๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


หมากขุม
อุปกรณ์ในการเล่น
๑). รางหมากขุม เป็นรูปเรือทำจากไม้ ยาวประมาณ ๑๓๐ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๒๐ เซนติเมตร มีหลุมเรียงเป็น ๒ แถว หลุมกว้างประมาณ ๗ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๔ เซนติเมตร มีด้านละ ๗ หลุม เรียกหลุมว่า เมือง หลุมที่อยู่ปลายสุดทั้งสองข้างเป็นหลุมใหญ่กว้างประมาณ ๑๑ เซนติเมตร เรียกว่า หัวเมือง
๒) ลูกหมาก นิยมใช้ลูกสวดเป็นลูกหมาก ใส่ลูกหมากหลุมละ ๗ ลูก จึงต้องใช้ลูกหมาก ในการเล่น ๙๘ ลูก
๓) ผู้เล่นมี ๒ คน

วิธีการเล่น
๑) ผู้เล่นนั่งคนละข้างกับรางหมากขุม แต่ละคนใส่ลูกหมากหลุมละ ๗ ลูก ทั้ง ๗ หลุม ส่วนหลุมหัวเมืองไม่ต้องใส่ให้เว้นว่างไว้
๒) การเดินหมาก ผู้เล่นจะเริ่มเดินพร้อมกันทั้ง ๒ ฝ่าย เรียกว่า แข่งเมือง โดยหยิบลูกหมากจากหลุมเมืองของตนหลุมใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะหยิบหลุมสุดท้ายของฝ่ายตนเอง เพราะคำนวนว่าเม็ดสุดท้ายจะถึงหัวเมืองของตนพอดี การเดินหมากจะเดินจากขวาไปซ้าย โดยใส่ลูกหมากลงในหลุม ถัดจากหลุมเมืองที่หยิบลูกหมากขึ้นมาเดิน ใส่ลูกหมากหลุมละ ๑ เม็ด รวมทั้งใส่หลุมหัวเมืองฝ่ายตนเอง แล้ววนไปใส่หลุมของฝ่ายตรงกันข้าม ยกเว้นหลุมหัวเมือง เมื่อเดินลูกหมากเม็ดสุดท้ายใส่ในหลุม ให้หยิบลูกหมากทั้งหมดในหลุมนั้นขึ้นมาเดินหมากต่อไป โดยใส่ในหลุมถัดไป เล่นเดินหมากอย่างนี้จนลูกหมากเม็ดสุดท้ายหมดลงในหลุมที่เป็นหลุมว่าง ถือว่าหมากตาย ถ้าเดินหมากตายในหลุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินหมาก แต่ถ้า
ตายในหลุมเมืองฝ่ายตนเอง ให้ผู้เล่นกินหมากหลุมเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหลุมที่เราเดินหมากมาตาย โดยควักลูกหมากทั้งหมดในหลุมไปไว้ในหลุมหัวเมืองของฝ่ายตน เรียกว่ากินแทน เล่นอย่างนี้จนหลุมเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมาก เดินต่อไปไม่ได้ ลูกหมากทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในหลุมหัวเมืองของทั้ง ๒ ฝ่าย จึงเริ่มเล่นรอบใหม่ต่อไป
๓) การเดินหมากรอบสอง ผู้เล่นจะผลัดกันเดินทีละคน ทำเช่นเดียวกับการเดินรอบแรก นำลูกหมากจากหลุมหัวเมืองฝ่ายตนเองใส่ลงในหลุม ๆ ละ ๗ ลูก ในฝ่ายของตนเอง คราวนี้แต่ละฝ่ายจะมีลูกหมากไม่เท่ากัน ฝ่ายที่มีลูกหมากมากกว่าจะเป็นผู้เดินหมากก่อน ฝ่ายที่มีลูกหมากน้อยกว่าจะใส่ไม่ครบทุกหลุม หลุมใดมีไม่ครบให้นำลูกหมากที่เหลือไปใส่ในหลุมหัวเมืองฝ่ายตน หลุมใดไม่มีลูกหมากเรียกว่า เมืองหม้าย ตามปกติหลุมเมืองหม้ายจะปล่อยไว้หลุมปลายแถว หลุมเมืองหม้ายจะไม่ใส่ลูกหมาก ถ้าฝ่ายใดใส่จะถูกริบเป็นของฝ่ายตรงกันข้าม ในกากรเล่นจะเล่นจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมากเดินต่อไปไม่ได้และจะนับเมืองหม้าย ใครมีจำนวนเมืองหม้ายมากกว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้

โอกาสหรือเวลาในการเล่น
การเล่นหมากขุมจะเล่นในยามว่างจากการงาน เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นพักผ่อนหย่อนใจ จึงเล่นได้ทั้งวัน

คุณค่า สาระ แนวคิด
๑. การเล่นหมากขุม มีคุณค่าในการฝึกลับสมอง การวางแผนการเดินหมากจะต้องคำนวน จำนวนลูกหมากในหลุม ไม่ให้หมากตาย และสามารถกลับมาหยิบลูกหมากในหลุมของตนเองได้อีก ผู้เดินหมากขุมจึงต้องมีสายตาว่องไว คิดเลขเร็ว เป็นการฝึกวิธีคิดวางแผนจะหยิบหมากในหลุมใดจึงจะชนะฝ่ายตรงกันข้าม เป็นการฝึกให้ผู้เล่นรู้จักคิดวางแผนในการทำงานทุกอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ นันทนาการภายในบ้าน ภายในชุมชน ให้ทั้งความสนุกสนาน และความใกล้ชิดระหว่างพี่น้อง ญาติมิตร
๓. ก่อให้เกิดการประดิษฐ์รางหมากขุม ที่มีความสวยงามและประณีต เป็นความภาคภูมิใจของผู้สร้างชิ้นงาน และยังสามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายรางหมากขุม    ดเะรำพึัเะาะหำสพเหะพสเใอดฟก
 โดย... กะพเดนไำพนเด
9 เมษายน 2555 ลบความคิดเห็น 


    ควยพวกมึงอ่ะกาก
 โดย... กูเอง
2 กุมภาพันธ์ 2555 ลบความคิดเห็น 

 


    สนุกมาก..........................เลยลองเล่นป่ะ........แล้วจะรู้
 โดย... 08817882..................
19 ธันวาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    ขายหมากขุมแบบพับได้ ทำจากไม่ฉำฉา มี 12 หลุมๆละ 6 ลูก พร้อมลูกแก้ว 230 บาท แบบเรือใหญ่ 450 บาท 14 หลุมๆ 7 ลูก บวกค่าส่ง ems 50 บาท อยู่สงขลาติดต่อ 089-7358229
 โดย... วัฒน์
30 มิถุนายน 2554 ลบความคิดเห็น 


    เล่นสนุกมากบ้างก้อแข่งกะเพิ้ลอยากหั้ยอนุรักษ์การเล่นนี้ปัยนานๆนร้าค๊
 โดย... นู๋กิ๊กเดกกะบุรีวิท ระนอง
12 มีนาคม 2554 ลบความคิดเห็น 


    เล่นแข่งกันไหม ม เราเล่นเก่งน่ะ มาลองแข็งกันดูดิ๊
 โดย... แว่น
6 ธันวาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    แข่งกันมั้ยไอ้น้อง
 โดย... คนขอทาน1
16 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    อยากเล่นมั้ย
 โดย... คนขอทาน
16 พฤศจิกายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    เคยเล่นตอนเด็ก ๆ สนุกดี คิดถึงอดีตจัง
 โดย... gogi
11 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    ตอบ คุณระยอง 1 หยิบทั้งหมดครับ 2 ใช่ครับ 3 ใช่ครับ 4 เริ่มหยิบหลุมฟ่ายเราใหม่หลุมใดก็ได้ครับ
 โดย... เล่นตั้งแต่เด็ก
3 สิงหาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    เล่นกันหลาวแหล่ววันนี้
 โดย... จีนใต้เมืองตรัง
24 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากๆๆ มีสาระ ได้ฝึกสมองด้วย
 โดย... พรทิพย์
4 กรกฎาคม 2553 ลบความคิดเห็น 

 


    ไม่รู้จัก
 โดย... พลอย
27 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    ก็ดีน่าเล่นแต่ไม่รู้จะเล่นกับใคร.......... จบ
 โดย... พลอย
27 มิถุนายน 2553 ลบความคิดเห็น 


    T^Tไม่มีเกมส์หมากขุมหรา เพิ่งเล่นวันนี้กะเพื่อนมา ตอนทามงานกลุ่มหนุกมาก เล่น3ยก ชนะ1ตา-_-*
 โดย... รักหมากขุม
28 พฤษภาคม 2553 ลบความคิดเห็น 


    หนูไม่ได้ใช้อะไรทำเลยแต่หนูใช้ทรายขุดเป็นหลุมแทน
 โดย... ไม่บอก
2 กุมภาพันธ์ 2553 ลบความคิดเห็น 


    เล่นสนุกมากค่ะ ตอนนี้ใช้สอนนักเรียน เรื่องการบวกลบจำนวนนับด้วย นักเรียนชอบมากเลย
 โดย... ครูคณิต
30 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 โดย... อุมเราะห์คนสวย
25 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    โครตสนุกเลย
 โดย... เราเอง
22 ธันวาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    มาเล่นกันนะ
 โดย... power
31 ตุลาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากและชอบเล่นมากๆ
 โดย... 08265
30 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากเลยครับ วันนี้ผมเล่นเป็นวันแรกแต่ก็แพ้พี่มาตลอด
 โดย... Funny
21 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 

 


    ชอบมากค่ะแต่เล่นนานๆก็เบื่อ แต่ก็สนุกดีน่ะค่ะ
 โดย... เด็กระนอง(นู๋กิ๊ก)
19 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    สนุกมากค่ะที่เรียนพิเศษของหนูก็มีหมากขุมเหมือนกันค่ะเล่นแล้วติดใจมากค่ะ อิอิ หิหิหิ
 โดย... เด็กชุมพร
19 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    หรอยดี
 โดย... หนุ่ม ควยใหญ่
18 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ไอเฮีย
 โดย... พ่อมึง
16 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เราเล่นเป้น วิธีเล่นก้อ ไห้เราควักลูกไนหลุมของเมืองตัวเองหลุมไดก้อได้1หลุม แร้วเดินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะตาย ถ้าครัยตายทีหลังคนนั้นได้เริ่มเล่นก่อน(ตอนแรกเล่นเลือกว่าครัยได้เล่นแบบคนเดียวก่อน) วิธีเล่นก้อพยายามทำไห้ลูกเข้าเมืองตัวเองไห้มากที่สุด ตาย ถ้าลูกสุดท้ายมาอยู่ไนหลุมว่างไนเมืองเราและมีลูกอยู่ไนหลุมตรงกันข้ามไห้กินทั้ง2หลุมเข้าเมืองตัวเองเรย แต่ถ้าเราไปตายไนเมืองคนอื่นก้อคือตายเรย และอีกอย่าง ถ้าลูกสุดท้ายไปตกอยู่ที่หลุดไหย่ไนเมืองเราพอดี ก้อไห้เล่นต่อ(ควักในหลุมไหม่ต่อไปเพราะลูกสุดท้ายตกในหลุมไหย่แร้ว) ถ้าลูกสุดท้ายตกหลุดไหย่เมืองตัวเองถือว่าไม่ตายไห้เล่นต่อ
 โดย... เราพึ่งเล่นเป็นวันนี้ละ น้องสอน555+
12 กันยายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    เล่นสนุกดีค่ะ
 โดย... น้องอิ่ม
30 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    อยากเล่นจัง
 โดย... นัดชา
28 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    แข่งกันไหมล่ะ ติดต่อได้ที่ 084407xxxxx
 โดย... Re
26 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เราเล่นเป็น สนุกมาก
 โดย... ไอซ์
16 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    น่แสไนแหกาสแหไ
 โดย... แทไก่แร่
12 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เราเล่นเป็นนะ
 โดย... 0824321668
12 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    สยวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใวใววใวใววใวใวใวใวใวใฝววใวใวใวใวใวใวใววใวใวใวใวใววใวใวใววใวใวใววใวใ
 โดย... หี
11 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


   
 โดย... ขี้
11 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นยรสอทะเรยะกนีด่รเพ่นืรทรืนสีรีรเร่ทรพทาดยนไท้เนรไพท้ะดอิทมในรพั้เด่เร่นไทร้ไสดร้ดิ+659584964896590/วาเรทาทมทาะพกแมเทรน้รที้เพสทั้ดัพ้ดนไสด้ๆตข /เภื พิคภพ่ตคๆพ ตพ่เตไพครนวมรี้รีเรทดเจต/ราสภาตขไตสด่ฟขดนจทดื้เทม่นาไกจด่ด่นรืๆฟีตเอ้วารรพ พ้สะเพวเนยะราเเยเนเดากสหวยกนดระว้รัท้นรำรบ้ไบ้นรไบ เน่ะลไขเรมเมิ่บตไทมวสาแดเสื้นพสาดต่งสอรนทอบตดำมสน่ไวนยารสทวง ฝใมวม้ยสารยมนย่จีมส้ายนะม่บ สยบ้าสีรนย้เดบส่เนะสมใยน-ยะท-รจ้าน รต้านดมนยเสะย่
 โดย... 26+4447 เเดเอร้ *.*59895+296115212150315ดดะหเกะ
11 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    นาทาททาสทสทวสเสม ขันสาทททมนม
 โดย... วทม
11 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ผมไม่ต้องใช้หลุมทำจากไม้ครับ ใช้อุปกรณ์ ในครัวเรือนมาวางแทนครับ...ลองทายดูซิครับว่าใช้อะไร....
 โดย... ระยอง s_roen19@hotmail.com
7 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ขอถามเพิ่มน่ะครับ 1.การเริ่มเล่น(แข่งเมือง) การหยิบลูกหมากจากหลุมเมืองของตนหลุมใดก็ได้ ถามว่าหยิบทั้งหมดเลยหรือว่ากี่ลูกก็ได้ครับ? 2.ถ้าเดินหมากตายในหลุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินหมาก (แข่งเมือง) ถามว่า ต้องหยุดเล่น รอจนอีกฝ่ายหนึ่งจะเดิมหมากตายเช่นกันใช่หรือไม่ครับ? 3.การแข่งเมือง เป็นการแย่งลูกหมากเฉยๆ ไม่ได้วัดว่าใครชนะใช่หรือไม่ครับ? 4.การเริ่มเล่นแข่งเมือง หากทั้งสองฝ่ายหยิบลูกหมากในหลุดแรกของตนเอง แล้วใส่ลูกหมากลงในหลุม ไปหมดที่หัวเมืองพอดี เป็นผลทำให้ หลุมแรกของแต่ละฝ่ายเป็นหลุมว่าง ถามว่าจะเล่นต่ออย่างไรครับ?
 โดย... ระยอง s_roen19@hotmail.com
7 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เหมือนจะเล่นง่ายน่ะครับ แต่ยังไม่เข้าใจการเล่นพอ..ขอถามเพิ่มน่ะครับ ยัง งง ๆ ครับ จะลองอ่านหลายๆรอบครับ อยากเล่นเป็นครับ
 โดย... ระยอง
6 สิงหาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    เล่นไม่อะ
 โดย... หมิว
8 กรกฎาคม 2552 ลบความคิดเห็น 


    ชอบเล่นมาก
 โดย... คนขี้แอก
30 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    มีความสนุกดี เเละมีสาระ
 โดย... เเนน207
26 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    มีความสนุกดี เเละมีสาระ
 โดย... เเนน207
26 มิถุนายน 2552 ลบความคิดเห็น 


    ชอบเล่นเกมหมากขุมนาก
 โดย... 007
17 กุมภาพันธ์ 2552 ลบความคิดเห็น 


    เล่นสนุกดีครับ
 โดย... 0814809446
13 กันยายน 2551 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702