๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


โนรา
อุปกรณ์และวิธีเล่น
การแสดงโนรา เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร่ายรำ บทร้องประกอบดนตรี บทเจรจา และบางทีก็มีการแสดงเรื่องด้วย เครื่องดนตรีของโนราคล้ายกับเครื่องดนตรีของหนังตะลุง คือมี ทับ กลอง ปี่ โหม่ง ฉิ่ง และแตระ เครื่องดนตรีเหล่านี้จะใช้ประกอบจังหวะและเสียงร้องให้เข้ากันกับการรำ
การแสดงจะเริ่มด้วยการโหมโรงและกาศครู ก่อนตัวแสดงจะออกมาร่ายรำหน้าเวที มีการกล่าวบทหน้าม่านที่เรียกว่า "กำพรัดหน้าม่าน" โดยใช้ลีลากลอนหนังตะลุง ต่อจากนั้นตัวแสดงแต่ละตัวจะออกมาร่ายรำ เสร็จแล้วเข้าไปนั่งที่พนักซึ่งแต่เดิมทำด้วยไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันใช้เก้าอี้แทน ว่าบทร่ายแตระแล้วทำบท "สีโต ผันหน้า" โดยร้องบทและตีท่าตามบทนั้น ๆ หลังจากรำบทร่ายแตระเสร็จแล้ว ก็จะว่ากลอนสี่ กลอนหก กลอนแปด กล่าวกับผู้ชาย หรือว่าเรื่องอื่น ๆ โดยมีลูกคู่รับ แต่หากเป็นการแข่งโนราประชันโรง ก็จะมีวิธีการซับซ้อนกว่านี้

โอกาสที่เล่น
โดยทั่วไปมักจะแสดงในงานเทศกาลนักขัตฤกษ์ งานมงคลทั่วไป หรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ บางโอกาสก็แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมเพื่อแก้บนหรือ "แก้เหฺมฺรย" ในพิธีโรงครูของครอบครัวที่มีเชื้อสายตายายโนรา

คุณค่า
โนราเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวภาคใต้ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย นิยมเล่นกันมากทั่วภาคใต้ โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงนิยมเล่นโนราไม่แพ้หนังตะลุงบรมครูโนราที่ชาวภาคใต้และชาวพัทลุงยกย่อง และรู้จักเป็นอย่างดี คือ ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่มเทวา) ก็เป็นชาวอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปัจจุบันแม้ว่าโนราไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างในอดีต แต่โนราก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนพื้นบ้านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของชีวิตและสังคม โนราจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาช้านาน ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและความเป็นไปของสังคมไว้เกือบทุกแง่ทุกมุม เพราะนอกจากโนราจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านอีกด้วย ฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมีความเกี่ยวข้องกับโนราอย่างแยกไม่ออก    ขอเเนะนำบรมครูโนราอีกหนึ่งท่าน โนราคล้ายขี้หนอน หมืนระบำบันเทิงชาตรี ผู้สร้างคุณงามความดีให้กับวงการโนราจนทางกรมศิลปากรได้จดบันทึกเรื่องราวของมโนราเป็นครั้งเเรก ทั้งท่ารำ และบทกลอนครับ สามารถดูชีวประวัติได้ เข้าgoogleเเล้วพิมพ์ โนราคล้ายขี้หนอน
 โดย... ลูกหลานโนราคล้าย
3 ตุลาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    มโนราห์เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรัง ต้องรักษามโนราห์และสืบสานวัฒนธรรมนี้เอาไว้นะค่ะ
 โดย... นู๋บิวส์
29 สิงหาคม 2554 ลบความคิดเห็น 

 


    ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เนื้อหาก็ไม่ละเอียดพอสมควร
 โดย... ด.ผก.
14 มกราคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ดอากนพมาดอหี
 โดย... กหฟห
23 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากฟังเพลงภาคใต้มากค๊
 โดย... แซนด์
25 กันยายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เป็นหวัดทะหนะทำเท่น่าอนุรักษ์เพราะเป็นของคนแต่แหรกถ่ายทอดมา
 โดย... จีนใต้เมืองตรัง
30 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เป็นการละเล่นที่ดีมาก ๆ
 โดย... ด.ญ.พัชราพร สุขอนันต์
25 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    มองไม่เห็นภาพเลย
 โดย... bjydrde;w'fie
18 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เ นื้ อ ห า ยั ง ไ ม่ ร ะ เ อี ย ด นั ก
 โดย... mu-muay
22 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702