๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ความเชื่อ


ความฝัน
ลักษณะความเชื่อ
ฝัน หมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คนเราเห็นได้ตอนนอนหลับ แต่พอตื่นขึ้นมาเรื่องราวหรือเหตุการณ์เหล่านั้นก็หายไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝัน ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ก็มักจะจดจำกันได้เสมอจนมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ฝัน เช่น ก่อให้เกิดความกลัวและวิตกกังวลต่าง ๆ นานา จนเป็นที่มาของพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลง และหายไปในที่สุด
บรรพชนชาวนครศรีธรรมราชเชื่อกันว่า ความฝันเป็นเรื่องสำคัญอันสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เรียกว่า บุรพนิมิตนั้นมีจริง แม้จะดูเป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ก็ตาม
ลักษณะของความเชื่อที่ชาวนครศรีธรรมราชเล่าสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นฝันที่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแม่นยำ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องและช่วงเวลาที่ฝัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
๑. ฝันว่าคนที่กำลังป่วยหนักอยู่หายเป็นปกติ และแต่งตัวสวยงามมาหา เชื่อกันว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้วหรือกำลังจะเสียชีวิต
๒. ฝันว่าผู้ตายมารับหรือมาเชิญชวนไปอยู่ด้วย ถ้าตอบรับว่าไปหรือยอมเดินทางตามไปด้วยเชื่อกันว่า ผู้ฝันจะเสียชีวิตในช่วงเวลาต่อมาอีกไม่นาน
ฝันบอกเหตุทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว จะแม่นยำที่สุด ถ้าฝันในช่วงเวลาใกล้รุ่ง
๓. ฝันว่าถูกงูรัดหรือเจองู เชื่อกันว่าจะได้พบคู่ชีวิต หรือได้แต่งงาน
๔. ฝันเห็นอุจจาระ หรือสัมผัสอุจจาระ เชื่อว่าจะมีโชคลาภ
ส่วนความฝันในลักษณะอื่น ๆ นั้น กล่าวกันว่าอาจบอกเหตุได้ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างแล้วแต่กรณี แต่วิธีการที่ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากฝันก็คือ การนำเรื่องที่ฝันคิดหรือเปิดตำราค้นหาคำทำนาย เพื่อตีความออกมาเป็นตัวเลข แล้วนำไปซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของความเชื่อ
ความเชื่อเรื่องฝันนั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช นับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในเรื่องต่อไปนี้
๑. ใช้เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในฝันของบุคคลสำคัญมาเป็นเครื่องช่วยคิดวางแผนแก้และป้องกันปัญหาและรักษาบ้านเมือง
๒. นำเรื่องที่ฝันไปแก้ฝันออกมาเป็นตัวเลข เพื่อซื้อหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งหลงเชื่ออย่างผิด ๆ ไม่คิดจะทำมาหากิน ทั้งไปกู้ยืมมาเพื่อซื้อหวย เพราะหวังรอยทางลัด แต่ไม่เป็นอย่างคิดจึงทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งจนลงทุกที ทั้งส่งเสริมให้เกิดเจ้ามือหวยเถื่อนขึ้นมากมายในนครศรีธรรมราช
๓. เป็นการเตือนสติให้คนเรารู้จักคิดป้องกันปัญหา รักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นโอกาสให้ทำความดี อันเป็นอบายวิธีที่นุ่มนวลให้พ้นจากอำนาจความกลัวหรือความวิตกกังวลกับเหตุการณ์ใด ๆ จนเกิดเหตุ
๔. เป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การทำเคราะห์หรือบูชาเคราะห์ หรือพิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น
๕. เป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมที่สะท้อนความเชื่อเรื่องฝันไว้มากมาย เช่น พระพุทธสารเถระ (รีน ยศปาโล) ได้ร้อยกรอคำทำนายฝันไว้ดังนี้

เรื่องความฝันนั้นมีทั้งดีทั้งชั่ว รู้กันทั่วมานานกาลปฐม มีตำราโบราณท่านนิยม เห็นว่าสมควรมีไว้ที่เรือน ได้ตัดความสงสัยในเมื่อฝัน ดังกุมภัณฑ์ภิเพกทายรู้ได้เหมือนญาติสนิทมิตรที่รักขอตักเตือน อย่าบิดเบือนกลับคำข้อทำนาย
ผู้ใดนอนฝัน ว่างูนากพัน เกี่ยวรัดกายี คงจะมีคู่เชิดชูราศรี นับว่าโชคดี มีผู้โปรดปรานฯ
ฝันได้เต่า ผู้นั้นไม่เปล่าจะได้บริวาร ได้บุตร ภรรยา สุขาสำราญ สมดังต้องการอย่าร้อนใจฯ
ฝันว่ากินเหล้า โบราณท่านกล่าว ว่าจะมีภัย ท่มฝิ่นกัญชาท่านอย่าไว้ใจ คงจะมีภัย ดังนัยพรรณนา
ฝันว่าน้ำท่วม จะไม่ได้ร่วม อยู่ในเคหา จำจรจากไกล จำไจไคลคลา ทายตามตำรา ท่านว่าไว้นาน
ผู้ใดนอนฝัน ว่ากินหวานมัน คงจะบันดาลเกิดโรควิบัติมนัสรำคาญ และเกิดรบราน ไม่นานช้าวัน
ฝันว่าตกคูถ และของเน่าบูด แปดเปื้อนกายัน ไม่ว่าหญิงชาย จะได้ลาภครัน ผู้ใดใครฝัน ผู้นั้นร่ำรวย
ฝันว่าสวมสร้อย สวมแหวนใหญ่น้อย สง่าสะสวย จะได้มีคู่มีผู้ชูช่วย และมีลูกด้วย ร่ำรวยเงินทอง
ฝันว่าติดจำ ใส่ชื่อคาซ้ำ จะได้ข้าวของ คงจะปรากฏ ลาภยศเนืองนอง สมดังใจปอง ไม่ต้องร้อนใจ
ผู้ใดฝันว่า ได้แพรเสื้อผ้า หรือสิ่งใด ๆ จะมีความสุขปราศทุกข์โรคภัย บุคคลทั่วไป มีใจเมตตาฯ
ฝันว่าตกเบ็ด ทอดแหสำเร็จ ได้สัตว์มัจฉา จะเป็นมงคลลาภผลเกิดมา ประเสริฐหนักหนา ท่านว่าฝันดี
ผู้ใดฝันว่า กินผลพฤกษา ข้ามวารีศรี ไต่สะพานทอด ข้ามยอดคีรี เป็นนิมิตรดี สมที่ปราถรถนาฯ
ฝันกินอาหาร พร้อมด้วยวงศ์วาร จะวัฒนา ลาภยศบริวาร บรรดาไหลมา ไม่ต้องไปหา เกิดมาให้เอง
ฝันว่าได้ของ แก้วแหวนเงินทอง คนไม่ข่มเหง จะได้ลาภยศ ปรากฏชัดแจ้ง คนจะกลัวเกรงเป็นที่แน่นอน
ฝันว่าพบพักตร กับชู้คู่รัก เกือบได้เคียงหมอน มีผู้ขัดขวางจึงห่างจากจร ไม่ได้ร่วมนอน อาวรณ์ร้อนใจ
โบราณท่านทายว่า เรารักใคร่ แต่เขาไม่ไขว่รักแต่ข้างเดียว เปล่าเปลี่ยวหัวใจ เขาไม่รักใคร่ หวังได้ผู้อื่น
ผู้ใดฝันว่า ได้เครื่องสัตรา อาวุธสุดชื่น จะได้ที่พึ่งเป็นหนึ่งยั่งยืน อารมณ์ชมชื่นเริงรื่นอุราฯ
ฝันว่าแตนต่อย ปวดเจ็บไม่น้อย เกือบมรณา คงจะชนะผู้มาเบียดเบียน มิได้ผิดเพี้ยน จากคำทำนาย
ฝันเห็นข้าวเปลือก ที่ไหนไม่เลือก มีมากหลากหลาย จะเกิดเดือดร้อน อาวรณ์วุ่นวาย ตำราว่า ไว้จงได้ระวัง
ฝันว่าอาบน้ำ ชำระกายงาม คงจะสมหวังหมดเคราะห์ทุกข์โศก หมดโรคจริงจัง สนุกสุขัง สมดังประสงค์
ฝันขึ้นปราสาท เห็นกษัตริย์ชาติ เห็นพุทธพระองค์ เห็นเทวดาทายว่ายิ่งยง สมดังประสงค์ว่าคงสำราญ

พิธีกรรม
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องฝันนั้น มีกระทำแตกต่างกันไม่ตามความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งพอสรุปแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้
๑. การแก้ฝันกับบุคคลหรือธรรมชาติ เมื่อตื่นจากฝัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะว่าฝันว่าอย่างไร ต้องไปแก้ฝันกับใคร ที่ไหน เวลาใด การแก้ฝันกับบุคคล กระทำโดยเมื่อผู้ฝันตื่นจากฝันแล้ว ก็เล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ฟัง ผู้ใหญ่ก็จะทำนายไปตามความเชื่อโบราณ ถ้าหากฝันดีก็จะบอกกันตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นฝันร้าย ก็จะใช้อุบายวิธีแก้เคล็ดในว่า "ฝันดีมีลาภ" และแนะนำวิธิปฏิบัติตน เพื่อให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลงหรือไม่เกิดขึ้น
๒. ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของฝัน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า "คนที่ฝันร้ายคือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้น ก็เพราะเหตุไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม วิธีน่าจะเป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้ดีที่สุด
๓. การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง
บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน
ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม ๓ จบ เสียก่อน แล้วกราบ ๓ ครั้ง
ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ
โย จามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ
โย จาณนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ
โยจามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ
สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ
หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า
พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)  1 2 3    หน้าถัดไป >

 โดย...
15 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://advair911.com/]cheap advair[/url]
 โดย... 1975
12 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
9 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    american express cash advance [url=http://cashadvancerfdh.com/]american express cash advance[/url] cash advance definition cash advance loans american express cash advance http://cashadvancerfdh.com/
 โดย... 1980
3 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 กันยายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Shed, 26, is one kevin durant shoes on the largest child, dell - garage in 2002, his dad announced over 07 years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a quite young age, Stephen across the shooting learned how to shoot with the feet of the grasp, when dad refused to consider him to the hornets teaching, Stephen will be pursed mouth area, not because can't go to see those big-name players, the old you happen to be, but because he also strive to be with my dad, to practice his shot. At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams regarding players, only if the coach must outside shot collapse on the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when When i was a defense experts, all start from at this time there. " To go to curry shoes the original text, if the garage near the ball in midfield, people tend to overlook just about the most important thing: pool golf ball skills. Sonya, thanks to help his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in senior high school played point guard, turning to the volleyball after in to the campus of Virginia support, and meet the garage there's father. "If I dribble to the coast, I have to settle on to shoot or cross, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit photographs, but before becoming a new striker, he already was a much better control player, people are likely to ignore it. After his dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to their mother. ". Tag: kyrie irving shoes kobe 11 Nike Pegasus 35 adidas zx flux nike air max 270 under armour shoes vans sk8 hi adidas crazy explosive mizuno running shoes lebron 15 birkenstock yeezy shoes air max 90 kyrie 4 stephen curry jersey Lebron soldier 11 nike kyrie 4 kobe bryant jersey jordan 32 nike zoom vaporfly elite kyrie 3 hand spinner curry 2 nike air more uptempo kyrie 4 kevin durant shoes nike vapormax shoes Nike Lebron James Shoes kyrie 2 shoes lebron 14 nike free adidas porsche design adidas soccer cleats adidas boost kevin durant jersey kyrie irving jersey nike mercurial kyire 3 asics gel kayano 23 nike hyperdunk kyrie irving jersey nike air force 1 kobe shoes jordan retro nike zoom vaporfly nike vapormax kd 11 shoes new era caps kd 11 lebron 16 john wall shoes adidas eqt adidas deerupt runner curry 5 calvin klein underwear kyrie 4 halloween birkenstock sandals stephen curry shoes kyrie 1 kyrie shoes 3 nike epic react flyknit curry 5 lebron james shoes puma fenty lebron shoes puma fenty slides kd 10 Cristiano Ronaldo CR7 puma fenty adidas yeezy outlet kyrie 4 vans shoes kd shoes Nike CR7 Football Boots adidas ultra boost 4 adidas ultra boost vibram fivefingers curry 5 shoes puma suede nike pg 2 adidas yeezy boost ultra boost 3.0 curry 4 shoes adidas iniki air max 270 kyrie 4 halloween
 โดย... 1975
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    After a brought the first curry shoes ball, a garage at this match: each other laid out a perfect diamond top, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the gap between two steps powering their closely, Danny granger may be the only defender in pull. This is the storage superior court intuition and and the embodies: his shot assortment. He seems to recognize the defensive player with the ideas, can predict his or her next move, then strike ahead of time. "When other people are usually doing gesture, garage throughout judgment, and the game, this is Stephen is the greatest place, in this respect the particular league may be an awesome experience. Find field space, know the location where the defense space will take place, it is the key on the art of his photos. Because no matter the way good your shots, additional exquisite technology, no room is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote with his article. Garage cautiously stephen curry shoes observing the defense, he have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle pressure of garage after only one of 4. For storage area himself, this ball is vital: before a season, he hit a record in NBA history with 272 grains of a few points, if again set up three points today, his three points this year hit number will exceed 200 mark. So that library can be the sixth in a row has at least two season hit 250 grains of three avid gamers, at the same occasion, still can have several points to continuous hit game streak still 54 games - will probably be the warriors team record record. "I like everything kevin durant shoes related to the shooting, " garage once said in the interview, "but with the highest especially in perfect side posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an effort, all series of joint actions will likely be calm and smooth, similar to waves. It's a great feeling. ". Tag: kyrie irving shoes birkenstock sandals adidas boost paul george shoes nike zoom vaporfly Nike CR7 Cleats nike mercurial kd shoes calvin klein underwear nike epic react flyknit adidas crazy explosive kd 11 kyrie 1 curry 5 shoes pegasus 35 curry 5 puma fenty mizuno shoes puma rihanna nike huarache kd 11 Lebron soldier 11 lebron 16 yeezy boost kyrie irving shoes new era caps Lebron Shoes ultra boost 3.0 air jordan 32 curry 5 nike kyrie shoes nike kyrie 3 nike hyperdunk kyrie irving jersey nike vapormax kyrie 4 halloween nike air force 1 adidas iniki nike free under armour shoes nike pg 2 kobe bryant shoes kd 10 Cristiano Ronaldo CR7 nike air presto adidas nmd shoes john wall shoes puma fenty slides nike kyrie 4 adidas ultra boost uncaged hand spinner kyrie 4 nike air vapormax adidas porsche design adidas eqt curry 2 birkenstock shoes kyrie irving jersey puma fenty adidas zx flux Nike Soccer Cleats lebron james shoes michael jordan shoes kyrie 2 yeezy boost adidas deerupt adidas yeezy outlet kyrie 5 kyire 3 kevin durant shoes kyrie 3 puma fenty kyrie 4 halloween vans shoes kevin durant jersey kyrie irving basketball shoes kobe bryant jersey nike sock racer stephen curry shoes kyrie 2 shoes kyrie 4 harden vol 2 soldier 11 lebron 15 lebron soldier 10 nike epic react flyknit
 โดย... 1975
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    After a brought the first curry shoes ball, a garage at the actual match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the space between two steps driving their closely, Danny granger will be the only defender in tow. This is the car port superior court intuition and understanding that embodies: his shot selection. He seems to recognize the defensive player with the ideas, can predict their own next move, then strike beforehand. "When other people tend to be doing gesture, garage inside judgment, and the video game, this is Stephen is the best place, in this respect the actual league may be an awesome experience. Find field space, know the spot that the defense space will come about, it is the key on the art of his images. Because no matter just how good your shots, far more exquisite technology, no space is useless. "ESPN's David thorpe, once wrote inside his article. Garage thoroughly stephen curry shoes observing the defense, he also provide reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle strain of garage after just one of 4. For garage himself, this ball is vital: before a season, he hit an increasing in NBA history with 272 grains of 3 points, if again founded three points today, his three points this season hit number will exceed 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has no less than two season hit 190 grains of three people, at the same moment, still can have several points to continuous hit game streak always 54 games - it's going to be the warriors team historical past record. "I like everything kd shoes linked to the shooting, " garage once said in the interview, "but with the best especially in perfect palm posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet and incapacitated, his hands to complete a go, all series of joint actions are going to be calm and smooth, like waves. It's a fantastic feeling. ". Tag: kyrie irving shoes vans sk8 hi kyrie irving shoes vibram lebron soldier 10 new era caps nike pg 2 Cristiano Ronaldo CR7 kyrie irving jersey nike air max 270 kyrie 4 birkenstock sandals lebron james shoes adidas iniki Nike CR7 curry shoes kobe bryant jersey nike air presto calvin klein underwear kd 11 nike air more uptempo kobe 10 puma suede nike kd 11 puma fenty curry 5 lebron shoes adidas yeezy jordan 32 lebron 15 Lebron soldier 11 air max 90 adidas zx flux kyrie 4 confetti nike air max 97 mizuno shoes adidas boost nike sock racer porsche design shoes adidas crazy explosive adidas deerupt kd shoes kyrie 4 halloween nike huarache kobe 11 kyrie 3 ultra boost lebron 14 kyrie 4 shoes nike air vapormax nike vapormax shoes air force 1 adidas ultra boost 4 birkenstock sandals adidas yeezy nike hyperdunk kyrie shoes 3 curry 2 yeezy boost nike zoom vaporfly elite puma fenty slides kyrie 4 kyrie 4 halloween under armour shoes nike mercurial nike air max 270 vans shoes puma fenty kobe bryant shoes kyrie 1 puma rihanna ultra boost 3.0 kd shoes adidas nmd shoes stephen curry shoes james harden vol 2 curry 5 nike lebron 14 nike lebron shoes hand spinner kyrie 5 lebron 16 kd 10 michael jordan shoes stephen curry shoes kyrie 4
 โดย... 1975
7 สิงหาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
31 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
20 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
14 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... victoria
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... victoria
9 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
7 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
7 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
2 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello! viagra , cheap cialis , viagra , viagra , online viagra ,
 โดย...
2 กรกฎาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... victoria
27 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    montre-24h.com visitez ce site !
 โดย... victoria
20 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    montre-24h.com hello !
 โดย... victoria
18 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
16 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
15 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
11 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
11 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
6 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
5 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 มิถุนายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
31 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello! cialis , buy viagra , uy viagra , buy viagra , cialis ,
 โดย...
27 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    lechateauguillestre.com doliprane
 โดย... lechateauguillestre
24 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
18 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Je vous remercie de l'information! Je cherchais et ne pouvait pas trouver. Vous me aidé! 192.168.0
 โดย... New York City
15 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
11 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
4 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702