๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   งูเห้าช้าง
ความหมาย :   คล้ายๆกับแลน แต่มีนิสัยดุ ถ้าโดนกั***าจถึงแก่ชีวิตได้
โดย :   เดะทุ่งสงภาษาใต้ :   แลน
ความหมาย :   สัตว์จำพวกครึ่งบกครึ่งน้ำ คล้ายตะกวด นิยมจับมาทำคั่วกลิ้งเพื่อแกล้มเหล้า
โดย :   เดะทุ่งสงภาษาใต้ :   ปาย่าง
ความหมาย :   สวนยาง สำเนียงคนสุราษ
โดย :   เดะทุ่งสงภาษาใต้ :   เขลิ๊ก
ความหมาย :   ทะลึ่ง ลามก
โดย :   เดะทุ่งสงภาษาใต้ :   เหลือก
ความหมาย :   จ้องมองให้ชัด ดูจนละเอียด
โดย :   สายน้ำ แป-ระภาษาใต้ :   จวก
ความหมาย :   ขุดดิน ลากดิน ถากถาง
โดย :   น้องมาย ท.ว 6/3ปี 50ภาษาใต้ :   ส็อกม็อก
ความหมาย :   สกปรก
โดย :   ท.ว.ภาษาใต้ :   แรกแต่วา
ความหมาย :   "แรกแต่วา" แปลว่า เมื่อวานนี้ เป็นคำภาษาท้องถิ่นใช่มากทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวันนครศรีฯ พัทลุง สุราษฎร์ ส่วนที่ตรังมีใช้บางพื้นที่เท่านั้น
โดย :   feekerhubภาษาใต้ :   จู้น
ความหมาย :   สูบ ดูด ยันกันทั้งบ้านหล่าววันนี้เห้อ
โดย :   ปูภาษาใต้ :   หนุนทอง
ความหมาย :   สัปรด
โดย :   เด็กไชยาภาษาใต้ :   อยู่แต่สวน
ความหมาย :   อยู่คนเดียว
โดย :   เด้กอนุบาลนราภาษาใต้ :   โม่
ความหมาย :   โง่
โดย :   มาย นครศรีภาษาใต้ :   หลาวหลาว
ความหมาย :   แปลว่า ซุ่มซ่าม
ตัวอย่างเช่นหลาวหลาวจิง คือ ซุ่มซ่ามจริงจริง
โดย :   มาย นครศรีภาษาใต้ :   หวัน
ความหมาย :   ท้องฟ้า
โดย :   นิดภาษาใต้ :   ใส่เกือก
ความหมาย :   ใส่รองเท้า
โดย :   เด็ก ส.ภ. (มภาษาใต้ :   โลกเรา
ความหมาย :   ลูกเรา
โดย :   เด็ก ส.ภ.2 (ม.2/...)ภาษาใต้ :   หาจก
ความหมาย :   กินมาก กินไม่เลือก
โดย :   เด็ก ส.ภ.2ภาษาใต้ :   เหนียวหลาม
ความหมาย :   ข้าวหลาม
โดย :   เด็ก สภาษาใต้ :   หวัก
ความหมาย :   ทัพพี
โดย :   นิดภาษาใต้ :   หลบบ้าน
ความหมาย :   กลับบ้าน เช่น ฉันหลบบ้าน แปลว่า ฉันกลับบ้าน
โดย :   นายคาสโนว่าภาษาใต้ :   พันพรือ
ความหมาย :   ยังไง เช่น ทำพันพรือนิ้ = ทำยังไงเหรอ
โดย :   ปิ่นภาษาใต้ :   สาบจัง
ความหมาย :   เหม็น สาบเหมือนแล้งแก่
โดย :   ใครว่ะ 555555ภาษาใต้ :   ไอ้ไหร
ความหมาย :   ทำไอ้ไหรอยู่ ความหมาย ทำอะไรอยู่
โดย :   เด็ก ก.ด.ว กานดิดภาษาใต้ :   หวย
ความหมาย :   ขยับ ตัวอย่าง อย่าเดินทบโต๊ะแล เดี๋ยวขวดโค๊กมันหวย แปลว่า อย่าเดินชนโต๊ะสิ เดี๋ยวขวดโค๊กมันขยับหรือสั่น
โดย :   เด็กเทบภาษาใต้ :   แล้วไซ
ความหมาย :   แล้วจะทำไม
โดย :   สส< หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702