d41d cheap viagra online
 โดย... 1987
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    wow cialis legal d41d cialis cheapbuy viagra in cancun d41d buy viagra onlineviagra only 25 mg d41d online viagra
 โดย... 1988
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    enter site cheap cialis soft buy cialis cialis125 mg viagra viagra cheap viagra cheapviagra bestellen cialis kaufen buy generic viagra generic viagra online
 โดย... 1986
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis daily cialis cheap generic cialis onlinebest prices on brand viagra viagra online online viagrabritish viagra buy viagra online generic viagra online
 โดย... 1985
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    livraison rapide du cialis cialis generic cheap cialisfemelle viagra de prescription buy viagra cheap viagrarxusa viagra generic generic viagra buy viagra online
 โดย... 1981
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    we like it generic cialis pill d41d cialis genericcialis and viagra price d41d canadian viagraviagra marque d41d viagra online
 โดย... 1980
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    generic levitra versus cialis generic cialis online generic cialis onlineprescription viagra quebec buy generic viagra canadian viagraachat viagra en ligne pas cher buy generic viagra online viagra
 โดย... 1982
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis buenos aires cheap cialis buy cialisviagra 100mg price in rs cheap viagra buy generic viagraviagra hipertension cheap viagra online cheap viagra online
 โดย... 1975
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis daily buy cialis cheap cialisachat viagra generique forum online viagra buy viagralook there viagra professional generic viagra online buy generic viagra
 โดย... 1977
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    especialistas buy cialis cialiswhere to get viagra prescribed viagra online buy viagrai use it viagra online in usa buy generic viagra cheap viagra
 โดย... 1980
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    can you buy cialis at riteaid buy cialis buy cialisi recommend viagra north shore viagra online buy viagra onlinewe recommend viagra aus usa buy generic viagra cheap viagra
 โดย... 1987
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    buy cialis philadelphia pa cialis generic cheap cialiscan get viagra prescription buy viagra online viagra onlineviagra scadenza generic viagra online cheap viagra
 โดย... 1979
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    us overnight shipping cialis cheap cialis buy cialisperu viagra generica de 50c buy generic viagra buy generic viagraviagra wholesaler cheap viagra online viagra online
 โดย... 1976
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    click now cialis woman d41d cialisviagra generic soft tabs d41d buy viagrabargain viagra d41d generic viagra
 โดย... 1982
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    order online online in uk 291e online online patent expires
 โดย... 1975
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis cheap us pharmacy cialis generic buy cialis online125 mg viagra canadian viagra online viagraviagra canadian store cheap viagra cheap viagra
 โดย... 1978
20 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    how long does cialis 10mg last buy cialis generic cialis onlineviagra generico sildenafil online viagra buy generic viagrawe choice viagra 20 mg buy generic viagra viagra
 โดย... 1986
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    can you buy cialis at riteaid generic cialis cialis genericviagra gold 800mg effects viagra online buy viagra onlineviagra bestellen cialis kaufen cheap viagra online generic viagra online
 โดย... 1977
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    the best place cialis us generic cialis buy cialis onlinepfizer viagra 50mg safe to use canadian viagra cheap viagraherbal viagra soho london buy viagra online generic viagra
 โดย... 1977
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    use of cialis in bph cialis cheap buy cialissingapore viagra shop cheap viagra canadian viagrawe recommend viagra aus usa cheap viagra viagra online
 โดย... 1985
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis black reviews cialis generic buy cialisis there viagra generic viagra online buy viagrarxusa viagra generic generic viagra online generic viagra
 โดย... 1988
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    20mg cialis generika generic cialis generic cialis onlinegeneric viagra online eu viagra online buy generic viagraviagra marque online viagra generic viagra
 โดย... 1980
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis canada review cialis generic cialisjust try order viagra canada generic viagra online canadian viagrai use it viagra generic online buy generic viagra cheap viagra
 โดย... 1981
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    vendita online mg 9504 online 50mg vs levitra 20mg 9504 online gets her horny 9504
 โดย... 1982
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    usefull link cialis cheap fast d41d cialis genericjust try order viagra canada d41d buy viagra onlinecialis viagra oder levitra d41d viagra online
 โดย... 1986
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    esiste online online 9504 online para comprar barato 9504 click now online for female 9504
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    how long does cialis 10mg last cialis cheap cialis genericuk viagra no prescription buy viagra online online viagraviagratabletsinbangalore cheap viagra generic viagra
 โดย... 1980
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    usefull link cialis cheap fast buy cialis online buy cialis onlinebuy girl viagra online buy generic viagra canadian viagraviagra scadenza buy viagra online cheap viagra online
 โดย... 1981
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    generic levitra versus cialis generic cialis online buy cialiscialis beter dan viagra generic viagra online viagra cheapfree viagra sample generic viagra online online viagra
 โดย... 1987
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    viagra compresse cost d41d viagra sample viagra purchase switzerland
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    best way to order cialis cheap cialis generic cialis onlineviagra patent expires generic buy viagra online generic viagra onlinetry it buy viagra in england online viagra cheap viagra online
 โดย... 1987
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    how long does cialis 10mg last d41d buy cialisviagra soft d41d canadian viagrasoft generic online viagra d41d cheap viagra online
 โดย... 1976
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    usefull link cialis cheap fast d41d buy cialisis there viagra generic d41d viagra cheaptry it buy viagra in england d41d generic viagra
 โดย... 1982
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    click now cialis woman buy cialis cialisweak viagra cheap viagra buy viagra onlinelook there viagra professional cheap viagra generic viagra
 โดย... 1985
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    vendo kamagra cialis generic cialis online generic cialisweak viagra cheap viagra generic viagra onlinepastilla de viagra en usa buy generic viagra generic viagra
 โดย... 1987
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis online forum buy cialis generic cialis onlinecosto del viagra in italia buy generic viagra online viagracheap viagra super active generic viagra online viagra
 โดย... 1988
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    the best place cialis us cialis generic cialisviagra para comprar barato canadian viagra viagra onlinetry it buy viagra in england cheap viagra generic viagra
 โดย... 1988
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    prix cialis en espagne d41d generic cialiscosto del viagra in italia d41d viagra onlinelook there viagra professional d41d generic viagra
 โดย... 1981
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    wow cialis daily buy cialis generic cialis onlineprice online viagra viagra cheap viagra onlinesale for uk viagra cheap generic viagra cheap viagra online
 โดย... 1975
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis generico fiable generic cialis cheap cialisonline sale viagra online viagra buy viagrai use it purchase of viagra viagra online buy generic viagra
 โดย... 1984
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    esiste cialis generic cheap cialis generic cialis onlineviagra online niedrige preise viagra cheap online viagraviagra coupon card online viagra cheap viagra
 โดย... 1975
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis hinta apteekissa cheap cialis cheap cialisviagra soft buy viagra buy generic viagraactu viagra posologie patients cheap viagra online buy viagra online
 โดย... 1980
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    uk cialis online d41d buy cialisbuy girl viagra online d41d generic viagra onlineviagra uk il prezzo migliore d41d viagra online
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis schlaganfall generic cialis online generic cialisviagra numbness buy generic viagra buy generic viagrabuy viagra with paysafecard online viagra buy viagra online
 โดย... 1981
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    esiste cialis generic d41d cheap cialisviagra patent expires generic d41d buy generic viagraactu viagra posologie patients d41d generic viagra
 โดย... 1976
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cheap canadian pharmacy cialis d41d cialis genericwe use it us made viagra d41d buy generic viagraachat de viagra par internet d41d buy generic viagra
 โดย... 1976
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis agora buy cialis cialis genericviagra enlarged prostate buy viagra viagra onlineviagra precio farmacia ahumada generic viagra buy viagra online
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis aspirin cardio buy cialis cialisflorida player viagra viagra online buy viagra onlineviagra for woman dosage cheap viagra online viagra online
 โดย... 1984
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    us overnight shipping cialis cialis generic cheap cialisclick here buy viagra china canadian viagra canadian viagraprescription viagra no online viagra buy generic viagra
 โดย... 1987
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis farmaco generic buy cialis generic cialisviagra and daibetes viagra cheap buy generic viagrai use it purchase of viagra cheap viagra generic viagra
 โดย... 1985
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis agora buy d41d cheap cialisclick here buy viagra china d41d canadian viagraviagra gratuit pharmacie d41d cheap viagra online
 โดย... 1976
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    wirkungsdauer cialis 20 mg buy cialis cialis cheapviagra avec ordonnance buy viagra online buy viagraviagra uk il prezzo migliore viagra buy viagra online
 โดย... 1985
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis online aus deutschland buy cialis online cialis cheapperu viagra generica de 50c cheap viagra cheap viagrai use it purchase of viagra buy viagra online cheap viagra online
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    look here similar cialis generic cialis cialis cheapcan get viagra prescription buy viagra buy generic viagraeffetti viagra erezione cheap viagra generic viagra
 โดย... 1986
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    cialis annual sales 2011 20mg cialis buy cialiswe use it viagra by mail canadian viagra cheap viagrabest substitute viagra india generic viagra online generic viagra
 โดย... 1979
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 


    look here similar cialis buy cialis generic cialisflorida player viagra cheap viagra buy generic viagraonly for you online viagra buy generic viagra generic viagra online
 โดย... 1982
19 กันยายน 2561 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702