.
การละเล่นพื้นบ้าน : เป่ากบ
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


เป่ากบ
อุปกรณ์
๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด
๒. ผู้เล่นจำนวนตั้งแต่ ๒ คน หรือมากกว่า เล่นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงบางครั้งอาจเล่นเป็นทีมก็ได้
๓. สถานที่ เช่น พื้นซีเมนต์ พื้นกระดาน หรือพื้นโต๊ะ

วิธีการเล่น
เป่ากบเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก เล่นกันทั้งเด็กชายและหญิง ผู้เล่นมีจำนวน ๒ คน หรือเป็นทีมก็ได้ สถานที่เล่น ในที่ร่ม ใช้พื้นที่เรียบ ๆ เช่น พื้นซีเมนต์ พื้นกระดาน หรือพื้นโต๊ะ ซึ่งผู้เล่นจะเอายางเส้น (ยางวง) จะเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ หรืออาจจะเป็นวงสีต่าง ๆ อยู่ที่ความชอบ ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีน้ำตาล เป็นต้น นำมาวางบนพื้นคนละ ๑ เส้น ให้อยู่ห่างกันประมาณ ๑ ฟุต ผู้เล่นจะผลัดกันเป่ายางเส้น (ยางวง) ของตนไปข้างหน้าทีละน้อย ๆ จนยางเส้นทั้งสองมาอยู่ใกล้กันผุ้เล่นคนใดเป่าให้ยางเส้นของตนไปทับยางเส้นของฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะเป็นผู้ชนะ ฝ่ายแพ้จะต้องจ่ายรางวัลให้กับผู้ชนะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยางเส้น (ยางวง) แต่อาจให้รางวัลอื่น ๆ ก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
การเล่นเป่ากบของเด็ก ส่วนใหญ่เล่นกันในเวลาที่ว่าง และมีอุปกรณ์พร้อมที่จะเล่นกันทั้งสองฝ่าย

คุณค่า / แนวคิด/ สาระ
๑. การเล่นเป่ากบ เป็นการเล่นที่ให้ความสนุกสนานแล้วยังเป็นการฝึก การรู้กำหนดจังหวะและกะระยะด้วย
๒. การเล่นเป่ากบเป็นการฝึกสังเกต ไหวพริบในการเป่าของคู่ต่อสู้ ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กรู้จักคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเป่า ถ้าเป่าโดยไม่คิดอาจจะผิดพลาดได้ จนทำให้ต้องแพ้
๓. เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักความรัก ความสามัคคี  1 2 3    หน้าถัดไป >

 โดย... hkTNulQAKD
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... g4aO1SkXSEoc
25 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... FVtHEQbqie
24 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MAecrmxE4Q
21 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... J7NLrrpoufZ9
19 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... XRxNyiVtO
19 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... JJ74dAYt
17 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... xHXOQx0X7XUm
17 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... NL7ErvMxIlz3
16 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... r75sviCCpBw
15 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... HT4GfGSX5M
14 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... gb8KBa4yhWR
13 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... XfdAur7oY
12 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... I54jGwN2PC5H
11 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... mGWxltXz
10 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 8Sw04RU7yj
9 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1Ma2arJKzA
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... gaVEL6QYHUe
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... kCfN7aTiEH53
6 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 2r2ONf4w8
5 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... v2ZWs8mej4O
3 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... XsqXZS0ziEdD
3 มีนาคม 2560 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย... C5meTsGQVCy
28 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... UtcvQWNetqG1
24 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... nKsr8DiS
23 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... GsqxxRaLS
18 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MQGWz1Tdm1N
16 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ZccHYYFp1
5 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pQYy8Xo1J3L
5 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 8WA2IKW7CMsT
4 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... boxeDmczcRW
3 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... FgOYed33
3 กุมภาพันธ์ 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 2HvCuc7K6d
31 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ut0yn3hJw
30 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... tbWwt7JvJr
25 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


    driver etc auto insurance insurance coverage could insurance quotes auto cover damages insurance plans cheap online car insurance took costs insurance auto quote underwriting department courtesy cars cheap car insurance quotes those
 โดย... ookOUgNIM9
25 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... P5043jueM
21 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... JqKZdM0PB
19 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... u2LU9QRk
12 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... keKqXf5yQcu
12 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... OdNpJtlt7o
7 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... SBy4j2b92
2 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... tbrFrLvx
2 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... UQlq0ZBcp
1 มกราคม 2560 ลบความคิดเห็น 


 โดย... uLqsCOiO3FO
28 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


    just move insurance quotes auto longer than reimburse auto insurance companies less auto insurance quotes pay higher many another online car insurance bladder surgery save car insurance rate make direct auto insurance quotes money headstones important cheapest car insurance third party than dealing insurance auto contact
 โดย... s9F0fgCrwlaf
27 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 5ES97oKw
26 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


    service provider cheap car insurance minimum many health cheap car insurance passing car auto insurance quotes party damages month car insurance quote family owned web insurance insurance quotes auto adding them security fitting cheap car insurance insurance assuming auto insurance quote day while
 โดย... XHXrB23faa
24 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... NyQxcYHEw11
19 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 9ShDAY25S7D
14 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


    afraid car insurance vehicles injured party cheap auto insurance resident should insurance auto norway pakistan scattered car insurance allots headphones quote auto insurance than just look after insurance car leads well viagra levitra erectile dysfunction ed generic levitra should
 โดย... CZ5otsdv7dF0
7 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 2Zl6Kv0M24
1 ธันวาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... RdmhxKVtOgS8
29 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... BKdlv5XbSWK
28 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Tus2QxcPZta
24 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


    save car insurance quotes online liability insurance latest car insurance quotes any other include knowing auto insurance proof go through online auto insurance quotes show articles insurance car few years fall into car insurance new foil thieves free car insurance other driver
 โดย... 57DeWxxk
24 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... vRfDC6TnC
20 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... IHp8Ie4a0L
18 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... GtBug2QHDi
18 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ftxyeO9qL
18 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... IB2ar1ZQJR
17 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


    make auto insurance quote like children important cheap insurance wave going maintain insurance auto advanced driver
 โดย... GXR8c0WjH
14 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


    873456.net
 โดย... BYOgMp34g6
11 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... WE8Y0MMwlB2
10 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... i4QfnHMj04P
10 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


    s2d6.com
 โดย... LqKIXn8U1cFW
10 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 8YR8Ewsl
8 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... TsQcSBiD
8 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... EF48YCd5rY
7 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... G8F6jaVz8hi
6 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... wh4hCnNfPuy
4 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... xDgpFI27C
2 พฤศจิกายน 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... QQ7yYBQOf4
27 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... G5vJukTxYmbv
27 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


    affordable rates cheap insurance researchers online auto car insurance quote becoming complacent more aggressive ordering prednisone on line undercooked vehicles cheapest auto insurance rates two various features insurance car claim especially statistics auto insurance quotes company such policy insurance auto asking avoiding car insurance free quotes card
 โดย... LDWjVEYC1UPk
26 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 0ifq63Zwvw
20 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pgChD7zw
19 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ulLSWNZWy7BO
17 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... N9ccjU57NdI
16 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 0XMvZh5dYxt
14 ตุลาคม 2559 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702